De kromme Leugen vernietigen dat de Mensen door het Communisme kunnen worden bevrijd

ONDERWERPEN: Lenin was een doortrapte leugenaar – Niemand kan vrij worden door de dood of het doden van anderen – Jezus verankert het Zwaard van Christus boven de stad Archangelsk – Genade kan de kromme logica doorbreken – Vergeven betekent opgeven – De noodzaak om alles op te geven – Jij kunt nooit door een externe gezagsdrager worden bevrijd

Geascendeerde Meester Jezus, 24 september 2011 – Archangelsk, Rusland

IK BEN Hij! IK BEN Jezus Christus! En IK BEN hier om in de vier lagen van de materie de hele kromme leugen te vernietigen, vernietigen, vernietigen, vernietigen die door Vladimir Lenin en de anderen die achter de bolsjewistische revolutie in Rusland en de gevestigde orde van de Sovjet-Unie zaten, werd uitgedragen. Laat deze totale leugen vernietigd worden, te beginnen op dit punt, dat het middelpunt van de retraite van Zuiverheid is. Want de mensheid is natuurlijk nog nooit een grotere onzuiverheid voorgehouden dan deze leugen dat de massa door middel van het communisme de vrijheid krijgt.

Lenin was een doortrapte leugenaar
Sommige historici zeggen dat het concept dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven, juist heel erg door Lenin zelf werd uitgedragen. Maar, ik, Jezus, getuig er hier van dat dit een volledige misvatting is, niet alleen van het concept dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven, maar ook wat het echt betekent dat de massa, bij wijze van spreken, bevrijd wordt.

Want het communisme zoals Marx, Engels, Lenin, Trotski en anderen dat zagen, was niet bedacht om de massa te bevrijden. Het werd bedacht om de massa vanaf het begin nog meer gevangen te zetten dan ooit daarvoor. Want ik kan getuigen van het feit dat Lenin zelf de hoogste rang had als de meest doortrapte bedrieger die ooit op planeet aarde geïncarneerd is. Zodoende bestaan er geen subtielere leugens dan in de geschriften van Lenin. Niet dat ik je wil aanmoedigen om die te bestuderen. Want tenzij je een tamelijk hoge graad van Christusschap hebt bereikt, kan zelfs het lezen van de woorden van Lenin zich als een gif voor je geest gedragen.

Maar de waarheid is dat niet de zachtmoedigen vertrapt worden. De zachtmoedigen zijn degenen die de dualiteit hebben getranscendeerd. Het woord ‘zachtmoedig’ is alleen niet de allerbeste vertaling van de oorspronkelijke woorden in het Aramees, omdat je het veel beter zou kunnen vertalen als degenen die non-dualistisch zijn, degenen die de visie hebben dat al het leven één is. En dus kun je, wanneer je ziet dat al het leven één is, nooit in de dualistische logica verstrikt raken dat je om één groep mensen de vrijheid te geven, een andere groep moet doden.

Niemand kan vrij worden door de dood of het doden van anderen
De dood kan nooit tot vrijheid leiden! Dit is één van de boodschappen van mijn missie voor de aarde: dat je niet door de dood bevrijd wordt. Je wordt pas bevrijd wanneer je de dood transcendeert. En zodoende kan ik je ervan verzekeren dat, hoewel Lenin zelf het bestaan van een God, het bestaan van iets spiritueels, ontkende en dacht dat hij door de dood bevrijd zou worden, de levensstroom van Lenin niet bevrijd werd door de fysieke dood. Want deze levensstroom werd natuurlijk aangetrokken tot juist dat niveau van de hel dat met zijn bewustzijn overeenkwam. En daardoor wordt hij sinds die tijd voortdurend gekweld. Een kwelling die doorgaat vanwege zijn eigen onwil om te beseffen met welke leugens hij de mensheid doordrenkt heeft – en de consequenties te beseffen van wat hij echt op gang heeft gebracht met de Sovjet-Unie.

Want hoewel hij wist dat Stalin niet voldeed aan zijn beeld van een meer ontwikkelde leider en hoewel zelfs Lenin zelf geschokt zou zijn geweest over de hoeveelheid mensen die Stalin heeft gedood, klopt het wel dat Stalin een product is van Lenins filosofie. Want het is niet mogelijk om het proletariaat door het communisme te bevrijden. En dit wordt bewezen door de noodzaak zoveel mensen te doden om de communistische staat in stand te houden. Het wordt bewezen door de noodzaak om de vrijheid van meningsuiting te doden, zoals die zelfs door Lenin zelf werd ingevoerd. En dan begrijp je dat de typische eigenschap van de aartsbedriegers is dat ze door hun eigen logica worden bedrogen. En zij dus de laatsten zijn die die logica doorzien.

Jezus verankert het Zwaard van Christus boven de stad Archangelsk
Ik, Jezus kom – hier in de stad Archangelsk, de stad die het dichtst bij de retraite van Zuiverheid ligt – het Zwaard van Christus verankeren. Ik zal het boven het plein in het centrum met het heroïsche standbeeld van Lenin verankeren, zodat dit standbeeld – op spiritueel niveau – het concentratiepunt van het Zwaard van Christus is. En het standbeeld op den duur, of door de mensen die gewekt zijn, wordt weggehaald of door de aarde zelf wordt verzwolgen. Want deze gruwel van troosteloosheid is niet bestand tegen het Zwaard van Christus.

Wat is het Zwaard van Christus dan? Dat is het Heilige Woord, maar je kunt het ook als een bundel van licht beschouwen die bijna op een zwaard lijkt omdat die door de grootste leugens heen kan klieven die door de geest van de antichrist zijn bedacht. Maar het is wel een tweesnijdend zwaard, zodat er ook een scherpe kant naar jou wijst, wanneer je probeert met de scherpe kant naar iemand anders te wijzen. En daarom heb ik gezegd dat je niet moet oordelen, want je wordt geoordeeld door wat jij naar anderen zendt.

En dus wordt de levensstroom die geïncarneerd was als Lenin geoordeeld door wat hij naar anderen heeft gezonden, en zijn poging om het volk zelfs nog meer tot slaaf te maken dan eerdere heersers van Rusland. Want hij zag dat juist vanwege het feit dat het zogenaamde proletariaat zich in het verleden aan die leiders had onderworpen, bewees hoe gemakkelijk zij zich aan zijn eigen leiderschap en die van de staat zouden onderwerpen. De hele belofte om de arbeiders te bevrijden was slechts een voorwendsel – de kromme logica van één ding zeggen en het tegenovergestelde doen. De kromme logica om andere heersers ervan te beschuldigen dat zij de mensen tot slaaf hadden gemaakt, terwijl je zelf natuurlijk juist de bedoeling hebt om de mensen nog meer tot slaaf te maken. Dit is een kenmerk van de kromme geest. Die kan geen verantwoording accepteren en projecteert daarom altijd de verantwoording en schuld op anderen.

Genade kan de kromme logica doorbreken
Zodoende kun jij je afvragen waarom de Vlam van het Oordeel, waarom het Zwaard van Christus naast de Vlam van Genade die door Quan Yin wordt aangeboden, wordt verankerd? Nu dat komt natuurlijk omdat er veel mensen op aarde zijn die geen genade kunnen ontvangen, want ze kunnen niet accepteren dat zij genade nodig hebben. Ze zijn zo tot slaaf gemaakt van de leugen dat ze denken dat zij niets verkeerds hebben gedaan. En wat Rusland ervan tegenhoudt om haar communistische verleden te transcenderen zijn niet de arbeiders en ook niet het proletariaat. Het zijn de vele mensen die deel uitmaakten van het sovjetverleden of die het nog niet hebben losgelaten – de dromen, de leugens, die in het sovjetverleden werden aangeprezen. En daarom denken ze niet dat zij genade nodig hebben. Want ze denken dat ze alleen maar gedaan hebben wat juist was in het grotere belang om het volk te bevrijden.

Volgens de Wet van Vrije Wil kun je geen genade ontvangen tot je die genade accepteert. En je kunt pas genade in jouw wezen accepteren, als je erkent dat jij iets hebt waarvoor jij vergeven moet worden. En het kan allemaal goed en wel zijn om mensen te zeggen dat zij anderen moeten vergeven, maar zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, moet jij voor jij anderen vergeeft, jij dat eerst bij jezelf moet doen.

Hoe kun jij anderen echt vergeven als jij jezelf nog niet vergeven hebt? En hoe kun jij jezelf vergeven als jij niet beseft dat jij moet worden vergeven – omdat je iets gedaan hebt wat niet in overeenstemming was met de waarheid van Christus. En hoe kun je dit besef krijgen als je de waarheid van Christus niet ziet? En dit kun je niet zien door de sluier van de dualiteit.

Iets moet door die sluier heen klieven, zodat mensen misschien gewekt kunnen worden, zodat hun derde oog misschien kan worden aangeraakt door die lichtbundel die hen plotseling bewust maakt van het feit dat er nog een andere waarheid is die de dualistische polariteiten, en de dualistische strijd, en de dualistische logica van de slangen ontstijgt. Want ge zult zeker niet sterven door het eten van de verboden vrucht, want niets is zeker volgens de logica van de slang. Alleen Christus is zeker! Alleen Christus is het leven!

Vergeven betekent opgeven
En laat me jullie een nieuw woord geven om over na te denken. Jullie hebben van vergeving gehoord, maar ik vraag je om na te denken over een nieuwe uitdrukking: ‘op-ver-geving’. Want je kunt niet vergeven; je kunt slechts vergeven door iets op te geven. Je kunt niet vergeven door iets los te laten – als je denkt dat loslaten een verlies voor jou betekent. Want zolang er nog restanten van jouw ego in jouw wezen zijn, kun je het gevoel van verlies niet verdragen dat het ego zal hebben, wanneer hij het voor hem voelt alsof jij iets loslaat.

En zolang je geïncarneerd bent, heb je natuurlijk elementen van het ego in jouw wezen, anders kun je niet in een fysiek lichaam blijven. Ik weet heel goed dat men het afgodsbeeld heeft gemaakt dat ik tijdens de laatste drie jaar van mijn leven geen ego bezat, of zelfs nooit een ego heb gehad in die incarnatie. Ik weet wel dat er overal ter wereld spirituele mensen zijn die geloven dat hun goeroe de enige is die verlicht is.

Niettemin zeg ik de waarheid dat ik elementen van het ego bij me had tot aan het moment dat ik de geest gaf. En dat is ook het geval met ieder ander die ooit geïncarneerd is en ooit zal incarneren. Dit is een onderdeel van het zachtmoedig zijn: dat je het nederige besef hebt dat je geen volmaakt menselijk wezen bent. En daardoor heb je wel de waarheid van Christus en de genade en vergeving van God nodig. En daarom kun je die aan anderen geven.

Je kunt niet vergeven als je denkt dat vergeven inhoudt dat je iets verliest; of het nu de zucht op wraak, het verlangen om een ander te straffen, het verlangen om te bewijzen dat jij gelijk hebt of te bewijzen dat je superieur bent, is. Maar je zult niet in staat zijn om los te laten zolang jouw ego denkt dat je iets moet verliezen. En hoe kun je dan echt op-ver-geven? Pas wanneer je beseft dat jij door te vergeven, door het op te geven, niet iets verliest, jij iets wint.

De noodzaak om alles te op-ver-geven
Je verliest iets wat het ego waardevol toe lijkt, maar je wint iets wat jij dan waardevoller voor jou vindt. Want je wordt bevrijd van iedere voorwaarde waarvan jij denkt dat je die in iemand anders niet zou kunnen vergeven. Want wat je iemand anders niet kunt vergeven, is natuurlijk iets wat jij niet aan jezelf vergeven hebt.

En daarom kan ik je garanderen dat jij, wat je niet aan iemand anders kunt vergeven, natuurlijk zelf hebt. Want anders zou je niet eens eraan denken dat je iemand anders moet vergeven in die situatie. En dat betekent dat iets wat jij niet aan anderen kunt vergeven, iets is wat er op verborgen niveaus in jouw psyche zit. En het houdt je tegen om Christus te volgen, want heb ik niet gezegd: “Wat kan jou dat schelen, volg mij.” Nu, zolang er iets is wat zo belangrijk voor jou is, kun je dat niet opgeven en Christus volgen.

En daarom kun je het pas opgeven wanneer je ziet dat Christus volgen belangrijker voor jou is dan wrok koesteren tegen je broeder of zuster. Pas wanneer je dit echt ziet, kun je iets OP-geven. En je ziet het pas wanneer de bundel van het Christuslicht jouw derde oog raakt en de schellen dan van jouw ogen vallen en je de waarheid ziet die IK BEN. Dit is dus het geschenk dat ik vandaag breng. Want ik verzeker je dat als jij, als spiritueel wezen, wilt vermijden dat je deze laatste drie maanden van het Jaar van de Moeder in een soort negatieve spiraal gezogen wordt, aandacht moet schenken aan de noodzaak om alles te OP-ver-geven wat je tegen iemand anders hebt of zelfs tegen jezelf. En om naar het jaar van de Heilige Geest te zeilen met de wind van de Geest in je zeilen, moet je alles OP-ver-geven.

Jij kunt nooit door een externe gezagsdrager worden bevrijd
Niemand heeft jou ooit iets aangedaan, want jij bent de enige die jezelf iets kan aandoen – want jij bent degene die een vrije wil in zijn wezen heeft. En dit is natuurlijk iets wat de mensen niet erkennen, daarom heeft de massa zich aan leiders onderworpen, en daarom hebben leiders hen gevoed met de leugen dat ze bevrijd kunnen worden zonder verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, want de staat doet dat wel.

Zie je niet dat het communisme niet gebaseerd wordt op de arbeiders vertellen dat je het zaad van Christus in jezelf hebt en daardoor spiritueel in je eigen onderhoud kunt voorzien, jij jezelf kunt regeren? Nee, het proletariaat heeft iemand nodig die hen regeert, namelijk Lenin en zijn maten. Toon me iemand die echt het proletariaat probeert te bevrijden, zodat het proletariaat kan regeren zonder door iemand geregeerd te worden en dan zou ik misschien aan jou kunnen toegeven dat die persoon wel enig Christusbewustzijn bezit.

Maar iemand die zegt dat je bevrijd wordt door mij te volgen, is er natuurlijk niet op uit om mensen te bevrijden. Want je wordt nooit vrij door iemand te volgen die zichzelf buiten jou opstelt, door zichzelf superieur te maken aan juist de mensen van wie zij beweren dat ze die willen bevrijden. Slechts degenen met de Christusvisie – en dus het eenzijn van al het leven zien – kunnen de open deur zijn om mensen te bevrijden. Alle anderen zullen valse goeroes zijn die de mensen van de ene ramp naar de andere leiden tot de mensen er uiteindelijk genoeg van krijgen en dan zeggen: “We kunnen niet meer naar die externe gezagsdragers luisteren, we moeten naar binnen gaan en het koninkrijk binnenin ons vinden. We moeten de ware Christus binnenin ons vinden in plaats van de valse Christus die aan die houten kruisen in heel veel christelijke kerken overal ter wereld hangt.”

Want hoewel het communisme een uitdrukkingsvorm van de antichrist is, vormen de meeste orthodoxe of grote christelijke kerken een andere uitdrukkingsvorm van de antichrist. De Russische of Oosters orthodoxe kerk is hier zeker geen uitzondering op. Hoewel sommigen zullen aanvoeren dat er minder vervormingen van mijn oorspronkelijke leringen zijn dan in de katholieke kerk – en hoewel ik toegeef dat dit het geval is – betekent het nog niet dat Oosters en Russisch orthodoxe kerken mij vertegenwoordigen, het bewustzijn vertegenwoordigen dat de mensen van een externe gezagsdrager of een aardse gezagsdrager bevrijdt.

Je kunt nooit vrij zijn door een externe gezagsdrager. DAT is de sleutel.

En dus dank ik jullie voor jullie aandacht, omdat ik het Zwaard van Christus inmiddels op deze plaats heb verankerd. Daarom is het klaar, en IK BEN HIJ.