Doe een Poging op te houden met Pogingen doen

ONDERWERPEN: Macht door de hoop af te nemen – Het christendom en de sovjetmacht – De scheppers van de Sovjet-Unie hadden geen hogere principes – De ware macht om de wereld te transformeren – De catch-22 van zuiverheid – Marx definieerde zowel het communisme als het kapitalisme – Een nieuwe aanpak van de economie – Houd op met denken dat je geleerder bent dan anderen – Onvergelijkbare eigen-waarde

Geascendeerde Meester Elohim Purity, 23 september 2011 – Archangelsk, Rusland

Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid!
Accelereren naar Zuiverheid…
… de zuiverheid die IK BEN. Inderdaad ik ben de mannelijke tegenhanger van Astrea, wij zijn de Elohim van de Vierde Straal. Wij zijn onafscheidelijk. Hoewel Astrea traditioneel degene is die spreekt voor de Elohim van de Vierde Straal, wil ik ook een duit in het zakje doen, zoals ze zeggen. Of misschien wel twee duiten.

Wat is het dan dat jou in staat kan stellen om je bij de vlam van zuiverheid aan te sluiten? Nu, mijn geliefden, kijk eens naar deze streek, waar jullie kleine kudde is samengekomen, in Archangelsk in Noord-Rusland, die dicht bij de locatie ligt van de etherische retraite van Purity en Astrea. Kijk eens naar deze stad, die net een lege dop is, vergeleken met wat het was in haar glorietijd in de Sovjet-Unie, toen het een belangrijke marinebasis en militair centrum was. Maar ga zelfs nog verder terug toen het een welvarend handelscentrum was als enige haven van de Russische natie, in ieder geval de enige haven vanuit Europa.

Dus, zie vandaag eens hoe er een zware wolk van hopeloosheid over dit gebied hangt. En als je goed kijkt, zie je dat die wolk natuurlijk onzuiverheid is, een speciale vorm van onzuiverheid die de hoop dat de mensen de toestand die ze ervaren in de materie op eigen kracht kunnen accelereren, afneemt.

Macht door de hoop af te nemen
Dit is natuurlijk één van de allerbelangrijkste voorwaarden van de Vierde Straal en je weet wel dat de Archeia van de Vierde Straal Hoop heet. En degenen die de mensheid proberen in hun macht te krijgen door een vervorming van de Vierde Straal van Zuiverheid proberen in de allereerste plaats de hoop af te nemen, de hoop dat je de huidige omstandigheden op eigen kracht kunt transcenderen.

Het maakt niet uit of mensen geloven dat het mogelijk is om de huidige omstandigheden te transcenderen, als ze geloven dat het slechts door een kracht van buitenaf kan. Want dit houdt de mensen nog steeds gevangen in de lastige situatie van tussen de rots en de harde plek in zitten, wat de rots van de materiële wereld en de harde plek van de machtselite inhoudt. En dus zie je in heel veel samenlevingen – in heel veel historische perioden, in heel veel delen van de wereld – omdat de gewone man, bij wijze van spreken, de globale bevolking altijd het gevoel had dat die tussen die twee elementen zat ingeklemd. De ene is de materiële wereld zelf die zo onbuigzaam lijkt en dat het boven hun macht gaat om er wat aan te veranderen. Want dat werd hen verteld door de machtselite die hun denkwereld, hun identiteitswereld, de manier waarop ze naar zichzelf keken en hun kans om hun huidige zelfgevoel te transcenderen en daardoor hun huidige staat op de materiële wereld te transcenderen, stuurde.

Want, zoals we al heel vaak hebben uitgelegd, filtert jouw zelfgevoel van het identiteitslichaam naar het mentale lichaam, waardoor je bedenkt wat je wel of niet in deze wereld kunt doen. En dan filtert het naar het emotionele lichaam, omdat jij je hopeloos begint te voelen, omdat je denkt dat je niets kunt doen om jouw situatie te veranderen. En dit filtert dan natuurlijk verder naar je handelingen, omdat jij je aan een of andere gezagsdrager van buitenaf onderwerpt.

Het christendom en de sovjetmacht
En dan zie je dat je in deze streek een eigenaardig mengsel van zowel christelijk orthodoxe kerken als deze monumenten van de sovjetmacht ziet. Ga terug naar de tijd van voor de sovjet en je ziet dat de Oosters Orthodoxe kerk natuurlijk één van de allerbelangrijkste factoren was die het volk, hun zelfgevoel en hun gevoel dat ze macht hadden om hun toestand in de materie te verbeteren, heeft ingeperkt.

Wat hebben de traditionele christelijke kerken in zowel het oosten als het westen de mensen gebracht? Ze hebben de mensen het gevoel gegeven dat zij hun omstandigheden op deze wereld niet konden transcenderen. En dus moesten zij zich onderwerpen aan zowel de omstandigheden op deze wereld als de machtselite die de kerk had overgenomen, of in ieder geval vreedzaam naast de kerk en haar hiërarchie bestond. En dan zie je dat het christendom effectief als middel is gebruikt door de machtselite om het volk te onderdrukken, door hen zich op de volgende wereld te laten richten. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat mensen onder het christendom nog wel enige hoop hadden dat er iets aan hun situatie zou kunnen verbeteren. Maar die hoop was onvermijdelijk aan de toekomst gebonden, aan een bestaan na deze wereld.

De mensen dachten niet dat zij de macht hadden, maar zelfs niet de plicht hadden om de omstandigheden op deze wereld te verbeteren. En daardoor kwamen ze niet in opstand tegen hun opperheren op deze wereld, hetzij de kerk of de tsaar, of de koning of de keizer – of wie het maar was die een alliantie, een onheilige alliantie, met de kerk sloot. Dus kijk dan eens wat er gebeurde toen de communisten deze natie overnamen. Je ziet dat de meeste mensen inderdaad hun geloof in het christendom opgaven. Maar je ziet ook dat zelfs de Sovjet-Unie het bestaan van het christendom nog wel enigszins toestond, omdat ze beseften dat degenen die niet in het communisme willen geloven, toch nog rustig zouden blijven door te geloven in de volgende wereld en een verbetering van hun situatie in de volgende wereld, in plaats van op deze wereld.

De scheppers van de Sovjet-Unie hadden geen hogere principes
En wat je nu ziet, is natuurlijk het heel simpele besef dat de meeste mensen tot op heden in Rusland nog niet hebben. En dat is het feit dat degenen die achter de communistische overname en het establishment van de Sovjet-Unie zaten, geen hogere principes hadden. Ze geloofden niet dat de filosofie van Karl Marx hogere principes had, omdat zelfs Karl Marx dat niet geloofde. Hoewel hij in zekere mate verliefd was op het product van zijn geest, wat hij dacht dat het was, omdat hij er in ieder geval wel een beetje in geloofde. Toch geloofden degenen die de Sovjet-Unie formuleerden: Lenin, Trotski en later Stalin en andere leiders niet in het communisme. Ze gebruikten het communisme gewoon als middel om het volk te onderdrukken.

En als het Russische volk, in ieder geval de spirituele mensen, zich dit gingen realiseren en nadenken over wat het precies inhoudt, dan hadden ze tenminste kunnen beginnen aan het proces om zich van de communistische denkwijze af te scheiden, en dan de voorlopers te worden om het Russische volk de subtiele gedachtevormen te laten afschudden die in het collectieve bewustzijn werden geplaatst in de jaren van het openlijke communisme. Terwijl je tegenwoordig, natuurlijk, een meer verborgen, een meer gecamoufleerde vorm van communisme ziet.

Want zoals veel mensen wel weten, is er nog steeds een grote machtselite in Rusland, en hoewel de kerk nu een prominenter plaats in de samenleving heeft gekregen, gaan we nog steeds niet echt vooruit. We bewegen ons alleen maar achteruit terug in de tijd, waarin de kerk en de machtselite een alliantie vormden die het volk heel effectief onderdrukte.

Wat ik nu probeer uit te leggen, is dat wanneer je naar deze vorm kijkt vanuit het perspectief van de Vierde Straal van Zuiverheid, je beseft dat de machtselite altijd zal proberen de hoop af te nemen dat mensen op eigen kracht veranderingen kunnen beïnvloeden in hun materiële situatie. En dus zullen ze altijd proberen het geloof van de mensen af te nemen, het besef van de mensen dat ze meer zijn dan de materie, dat ze spirituele wezens zijn die de open deur kunnen zijn om een hogere macht, een hogere vibratie, door hen heen te laten stromen.

De ware macht om de wereld te transformeren
Zoals steeds maar weer wordt gezegd door zowel het christendom als het communisme, hebben de mensen zelf natuurlijk niet echt de macht om hun materiële omstandigheden te transformeren. Zoals zelfs Jezus zelf erkend heeft: Ik zelf kan niets doen. Toch hebben de mensen het potentieel om de open deur te worden voor de macht van God, die wel materiële omstandigheden kan transformeren.

Ze kunnen wel transformeren wat in de materie gerealiseerd is, maar daardoor niet iets permanents in de geest van God is geworden. En zodoende kunnen zij, wanneer de mensen die in de materie geïncarneerd zijn, beseffen dat ze meer zijn dan materie, dan de open deur worden door het proces van echte materialisatie waardoor materie wordt gerealiseerd door de gedachtevormen van God en dan de gedachtevormen van het gevallen bewustzijn transcenderen die in de materie waar en permanent lijken. Toch zijn het slechts luchtspiegelingen die door de kracht van de Geest in verrassend korte tijd kunnen worden weggevaagd door de Vierde Straal en de andere stralen, volgens de tijdmeting op aarde.

Als je de invocatie die jullie voor dit dictaat hebben gedaan en een paar van de ideeën die erin staan, vergelijkt met wat de mensen in deze streek en het volk van Rusland over zichzelf en de wereld geloven, dan zou je zien dat ze nauwelijks in staat zijn de concepten te doorgronden die in deze korte invocatie zitten ingekapseld. Want de concepten zijn zo revolutionair vergeleken met zowel het materialistische gedachtesysteem als het gesloten religieuze gedachtesysteem, dat hier door het christendom en het communisme wordt vertegenwoordigd, maar veel uiterlijke vertegenwoordigers over de hele wereld heeft.

En daardoor zou het volk nauwelijks in staat zijn om de waarheid te doorgronden dat ze spirituele wezens zijn, dat de materie geen macht over hen heeft. En dat ze daarom, ongeacht de omstandigheden in de materiële wereld – of hun fysieke lichaam, of hun persoonlijke situatie, of de nationale situatie op wereldschaal – altijd het potentieel hebben om de open deur te worden voor de kracht van de Geest, die die omstandigheden naar een hogere staat kan accelereren.

De catch-22 van zuiverheid
Maar hoe zullen de mensen natuurlijk de open deur worden? Want hier hebben we nog een voorbeeld van de typische catch-22. Hoe word je de open deur voor de stroom van zuiverheid? Welnu, wanneer je gevangen zit in het bewustzijn van dualiteit en gescheidenheid – wanneer je gevangen zit in het onzuivere zelfbewustzijn door te denken dat je een product bent van de materie of in de materie gevangenzit – kun je niet de open deur zijn voor de stroom van zuiverheid. En hoe zul je ooit dat zelfbewustzijn transcenderen, tenzij je de energie van zuiverheid, de Geest van Zuiverheid wel tegenkomt?

Als je de ervaring van zuiverheid eenmaal kwijt bent, kun je zelfs niet geloven dat je de open deur voor de stroom van zuiverheid kunt zijn. En als je niet kunt geloven dat je de open deur voor de stroom van zuiverheid kunt zijn, hoe kun je dan zuiverheid ervaren? Want je zult veel spirituele mensen zien die het spirituele pad al jaren volgen, zelfs decennia. En ze zeggen rozenkransen en invocaties en decreten op en doen andere spirituele oefeningen en ze denken dat ze op een dag openstaan voor die stroom, voor die ervaring, van een hogere vorm van energie. Maar ze beseffen niet dat die ervaring niet van een verlosser van buitenaf of hun goeroe afkomt die beweert de belichaming van en of andere godheid te zijn. Nee, het zal nooit van een bron van buitenaf komen.

Je kunt die stroom van de Geest alleen ervaren wanneer je de Geest door je heen voelt stromen, doordat jij de open deur wordt. En dus opnieuw, hoe kun je die Gordiaanse knoop ontwarren, hoe kun je aan deze catch-22 ontsnappen? Nu dat kan alleen maar door het inzicht te krijgen en een lering die jou afschildert zoals je werkelijk bent te accepteren. En die lering is door de jaren en de millennia heen al in vele variaties gegeven door de geascendeerde meesters. Maar altijd in een versluierde vorm, hoewel in sommige gevallen wel met een heel dunne sluier.

We hebben deze boodschapper onlangs geleid om een lering te vinden van Padma Sambhava* die in de achtste eeuw werd gegeven, waarin hij in die tijd sprak over concepten die opvallend veel lijken op wat wij tegenwoordig door deze boodschapper geven, namelijk het concept dat wanneer je jouw gedachten stillegt, wanneer je jouw identiteit in de buitenwereld die door jouw geest, in jouw geest, is gemaakt, dan zie je dat er achter de uiterlijke verwarrende gedachten enkel zuiver gewaarzijn bestaat. Dit is natuurlijk een uitdrukking die we onlangs door deze boodschapper hebben gebruikt en daarvoor hebben we zelfs het concept van een Bewuste Jij gebruikt, die ook eenvoudig zuiver gewaarzijn is – en daarom de open deur is.

De misvatting van heel veel religies en spirituele bewegingen is dat ze denken dat om jou de stroom van de Geest te laten ervaren, jij het zelf in de buitenwereld moet vervolmaken, je moet het zelf dat de geest gecreëerd heeft, perfect maken. Maar zoals Jezus zelf gezegd heeft: niemand kan naar de hemel ascenderen dan hij die uit de hemel is afgedaald. Wat dus de open deur kan zijn, is niet het uiterlijke zelf, hoe geleerd of spiritueel je ook denkt te zijn, hoe goed je ook voldoet aan een of andere norm die hier op aarde is gevormd, een norm die onvermijdelijk oorspronkelijk bij de gevallen wezens en hun pogingen om de mensheid te bedriegen, vandaan komt.

Er is maar één manier om de stroom van de Geest te ervaren en dat is door het besef dat jij naar jouw oorspronkelijke vorm als zuiver gewaarzijn moet terugkeren. En dan kun je beseffen dat jij, hoewel je een zelf in de buitenwereld hebt opgebouwd, waar jij je voor een groot deel mee hebt vereenzelvigd, nog steeds op elk moment – als je een manier kunt vinden om je fixatie op de dagelijkse denkgeest te transcenderen – uit die identiteit kunt stappen en een glimp van zuiver gewaarzijn kunt ervaren. En dat jij, als je eenmaal zelfs maar een glimp van zuiver gewaarzijn ervaart, dan een nieuw referentiekader hebt en dat zuivere gewaarzijn dan jouw referentiekader wordt. En dat zal je dan geleidelijk – en misschien door veel ingewikkelde en subtiele stappen – laten bevrijden uit de norm van de gevallen wezens, omdat jouw referentiekader om te ontsnappen aan wat de gevallen wezens als onzuiverheid hebben gedefinieerd, de norm is die zij als zuiverheid hebben gedefinieerd.

Dus om één vorm van onzuiverheid te transcenderen, streef je ernaar om een andere vorm van onzuiverheid te bereiken, die de gevallen wezens gewoon zuiverheid genoemd hebben, omdat ze wel, wat je zou kunnen zeggen, het privilege om het probleem te formuleren, te pakken hebben gekregen. Wat natuurlijk iets is wat Karl Marx, Hegel en vele van de vroeg communistische filosofen hadden begrepen en gebruik van maakten.

Marx definieerde zowel het communisme als het kapitalisme
Wat heeft Marx gedaan? Hij definieerde het communisme als een ideologie die in een strijd was met haar polaire tegenstelling, namelijk het kapitalisme. Maar wie sprak er voor Marx over het kapitalisme? Het was geen algemeen inzicht en dan zie je dat Marx niet simpelweg het communisme definieerde als het tegenovergestelde van iets wat al bestond. Nee, hij definieerde beide tegengestelde polariteiten, zowel het kapitalisme als het communisme.

En als je hier eerlijk naar kijkt, zie je dat er zelfs in het westen veel mensen zijn die de dag en nacht zullen zweren dat ze raszuivere kapitalisten zijn. Toch zitten ze nog steeds in het dualistische gedachtesysteem vast dat het kapitalisme het tegengestelde van het communisme is. Wat natuurlijk zo is, omdat het kapitalisme niet echt is, dat bestaat niet in de geest van God. Het is uitsluitend een schepping van de mens, namelijk de machtselite. En wat je dus ziet, wanneer je hier eerlijk naar kijkt, is dat de machtselite zowel het kapitalisme als het communisme gedefinieerd heeft en de strijd ertussen in hun pogingen om het volk rustig te houden, zodat die zich aan de elite onderwerpt.

Mijn geliefden, waarom is het communisme, bij wijze van spreken, gevallen? Nu deze vraag is niet echt relevant. De relevante vraag is: waarom het communisme mocht vallen? Nu, dat kwam gewoon omdat de machtselite, de globale machtselite, besefte dat het communisme niet de meest efficiënte manier was om de mensen te onderdrukken. Het communisme was een poging om de mensen rechtstreeks met dwang door staatscontrole te onderdrukken, omdat de staat duidelijk werd gezien als de machthebbende instantie. Het kapitalisme, aan de andere kant, was een poging om het volk op een subtiele manier te onderdrukken, omdat de staat de machthebbende instantie is, maar de mensen dit niet zien. Ze denken zelfs dat de staat er is om hen te beschermen tegen de kapitalisten. Maar in werkelijkheid hebben de kapitalisten, natuurlijk, de macht over de staat achter de kunstmatig gecreëerde façade in het theater dat de gevallen wezens op aarde hebben gecreëerd.

Decennialang was het een open vraag wie uiteindelijk de wereld zou regeren. Zou het communisme in staat zijn om met geweld het grootste deel van de wereld over te nemen, of zou het op den duur zichzelf vernietigen? Na de val, bij wijze van spreken, geloofde men dat het communisme mislukt was. En veel mensen in het westen geloofden dat dit de superioriteit van het kapitalisme bewees. Maar zou het aan het begin van de financiële crisis van 2008, onredelijk zijn te stellen dat het kapitalisme ook bezig is te mislukken? En dus kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het kapitalisme haar superioriteit over het communisme bewezen heeft, of beter, zouden we het hele debat moeten accelereren en beseffen dat zowel het kapitalisme als het communisme onzuivere uitdrukkingsvormen zijn; het zijn vervormingen van de Alpha en Omega, de uitbreidende en de samentrekkende kracht.

Een nieuwe aanpak van de economie
Het is nodig om uit deze fixatie op het gepolariseerde dualistische debat te stappen en te beseffen dat je zuiver gewaarzijn bent. En daardoor kunnen degenen onder jullie die een beetje verstand hebben van economie, door contact te maken met dat zuivere gewaarzijn in jouw kern, de open deur worden om de ideeën naar buiten te brengen die de economie uit het kapitalisme en communisme accelereren – en daardoor de kans krijgen om de mensen eindelijk te bevrijden de dominantie van de elite door middel van geld en het hele financiële systeem en het productieapparaat van de samenleving.

Dit zou natuurlijk een groot geschenk zijn aan degenen die, hoewel ze misschien nooit dit dictaat zullen horen, kennis en ervaring hebben met de financiële wereld en die ook de bekwaamheid en bereidheid hebben om zich op hun eigen zuivere gewaarzijn af te stemmen, hoe ze dat ook noemen, ongeacht of ze enig spiritueel inzicht of een kader in hun dagelijkse denkgeest hebben. Jullie, die het gewaarzijn van je spirituele aard en van de geascendeerde meesters hebben, zouden misschien aanbieden om het volmaakte concept te bewaren, het beeld voor ogen te houden dat de mensen die juist het potentieel hebben om deze nieuwe financiële realisaties naar buiten te brengen, inderdaad in staat zijn om zich af te stemmen en de moed hebben om hun mening te geven.

En dat zij natuurlijk gehoord worden door degenen die het potentieel hebben om deze ideeën op het gebied van wetenschap, de economie, de media en de politiek – zelfs onder het volk, te verspreiden. Die er uiteindelijk genoeg van krijgen en in opstand komen en meer eisen, door hun eigen ingebouwde macht te gebruiken om te weten dat zij, als ze zuiver gewaarzijn zijn, niet meer gebonden zijn aan de materiële omstandigheden die zij tegenkomen, niet gebonden aan de opperheren van de machtselite, want ze hebben het potentieel om de open deur te zijn. Of ze nu wat expertise in de buitenwereld hebben, zij kunnen de open deur zijn voor het licht en naarmate het licht toeneemt, zal de samenleving transcenderen – dat kan niet anders. En daarom laat ik Zuiverheid, een machtige impuls vanuit de retraite van Astrea en Zuiverheid vrij. We geven het over de hele wereld uit; we geven het aan iedereen die openstaat voor de Vierde Straal. En er zijn vele miljoenen mensen op aarde die openstaan voor de Vierde Straal.

Houd op met denken dat je geleerder bent dan anderen
Laat me jullie daarom nog een laatste idee meegeven dat degenen onder jullie die bereid zijn om je huidige beeld te transcenderen, in staat stelt om de open deur te zijn voor stroom van zuiverheid. Want je kunt overal op de wereld kijken naar de mensen die niet spiritueel zijn en nooit openstaan voor spirituele leringen – of dat denk je in ieder geval. Je kunt kijken naar zoals ik zei, degenen die het heel erg moeilijk vinden om zelfs de concepten te doorgronden die in deze rozenkrans gegeven worden, want die staan zover af van hun gewone overtuigingen over het leven. En jullie kunnen misschien denken dat deze mensen in een lagere bewustzijnsstaat zijn dan jullie. Je denkt misschien dat ze niet net zo geleerd zijn, omdat ze niet jouw spirituele inzicht hebben.

Toch mijn geliefden, kan ik jullie ervan verzekeren dat als deze wereld naar een Gouden Eeuw geaccelereerd moet worden, het niet alleen gedaan wordt door de mensen die de AskRealJesus website kennen. Het zal niet alleen door de mensen gedaan worden die alleen van de geascendeerde meesters afweten. Het zal niet door de mensen gedaan worden die een spirituele lering kennen. Er zijn niet genoeg mensen die de uiterlijke kennis hebben van spirituele leringen, zodat zij zelf de samenleving kunnen accelereren.

Want de Wet van Vrije Wil staat dit niet toe, tenzij een kritieke massa mensen van de 80% van de algemene bevolking net zo geaccelereerd wordt. En het beeld dat je voor ogen moet houden, is dit: hoe geleerd jij ook denkt te zijn, hoe verfijnd jij denkt dat jouw kennis en inzicht van de concepten van de geascendeerde meesters zouden kunnen zijn, jij bent niet geleerder dan ieder ander op deze planeet.

Hoe komt dat? Hoe komt het dat iemand als geleerder beschouwd zou kunnen worden dan iemand anders? Dat kan alleen jouw zelf in de buitenwereld, het zelf in de buitenwereld dat jij in deze wereld hebt opgebouwd – en de meesten van jullie hebben zelfs een lering van een geascendeerde meester gebruikt om dat op te bouwen, waardoor jullie denken dat je geleerd bent, omdat je een bepaald concept kunt uitleggen. Maar wat heb ik gezegd dat de sleutel tot een transformatie is? Dat is de stroom van de Geest. Wat is de sleutel om de open deur te zijn voor de stroom van de Geest? Dat je terugkeert naar het zuivere gewaarzijn waarmee je bent afgedaald.

En ik kan je ervan verzekeren dat het zuivere gewaarzijn waarmee je bent afgedaald niet geleerder is dan het zuivere gewaarzijn van elk ander menselijk wezen. Begrijp je: in zuiver gewaarzijn kun je niets met elkaar vergelijken. Dus hoe kun je er dan zelfs over spreken dat de de Bewuste Jij van de ene persoon geleerder, verder ontwikkeld, of spiritueler is dan de Bewuste Jij van iemand anders? Dat is niet mogelijk; het heeft geen betekenis voor degenen die door de sluier van de dualiteit heen beginnen te zien.

En zodoende kunnen jullie, als spirituele mensen, het volmaakte concept voor ogen houden dat alle mensen op aarde in hun kern zuiver gewaarzijn bezitten. En jullie kunnen het beeld vasthouden dat zij zich daar geleidelijk aan van bewust worden, of dat ze spontaan contact, een spontane ervaring, van dit zuivere gewaarzijn krijgen. En dan worden zij, ook al begrijpen ze het niet bewust, de open deur voor een bepaalde hoeveelheid licht die naar het fysieke octaaf stroomt. En dit zal de veranderingen tot stand brengen.

Want zie je, waartoe jullie het potentieel hebben – degenen onder jullie die het spirituele inzicht hebben – is dat jullie het beeld kunnen vasthouden van hoe het licht op specifieke omstandigheden op aarde gericht moet worden. Maar zelfs al kunnen jullie de open deur voor het licht zijn, je mag vanwege de Wet van Vrije Wil niet de hele stoot leveren die de samenleving accelereert. Pas wanneer een kritieke massa onder de bevolking ook de open deur wordt, wordt de samenleving echt geaccelereerd. En ik zeg natuurlijk niet dat dit niet al enigszins gebeurd is, wat de reden is dat jullie al positieve veranderingen in de samenleving hebben gezien.

Onvergelijkbare eigen-waarde
Niettemin moedig ik jullie aan om over deze ideeën na te denken, want ik zeg dat veel te veel spirituele mensen, veel te veel studenten van geascendeerde meesters, nog steeds gevangenzitten in het superioriteitsspel om te proberen wat gevoel van eigenwaarde op te bouwen, door het gevoel te hebben dat zij in spiritueel opzicht geleerder zijn dan anderen. Maar wanneer jij jezelf als zuiver gewaarzijn begint te ervaren, krijg je vanzelf een gevoel van eigenwaarde. Omdat je beseft dat je niet aan bepaalde voorwaarden op aarde hoeft te voldoen, een norm die de gevallen engelen hebben vastgesteld, om eigen-waarde te hebben in de ogen van God. God handhaaft het volmaakte concept voor jou met oneindige, onvergelijkbare eigen-waarde.

En de enige manier om echt eigen-waarde op te bouwen, is door jezelf als die Bewuste Jij te accepteren die simpelweg zuiver gewaarzijn is – en daarom niet door welke voorwaarden, woorden, beelden, normen ook, kan worden gedefinieerd. Mensen kunnen denken dat ze een bepaalde norm op de Bewuste Jij, het zuivere gewaarzijn, kunnen toepassen. Maar dat komt alleen, omdat ze het niet begrepen hebben en ze hebben het niet begrepen, omdat je het niet kunt begrijpen.

Je ervaart het wel, of je ervaart het niet. Als je het niet ervaart, denk je dat je kunt begrijpen wat het is door je eigen norm erop te projecteren. Maar dat bewijst alleen maar dat je het niet hebt ervaren. En degenen die het niet ervaren, begrijpen het niet – zelfs al denken ze van wel. Maar ze begrijpen het alleen maar volgens hun eigen norm, of de norm die ze hebben geaccepteerd van de gevallen engelen.

Als je eenmaal zuiver gewaarzijn begint te ervaren, krijg jij je dat ultieme referentiekader. En dan begin je te zien hoe onecht, hoe onzuiver, de norm van de gevallen engelen natuurlijk is. Want de essentie van zuiverheid is natuurlijk dat er geen norm is die zuiverheid in twee gebieden kan indelen: wat zuiver is, wat onzuiver is. Het is al eeuwen gezegd, dat voor de zuiveren alles zuiver is en dat komt omdat alles een kwestie van waarneming is.

Wanneer je de wereld ziet, wanneer je de wereld waarneemt, met het gescheiden zelf dat gevangen zit dat wordt gedefinieerd door de dualistische tegenstellingen, dan zie je de wereld met vervuilde waarneming. En zoals de Boeddha vele eeuwen geleden gezegd heeft, volgt er dan lijden. Slechts degenen die met een zuivere waarneming zien, zullen niet lijden. Maar wat houdt het in om met zuivere waarneming te zien? Het betekent dat je met de zuiverheid ziet van de open deur zijn waardoor je ziet dat alle omstandigheden op deze wereld uiteindelijk onecht, niet permanent zijn. En daardoor hebben ze jou niet in hun macht.

Het is geen kwestie van vermijden wat onzuiver en uitvergroten wat zuiver is. Het is een kwestie van de hele bal was van de gevallen wezens laten vallen. En dat heeft de Boeddha 2500 jaar geleden natuurlijk al uitgelegd, wat Padma Sambhava in de verhandeling heeft uitgelegd die ik eerder noemde. Voor degenen die ogen hebben om te zien, bestaat deze waarheid al duizenden jaren in fysieke vorm.

Doe dus een poging op te houden met een poging doen om een ontwikkeld spiritueel wezen te worden. In plaats daarvan doe je een stap terug uit al je verlangens om die poging te doen en besef dat wat er voor nodig is om een niet-poging te doen om de dagelijkse denkgeest te stoppen die altijd een poging wil doen om een bepaald doel te bereiken. En laat jezelf dan alleen maar de open deur zijn en ga met de Geest mee, zoals die door jou heen stroomt. Want dit is natuurlijk de hoogste vorm van zuiverheid die je tot uitdrukking kunt brengen op deze wereld.

Noot: De titel van de verhandeling van Padma Sambhava is: Zelf-Bevrijding door met Naakt Gewaarzijn te Zien.