Er IS méér in het Leven!

ONDERWERPEN: Wat God met Groot-Brittannië wil – De revolutie moet vanuit de mensen komen – Wat niet echt is, heeft geen macht over wat wel echt is – Je kunt het collectieve bewustzijn gemakkelijk veranderen – Christusschap hangt niet af van iets buiten jou – De donkere middeleeuwen in Europa begrijpen – De ontbrekende schakel in de geschiedenis – Bezetenheid te boven komen – Verdeeldheid in jouw wezen te boven komen – De naam van God begrijpen – God met GEHEEL jouw hart, ziel en geest (verstand) liefhebben – Herboren worden uit water en Geest – Veranderingen zijn altijd mogelijk – El Morya is niet meer

Geascendeerde Meester El Morya als Master MORE, 26 oktober 2007

Dankbaarheid is een Godeigenschap die in nauw verband staat met de Kracht en de Wil van God. Want wanneer je weet dat je de juiste verhouding tot God hebt, omdat jij Gods Wil hebt geaccepteerd – niet als de wil van een boos wezen in de lucht, maar als de wil van jouw eigen hogere wezen – dan zul je van nature een diep gevoel van dankbaarheid voelen. Want je weet dan dat het universum zich in zijn geheel nauw in overeenstemming met de Wil van God ontvouwt en ontwikkelt. En je weet dan, omdat je Eén met die hogere wil van jouw wezen blijft, dat wat er op aarde ook gebeurt, het binnen de Wil van God valt en dan kun je alles wat er gebeurt met dankbaarheid tegemoet treden. Dankbaarheid voor de kans om te leren, maar zelfs nog meer dankbaarheid voor de kans om te transcenderen, om verder te komen.

Als er iets is waar ik jullie van wil doordringen, één gedachte die vertegenwoordigt wat op dit moment in de geschiedenis de Wil van God voor deze planeet is, dan is het wel zelftranscendentie. En met nog meer zekerheid is dit de Wil van God voor deze natie Engeland, Groot-Brittannië en de Britse Eilanden. De zelftranscendentie die, net als een krachtige storm die over de Atlantische Oceaan komt aanstormen, de ondergang en het verderf van het bewustzijn verjaagt waar jullie je allemaal zo bewust van zijn en waar jullie over hebben gediscussieerd en met deze invocatie hebben aangepakt.

Wat God met Groot-Brittannië wil
Dus dit is de Wil van God – dat Groot-Brittannië werkelijk een samenleving in de Gouden Eeuw wordt, een voorbeeld van hoe een samenleving in de Gouden Eeuw opgebouwd kan worden. Niet door de machtige mensen in hoge posities, niet door de elite, niet door het establishment. Maar door de ware elite, de meest spiritueel bewuste mensen, de voorlopers voor het ontwaken van de mensen zelf, zodat een kritieke massa wordt bereikt, waardoor de mensen de verantwoording voor zichzelf willen nemen en zeggen: “We zullen ophouden te klagen over wat er is en we gaan veranderen wat er is, want wij weten dat wij de kracht in bewustzijn hebben om dit te doen.”

En waar komt dit inzicht dan vandaan? Welnu, het komt natuurlijk door het inzicht in hoe het universum werkt – dat het universum, het materiële universum, een spiegel is die slechts naar een individu of een heel land kan reflecteren wat zij ernaar toezenden met de kracht van hun geest. Want de grootste leugen die de mensen op aarde wordt voorgehouden, is dat al het fysieke in steen is uitgehakt en niet door de mensheid kan worden veranderd.

Dit heeft vele vormen aangenomen, waaronder wat wij in deze invocatie aan het licht brengen van de valse drie-eenheid van de monarchie, het klassensysteem en de kerk, die het individuele Christuspotentieel van haar eigen leden ontkent, zelfs haar eigen leiders. Wanneer je dit inziet, begrijp je dat de mensen in deze leugen zijn gaan geloven. Maar daarnaast gingen zij erin geloven, omdat het een zichzelf vervullende profetie werd. Het lijkt alsof zij niets kunnen veranderen, omdat zij elke keer wanneer zij iets op het uiterlijke vlak proberen te veranderen – hetzij door hun eigen inspanningen of door hun regering – zien dat er geen echte verandering is opgetreden. Er zijn misschien hier en daar een paar geleidelijke veranderingen, maar niet de werkelijke omwenteling in de samenleving waarvan zij van binnen weten dat die mogelijk is. En dat is dus de reden dat de mensen zich machteloos voelen.

Maar de sleutel om dit gevoel dat zij geen macht hebben te overwinnen, is het besef dat wij gegeven hebben, namelijk dat het universum reflecteert wat jij uitzendt. En daarom is de sleutel tot het veranderen van een samenleving niet de heersers veranderen. Het is zelfs niet de elite met gewelddadige middelen omverwerpen zoals in Frankrijk is gebeurd en zoals hier in Groot-Brittannië vaak is geprobeerd en men ook werkelijk gedaan heeft. Nee, de echte sleutel om een land te veranderen, gebeurt door het bewustzijn van de mensen te veranderen. En die verandering moet ergens beginnen – bij een bepaald persoon.

De revolutie moet vanuit de mensen komen
Want jullie worden niet op een ochtend wakker en zien dat de London Times een grote krantenkop heeft over de mogelijkheid tot verandering van de samenleving door het veranderen van het individuele bewustzijn van de mensen zelf. Want het establishment, de regering en alle aspecten van de samenleving zijn meer rigide en minder flexibel dan het volk zelf. Daarom moet de echte revolutie van onderaf komen.

Dit is altijd zo geweest, mijn geliefden. Want je ziet dat de grootste revolutionair in de westerse wereld Jezus zelf was die een lering uitbracht die totaal revolutionair was in vergelijking met wat de mensen in Israël ten tijde van zijn verschijning daar geloofden. Welke mensen accepteerden Jezus? Waren dat de tempelpriesters en de Schriftgeleerden en de farizeeërs? Nee, mijn geliefden. Want degenen die de leiding hebben over het huidige systeem, zijn altijd degenen die een onheilig verbond willen sluiten om dat systeem in de allereerste plaats te handhaven. Want ze willen hun positie van privileges en macht behouden. En daarom moet je altijd onder de mensen zoeken naar degenen die ogen hebben om een nieuw revolutionair idee te begrijpen en oren om het te horen.

En tegenwoordig is het nog precies zo. Je kijkt terug op het leven van Jezus en ziet met hoe weinig mensen hij tijdens zijn leven contact kreeg. Toch zie je de veranderingen die in de westerse samenleving tot stand zijn gekomen als gevolg van de ideeën die hij naar buiten bracht. Je zou naar het einde van zijn leven kunnen kijken en zeggen dat hij weinig op het fysieke vlak tot stand heeft gebracht. Maar hij heeft wel degelijk tot stand gebracht waarvoor hij kwam, namelijk het proces opstarten om het bewustzijn van de mensen te veranderen.

Tegenwoordig is de situatie heel anders dan die van Jezus en daar zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste is dat het in het Vissentijdperk nodig was dat er slechts één persoon de vertegenwoordiger van Christus op aarde was. Want het bewustzijn van de mensen was zo laag dat er in die tijd op aarde niet veel mensen waren die persoonlijk Christusschap konden demonstreren. Dat is veranderd, want in de afgelopen 2000 jaar hebben vele, vele mensen aangeboden om te incarneren om speciaal in het huidige tijdperk Christusschap op te bouwen, omdat God het plan en de Wil had dat veel mensen dat Christusschap demonstreren.

Dus zijn er inderdaad veel mensen geïncarneerd die heel, heel dicht bij het manifesteren en het tot uitdrukking brengen van hun Christusschap zijn. Sommigen doen dit zonder dat zij het te weten, zonder onder woorden te brengen wat ze aan het doen zijn. Maar anderen hebben nog net dat kleine beetje ontwaken nodig, zoals sommigen van jullie hier tot uitdrukking hebben gebracht, dat jij het weet wanneer je een lering vindt die je hart raakt en voelt dat je thuis bent gekomen.

Welnu, de andere omstandigheid die tegenwoordig anders is in vergelijking met de tijd van Jezus, is natuurlijk dat de communicatiemiddelen nu zoveel beter zijn. En dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat wanneer de mensen die klaar zijn om hun Christusschap te manifesteren, dat doen, zij hun ideeën kunnen overbrengen, zij hun Christusschap op zo’n manier tot uitdrukking kunnen brengen dat die zich veel verder verspreid dan wat je in de tijd van Jezus zag. Ook heb je natuurlijk het bijkomende voordeel dat degenen die hun Christusschap in deze tijd tot uitdrukking brengen, niet na drie jaar aan het kruis genageld worden en zo van de aarde worden weggehaald. Jullie kunnen als vertegenwoordiger van de Levende Christus de rest van je natuurlijke levensduur hier blijven. Sommigen van jullie zelfs langer dan die natuurlijke levensduur dan als je geen Christusschap tot uitdrukking had gebracht.

Wat niet echt is, heeft geen macht over wat wel echt is
Ondanks het feit dat je het gewicht van het massabewustzijn, de traagheid van het massabewustzijn voelt, jij de tegenstand van zowel het massabewustzijn van het volk en de elite voelt – die alle beschikbare middelen zullen gebruiken om een revolutionaire verandering in Groot-Brittannië en elders te stoppen – ondanks dat je dit gewicht voelt, moet ik zeggen dat het allemaal onecht is. Want de fundamentele waarheid van het leven is dat wat onecht is, geen macht heeft over iets wat wel echt is.

Het enige wat nodig is, is een omslag in bewustzijn, omdat je beseft dat jij binnenin jouw wezen de vonk van waarheid, de vonk van goddelijkheid, bezit. Je kunt ermee in contact komen en wanneer je dat doet, weet je dat ze geen macht over jou hebben, wat zij jou ook in de fysieke wereld aandoen. Zag je dat ook niet bij Jezus? Omdat zij ondanks het feit dat ze hem mishandelden, martelden en aan het kruis sloegen, geen echte macht over hem kregen. Ze konden zijn Eenzijn met God niet tegenhouden.

De Wil van God is dat de mensen zich bewust worden van het feit dat heel veel in hun huidige samenleving gebaseerd wordt op onechtheid. Niet alleen in Groot-Brittannië natuurlijk, maar in iedere natie op aarde. Maar laten we, gelet op waar we nu zijn, eens naar de Britse samenleving kijken. Is er werkelijk wel iets wat echt is? Welnu, er zijn zeker wel veel dingen die echt zijn in de Britse samenleving, maar vaak is datgene wat echt is, zo slim gemengd met wat onecht is dat het een nieuw concept heeft gevormd, omdat de zaden van echtheid als diamanten zijn die in het lood van onechtheid liggen ingebed. En zodoende kunnen mensen, óf het verschil niet zien, óf denken ze dat de diamanten van de echtheid – die zij zien glinsteren – beslist in het lood van de onechtheid vastgezet moeten worden. En zodoende hebben ze het gevoel dat het hopeloos is om die twee van elkaar te scheiden.

Niets is hopeloos – helemaal niets. Niets is hopeloos voor degenen die bereid zijn zichzelf te veranderen En ik kan jullie ervan verzekeren dat er, zelfs als jij je soms alleen voelt, miljoenen zijn die ook bereid zijn te veranderen. Ze hebben alleen nog niet dat bewuste contact gemaakt met hun eigen innerlijke wezen, met die hogere werkelijkheid in zichzelf, iets wat jullie wel hebben gedaan. En dat is de reden waarom zij voorbeelden en leraren zouden kunnen gebruiken die niet bang zijn om voor hun mening uit te komen en te laten zien dat er een hogere werkelijkheid bestaat, dat er zoiets is als een werkelijkheid die de onechtheid van de dualiteit ontstijgt, omdat alles zo door elkaar zit dat je het verschil niet kunt zien. Of dat je denkt dat het ene niet zonder het andere kan bestaan, want je denkt dat de diamanten één polariteit vormen en een tegengestelde polariteit nodig hebben die de onechtheid is. Dus denk je dat die twee een dualistische relatie met elkaar hebben.

Maar de ware essentie van de boodschap van Christus is dat er een fundamenteel verschil zit tussen de werkelijkheid van God en de dualistische ‘werkelijkheid’ die de tegenpool is van onechtheid. Er is iets meer en dat iets is de waarheid in jouw eigen Wezen die Jezus beschreef als de sleutel van kennis. Waarom ‘de sleutel’? Omdat de sleutel jou toegang geeft tot het koninkrijk dat binnenin jou is. En daardoor zie je, wanneer er meer mensen attent worden gemaakt op de waarheid dat het koninkrijk binnenin hen is – en zij bereid zijn te zoeken naar dat koninkrijk binnenin hen – een verandering bij de individuele personen optreedt. En als steeds meer mensen zich hiervan bewust worden, ga je zien dat het een cumulatief effect op het collectieve bewustzijn heeft.

Je kunt het collectieve bewustzijn gemakkelijk veranderen
Het collectieve bewustzijn lijkt misschien heel rigide en niet flexibel, maar in werkelijkheid is dit een illusie. Het collectieve bewustzijn is heel zacht en plooibaar en het zal van nature in elke richting bewegen of erdoor worden aangetrokken, waar een kracht is die sterk genoeg is om het aan te trekken. En wat je dan ziet, is dat het collectieve bewustzijn van Groot-Brittannië al heel lang naar beneden wordt getrokken door de valse drie-eenheid van het bewustzijn dat nog steeds door de monarchie, het klassensysteem en de Church of England vertegenwoordigd wordt. En dit gebeurt al zo lang dat de mensen denken dat dit de enige macht is die zij erkennen. En daarom lijkt het collectieve bewustzijn rigide. Maar ik zeg je dat je op het moment dat er een andere kracht verschijnt en een kritieke massa bereikt, het massabewustzijn onmiddellijk ziet verschuiven en naar de sterkere kracht toegetrokken wordt.

Kijk naar het ijzervijlsel dat je op een stuk papier uitspreidt en doe alsof dit het massabewustzijn voorstelt. Dan plaats je een magneet aan één kant onder het papier en geleidelijk zal het ijzervijlsel naar de magneet toegetrokken worden. Een beetje zal direct naar de magneet toegetrokken worden, andere deeltjes zullen in het magnetische veld zelf ermee op één lijn komen te liggen. Maar neem nu een sterkere magneet aan de tegenovergestelde zijde van het papier en is er dan een of andere magische kracht die het ijzervijlsel bij de zwakkere magneet vasthoudt?

Nee, het zal zich onmiddellijk naar de sterkere kracht toe verplaatsen en zo gaat het ook met het massabewustzijn. Want het massabewustzijn heeft eigenlijk geen eigen wil. Daarom voelt het alsof de mensen niet willen veranderen. Ze willen slechts klagen over degenen die hen onderdrukken. Ze willen geen verantwoording voor zichzelf en hun land dragen. Welnu, toont dit niet aan dat die mensen eenvoudig zo door het massabewustzijn overweldigd worden dat zij hun individuele wil hebben overgeleverd aan het massabewustzijn? Je denkt misschien dat het massabewustzijn een soort wil heeft, maar dat is echt niet zo. Het is traag, maar het massabewustzijn moet niet verward worden met een bestaande niet fysieke entiteit zoals een demon, een geest zonder lichaam, een massa-entiteit of een gevallen wezen. Want het massabewustzijn heeft maar heel weinig besef van een individueel bestaan en dus maar heel weinig kracht. Het wordt altijd in de richting van een wil die sterker is dan die van zichzelf getrokken.

De waarheid waar ik jullie van wil doordringen, is dat de mensen zich in feite niet tegen een verandering in bewustzijn, een verandering in de samenleving, verzetten. Ze neigen eenvoudig naar de sterkste kracht die hen aantrekt. En wanneer de spirituele mensen, de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen, samen voldoende visie hebben dat ze een kracht kunnen uitoefenen die sterker is dan de gezamenlijke – en in veel gevallen niet zo eendrachtige – visie van de laagste 10 procent, dan zullen de mensen – ogenblikkelijk – veranderen. Dat kan niet anders, mijn geliefden.

Dit zou jullie hoopvol moeten stemmen, want sommigen van jullie hebben eerder laten zien dat jullie, hoewel jullie spirituele mensen zijn, je hopeloos voelen om het bewustzijn van het gros van de bevolking te veranderen, omdat ze zo vast schijnen te zitten in de oude patronen. Maar wat zie je bij de mensen? Is het niet dat zij niet bereid zijn om de verantwoording te nemen om bij zichzelf te beginnen? Welnu, kijken jullie dan niet in de spiegel en zien dat velen van jullie nog steeds een restant van dat bewustzijn in je eigen Wezen hebben? Je hebt het gevoel dat jij een poging wilt wagen, een rol wilt spelen bij het tot stand komen van een betere samenleving en een Gouden Eeuw, maar je denkt nog steeds dat brengen van die Gouden Eeuw afhangt van hoe andere mensen reageren in plaats van hoe JIJ reageert?

Dat is de leugen, de leugen die in het massabewustzijn ligt ingebed; dat iemand anders het besluit moet nemen; iemand anders moet het voor ons doen; Jezus moet komen en ons redden; de koning moet het land regeren; de kerk moet ons zeggen wat wij over God moeten geloven; de regering en de heersende elite moeten voor alle praktische zaken in de samenleving zorgen, want het is te ingewikkeld voor ons om het te begrijpen en het af te handelen. Ik probeer niet jullie je schuldig te laten voelen. Ik probeer jullie gewoon een realistische beoordeling te geven, omdat deel uitmaken van de voorlopers voor een verschuiving in bewustzijn is dat jullie allemaal vrijwillig bepaalde facetten van het massabewustzijn op je genomen hebben – om die in jouw eigen Wezen te transmuteren. En wanneer je dat doet, lever je de beste bijdrage die jij kunt doen om een omslag in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen.

Christusschap hangt niet af van iets buiten jou
Laat daarom het gevoel van hopeloosheid los! Laat het gevoel los dat jouw Christusschap afhangt van andere mensen of instituties in de samenleving. Want de waarheid die Jezus heeft aangetoond, is dat persoonlijk Christusschap niet van iets buiten het individu afhangt. Kijk naar Jezus. Op een gegeven moment twijfelde bijna iedereen rondom hem aan zijn geestelijke gezondheid door wat hij aan het doen was – zelfs zijn moeder, die een heel hoge visie had dat hij een speciale missie te vervullen had. En zijn broeders ook, en zijn discipelen ook van tijd tot tijd; bijna allemaal slaagden ze er niet in de grotere visie te zien. Maar Jezus weerstond deze aanvallen van hen allemaal – de mensen, de Schriftgeleerden en de farizeeërs, de hoge heren en de machtigen der aarde evenals de gewone mensen die aan hem trokken om hun koning te worden en de Romeinse bezetters eruit te gooien – hij weerstond ze allemaal en manifesteerde toch zijn Christusschap.

Dit kan natuurlijk pas gebeuren als jij bereid bent naar jouw ego te kijken en dat ego te overwinnen. Want anders zal jouw ego onherroepelijk je naar een vals ‘Christusschap’ een imitatie van het Christusschap, trekken, die sommige mensen laat denken dat zij de verlosser zijn, dat zij verstandig zijn en het beste weten hoe iets gedaan moeten worden en zij dus de verlosser van de mensen zijn. Dat zag je bij Petrus, omdat hij altijd met Jezus aan het discussiëren was en hem vertelde hoe hij zijn missie moest uitvoeren. Dit is trouwens het bewustzijn dat met Petrus begon en door de Katholieke Kerk tot een gevestigde institutie werd gemaakt en dat direct verantwoordelijk was voor de opkomst van de periode die de ‘donkere middeleeuwen’ in Europa wordt genoemd.

De donkere middeleeuwen in Europa begrijpen
Want in die donkere middeleeuwen werd de individuele creativiteit van de mensen zodanig tot zwijgen gebracht dat nog maar weinig mensen durfden op te vallen en een eigen bijdrage durfden te leveren aan nieuwe ideeën in de kunst, literatuur, filosofie, religie of uitvindingen van praktische aard. En zie eens hoe juist dit bewustzijn het idee in het leven riep dat de mensen in twee aparte categorieën kunnen worden ingedeeld – sommigen die boven de bevolking staan, die een elite vormen.

Jezus zou misschien aan de top kunnen staan, maar was er dan niet nog altijd een kerkhiërarchie van de valse predikers, de wolven in schaapskleren waartegen Jezus zijn volgelingen waarschuwde, maar die er geen acht op sloegen? En daarom namen die wolven de christelijke kerk over en maakten er een instituut van dat de mensen onderdrukt en tot blinde volgelingen van de elite maakt – die zelf de blinde volgelingen van hun ego zijn en van de niet-materiële krachten die hun ego beheersen.

En zo verspreidde dit bewustzijn zich door de hele donkere middeleeuwen heen over heel Europa. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar hoe de pest, de zwarte dood, zich door Europa verspreidde, er op hogere niveaus een soortgelijke verspreiding van de zwarte wolk van dit bewustzijn plaatsvond, dat de mensen onbekwaam zijn – dat zij geen goddelijke vonk en Christuspotentieel hebben. Dat zij zichzelf niet kunnen regeren en iets unieks uit zichzelf naar buiten kunnen brengen, maar dat ze altijd iemand anders moeten zoeken om het voor hen te doen. Dit heeft vervolgens tot een monarchie geleid die gebaseerd is op de ongelooflijke illusie dat die door God werd aangesteld om het volk te regeren, het eigen volk te regeren, en dat de mensen eigenlijk door God aan de monarchie werden gegeven als slaaf, als onderdaan, en dat de monarchie alles kon doen wat die maar wilde.

De katholieke kerk had al de bereidheid opgegeven om zich af te stemmen op de hogere Wil van God, waardoor de dualistische wil van de mens, de dualistische wil van het ego, als het allerhoogste gezag in de samenleving werd geïnstitutionaliseerd. En dus was het nog maar een kwestie van tijd voor de monarchie in dezelfde val trapte door te denken dat die het allerhoogste gezag in de samenleving had. En toen kwam de ultieme machtsstrijd tussen de monarchie en de kerk. En dit heeft Saint Germain al eerder beschreven in onze serie over het in ere herstellen van het Woord – dat de kerk en de kerkelijke hiërarchie de gevestigde machtselite vormde, en dat de monarchie en de adelstand het land bezaten, en die de opkomende machtselite vormde. En de machtsstrijd tussen deze beide heeft enige tijd geduurd, maar toen kwam uiteindelijk de ‘oplossing’, toen de Britse vorst zich tot hoofd van de Church of England uitriep, waardoor alle drie in zekere zin verenigd werden, waardoor nu de vervormde drie-eenheid van de Vader, Moeder en Zoon compleet was.

Daarom zie je dat het Britse volk nogal strak onder de duim gehouden is, meer dan in vele andere naties. Hoewel ik moet zeggen dat er andere naties op deze planeet zijn waar het volk zelfs nog meer onder de duim gehouden wordt dan Groot-Brittannië. Want waarom spreek ik nu deze woorden in Groot-Brittannië uit? Dat komt omdat ik weet dat het Britse volk het vermogen heeft om dit van zich af te schudden, om dit bewustzijn te ontstijgen en daadwerkelijk een Gouden Eeuwbeschaving in dit land tot stand te brengen. Maar wil dit gebeuren, dan moet ik zeggen dat het Britse volk bereid moet zijn te doen wat Saint Germain op onze laatste conferentie in California gezegd heeft – onderzoek alles! Alles, mijn geliefden.

De ontbrekende schakel in de geschiedenis
Want wat heeft de elite gedaan om het volk te onderdrukken? Ja, terugkijkend op de geschiedenis zeg je dat de koning nogal wat fysieke macht had en die heeft hij meedogenloos gebruikt. Laat mij jullie niettemin zeggen dat er nog nooit een regime op deze planeet geweest is – hetzij de Britse monarchie, of de Communistische Partij in de Sovjet Unie, of de keizers van Rome – dat er nog nooit een regime op deze planeet geweest is dat voldoende fysieke macht had om het volk uitsluitend met fysieke macht te onderdrukken. Want als de mensen in voldoende aantallen in opstand waren gekomen tegen die fysieke macht, dan zouden de machthebbers gevallen zijn. En dit hebben jullie in een aantal naties op de hele wereld gezien.

Dus fysieke macht is niet genoeg om de mensen te onderdrukken. En dat is echt de ontbrekende schakel in de geschiedenis, omdat historici ertoe neigen alleen terug te kijken op de fysieke omstandigheden met het idee dat je de oorzaak van alles van wat in de wereld gebeurd is op het materiële vlak moet zoeken. Maar ik zeg dat de oorzaak van alles wat je op het materiële vlak ziet, in het bewustzijn van de mensen, het collectieve bewustzijn bestaat. En ik zeg je – eerlijk – dat wat zij gebruikt hebben om mensen te onderdrukken, het Woord, de vervorming van het Woord van God, is.

Het Woord van God is het bewustzijn van Christus dat je in staat stelt – zoals ik aan het begin van deze verhandeling zei – onderscheid te maken tussen wat echt en onecht is. En om de mensen te onderdrukken moeten ze die sleutel van kennis wegnemen. Ze moeten een valse werkelijkheid scheppen door twee dualistische polariteiten in het leven te roepen die onafscheidelijk verbonden lijken te zijn aan een dualistische strijd om de alleenheerschappij. Toch zijn het beide leugens.

Dit is één inzicht dat nu op dit moment in Groot-Brittannië en elders naar buiten moet worden gebracht, want het is het essentiële besef dat moet worden verspreid voordat een Gouden Eeuw kan aanbreken – namelijk de hele aard van de dualiteit. En dit is natuurlijk waarom wij, de geascendeerde meesters, het nieuwe boek ‘The Art of Non-War’ hebben uitgebracht, dat geschreven is op een manier die universeler is dan elk ander boek dat wij hebben uitgegeven. Dus heeft dat het potentieel de mensen te bereiken en hen bewust te maken van de fundamentele dynamiek van het dualiteitsbewustzijn en hoe dit hen verhindert het onderscheid te zien tussen wat echt en onecht is. Iedere actie die ze ondernemen, ieder idee waarin ze geloven, leidt dus niet echt tot verandering, omdat het alleen maar de dualistische strijd voortzet die juist de wortel is van hun lijden en beperkingen.

Maar die dualistische strijd begint in het bewustzijn, want de elite zelf zou de dualistische strijd niet kunnen voortzetten als de mensen er niet op reageerden. En dat is de reden waarom je het onheilige verbond ziet tussen degenen die in de machtselite de macht willen en de mensen die geen macht willen, maar hun macht willen weggeven en andere mensen beslissingen voor hen te laten nemen. Zodat zij dan niet de mogelijkheid onder ogen hoeven te zien dat zij verkeerde keuzes maken, maar kritiek kunnen leveren op degenen die wel keuzes maken, hoe die keuzes ook uitvallen. En toch kan dit zelfs bijna in één oogwenk veranderen. En het zal ook veranderen wanneer maar voldoende van de top tien procent die bewustzijnsstaat in hun eigen wezen verwerken en die voor eens en voor altijd te boven komen.

Bezetenheid te boven komen
Wat is dan de sleutel om dit bewustzijn in je eigen wezen te boven te komen? Welnu, sommigen van jullie hier zijn zich bewust van de mogelijkheid dat mensen door een kracht buiten hen, bezeten kunnen worden. Dit kan een demon, een entiteit, een ziel zonder lichaam, of hoe je het maar wilt noemen, zijn. Het wezen van zo’n bezetenheid is dat iets jouw ‘vat van het zelf’, jouw vier lagere lichamen, binnendringt en als die eenmaal binnen is de scepter begint te zwaaien en ervoor zorgt dat de Bewuste Jij zich terugtrekt en zegt: “Ik kan niet langer de baas over mezelf zijn.” Maar misschien zegt hij dat niet eens, maar zonder zich ervan bewust te zijn, geeft hij zijn macht uit handen.

Wat is de sleutel om dit te boven te komen? Want ik ben er zeker van dat je kunt begrijpen dat iedereen die op aarde opgroeit in zekere zin door iets van buitenaf bezeten wordt. Want heb ik niet gezegd – en weten velen van jullie niet – dat jullie elementen van het massabewustzijn in je opgenomen hebben? En het massabewustzijn is ook een energie van buitenaf die jullie energieveld binnendringt en dan aan jullie gedachten en emoties en jullie zelfgevoel begint te trekken.

Wij hebben jullie het beeld gegeven van de stroom in de vorm van het cijfer 8. En de bovenste helft van het cijfer acht stelt het spirituele rijk en de onderste helft het materiële rijk voor. Dus wat zit er van jouw eigen wezen in de bovenste helft van het cijfer 8? Jouw IK BEN Aanwezigheid vormt de bovenste helft en in de onderste helft zitten jouw vier lagere lichamen, jouw vat van het zelf, jouw ziel, hoe je het maar wilt noemen.

Maar wat hoort er in het centrum, het kruispunt van het cijfer 8 te zitten? Jouw bewuste zelf, zoals we het genoemd hebben. Het kan ook andere namen hebben, maar dat maakt eigenlijk niets uit. Maar waar ik jullie op wil wijzen, is dit. Om een kracht van buiten je lagere wezen binnen te laten komen, moet er ruimte voor die kracht zijn om binnen te komen. Er moet een splitsing in jouw wezen bestaan. Want als er geen splitsing was, zou er niets kunnen binnenkomen.

Jouw IK BEN Aanwezigheid is één, één met zijn bron, jouw Schepper. Dus kan niets van de aarde bij jouw IK BEN Aanwezigheid binnendringen, omdat hij niet verdeeld is. Er is geen ruimte, geen opening om een lagere vibratie binnen te laten komen. Maar in jouw lagere wezen – als je eenmaal een huis bent geworden dat tegen zichzelf verdeeld is door te geloven in de dualistische leugens – is er ruimte om krachten, ideeën en energie, van buitenaf jouw lagere wezen binnen te laten dringen. Maar daar is slechts ruimte, omdat je bewuste zelf geen verantwoording voor zichzelf, voor jouw lagere wezen, heeft genomen. Hij heeft niet de verantwoording op zich genomen om de Christus in jouw wezen te zijn en dus de bemiddellaar tussen jouw IK BEN Aanwezigheid en jouw lagere wezen. Want wanneer jouw bewuste zelf die positie in het centrum, het kruispunt inneemt, dan zul je beneden zijn wat je boven bent. Je kunt hier beneden alles zijn wat je boven al bent. En dan zal er geen verdeeldheid beneden zijn, zoals er geen verdeeldheid boven is – en niets van buitenaf kan binnendringen.

Verdeeldheid in jouw wezen te boven komen
Welnu, wat is dan de sleutel om die verdeeldheid te boven te komen? Je bent verdeeld omdat je in een dualistische leugen bent gaan geloven. En er bestaan ontelbare dualistische leugens – zoveel dat wij ze nooit allemaal kunnen blootleggen. Maar ze komen allemaal voort uit die ene leugen, wat de essentiële leugen is dat er een deling in de oneindigheid bestaat; dat het Oneindige in delen kan worden opgesplitst, waarbij één deel van het geheel wordt gescheiden en daarom één deel van een ander deel gescheiden wordt.

En deze leugen begint zodra je bewuste zelf onder het kruispunt van het cijfer 8 terechtkomt. Op elke plek beneden het kruispunt bestaat afstand. Welnu, afstand betekent niet beslist een deling, want het is wel degelijk mogelijk dat de Vader en de Moeder in de ware polariteit van Alfa en Omega, Yin en Yang, verenigd kunnen zijn. Alleen wanneer die twee door het dualistische denken tegengestelden worden, krijg je splitsingen. Dus het is heel goed mogelijk dat er afstand bestaat die je in dit rijk van tijd en ruimte ziet zonder verdeeld te zijn, want het Eenzijn bestaat nog steeds. Maar waar moet het Eenzijn vandaan komen? Van jouw bewuste zelf die zijn rechtmatige plaats op het kruispunt inneemt. Niet door beneden te zijn en zich met een lager zelfbeeld, welk verdeeld zelfbeeld ook, te vereenzelvigen.

En het idee waarover ik jullie wil laten nadenken, is dit. In de wiskunde heb je twee belangrijke concepten. Eén is het symbool van de oneindigheid is, namelijk het cijfer 8. Maar je hebt ook het concept van één enkel punt, of een enkelvoudigheid zoals het genoemd wordt. Welnu, de enkelvoudigheid is een punt dat geen expansie in de ruimte kent. Wat houdt dat in? Het betekent dat het boven ruimte staat, want ruimte veronderstelt expansie, wat betekent dat er meer dan één punt is – er is afstand. En dan kun je twee punten krijgen die door afstand van elkaar gescheiden worden. Jouw bewuste zelf geeft jou zelfgewaarzijn, maar luister nu heel goed. Jouw bewuste zelf is een verlengstuk van het Wezen van de Schepper. En hier komt het mysterie waar jullie over na moeten denken. Jouw bewuste zelf is puur bewustzijn. Het heeft geen identiteitsgevoel van dat hij dit of dat is. Hij IS (bestaat) gewoon, mijn geliefden.

Jullie hebben het concept van de IK BEN en de IK BEN Aanwezigheid. En luister goed – dit is een volkomen deugdelijk concept dat wij jullie om een bepaalde reden hebben gegeven. Want wij weten dat als jij eenmaal naar de dualiteit bent afgedaald – en een identiteitsgevoel hebt geaccepteerd dat je van jouw bron bent gescheiden – jij dat gevoel van gescheidenheid niet in één klap kunt overwinnen. Dus hebben wij jullie het concept gegeven dat je een spirituele identiteit hebt die in het spirituele rijk verankerd wordt – en dus niet vernietigd of vervormd kan worden door een valse identiteit die jij in het lagere deel van jouw wezen in het materiële rijk hebt aangenomen. En dit hebben wij natuurlijk gedaan om het bewustzijn van het bewuste zelf opnieuw af te leiden van het gevoel dat hij in de onderste helft wordt geconcentreerd om zichzelf geleidelijk aan steeds dichter bij dit kruispunt te brengen.

Maar wanneer je bewuste zelf naar het kruispunt ascendeert, verdwijnt hij niet. Maar het gevoel dat hij gescheiden is van het Al-zijn van de Schepper, van het Oneindige, dat gevoel van gescheidenheid verdwijnt. Want dat gescheiden zelfgevoel sterft en daar sprak Jezus over toen hij zei: “Hij die zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar hij die bereid is zijn leven voor mij te verliezen zal het vinden.” Zelfs het concept dat de IK BEN een concept is – hoewel deugdelijk op een bepaald bewustzijnsniveau – moet getranscendeerd worden om jullie voorbij een bepaald punt op het spirituele pad te brengen. Want er bestaat een ‘IK’ is en een ‘BEN’. En zien jullie dat er precies daar afstand tussen is, wat de mogelijkheid tot een deling aangeeft. Want de ‘IK’ die de bemiddelaar is tussen je hogere en je lagere wezen, kan zeggen: “IK BEN niet dit hierboven dat zichzelf door dit beneden tot uitdrukking brengt – nee, IK BEN iets hier beneden, gedefinieerd als iets dat gescheiden is van iets wat boven is.”

En dan ontstaat er ongemerkt verdeeldheid in jouw wezen. Dus de enige oplossing hiervoor is dat jouw bewuste zelf, die de ‘IK’ is, zich gaat realiseren dat de ‘BEN’ enkel een instrument is dat hij tijdelijk gebruikt om zich in de materiële wereld uit te drukken. Maar de ‘IK’ begint te beseffen dat in plaats van die lagere identiteit te zijn, hij méér dan die lagere identiteit is. De Engelse letter ‘I’ (IK) is één enkele lijn en, opnieuw, in de wiskunde heeft een lijn geen expansie in de breedte. Dus dan zie je dat er geen deling, geen horizontale deling, in een lijn zit. Dus wanneer jouw bewuste zelf beseft dat hij niet dit of dat is, houdt hij op met zeggen: “IK BEN dit” of “IK BEN dat” op de wereld, maar hij gaat in feite ‘IK’ zeggen.

Het concept van een IK BEN Aanwezigheid is nuttig, maar als je gaat denken dat jij de IK BEN Aanwezigheid bent, nu, dan is zelfs dat een enigszins dualistisch concept, omdat je misschien een deling ziet tussen de ‘IK’ en de ‘IK BEN Aanwezigheid’. Maar je moet op het punt komen waarop je gewoon het ‘IK’ bent en je weet dat die ‘Ik’ Eén is met het Al, met de oneindigheid van God. Want het ‘IK’ is geen eindig wezen. De ‘BEN’ hier beneden is een eindig wezen, maar de ‘IK’ niet.

Luister nu goed. Zelfs de IK BEN Aanwezigheid is een eindig wezen, niet in de materiële wereld, maar in het spirituele rijk dat ook deel uitmaakt van de wereld van vorm. En hoe wordt de wereld van vorm geschapen? Die wordt geschapen uit het Wezen van de Schepper. Maar omdat de Ene Schepper, het oneindige Wezen van de Schepper, zichzelf uitgedrukt heeft als de twee polariteiten Alfa en Omega.

De wereld van vorm heeft vorm, toch? En je ziet op planeet aarde vele vormen die gescheiden zijn van andere vormen, omdat ze worden herkend aan hun verschillen. Als er geen verschillen waren, zouden er geen tot uitdrukking gebrachte vormen zijn. Alles zou nog steeds het niet tot uitdrukking gebrachte Eenzijn van de Schepper zijn. Dus moet de Schepper zichzelf delen in twee polariteiten. Maar die polariteiten zijn op den duur eindig – ondanks dat zij uitdrukkingen van het Wezen van de Schepper zijn. Want er bestaat expansie, ze zijn verschillend.

Opnieuw, verschillen en afstand betekent geen verdeeldheid, want niets in het spirituele rijk wordt opgesplitst. Maar er zijn nog wel verlengstukken in wat wij spirituele ruimte zouden kunnen noemen – niet te verwarren met fysieke ruimte. De mensen zijn zo geconditioneerd te denken in termen van de wereld van vorm en in verschillen. En om ze naar een hogere bewustzijnsstaat te brengen, moesten ze bepaalde concepten krijgen die zij met hun verstand konden begrijpen – omdat zij in een zeer verdeelde staat waren toen Genesis bijvoorbeeld op deze planeet uitgebracht.

De naam van God begrijpen
Dus nu heb je het concept van Mozes die de berg opgaat en met God, of liever een vertegenwoordiger van God, praat. En Mozes weet dat de mensen hem pas zullen accepteren, als hij hen iets concreets geeft wat zij kunnen gebruiken om zich deze God voor te stellen die hij op de berg ontmoet heeft. Dus vraagt hij God hem een naam te geven. En God gebruikt de naam IK BEN of IK BEN DIE IK BEN, maar – zoals we eerder gezegd hebben – is dit eigenlijk geen naam. Het is een raadsel, een Zen koan waarop je kunt mediteren. En je ziet dat zelfs het concept IK BEN DIE IK BEN een concept is dat wordt aangepast aan het bewustzijn van de mensen in een dualistische staat.

Wat wordt hier eigenlijk gezegd? IK BEN DIE IK BEN houdt in dat IK op elk moment BEN wat ik maar wil Zijn. En wanneer je die waarheid nu begrijpt, begrijp je dat God eigenlijk zegt: “Ik ben geen statische God. Ik ben geen dode God, ik ben geen gesneden beeld. En welke gesneden beelden je ook van mij op aarde maakt, je kunt mij niet in dat mentale kader proppen. Want jouw denkkader moet eindig zijn, maar IK BEN oneindig.” Wat God eigenlijk zei, was dat IK op elk moment in de tijd, zal zijn wat IK BEN. En jullie weten allemaal dat een juistere vertaling van de oorspronkelijke tekst is: IK ZAL ZIJN WIE IK ZAL ZIJN. Toch is het bewustzijn van IK BEN DIE IK BEN deugdelijk, omdat we jullie het model gegeven hebben van een bovenste en onderste helft en dat het lagere wezen op één lijn moet komen met het bovenste. En hoe doe je dat?

Door te beseffen dat het hogere deel van het cijfer 8 de IK BEN DIE IK BEN is, en de onderste helft is jouw identiteitsgevoel, jouw gevoel van IK BEN – IK BEN dit, IK BEN dat. En wat je moet doen, is zover komen dat je kunt zeggen: “Ik ben DIE ik ben, daarboven.” Dat is echter niet het einde van je spirituele groei. Het is eerder het begin van het echte spirituele pad, omdat je beseft dat jouw identiteit meer is dan je in het materiële rijk kunt definiëren. Dus moet je verder dan het materiële rijk reiken. En je hebt inderdaad iets om naar te reiken, je hebt iets om één mee te worden, omdat je identiteitsgevoel hier beneden Eén kan worden of zich vereenzelvigt met het Wezen hierboven, zodat je weet: “IK BEN hier beneden alles wat IK boven BEN, want ik ben DIE IK BEN.”

Maar er is een hoger niveau. Want zoals ik eerder zei, je bewuste zelf is niet de IK BEN in de onderste helft van het cijfer 8, maar is jouw bewuste zelf is ook niet de IK BEN in de bovenste helft. Je bewuste zelf is een staat van zuiver bewustzijn dat nooit vereenzelvigd kan worden met iets in de eindige wereld. En zelfs jouw IK BEN Aanwezigheid is in de eindige wereld. Dus wanneer je echt verlichting, Christusschap, Boeddhaschap, Eenzijn met God bereikt, of hoe je het ook noemen wilt, dan houdt de ‘Ik’ van jouw bewuste zelf op zich daarmee te identificeren.

Welnu, waar herkent hij zichzelf dan in? Hij identificeert zich met het Al. En dan krijg je het symbool van de ‘s’ rond de ‘I’ (IK), die symbolisch het cijfer 8 voorstelt, omdat je Ik (‘I’) in het midden zit, maar eigenlijk niet meer in het midden zit, want hij beseft dat het wiskundige symbool van oneindigheid getekend als het cijfer 8 – ja, het heeft één enkel punt in het centrum, maar de hele omtrek van het cijfer 8 – wordt uit afzonderlijke puntjes gevormd.

Wanneer je beseft dat één enkel punt geen uitbreiding in de ruimte is, dan kun je inzien dat één enkel punt eigenlijk geen punt is. Want als er geen uitbreiding in de eindige ruimte bestaat, hoe kun je dan zeggen dat er één enkel punt is dat gescheiden wordt van het Oneindige? Want als het gescheiden was, dan had dat in het rijk van de eindige wereld moeten zijn en dus een uitbreiding in de ruimte moeten hebben. Dus besef je dat de enkelvoudige ‘I’ alles tegelijk is. En dan weet je wat Jezus zei: “En de koning zal zeggen, in zoverre je dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, hebt ge aan mij gedaan.” Je zult ook weten wat Jezus bedoelde toen hij zei dat wanneer je ‘oog’ of je ‘I’ enkelvoudig is, jouw hele lichaam vol licht is.

God met GEHEEL je hart, ziel en geest (verstand) liefhebben
Dan kun je aan de vereiste voldoen die Jezus gaf als de absolute vereiste voor Christusschap. Want toen de Schriftgeleerden en de farizeeërs hem naar het belangrijkste punten van de wet vroegen, zei hij: “God met heel je hart, ziel en geest liefhebben.” Hoe kun je God met heel je hart, ziel en geest liefhebben? Dat kan alleen wanneer je beseft dat jij God BENT, dat er geen scheiding meer bestaat. Want als je gescheidenheid tussen jou en God ziet, kun je God eenvoudig niet met HEEL je hart, ziel en geest liefhebben. Dat is niet mogelijk.

Dus dan heb je het Alpha-aspect van het Christusschap vervuld. Maar het Omega-aspect is je naaste liefhebben als jezelf. Maar hoe kun je dat doen, mijn geliefden? Alleen wanneer jij je naaste ALS jezelf, als je grotere Zelf, beschouwt. Want als je afstand ziet tussen jezelf en je naaste, heb je niet werkelijk je naaste lief ALS jezelf. En je hebt jezelf niet echt lief als je afstand ziet tussen jou en de Schepper. Want alleen als je Eén bent met je Schepper, zul je de volheid van Gods liefde ervaren, die een oneindige, onvoorwaardelijke liefde is.

Er kan altijd een hogere lering uitgebracht worden. En je ziet dat er altijd mensen zijn die zich vastklampen aan het oude, want ze hebben de oude lering in een mentaal kader geplaatst en daarbij voelen ze zich op hun gemak. Wel, wie voelt zich op zijn gemak, mijn geliefden? Alleen hun ego kan zich op zijn gemak voelen in een mentaal kader in de eindige wereld. Want het ‘IK’ kan zich pas op zijn gemak voelen als hij één is met de oneindigheid.

Je ziet altijd dat degenen die bij het oude willen blijven, die zich op hun gemak willen blijven voelen, nog steeds door hun ego verblind worden, wat ze ook denken. Met welke slimme, intellectuele argumenten ze misschien ook aankomen, ze worden nog steeds door hun ego verblind, want ze zijn niet echt bereid naar de balk in hun eigen oog te kijken, hoewel ze een lering hebben die over het ego gaat en geen behoefte om ernaar te zoeken. Het is heel goed mogelijk om die lering alleen met de uiterlijke intellectuele, analytische geest te begrijpen en die lering dan in een mentaal kader te veranderen wat het ego een gevoel van veiligheid geeft, omdat hij het gevoel heeft dat hij zelfs het spirituele pad onder controle heeft – zelfs het Christusschap in zijn macht heeft. En dat is precies wat je Petrus met Jezus probeerde te doen.

Petrus zag in dat Jezus meer dan een gewoon iemand was, maar hij was niet bereid Jezus te volgen en Eenzijn met de Levende Christus te bereiken. Hij wilde – tot op het allerlaatst – de Levende Christus is zijn eigen mentale kader plaatsen. En zelfs al liet hij de Levende Christus zijn denkkader dat kleine beetje oprekken, hij wilde niet die allerlaatste stap zetten door het mentale kader weg te gooien door het sterfelijke zelf te laten sterven en spiritueel herboren te worden – uit water en uit Geest geboren te worden.

Uit water en Geest herboren worden
Wat betekent het om uit water en uit Geest herboren te worden? Nu, verscheidene dingen. Maar één ding is zeker dat uit water geboren worden, is dat je met je geest tot het inzicht komt dat je eigenlijk het lagere zelf moet opgeven. Want door dat inzicht kan het ‘IK’ van het bewuste zelf zich afscheiden van het sterfelijke zelf, omdat hij beseft dat de ‘IK’ niet sterft als het sterfelijke zelf sterft. Hij zal in zijn ware identiteit van Eén met het Al herboren worden.

En wanneer je die eindige identiteit opgeeft en opgaat in de oneindige identiteit, dan ben je geen ‘IK’ dat zich op het kruispunt bevindt en denkt: “Ik ben dit en ik moet dat hier beneden tot uitdrukking brengen.” Omdat er geen afstand is. Je bent overal, boven en beneden. En dus laat je gewoon de IK BEN Aanwezigheid door je kruispunt naar de vier lagere lichamen stromen en zich door die vier lagere lichamen tot uitdrukking brengen zonder dat de ‘IK’, het bewuste zelf, hierover hoeft na te denken of zelfs te voelen dat iets buiten mij, daarboven, door mij hier heen stroomt en zich hier beneden tot uitdrukking brengt. Omdat hij niet meer denkt dat “IK hier BEN en alleen maar hier BEN”. Hij weet dat hij overal in het bewustzijn van God is. En dan wordt de ‘IK’ de ‘IS’, want dan kunnen de energie, de ideeën, de waarheid uit het spirituele rijk door jou naar het materiële rijk stromen.

Maar niet alleen door jou stromen, maar ook door jou tot uitdrukking gebracht, want je bent je dan volledig bewust van alles wat je doet. En je denkt niet in iedere situatie: “Oh, ik wil niet in deze situatie zijn, ik wilde dat het voorbij was.” Je bent gewoon daar aanwezig met het Al-zijn wat je bent, dat je tot uitdrukking brengt en daardoor de situatie transcendeert en transformeert, zodat andere mensen verheven worden. En zodat de jij meesterschap heeft over het materiële rijk. En het Ma-terlicht wordt verheven, wordt bevrijd van de onvolmaakte matrices die haar opgelegd zijn door het dualiteitsbewustzijn. Dat kan meteen bevrijd worden, waardoor water in wijn wordt veranderd, doden worden opgewekt en zieken worden genezen.

Dit zag je bij Jezus. Jezus was één geworden, hij was de IS geworden en daarom kon God die zogenaamde wonderen door hem manifesteren – die geen wonderen zijn, het is gewoon de natuurlijke staat van het Ma-terlicht dat de waarheid van de Vader tot uitdrukking brengt in plaats van de onechtheid van het dualiteitsbewustzijn. En zoals ik zei over het massabewustzijn dat overal naartoe getrokken kan worden, heeft het Ma-terlicht aangeboden om elke vorm tot uitdrukking te brengen die Gods medescheppers eraan opleggen. Maar dat betekent niet dat het Ma-terlicht geen bewustzijn heeft. Het betekent niet dat het Ma-terlicht ervan geniet om de negatieve vormen aan te nemen en de beelden die niet in harmonie zijn met de hogere principes. Het Ma-terlicht zou dit graag meteen van zich af willen schudden en in plaats daarvan meteen de hogere waarheid van God openbaren.

Veranderingen zijn altijd mogelijk
Dus opnieuw, niets is hopeloos. Er is verandering mogelijk. Dat wil de machtselite jou niet laten geloven en ze willen vooral niet dat de mensen het geloven. Ze willen dat die geloven dat de status-quo niet kan worden veranderd of zeker niet voorbij bepaalde grenzen veranderd kan worden. En dit is de leugen die Jezus aanvocht en dat moeten degenen op aarde voor ons doen, die ook bereid zijn dit aan te vechten. En dit houdt veel in. Je hoeft niet altijd zo krachtig naar buiten te komen om een lering te geven als ik vandaag doe, waar veel mensen, zoals ze zeggen, natuurlijk ondersteboven van zijn, omdat ik weet dat sommigen van jullie zich hier stevig aan hun stoel vasthouden.

Niettemin zijn er veel zachtaardiger manieren om de mensen bewust te maken van het feit dat er altijd verandering mogelijk is. Kijk naar de geschiedenis, mijn geliefden. Kijk eens hoeveel de samenleving in duizend jaar is veranderd. Denk eens terug – ga naar een van de musea die er in Groot-Brittannië en elders zijn en zie hoe mensen in het Stenen Tijdperk leefden. En kijk dan eens hoe jij tegenwoordig leeft, slechts een paar duizend jaar later. En zie dan eens hoeveel er alleen al de laatste eeuw, alleen al in jouw tijd van leven veranderd is. Hoe de computertechnologie de samenleving heeft veranderd.

Want zou een realistische beoordeling je niet moeten tonen dat verandering heel goed mogelijk is? En dat die verandering op vele niveaus kan zijn? En is het niet mogelijk om de mensen te helpen inzien dat de reden waarom de samenleving nu op een hoger niveau zit dan in het Stenen Tijdperk, is dat er expansie in bewustzijn is geweest en dat de expansie in bewustzijn de motor van alle vooruitgang is.

Het is niet zo moeilijk om mensen te laten inzien dat door het feit dat de expansie in bewustzijn in het westen eenzijdig is geweest, omdat mensen hun spiritualiteit vergeten zijn – deels door de vervorming van het christendom die de ware leringen van Jezus van de mensen afpakte en daarna ook door het materialistische bewustzijn – nu, daarna zijn de mensen uit hun evenwicht geraakt en dan krijg je eenzijdige vooruitgang. Je hebt nu de technologische vooruitgang – zoals Jezus onlangs in zijn antwoord op een vraag heeft uitgelegd – en die technologische vooruitgang zelf schept problemen die de mensen niet kunnen oplossen, omdat zij hun spirituele bewustzijn daarmee niet in overeenstemming hebben uitgebreid. Dit is geen, zoals zeggen, rakettechnologie. Het is mogelijk om heel, heel veel mensen deze concepten te laten begrijpen wanneer jij je die eigen maakt en in jouw eigen woorden tot uitdrukking brengt.

Ik heb lang tot jullie gesproken, wat aantoont dat ik een grote wens had om weer vrij op het Britse eiland te kunnen spreken. Ik heb hier verschillende levens geleefd en ben bereid geweest het allergrootste offer te brengen om het Britse volk bewust te maken van een hogere manier, van hogere principes. Ik heb een heel sterk verlangen om deze mensen te zien ontwaken tot hun ware potentieel om een Gouden Tijdperk in dit land tot stand te brengen.

El Morya is niet meer
En dus heb ik nog meer te zeggen, maar dat volgt de komende dagen. Want nu wil ik nog een laatste mededeling doen. Want de geascendeerde meesters staan niet stil. We weten echter dat een bepaald percentage van onze studenten graag stilstaat om onze leringen in een mentaal kader te veranderen. En om dit te vermijden, schudden wij de zaken soms eens een beetje op.

Dus wil ik jullie nu nog een schijnbaar mysterie geven. Want hoewel ik zeg dat ik veel meer in dit land te zeggen heb, is dit daadwerkelijk de laatste keer dat El Morya op deze planeet, door welke boodschapper ook, spreekt. Want vanaf dit moment, zijn El Morya en de Meester M er niet meer, want IK BEN MEER. En daarom zal ik mij vanaf nu enkel als de Master MORE tot uitdrukking brengen, want dat is de meest accurate weerspiegeling van wie IK BEN.

En ik wil dat jullie de volheid van wie ik ben kennen en niet een beperkt beeld dat heel sterk werd aangepast aan het collectieve bewustzijn van een eeuw of zelfs nog maar een decennium geleden. Dus ik ben echt veel meer en dit wil ik graag tot uitdrukking brengen aan degenen die bereid zijn hun mentale kader van El Morya af te schaffen en met mij mee willen gaan naar het oneindige Wezen dat IK BEN – opdat zij misschien het Oneindige in zichzelf kunnen ontdekken en dat we Eén kunnen zijn tot in oneindigheid in plaats van een verkeerd concept van Eenzijn dat nog gebaseerd wordt op het bewustzijn van afstand.

Want er kan geen echt Eenzijn zijn wanneer er afstand is. Dus, als je mij wilt kennen, moet je alles worden wat IK BEN. En ik ben bereid iedereen te laten delen in alles wat IK BEN, iedereen die het lagere zelf wil loslaten en te worden WAT ik ben. En dan de ‘IK’ te worden die de ‘IS’ is. Want wanneer je de IS wordt, dan is het daadwerkelijk mogelijk dat de geascendeerde meester MORE misschien op elk willekeurig moment door jou heen stroomt, in elke situatie, om iemand te bevrijden van de illusie van minder.

Mijn geliefden, ik dank jullie voor jullie vriendelijke aandacht, voor jullie bereidheid hier te zijn met het kritieke aantal dat wij nodig hadden om de maximale stroom tussen ons en het Britse volk en verder naar de mensen in Europa toe te krijgen. Want gedurende de tijd dat ik sprak, is er veel gebeurd op innerlijk niveau en ik kan je verzekeren dat er myriaden engelen op hogere niveaus aan het werk zijn om energie door jullie lagere lichaam te zenden om die in het materiële rijk te verankeren. Dus er is een grote verandering op gang gekomen en ik hoop dat jullie allemaal openstaan om dit in de komende dagen voort te zetten, zodat we misschien kunnen zien wat wij kunnen bereiken wanneer wij samenkomen in de stroom die God IS.