Kan een door Mensen gemaakt Systeem het Beloofde Land op aarde brengen?

ONDERWERPEN: Leer van de geschiedenis – anders herhaal je hem – Er bestaat maar één conflict op aarde – God laat niet met zich spotten – De behoefte aan Christussen – De verantwoordelijkheid voor Europa – De behoefte aan een spirituele benadering van spiritualiteit – Lanello is meer dan grootmoedig – Jullie hebben de heerschappij over de aarde – De traditionele doctrines in de religie, politiek en wetenschap onderzoeken – De essentiële vraag voor spirituele mensen in Europa – De essentie van creativiteit – Bevestig wie jij bent – Europa zit dicht bij een doorbraak – Een realistische inschatting

Geascendeerde Meester Lanello, 2 november 2008

Ik kom met het volledige vuur van mijn hart, als de geascendeerde meester Lanello die IK BEN. Ik sta in een vastberaden houding, want ik heb mijn voeten stevig op de grond van deze natie Duitsland geplant. Want zoals sommigen van jullie wel weten, hebben wij, de geascendeerde meesters, etherische retraites in het etherische rijk, die gelokaliseerd zijn boven specifieke fysieke locaties overal boven de aardbol. En ik en mijn geliefde gemalin hebben onze retraite daadwerkelijk boven het Rijndal in Duitsland, waarvan het centrum vlakbij de Lorelei ligt.

Dus ik heb een lange geschiedenis van incarnaties op dit werelddeel. Ik heb een grote investering in spiritueel licht hier, in degenen die vele levens mijn studenten zijn geweest, terwijl ik op diverse manieren als leraar en leider heb gefungeerd. Er zijn ook velen die nog nooit van de geascendeerde meesters hebben gehoord, maar niettemin mijn studenten zijn op innerlijk niveau en daarom openstaan om ideeën en concepten te ontvangen uit het geascendeerde rijk door de levensstroom, de Vlam, die IK BEN. En zodoende heb ik daadwerkelijk een onderdeel gevormd van dit werelddeel, van haar verleden. Ik heb mijn gevechten gestreden, omdat ik toen ik nog steeds in het dualiteitsbewustzijn was en net als zoveel van ons – ik durf wel te stellen wij bijna allemaal – geloofden dat als wij maar één specifieke manifestatie van het kwaad konden vernietigen, alles dan wel goed zou komen op planeet aarde.

 

Leer van de geschiedenis – anders herhaal je hem
Als wij de waarheid van de innerlijke leringen van Christus slechts hadden begrepen, namelijk dat er geen enkele manier bestaat om het kwaad te bestrijden, maar dat wij de andere wang moeten toekeren. Hoeveel bloedvergieten, hoeveel oorlogen hadden er dan wel niet in dit werelddeel voorkomen kunnen worden als meer van ons dat inzicht hadden gehad in vorige levens. Als geascendeerd wezen klaag ik natuurlijk niet over het verleden, maar wanneer je niettemin in een werelddeel zoals Europa bent, dan is het nodig te erkennen dat dit werelddeel inderdaad een heel verleden heeft – een lang en enigszins bloederig verleden. Dus moeten de mensen in Europa, die hier tegenwoordig geïncarneerd zijn dat verleden ontstijgen, dat het echt noodzakelijk wordt om naar het verleden te kijken, de lessen uit de geschiedenis te halen. Want wordt er niet gezegd, dat tenzij je die lessen leert, jij gedoemd bent de fouten uit de geschiedenis te herhalen.

En hoe vaak hebben we dit niet uitvergroot gezien op dit werelddeel, waar het ene conflict het toneel klaar zet voor het volgende. En waar de opkomst van de ene machtselite een conflict creëerde dat, toen zij de zittende machtselite werden, de tegenovergestelde polariteit aantrokken en er een nieuw conflict geboren werd. Ach, wat een patroon, wat een patroon en het is zo vaak herhaald dat het walgelijk is om ernaar te kijken.

 

Er bestaat maar één conflict op aarde
Het is zeker mijn bedoeling dat jullie ernaar kijken, of het jullie laat walgen of niet; want er komt een moment dat je verder gaat – je komt uit dat gevoel van hopeloosheid en wanhoop. Want wanneer je in feite durft te kijken naar wat er aan de hand is – wanneer je durft te kijken naar waarom het gebeurt – zie je dat zelfs als er een schijnbaar eindeloze stroom conflicten op deze planeet en dit werelddeel zijn geweest, er eigenlijk maar één conflict is dat zichzelf gewoon steeds maar herhaalt in steeds andere fysieke omstandigheden.

En dat conflict bestaat natuurlijk tussen wat wij de machtselite en de mensen van God hebben genoemd. Het is het conflict tussen degenen die gevallen zijn, zoals Maitreya in zijn baanbrekende en magnifieke boek heeft uitgelegd, en degenen die de dualiteit ontstijgen. Wanneer je ziet dat die gevallen wezens vielen omdat zij eerlijk, serieus, oprecht – of zou ik moeten zeggen naïef – geloofden dat zij slimmer waren dan God en beter dan God wisten hoe zij een heel universum moesten leiden. En dus vervielen ze tot het dualiteitsbewustzijn, belandden op de aarde en zijn hier sindsdien steeds weer opnieuw geïncarneerd. En ze hebben hetzelfde patroon steeds weer herhaald door te proberen om de ultieme macht over de mensen te krijgen door de foute overtuiging – de absoluut naïeve overtuiging – dat zij konden bewijzen dat God ongelijk had en zij gelijk.

Alsof wat er gebeurt op een klein planeetje zoals aarde – wanneer je nadenkt over wat je momenteel in de moderne wereld die jullie kennen, weet over de uitgestrektheid van het materiële universum – zou bewijzen dat God ongelijk had – de God die de Plejaden aaneengeregen heeft, die de Melkwegstelsels aaneengeregen heeft. Hoe kan wat er op dit kleine planeetje gebeurt, ooit significant zijn in het grote plan der dingen? Maar de blindheid van het menselijke ego is zo groot – dat hij eigenlijk gelooft dat hij de macht heeft om het lot van het universum te bezegelen. Wat dom, wat dom, zou ik kunnen zeggen.

 

God laat niet met zich spotten
Dit moeten de mensen inzien – dat het ten zeerste, uiterst naïef is om te geloven dat God zich door mensen laat bespotten. En pas wanneer je dat realistische realiteitsgevoel krijgt over de Wet van God – de feitelijke, absolute onverzettelijkheid van de wet van God – pas dan zul je inzien dat je aan die illusie moet ontsnappen. En je moet de blinde leiders niet meer volgen, degenen die vastzitten in die illusie. Want als je niet ophoudt met naar hen te luisteren, ben je als een schip zonder roer dat door de stroom de Rijn afgevoerd wordt en schipbreuk zal lijden bij de Lorelei, als vertegenwoordiger van de rots van Christus.

Want begrijpen jullie niet dat de Rots van Christus, juist de kracht is die aan het werk is in de tweede wet van de thermodynamica, die alle gesloten mentale kaders afbreekt. Die breekt alle gesloten systemen af en reduceert ze tot de laagst mogelijke energiestaat, want zonder de constante infusie met het leven van Christus is niets duurzaam. En dan krijgen degenen die in een hogere sfeer ervoor kiezen zich af te snijden van die eeuwige stroom, die het leven van Christus is, nog maar een bepaalde hoeveelheid tijd. Hun dagen zijn geteld en er komt dan natuurlijk een moment waarop zij eraan toe zijn weggehaald te worden, omdat zij genoeg kansen hebben gehad om zich tot uitdrukking te brengen.

 

De behoefte aan Christussen
Maar dan is er – zoals wij al eerder hebben gezegd– de voorwaarde dat iemand verheven moet worden naar het niveau van Christusschap dat uitgebeeld wordt als vervorming door deze egocentrische, egoïstische wezens. En als er niemand naar voren durft te stappen en te accepteren dat hij de Christus is – accepteren dat ze een zoon of dochter van God zijn – tenzij dat gebeurt, nu dan kunnen ze niet weggehaald worden.

En ik kan je zeggen dat er nu op dit moment een aantal van die wezens zijn die hun rechtmatige kans hebben gehad, en ze kunnen slechts op deze planeet blijven vanwege het feit dat niemand zijn Christusschap heeft durven op eisen. Wat natuurlijk juist de samenzwering is die zij vanaf het allereerste begin hebben beraamd – zelfs toen Jezus nog op aarde rondliep. En ze probeerden het toneel klaar te zetten, en dachten dat zij hem fysiek konden doden. En daarna, toen dit, natuurlijk, niet werkte, overgegaan zijn op plan B om zijn lering en voorbeeld te doden – zodat niemand naar voren durfde te komen.

En daardoor hebben enkelen van jullie zich natuurlijk gerealiseerd dat dit een donkere wolk is die vooral boven het Europese werelddeel hangt. Ieder werelddeel heeft natuurlijk zijn eigen versie van wat de mensen onderdrukt, maar hier in dit werelddeel Europa bestaat er – vanwege de katholieke kerk en omdat het christendom hier het eerst werd verspreid – zeker een stigma dat je bijna alles kunt doen of zeggen wat je wilt doen of zeggen – behalve dat jij de Christus bent of de vertegenwoordiger van de Christus op aarde. Want juist de wezens die het bewustzijn van de antichrist hebben belichaamd, hebben het als monopolie voor zichzelf opgeëist.

Het wordt natuurlijk tijd dat de mensen overal in Europa wakker worden en beseffen dat dit een complete leugen is. Het is juist de totale en de allergrootste ontkenning van de missie van Christus, juist de missie van Christus om de Christus in ieder mensenhart te bevrijden en ieder mens zijn Christuspotentieel te laten erkennen. Dit is altijd het doel van Christus geweest, dit zal altijd het doel van Christus zijn en het wordt tijd dat de mensen op dit continent wakker worden.

 

De verantwoordelijkheid van Europa
Want zien jullie niet in dat jullie, juist omdat de katholieke kerk hier haar oorsprong had en haar leringen hier verspreidde, jullie op dit werelddeel de verantwoordelijkheid aan de rest van de wereld hebben om dit weer recht te zetten; deze dynamiek te veranderen en de dualistische polariteit te overwinnen tussen de orthodoxe, traditionele christelijke kerken aan de ene kant en de materialistische, atheïstische wetenschap aan de andere kant? Jullie zijn degenen die het potentieel hebben om hier op dit continent een nieuwe spirituele leer naar voren te brengen die verder gaat dan de traditionele religie en de materialistische wetenschap – die de mensen bevrijd om te accepteren dat zij spirituele wezens kunnen zijn zonder in de mal te passen die de traditionele religie vormt. Dat het echt oké is om jezelf als spiritueel wezen te accepteren en te accepteren dat jij het potentieel hebt om – rechtstreeks in jouw hart – naar die hogere werkelijkheid te reiken die het menselijke ego en het dualiteitsbewustzijn ontstijgt.

Het boek dat wij hebben uitgegeven ‘The Art of Non-War’ heeft natuurlijk overal ter wereld dat potentieel. Maar het heeft vooral hier in Europa potentieel en het was trouwens voor een groot deel bedoeld voor de mensen in Europa om te zien dat hier een voorbeeld is van hoe een lering naar voren gebracht kan worden die het hart en tegelijkertijd ook het intellect aanspreekt. Maar het wekt iets wat erachter zit, wekt juist de stof van het wezen van de mensen om op te staan en te herkennen dat ze altijd al wisten dat er ergens een hogere waarheid moest zijn – dat het niet allemaal maar slechts een kwestie is van welke groep, welke ideologie of welke autoriteit meer gelijk heeft dan een andere. Er moet een manier zijn om vragen af te handelen, te weten wat juist is op een hogere manier – te weten wat de werkelijkheid is op een manier die niet vervormd kan worden door het menselijke intellect en haar onophoudelijke, betekenisloze argumentatie voor of tegen dit of dat, zonder ooit tot een conclusie te komen.

 

De behoefte aan een universele benadering van spiritualiteit
Dit is dan zeker jullie kans om die lering op dit werelddeel uit te brengen – het in veel verschillende versies naar buiten te brengen – dat er een universele spirituele waarheid is die de religie in traditionele zin transcendeert, maar het leven een diepere betekenis geeft, die de vragen over het leven beantwoordt die de meeste mensen hebben. En trouwens ook de sleutel kan leveren om de vele problemen op te lossen die je in de regering, de politiek en bij internationale zaken ziet. Omdat je gewoon niet aan het dualistische spelletje kunt ontsnappen dat één natie of één koning denkt dat hij meer gelijk heeft dan alle anderen – en daarom automatisch in oorlog komt met degenen die hetzelfde over zichzelf en hun naties denken, tenzij ze een hogere waarheid erkennen.

Zie je dat de Verenigde Staten een smeltkroes is van vele mensen uit veel verschillende plaatsen op de wereld, waar veel van de mensen uit Europa zijn gekomen? Maar kijk je dan niet verder, en zie je dat Europa zelf een smeltkroes was en is met mensen uit veel verschillende delen van de wereld. Want het Europese werelddeel is doordrenkt met en ingevallen door volken met veel verschillende achtergronden. Saint Germains oorspronkelijke plan was om een Verenigde Staten van Europa te creëren, omdat jullie de kiem hadden voor meer begrip tussen de mensen onderling, zodat zij zich in een hoger identiteitsgevoel konden verenigen dat op die universele spiritualiteit gebaseerd zou kunnen worden. Toen dit niet in de middeleeuwen gebeurde – ondanks het feit dat hij ideeën naar voren had gebracht die tot de verlichting leidden –moest Saint Germain ergens anders heen.

Maar dit betekent niet dat Europa eeuwig wordt afgesloten om die rol te vervullen, want er is altijd het potentieel om erop terug te komen. En er zijn velen onder jullie die juist vrijwillig hebben aangeboden om te incarneren, omdat jullie mee wilden doen aan dit ontwaken dat het potentieel heeft om in deze tijd plaats te vinden. Jullie zijn zelf ontwaakt. En besef je niet dat het motto van de Grote Witte Broederschap is dat ‘wat één heeft gedaan, allen kunnen doen?’ En wanneer jij jezelf hebt bewezen dat het mogelijk is om op te groeien in een Europese samenleving – en geprogrammeerd te zijn met de anti-spirituele boodschappen van zowel deze kant als die kant – maar niettemin nog steeds ontwaakt bent voor een universele vorm van spiritualiteit – nu, als jij dat kan, kunnen anderen dat ook.

 

Lanello is meer dan grootmoedig
Het is natuurlijk soms nodig dat je de mensen niet alleen een lering in de buitenwereld of een intellectuele redenering geeft, maar dat je die woorden doordrenkt met een dieper gevoel – terwijl je mij hoort spreken bij deze uitgave, waardoor ik je niet alleen de woorden geef, maar die woorden doordrenk met mijn hele Wezen. Zodat je dan de uitdrukkingsvorm van wie IK BEN krijgt, het grootmoedige hart van Lanello, zoals ze het noemen. Maar er is in feite meer dan alleen maar grootmoedigheid, want een Godvlam kan niet beperkt worden tot één woord hier op aarde. Ik heb vele facetten in mijn Wezen, ik heb trouwens vele facetten die niet bekend zijn bij degenen die aan dat beeld van mij vasthouden toen ik op aarde rondliep in mijn laatste incarnatie.

Geloven jullie serieus dat een geascendeerd wezen in een mentaal kader geplaatst kan worden van hoe hij was in zijn laatste incarnatie? Want als je dit gelooft, dan heb je totaal geen idee van wie IK BEN als de geascendeerde meester Lanello – die als mijn eerste handeling, mijn eerste uitdrukkingsvorm na mijn ascensie uitriep: “Ik ben overal in het bewustzijn van God.” En dat BEN IK inderdaad. Want ik heb niet stilgestaan na mijn ascensie.

Denken jullie dat tijd en ruimte nog op dezelfde manier in het spirituele rijk als in het materiële functioneren? Nee, dat is niet zo. We hebben een heel ander concept van tijd en ruimte. We transcenderen de tijd en ruimte die jullie zien en daardoor kunnen we zoveel verder gaan dan wat er mogelijk is wanneer je geïncarneerd bent. We kunnen de bewustzijnsstaat die we hadden toen we ascendeerden zodanig transcenderen dat jij die eenvoudig niet meer kunt doorgronden met de lineaire geest.

En maak daarom niet de fout een beeld dat door de lineaire geest gemaakt is over een geascendeerd Wezen heen te leggen, want zoals Master MORE vorig jaar op Hawaï en in Engeland heeft gezegd: hij is MEER. Nu, ik ben dus ook MEER; want we zijn allemaal méér – en we zijn hier om jullie te inspireren om méér te worden door jullie met de Vlam van méér te doordrenken waar wij één mee geworden zijn nadat we zijn geascendeerd en onszelf niet meer als zuiver menselijke wezens zagen.

 

Jullie hebben de heerschappij over de aarde
We zijn natuurlijk geen menselijke wezens, en jullie zijn natuurlijk ook geen menselijke wezens – tenzij je dat denkt. Want dan moeten we natuurlijk buigen voor jouw vrije wil en je laten denken dat de machtselite macht over je heeft – terwijl jullie in werkelijkheid de medescheppers zijn. Jullie zijn degenen die het gezag van God hebben gekregen om heerschappij over de aarde te hebben. Begrijpen jullie dit? De gevallen engelen kregen nooit het gezag van God om de heerschappij over de aarde te hebben. Ze kunnen beweren dat ze dat gezag hebben gekregen – sommigen geloven dat het hele materiële universum ten behoeve van hen werd geschapen, maar dit is niet het geval. Het is gewoon weer zo’n redenering van het dualiteitsbewustzijn. Ze hebben nooit het gezag over deze planeet gekregen. JULLIE hebben het gezag over deze planeet gekregen.

Maar toen jullie dat gezag niet aannamen, toen werd de gevallen wezens toegestaan hier te incarneren. En dat werd toen het probleem, waardoor de mensen nog meer verwikkeld raakten in het bewustzijn van geen verantwoording en gezag willen dragen. In plaats daarvan wilden ze dat de blinde leiders – die beweren dat zij het allerhoogste gezag hebben – hen naar het beloofde land zouden leiden – en niet erin slagen te beseffen dat zij nooit in dat beloofde land zouden aankomen. Want tegen de tijd dat ze weer incarneerden, waren ze die nutteloze zoektocht naar het beloofde land vergeten, waar ze de laatste 30 incarnaties of meer doorheen gegaan waren.

 

De traditionele doctrines in de religie, politiek en wetenschap onderzoeken
Tegenwoordig zijn er mensen die beginnen te beseffen dat het Beloofde Land zelfs hier niet op aarde gevonden kan worden, dat er iets meer moet zijn bij deze zoektocht naar het Beloofde Land die voor ieder menselijk wezen integraal is. En zodoende beginnen ze te onderzoeken of ze het inderdaad in de christelijke hemel kunnen vinden, zoals al 2000 jaar beloofd is. Of dat iemand het ooit kan vinden, omdat het niet bestaat zoals beweerd wordt door het materialisme of het Marxisme.

Of bestaat er echt wel meer, is het echt mogelijk om een heel ander rijk te vinden dat niet gedefinieerd wordt door menselijke ideologieën of doctrines of dogma’s – die mooi zijn aan de buitenkant, maar die aan de binnenkant net gewitte graven zijn die gevuld zijn met de doodsbeenderen? Want dat is waar ze van gemaakt zijn: de botten van dode mensen – degenen die gevuld zijn met de doodsheid van het bewustzijn van de antichrist en hun verkeerde leringen, hun ideologieën, nu al eeuwen lang naar buiten brengen.

Ach, mijn geliefden, het is een opluchting voor mij dat heel veel mensen in Europa beginnen die hele verlokking van de Marxistische filosofie te transcenderen. Want ik moet je zeggen dat er bijna geen verkeerde leringen op aarde zijn die meer onwaarheden bevatten dan de leringen van het Marxisme. Hoewel die, net als alle verkeerde leringen, een paar juiste opmerkingen bevatten, die zo vervormd zijn dat het bijna een wonder is dat iemand zo’n ingewikkelde vervorming heeft kunnen bedenken. De waarheid in iets vermommen dat zo moeilijk te begrijpen valt, dat bijna iedereen die het leest zelf een interpretatie bedenkt. Wat natuurlijk onderdeel vormt van het ontwerp – zodat iedereen een rechtvaardiging kan bedenken voor hun eigen egoïstische neigingen, die door deze ideologie beschermd worden. Zoals je bij Lenin en Stalin zag, die de volmaakte rechtvaardiging hadden gevonden.

 

De essentiële vraag voor spirituele mensen in Europa
We zien nu een groeiend aantal mensen in Europa die deze traditionele benaderingen begint te onderzoeken. En wat jullie voor ogen moeten houden, is dat ze verdergaan met dat onderzoek en daadwerkelijk gaan onderzoeken of er een door mensen gemaakt systeem bestaat dat het Beloofde Land op aarde brengt, dat het Beloofde Land naar dit werelddeel haalt. Is het mogelijk een systeem te maken dat automatisch het Beloofde Land brengt? Dat is de essentiële vraag voor de top tien procent waar de mensen in het Europese werelddeel over moeten nadenken.

Dat is de essentiële vraag, want zie je niet dat de waarheid is – zoals we verschillende malen in verschillende contexten hebben uitgelegd – dat er geen absoluut systeem is? De waarheid is dat jullie medeschepper zijn. Het is de bedoeling dat jullie iets medescheppen, en creativiteit is spontaan. Creativiteit is GEEN systeem. Creativiteit is een spontane uitdrukking van de Heilige Geest die waait waarheen hij wil en wat waait waarheen hij wil, past in geen enkel systeem. De Heilige Geest is geen systeem. Het is de Rivier van Leven die constant – niet alleen zoals een rivier op aarde stroomt – maar constant transcendeert en méér wordt in dat proces.

 

De essentie van creativiteit
Dit is de sleutel voor jouw eigen groei, voor je eigen transcendentie en dat je een manier vindt om invloed op de samenleving uit te oefenen. Durf elk willekeurig systeem en alle systemen te onderzoeken die je van alles beloven. Durf dat te onderzoeken en maak de mensen ervan bewust dat de echte sleutel tot vooruitgang, de echte sleutel tot de Gouden Eeuw van Europa, natuurlijk creativiteit is. En de essentie van creativiteit is dat je erkent dat jij meer dan een menselijk wezen bent. En je laat jouw eigen hogere Wezen zich door jou tot uitdrukking brengen, zoals Christus 2000 jaar geleden heeft aangetoond toen hij zei: “Ik zelf kan niets doen, de Vader in mij doet het werk.” En toen liet hij de Vader het werk doen en de wonderen verrichtten die hij heeft verricht, zelfs al worden die tegenwoordig door velen ontkend.

Niettemin willen wij niet graag dat de wonderen in de buitenwereld op de voorgrond worden geplaatst. Wat we graag naar voren gebracht willen zien, zijn de ideeën, de inzichten die een nieuwe en hogere samenleving naar voren zullen brengen – een nieuwe benadering van deze eeuwenoude problemen die onoplosbaar waren in het verleden, omdat ze met precies dezelfde bewustzijnsstaat werden benaderd als die ze in de eerste plaats heeft gecreëerd.

Opnieuw, de concepten van de universele spiegel en wat jij erop projecteert, keren naar jou terug. Dit zijn concepten die de mensen, in ieder geval veel mensen, tegenwoordig kunnen begrijpen, want ze zijn er op innerlijk niveau op voorbereid. En ik ben de mentor geweest van veel mensen die in mijn retraite op innerlijk niveau daar op werden voorbereid. Maar ze hebben een contact in de buitenwereld nodig dat ervoor zorgt dat de innerlijke voorbereiding doorbreekt naar hun bewuste geest. Waarbij je zult zien – wanneer je hen die ideeën presenteert – dat ze zeggen: “O, maar dat wist ik altijd al. Ik praat hier al jaren over, maar ik had het nog niet in die grotere context begrepen, ik zag het grotere plaatje niet, ik begreep niet helemaal wat ik aan het doen was.”

 

Bevestig wie jij bent
Dit is de herkenning die je begint te krijgen wanneer jij jezelf volledig, zoals de Lady Meesters (Link 1, Link 2) voor mij hebben gezegd, om in de spiegel te kijken en herkent wie jij bent – niet als het beperkte menselijke wezen met gebreken, maar als het magnifieke spirituele wezen dat jij bent. Je bevestigt dat je het recht hebt hier te zijn, je hebt het recht je voeten stevig op de grond van dit werelddeel te planten en te eisen dat dit werelddeel wordt veranderd. Zodat het geschikt is om de geboorte van de Koning der Koningen te ontvangen – die niet uit de hemel komt en op een troon neerdaalt, maar als het Christuskind in het hart van miljoenen mensen. Dit is de transformatie die moet plaatsvinden.

Het heeft al in zeker mate plaatsgevonden door een democratie te vormen en veel andere ideeën, zoals de hele verlichtingsperiode. Die je zou kunnen bestuderen, om te zien hoe – na eeuwen beperking door de katholieke kerk en haar doctrines – de geest van het Europese volk ineens bevrijd werd om deze uitbarsting van creativiteit naar buiten te brengen. En dat kan in deze tijd natuurlijk opnieuw gebeuren. Daar zijn we naar op zoek.

Jullie zelf kunnen deel uitmaken van deze uitbarsting van creativiteit en er is nauwelijks iemand hier die niet het potentieel heeft – niet beslist alleen, maar als onderdeel van een groep – om deel uit te maken van het naar buiten brengen van die nieuwe ideeën op diverse gebieden van de samenleving.

 

Europa zit dicht bij een doorbraak
Dit is de waarheid die wij moeten zien. De waarheid is dat Europa heel dicht is bij het doorbreken naar een geheel nieuw bewustzijnsniveau staat. Je kunt naar Europa kijken en het glas half leeg zien. Je kunt de vele problemen en zelfs de smeulende conflicten zien. Maar toch is dat dan het parallelle universum waar jij in verkiest te leven als jij je op het negatieve richt.

We vragen jullie te beseffen dat dat universum niet het enige universum is. We vragen je te erkennen dat het motto van alle echte pessimisten is: “Ik ben geen pessimist, ik ben een realist.” Maar we vragen jullie te beseffen dat als je echt een realist bent, jij de eeuwige optimist bent. Want je weet dat alles wat in de materie wordt gemanifesteerd, uiteindelijk onecht is. En je weet dat het Ma-terlicht ogenblikkelijk een betere manifestatie kan uitvergroten dan jij nu ziet. Je weet dat de kracht van God alles kan overwinnen.

Realisme is beseffen dat hoewel er mensen vastzitten in de lagere bewustzijnsstaat, er een hogere bewustzijnsstaat is, er een alternatief bestaat. En wanneer je ervoor kiest in dat hogere universum te leven, dan zul je degenen in de lagere universums optrekken. Want zoals Jezus heeft uitgelegd, wanneer je de lat hoger legt, wanneer de top tien procent de lat hoger legt, nu dan zal die ook aan de onderkant hoger gelegd worden – en dan trek je een heel werelddeel omhoog. Net als in de analogie die ik als Lanello meestal gaf, als je aan één punt van een zakdoek trekt, zul je op den duur de hele zakdoek optrekken, want het zit allemaal aan elkaar vast.

Mensen in dit werelddeel zijn met elkaar in bewustzijn verbonden en er zijn maar een paar nodig die zich durven te verheffen, die de speerpunt vormen en dan alle anderen mee optrekken. Niet tegen hun vrije wil in; maar omdat jij, door aan te tonen dat er een hogere manier is – dat er een hoger parallel universum is dan waar de mensen zichzelf in zien leven –hen de kans geeft om te kiezen. En de overgrote meerderheid van de mensen zal het inderdaad beter doen als ze het beter weten. En ze hoeven jullie alleen maar te zien of horen spreken om het beter te weten en te bevestigen dat zij het beter weten en dat er een hogere werkelijkheid bestaat.

 

Een realistische inschatting
Zodoende heb ik het grootmoedige aspect van mijn Wezen uitgeschonken, zodat jullie een enigszins realistische inschatting kunnen maken van wat het betekent voor iemand die, nog niet eens lang geleden, op aarde rondliep als een ietwat ordinaire vent die niet veel achtenswaardige eigenschappen had – van zijn grote kaak tot aan bepaalde andere karaktereigenschappen waar de mensen aanmerkingen op maakten, toe.

Laat me je niettemin zeggen dat wij ons allemaal met diverse vormen bekleden wanneer wij incarneren, zoals enkelen van jullie gedaan hebben – diverse eigenschappen aannemen die sommigen van jullie als een gebrek of handicap kunnen zien. Maar niettemin is de waarheid dat jullie onsterfelijke spirituele wezens zijn. Jullie zijn Godvrije spirituele wezens en enkelen van jullie komen daadwerkelijk uit het grotere Wezen waar IK uit voortgekomen BEN – de grootmoedige Godvlam die wij zijn – waar wij individualisaties van zijn. En jullie kunnen je natuurlijk weer met die Godvlam in verbinding stellen en die grootmoedige eigenschappen tot uitdrukking brengen, zoals sommigen van jullie al doen, hoewel jullie in sommige gevallen bang zijn om dit eigenlijk te bevestigen.

Nu, het wordt tijd om te stoppen met spelletjes doen en te ontkennen wie jij bent. Het is tijd om te durven bevestigen wie jij bent. Het wordt tijd om te bevestigen dat jij een goddelijk plan hebt, dat jullie allemaal het potentieel hebben om de waarheid aan te nemen over wie jij bent, te kiezen jouw bewustzijn te verhogen om in het hoogste parallelle universum te leven waar jij in staat bent in te leven – in plaats van te leven in het parallelle universum waarin je geboren bent, en dat je familie en vrienden misschien willen dat je daar eeuwig en altijd in blijft.

Daarom zeg ik tegen jullie, net zoals Christus: “Wie zijn mijn broeders en zusters en moeder? Degenen die het woord van God spreken en het doen, dat zijn mijn broeders en zusters en moeder.” Ik zeg hiermee niet dat jij je familie moet verloochenen, ik zeg gewoon dat je moet beslissen dat jij, waar je familie of je vrienden in bewustzijn ook zitten, het recht hebt om je bewustzijn te verhogen.

En als zij jou niet met jou meegaan, hoef je niet het contact met hen te verbreken; jij moet hun keus respecteren. Maar je moet ook je eigen keus respecteren en jouw eigen recht om verder te gaan dan dat bewustzijnsniveau en het tot uitdrukking brengen, zelfs als ze het lijkt dat zij het niet willen horen. Want ik zeg je, er is een deel in hun wezen dat het wel wil horen, anders waren ze niet bij jou geïncarneerd. Want zij kunnen zichzelf niet optrekken, maar ze wisten dat zij opgetrokken wilden worden en daarom besloten ze bij jou in de buurt te incarneren. Hoewel de vraag is: vervul je de rol om hen omhoog te trekken of laat je hen jou naar beneden trekken? Dit is nog een vraag om over na te denken.

Opnieuw, ik probeer in geen geval een conflict tussen jullie en jullie familie te creëren. Ik probeer je enkel een realistische kijk te geven op de rechten die jij hebt om zelfs fysiek met iemand te leven, zelfs in een fysieke relatie met je echtgenoot, maar toch geestelijk in een ander parallel universum te zitten. En je hebt het recht om in dat universum te zijn en het tot uitdrukking te brengen. Begrijpen jullie dat dit je recht is?

Dan zeg ik, vergeet niet wat je hier op deze conferentie hebt ervaren. Vergeet niet wat wij jullie met onze leringen hebben getoond, en waar je een glimp van hebt opgevangen door bereid te zijn je talenten te vermenigvuldigen door onze invocaties op te zeggen en de leringen te bestuderen, dat er daadwerkelijk een hoger parallel universum is dat echter is dan het universum waar de meeste mensen in denken te leven. Dus beslis om voor de waarheid te gaan en de magneet te zijn om alle anderen op te trekken opdat we de lat hoger kunnen leggen en bepaalde levensstromen en bepaalde manifestaties van dit werelddeel weg te krijgen, zodat Europa haar rol in de toekomst van deze planeet kan vervullen.

Ik zal een geschenk geven aan degenen die ’s nachts in onze retraite boven het Rijndal willen studeren. Mediteer dan op de Lorelei als fysiek symbool van de rots van Christus – kijk verder dan het oude wijvenverhaal dat door een dronken zeeman in elkaar gezet is die zijn schip aan lager wal liet lopen en daar niet de verantwoording voor wilde nemen. En daarom projecteerde hij het beeld dat een of ander mythologische vrouwenfiguur – natuurlijk opnieuw de vrouwen de schuld gevend – voor hem had gezongen en hem liet verdwalen. Kijk verder dan dat beeld en zie het als de Rots van Christus. En zo mijn geliefden, verzegel ik jullie in de grootmoedigheid van mijn hart.