De Levende Christus is de ware Koning van Groot-Brittannië

ONDERWERPEN: Wat zullen wij doen met een dronken volk? – De waarheid is niet langer het hoogste gezag – Waarom er geen absoluut systeem bestaat – Kan de Church of Engeland hervormd worden? – Predik het Levende Evangelie van Christus – Predik het universele Woord – Durf aan de Kerk te twijfelen – Het oordeel van Christus over de kerk oproepen

Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels, 28 oktober 2007

Als jongen ben ik echt naar de Britse eilanden gereisd met mijn oom, Jozef van Arimathea. Ik bezocht o.a. Glastonbury dat in die tijd een spiritueel centrum was, gebaseerd op de filosofie van de Druïden.

Ik voelde het licht in dit land en ik zag tot op zekere hoogte het potentieel van de mensen in de toekomst van dit land. Daarom instrueerde ik Jozef van Arimathea om de Heilige Graal naar dit land te brengen, niet zozeer als de fysieke kelk, maar als matrix voor de zoektocht naar de heilige Graal. Dit werd toen de basis voor de legende van Koning Arthur waarin je ziet, dat de ridders die op zoek gingen naar een fysieke kelk met lege handen thuis kwamen, evenals iedere andere ridder die sinds die tijd naar de fysieke kelk van Christus op zoek is geweest.

Maar degenen die op zoek gingen naar een bewustzijnsstaat, naar de innerlijke visie en ervaring, zelfs al vonden ze niet de volle kelk, werden toch door die zoektocht zelf getransformeerd. Maar omdat mensen al 2000 jaar lang op zoek zijn naar de Heilige Graal zou ik, Jezus, veel mensen in deze tijd graag verder dan een zoektocht willen zien komen en de Graal vinden. Want het wordt tijd dat men mijn echte leringen begrijpt en die van de daken van iedere natie schreeuwt. En het potentieel bestaat zeker dat dit in dit land kan beginnen. Want zelfs al zie je misschien de huidige bewustzijnsstaat van het Britse volk, dan verzeker ik je dat er zich onder hen veel echt spirituele mensen zitten en dat de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen het potentieel heeft de echte leringen van Christus te begrijpen, te omarmen, te accepteren, na te leven en onomstotelijk aan te tonen dat ieder menselijk wezen op aarde de mogelijkheid heeft de Levende Christus op aarde te zijn. Op deze wijze wordt er voor eens en voor altijd een eind aan de leugen gemaakt dat er slechts één Zoon van God is.

Wat zullen we doen met een dronken volk?
Wat is ervoor nodig om een omslag in het bewustzijn van het Britse volk tot stand te brengen? Welnu, er moeten zeker wat hordes genomen worden, waar andere meesters over gesproken hebben. Ik wil dus graag nog een paar andere dingen onder jullie aandacht brengen en laat ik beginnen door te verwijzen naar het populaire oude liedje waarin een regel staat, die gaat van: “Wat zullen we doen met de dronken zeeman, vroeg in de morgen?” Nu, wat zullen we te elfder ure doen met een dronken volk, wanneer het tijd is om naar een hoger niveau te gaan, maar dat zo dronken is dat zij zelfs niet kunnen aanvoelen dat het tijd is om te veranderen.

Dus, kijk naar het Britse volk en in het bijzonder de jonge mensen en dan zie je hoe alcohol altijd een deel van de cultuur is, maar hoe het misbruik van alcohol in de laatste decennia veel extremer is geworden dan daarvoor. En je moet je eens afvragen hoe dat komt en ik zal jullie het uitleggen. Het komt doordat de cycli zo veranderd zijn dat de mensen zich niet meer kunnen permitteren om zich over te geven aan escapisme van wat voor soort ook. En vandaar de druk om het licht op te bouwen – het licht dat neerdaalt van Boven, maar dat hier beneden niet tot uitdrukking wordt gebracht, omdat de mensen hun talenten in de grond stoppen – dus dat bouwt druk op, zodat de mensen juist het gedrag dat ze moeten loslaten om te kunnen groeien, in steeds extremere mate vertonen, zodat ze eindelijk kunnen ontwaken en beseffen dat het te veel is en het zo niet verder kan.

Ik zou jullie erop willen wijzen dat zelfs de wetenschap beseft dat het brein zich in bepaalde fases ontwikkelt en ik kan je ervan verzekeren, dat wanneer jonge mensen onder de leeftijd van twintig jaar zich te buiten gaan aan alcohol – in het bijzonder wanneer ze zoveel drinken dat ze bewusteloos raken – de ontwikkeling van hun hersenen beperkt wordt, zodat hun spirituele vermogens zich later in hun leven niet volledig kunnen ontwikkelen. En zo zie je een jonge generatie die hun potentieel beperkt – en in veel gevallen breken mensen in hun tienerjaren hun goddelijk plan af door drugs, maar vooral alcohol, omdat er al zo heel lang alcohol is dat het als normaal beschouwd wordt om te drinken, bijna als een overgangsrite.

Een evenwichtig gebruik van alcohol is beslist geen probleem, maar het extreme gebruik is echt wel een probleem. Maar ik ben niet iemand die er alleen maar op aandringt dat je met een bepaald gedrag moet stoppen zonder uit te leggen waar het gedrag vandaan komt. En je kunt zien dat het voor een groot deel voortkomt uit wat door Saint Germain en Moeder Maria al is uitgelegd, namelijk dat de mensen zichzelf verdoven. Waarom verdoven zij zich? Nu, omdat ze het gevoel hebben dat er geen echte bedoeling of zingeving in het leven is, mijn geliefden. Omdat ze, als ze het gevoel hadden dat het leven zin had, zeker bereid zouden zijn zich te onthouden van alles wat die bedoeling zou vernietigen en hen zou weerhouden om die bedoeling uit te voeren. Maar ze zijn niet opgevoed met het idee dat het leven in het algemeen een hogere bedoeling heeft, noch met het gevoel dat hun eigen leven een specifieke bedoeling heeft.

Zij hebben geleerd te voelen dat zij niemand zijn, dat niemand om hen geeft, dat zij geen bijzondere waarde hebben, dat ze niets bij te dragen hebben aan de maatschappij. Dus waarom zouden zij dan niet eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we toch? Alleen zijn we vandaag al gestorven, juist door het feit dat we zijn opgegroeid in een cultuur waarin kinderen niet geleerd wordt dat het een spiritueel wezen is, dat de aarde enkel een tussenfase is en dat ze hier zijn om hun spirituele individualiteit uit te drukken en de maatschappij vooruit te helpen naar een Gouden Eeuw.

De waarheid is niet langer het hoogste gezag
Er is veel misbruik van macht op deze planeet en andere meesters hebben hier natuurlijk al over gesproken, maar een van de grootste vormen van misbruik van macht moet zeker het misbruik zijn dat de mensen berooft van het gevoel dat er een hogere bedoeling, een hogere betekenis met het bestaan is. Natuurlijk zijn degenen die dit van de mensen hebben afgenomen, degenen die het zichzelf al hadden ontnomen door zich af te scheiden van het eenzijn met de Rivier van Leven. En daarom hebben zij geen hogere bedoeling, zij zien alleen de bedoeling die egoïstisch is – die zich richt op het gescheiden zelf.

Dus, zelfs degenen die de macht het ergst misbruiken, zouden het beter doen als zij het beter wisten. Het probleem is dat zij, zolang ze niet bereid zijn het bewustzijn van gescheidenheid te overwinnen, het gewoon niet beter kunnen weten. En hier loop je keer op keer tegenaan bij de regering, de media, de kerken. Sommigen van jullie hebben dit persoonlijk ervaren – dat als je een hogere waarheid die jij ziet, tot uitdrukking brengt, die jij ervaart als de waarheid, maar degenen die de macht hebben, kunnen dat niet als de waarheid zien. Waarom, mijn geliefden?

Jij weet dat het de waarheid is, omdat je boven je gescheiden zelf bent gaan staan en contact hebt met een hoger deel van jouw wezen – en door die verbinding heb je ervaren dat dit echt is, dat dit de waarheid is. Maar degenen die aan de macht zijn, hebben dat contact niet, omdat zij zo vast zitten in het bewustzijn van gescheidenheid. Dus wanneer zij de waarheid horen die jij tot uitdrukking brengt, hebben zij niet de innerlijke ervaring, de innerlijke bevestiging dat het de waarheid is. Voor hen is het gewoon weer een idee dat tegen andere ideeën afgezet kan worden en waar oneindig over gedebatteerd kan worden met het intellect. Daarom zie je dat de waarheid niet meer het hoogste gezag heeft, omdat degenen die verblind zijn door gescheidenheid de politiek en de religie en andere maatschappelijke instituties mochten overnemen en domineren. Daarom heeft de macht gelijk.

Waarom er geen absoluut systeem bestaat
Waarom ben ik op aarde gekomen? Wel, ik kwam in de allereerste plaats om mensen die sleutel van kennis te geven die hen in staat stelt contact te maken met de waarheid in zichzelf. Niet om een lering in de buitenwereld intellectueel te begrijpen, maar om de geest van waarheid in zichzelf te ervaren. Want dit is de enige factor die de mensheid kan helpen aan de dualistische strijd te ontstijgen. Gisteren werd er een heel belangrijke vraag gesteld over hoe het levende woord weer in ere hersteld kan worden als het allerhoogste gezag in de maatschappij. En het antwoord was dat het niet kan worden geïnstitutionaliseerd en dit is de sleutel waarover je moet nadenken tot jij je deze waarheid volledig eigen maakt.

Wanneer je naar de mensheid kijkt, kun je dan niet zien dat er altijd een zoektocht is geweest om met het ultieme systeem te komen? Dit zou een religie kunnen zijn die met de absolute waarheid komt – een absolute, onfeilbare religie. Het zou een politiek systeem kunnen zijn – het communisme, het kapitalisme, wat ook maar. Misschien een economisch systeem. Maar de droom is dat we een of ander ultiem systeem kunnen bedenken en dat wij, wanneer we dat systeem eenmaal hebben ingesteld, de volmaakte maatschappij krijgen.

Zo wordt een echte Gouden Eeuw niet tot stand gebracht. Want er bestaat geen enkel systeem dat oneindig werkt. En hoe komt dat? Wel, zoek het op en beluister of lees de prachtige verhandelingen die Saint Germain in Californië heeft gegeven, over hoe eerdere Gouden Eeuwen in verval zijn geraakt. En je ziet dat elk systeem dat je creëert, een gesloten systeem wordt en daarom ogenblikkelijk onderworpen wordt aan de tweede wet van de thermodynamica, die in zekere zin de kracht van de Heilige Geest is die alles tot groei en transcendentie aanzet.

Dus wat ik zou willen, is dat de meest spirituele mensen beseffen dat het tot stand brengen van een Gouden Eeuw niet een kwestie is van een of ander ultiem systeem of filosofie bedenken die al je vragen beantwoordt. Je moet deze droom loslaten, want dat is een droom die aan het ego ontspruit en eeuwenlang door de machtselite omarmd is, door die gevallen wezens die uit het eenzijn met God gestapt zijn en daarom, door hun gescheidenheid, met geweld probeerden te bereiken wat God hen overvloedig zou hebben gegeven als zij bereid waren in de Rivier van Leven te blijven.

Het ultieme systeem is, bij wijze van spreken, de stroom van de Rivier van Leven. En die stroom kan niet ingedamd worden, kan niet vastgezet worden, in een systeem op aarde. Het moet de stroom blijven die de maatschappij verandert als de behoefte zich voordoet, want zelfs het ego zal natuurlijk het concept Gouden Eeuw vervormen en denken dat een Gouden Eeuw een statische maatschappij is. Maar dat is niet zo – het is een maatschappij die voortdurend groeit en dus verschillende fasen doorloopt.

Je krijgt geen Gouden Eeuwmaatschappij die duizend jaar hetzelfde blijft, hoewel sommige christenen de Bijbel zo interpreteren dat ik dacht dat er een koninkrijk van God komt dat duizend jaar lang vaststaat en hetzelfde blijft. Nee, het koninkrijk van God – gemanifesteerd als een Gouden Eeuw op aarde – is een samenleving die constant groeit, steeds meer overvloed krijgt.

En wat houdt dat in? Het houdt in dat de maatschappij door verschillende fases gaat, net zoals de groei van een mensenkind van kleutertijd naar kindertijd op volwassenheid overgaat. Alleen zal een maatschappij in de Gouden Eeuw blijven transcenderen, en daarom nooit overgaan op de fase van ouderdom en de dood die de mensen ervaren. En wat betekent dat? Dat betekent – om een grove analogie te gebruiken – dat het heel normaal is dat een baby luiers draagt, maar het is niet normaal bij een kind van tien, wel? Dus een maatschappij heeft op een bepaald niveau van groei bepaalde ideeën, bepaalde regels nodig, maar wanneer die dat stadium transcendeert, heeft die dezelfde regels en ideeën niet meer nodig. En daarom kun je geen systeem hebben dat tot in een niet nader bepaalde toekomst op een maatschappij van toepassing kan zijn. Want als het systeem of de filosofie of het idee op de waarheid wordt gebaseerd, dan zorgt dat ervoor dat de maatschappij transcendeert en dat betekent dat het systeem zelf ook moet transcenderen. En dan is het niet echt meer een systeem zoals de meeste mensen dat voor zich zagen.

En daarom is er niet de komst van een soort systeem nodig, maar de opkomst van een kritiek aantal mensen dat bereid is hun Christuspotentieel te erkennen en tot uitdrukking te brengen. Zodat zij op een bepaald moment, via hun hogere Zelf – ze kunnen vanuit de Rivier van Leven – precies die antwoorden geven die nodig zijn om de maatschappij vooruit te helpen. Maar daarnaast kunnen ze ook voortdurend zeggen dat de maatschappij op één lijn komen met tijdloze principes om duurzaam te zijn, om te voorkomen dat die van binnenuit de samenhang verliest.

Want alleen door transcendentie is er duurzaamheid. Alleen door de dood is overleving mogelijk, in de betekenis van de dood van het beperkte, gescheiden zelf. Alleen door bereid te zijn je leven te verliezen omwille van Christus, vind je het eeuwige leven en dat geldt ook voor de hele maatschappij. Want alleen wanneer je het oude laat sterven, kun je herboren worden in een nieuwe identiteit, een nieuw wezen, een nieuwe natie in Christus. Dus, geef de valse droom van een ultiem systeem, een ultieme filosofie, op. Je kunt die eeuwig blijven najagen, maar waarom niet toegeven dat dit de droom is van de gevallen wezens, dit is de droom van degenen die in het ego vastzitten.

En jullie weten wel beter. Jullie zijn spirituele mensen, dus jullie hebben geen ultiem systeem of een ultieme religie nodig. Jullie hebben een levend systeem nodig, een levende filosofie, een levende kerk die gebaseerd wordt op de Levende Christus en daarom stroomt de Rivier van Leven door dat systeem, door die kerk, die regering, die onderwijsinstellingen, het zakenleven. En jullie kunnen natuurlijk ook wel begrijpen dat van al de maatschappelijke instituties, het zakenleven waarschijnlijk het beste de noodzaak begrijpt om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, de noodzaak om de oude manier van denken te transcenderen. Maar dit moet op alle terreinen van de maatschappij worden overgebracht.

Kan de Church of England getransformeerd worden?
Het enige terrein van de maatschappij waar je de grootste weerstand tegen deze waarheid zult vinden, is juist de religie. En in de Britse maatschappij zul je de grootste weerstand tegen veranderingen juist in de Church of England vinden. Want hoewel de monarchie heel erg weerstand biedt aan veranderingen, is dat bij de Church of England zelfs nog erger. En dit zie je door de hele geschiedenis heen in het algemeen bij religies, zelfs de religie van het Joodse volk die mij verwierp als Messias.

Ze wisten dat de Messias zou komen, maar toen de Messias kwam, wilden ze hem niet erkennen, want ze wilden niet veranderen, toen ik hen daadwerkelijk opriep te veranderen. Ik riep hen op om hun oude identiteitsgevoel te laten sterven, zodat ze in de Geest herboren konden worden, maar ze wilden niet. En dus is de vraag vandaag of de Church of England vernieuwd en een levende, ademende organisatie kan worden die aan de spirituele behoeften van het Britse volk in de moderne wereld kan voldoen. Ik maak er een open vraag van, want ik heb er geen definitief antwoord op, want het hangt af van de vrije wil van de mensen zelf, van de leiders in de kerk en de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen.

De Church of England wordt op het fundament van de katholieke kerk gebouwd en de katholieke kerk werd vanaf het allereerste begin als een systeem opgevat – een gesloten systeem, een gesloten institutie – dat niet werd opgevat als een middel om de echte leringen van Christus te onderwijzen om de mensen te bevrijden. Nee, die werd door Constantijn bedacht als middel om het Romeinse volk te onderdrukken en in zijn macht te houden. Degenen die dit niet kunnen zien, zijn niet bereid om eerlijk naar de geschiedenis en het ontstaan van de katholieke kerk te kijken. Ze zijn niet bereid naar de katholieke kerk als institutie te kijken en die te vergelijken met de Bijbel die in ieder geval een glimp van mijn echte leringen weergeeft. Want zelfs als je naar de geschriften kijkt die bewaard gebleven zijn – die door de institutie de Kerk aan de mensen mochten worden gegeven – zelfs als je daarnaar kijkt, zie je dat er een grote discrepantie tussen mijn leringen en de institutie de Katholieke Kerk bestaat.

Wanneer je naar mijn leringen kijkt, zie je dat ik een heel ander concept van spiritualiteit, van verlossing, van het koninkrijk van God predikte dan wat de katholieke kerk vanaf het allereerste begin verkondigde. Ik predikte dat het koninkrijk van God binnenin jou is, wat betekent dat je geen instituut buiten jou nodig hebt om gered te worden, want verlossing is een innerlijk en individueel proces, namelijk de zoektocht naar de Heilige Graal. De Katholieke Kerk vervormde vanaf het allereerste begin dat concept door terug te gaan naar wat vanaf het eerste begin de vloek van religie geweest is, omdat de religie zich tussen de mensen en God plaatst, en zegt: “Je kunt slechts tot God komen door de institutie in de buitenwereld, het uiterlijke systeem.”

Preek het Levende Evangelie van Christus
Vanaf het allereerste begin is het gebaseerd op de loochening van Christus. Ik zei natuurlijk tegen mijn volgelingen dat zij de hele wereld in moesten trekken om mijn evangelie aan alle schepselen te prediken, alle mensen in discipelen te veranderen. Maar betekende dit dat ik wilde dat mijn discipelen de wereld ingingen en hen lid van een kerk in de buitenwereld maakten en dat zij blindelings de dictaten en de doctrines van die kerk zouden opvolgen? Dit was natuurlijk niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde dat zij de wereld in moesten trekken en de waarheid prediken dat het koninkrijk binnenin jou is, dat het een zoektocht naar een hogere bewustzijnsstaat is. Want jullie hebben ook een Christuspotentieel, zoals jullie het Christuspotentieel in Jezus zagen.

Als dat evangelie, dat levende evangelie, aan alle mensen was verkondigd, als de traditie van het Levende Woord, van de Sleutel van Kennis, bewaard was – omdat de kerk de mensen niet vertelt wat ze moeten geloven of hen op de brandstapel verbranden als ze iets buiten de kerkelijke doctrines om geloven, maar in plaats daarvan de mensen aanmoedigt de waarheid binnenin te zoeken, een directe ontmoeting met de Geest van Waarheid te zoeken, in plaats van de mensen te vertellen dat ze zich ter aarde moeten werpen en de gesneden beelden die de kerk heeft gemaakt, te aanbidden – nu, denken jullie dat Groot-Brittannië en zo vele andere christelijke landen dan een cultuur gehad zouden hebben waarin jonge mensen opgroeien zonder een gevoel van een bedoeling, zonder een gevoel van betekenis?

De enige manier om mensen natuurlijk een gevoel van bedoeling en betekenis te geven, is hen te laten zien dat er een hogere bedoeling is, dat er een zoektocht naar iets beters is, iets dat verder dan hun eigen leven en de samenleving gaat. Mensen laten zien dat zij, wanneer ze reiken naar dat hogere, wanneer ze reiken naar de Heilige Graal, een hogere bewustzijnsstaat kunnen vinden, een toestand van vreugde die het gelukkig en ongelukkig zijn overstijgt, maar die de eeuwige gelukzaligheid van God is. Zij kunnen een gevoel van vrede vinden dat het verstand te boven gaat, omdat het boven de dualiteit van het intellect ligt dat altijd moet werken met twee tegengestelde polariteiten. Maar in de geest van Waarheid zijn er geen tegengestelden en dus bestaat er geen tegenovergestelde van de vrede van God.

Als mensen opgroeien in een cultuur met dat gevoel van bedoeling, denken jullie dan dat ze de behoefte nog hebben om zich te verdoven met alcohol, drugs of andere vormen van escapisme? In geen geval. Zien jullie het bijna onbegrijpelijke verschil tussen de cultuur waarin jullie allemaal zijn opgegroeid en de visie van de cultuur die ik schets, waarin mensen opgroeien in de wetenschap dat zij een bedoeling hebben, dat de maatschappij niet alleen de bedoeling heeft om de status-quo te handhaven, om niet alleen de machtselite het licht en het levensbloed uit de mensen te laten zuigen, maar naar een steeds grotere overvloed toe te groeien, waarin alle mensen het overvloedige leven ervaren.

Ah, wat een verschil zou dit maken, mijn geliefden! En kunnen jullie niet voelen – wanneer je naar de Bijbel kijkt, wanneer je naar de persoon kijkt die de aarde bewandelde als de Jezus die jullie kennen uit de Bijbel – kunnen jullie dan niet voelen, dat ik dit voor alle mensen op aarde wil? Dat zij de ware leringen van Christus kennen en dat ze hun identiteit als Zonen en Dochters van God kennen die hier met een bedoeling zijn, een hogere bedoeling, een verhevener bedoeling. En wanneer je dit inziet, kunnen jullie dan niet begrijpen dat je het recht hebt te eisen dat die visie je maatschappij aanstuurt. Je hebt het recht om op te staan en te zeggen: “Dit is niet juist. We kunnen niet doorgaan met een cultuur en een samenleving die niet op een fundament wordt gebaseerd, die wordt gebouwd op het zand van het egobewustzijn, niet op de rots van het Christusbewustzijn.” En zo zien jullie dat ik opnieuw mijn oproep uit laat gaan om de wereld in te trekken om mijn echte evangelie aan alle mensen bekend te maken?

Hiermee zeg ik jullie niet eropuit moeten gaan om de mensen tot een bepaalde religie te bekeren. Niet alle mensen hoeven de AskRealJesus website te accepteren, te accepteren dat iemand leringen kan brengen die rechtstreeks van mij komen. Ik vraag jullie om zelfs universeler te worden en te beseffen dat jullie het recht hebben om de waarheid die je in je eigen hart kent, uit te spreken. Niet in de zin dat je een dualistische discussie met mensen aangaat, maar dat je het recht hebt tot uitdrukking te brengen dat er iets meer is, er iets is dat echt is, dat waar is in hogere zin dan het menselijke vermogen dat alles betrekkelijk maakt en over alles debatteert als gewoon weer een redenering.

Predik het universele Woord
Dus, hiertoe moedig ik jullie aan – wordt universeel! En om jullie te helpen je angst om te zeggen wat je op je hart hebt, te overwinnen, zou ik jullie eraan willen herinneren wat wij al eerder hebben gezegd: het is niet jullie taak andere mensen te overtuigen of te bekeren. Heel veel religieuze en spirituele mensen gaan eropuit om te evangeliseren, te prediken, maar ze denken dat ze een bepaald systeem moeten prediken, een religieus systeem, omdat ze andere mensen bij de kudde moeten zien te krijgen. Want ze denken dat alleen degenen die bij de kudde horen, gered zullen worden. Begrijpen jullie niet wat ik in deze verhandeling zeg? Elk systeem op aarde is een gesloten systeem, dus het geeft niet in welk gesloten systeem je zit, want je wordt niet gered, want de echte sleutel naar verlossing is in de Rivier van Leven zijn. Nu, je kunt in een systeem op aarde zitten en toch in de Rivier van Leven zijn, maar alleen als je die innerlijke erkenning hebt dat er een hogere waarheid is en dat jij bereid bent erin mee te gaan.

Zo zie je dat het niet je taak is eropuit te gaan en andere mensen van een bepaalde waarheid te overtuigen. Het is jouw taak hen een keus te geven tussen de myriaden dualistische ideeën en een idee dat van de hogere waarheid van Christus komt, de hogere principes. Tegenwoordig zijn er al veel mensen die op innerlijk niveau het gevoel hebben dat er een hogere waarheid is. En dat is de reden dat je ziet dat veel spirituele mensen een hekel hebben aan elke poging om hen tot een bepaalde kerk of een bepaald systeem te bekeren. Maar diezelfde mensen zullen jou niets verwijten als je gewoon een universele waarheid met hen deelt en hen gewoon de vrijheid laat ermee te doen wat ze willen.

Dus denk hierover na. Veel mensen die eropuit gaan om een religieuze of spirituele waarheid te verkondigen doen dat, omdat ze nog steeds een op het ego gebaseerde behoefte aan acceptatie hebben. Ze hopen eigenlijk dat de andere mensen accepteren wat zij zeggen, zodat zij van binnen kunnen voelen dat zij zichzelf accepteren. Want ze hebben niet die liefde voor zichzelf waar Moeder Maria over gesproken heeft. Toch moeten jullie, als spirituele mensen naar die liefde te streven en wanneer je die liefde voor jezelf hebt, wanneer je weet dat je in de stroom van de Rivier van Leven bent, ga je er niet op uit om jouw waarheid te vertellen met als startpunt het gevoel dat je iets tekort komt, dat jij iets nodig hebt van andere mensen – of het nu acceptatie, erkenning of nog iets anders is. Je bent in de stroom van de Rivier van Leven, waar Saint Germain over sprak toen hij zei dat je vanuit een staat van volheid komt, zodat je aan iedereen kunt geven zonder dat het nodig is dat je iets terug ontvangt. En wanneer je dat doet, dan bezit je die onvoorwaardelijke liefde, omdat je vrijelijk deelt wie je bent, jij de waarheid deelt die jij je eigen hebt gemaakt en je laat andere mensen volledig vrij, want het maakt geen enkel verschil voor jou of andere mensen accepteren of afwijzen wat jij zegt.

Luister goed naar wat ik zeg. Wanneer je in de stroom van de Rivier van Leven bent, weet je dat het de bedoeling is dat jij, dat het genoeg is als jij, jouw licht laat schijnen. Je bent net de zon, die alleen maar haar licht op de aarde schijnt en de zon wordt niet in het minst beïnvloed door wat mensen met de zonneschijn doen die de aarde bereikt. Want de zon gaat door met geven en wanneer jij je hebt bevrijd van elk gevoel van het niet waard zijn, elk gevoel van niet van jezelf houden, kun je de vrijheid hebben om gewoon je licht op andere mensen te laten schijnen. En je weet dat jij, wanneer jij jouw waarheid hebt getoond, aan jouw verplichting hebt voldaan en door die waarheid daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen, heb je jouw talenten vermenigvuldigd. En je weet dat je niets van de mensen terug hoeft te ontvangen, want door jouw talenten te vermenigvuldigen, vermenigvuldigt God zeker wat jij aan anderen hebt gegeven en jou meer geven.

Je bent dan aan het bewustzijn van gebrek ontkomen dat uit het gevallen bewustzijn voortkomt, omdat jij denkt dat je iets van de aarde moet afpakken. In plaats daarvan besef je dat God de bron is van al het goede en volmaakte, dus waarom heb je dan iets van andere mensen nodig als je het rechtstreeks uit de bron kunt ontvangen? Dit, is de ware spirituele vrijheid. En hier had Maitreya het in de laatste hoofdstukken van zijn boek over. Dat zal de religieuze discussie op deze planeet veranderen. En het is natuurlijk waar dat als je het religieuze debat zou kunnen veranderen, alle andere terreinen van de maatschappij ook gaan veranderen.

Durf aan de Kerk te twijfelen
Dus, zoals we eerder gezegd hebben, durf iets wat onomstotelijk vaststaat, in twijfel te trekken. Onderzoek wat niemand anders heeft willen onderzoeken. Onderzoek waarom het Engelse volk een kerk heeft die al eeuwen lang bestaat, maar iedereen die bereid is er eerlijk naar te kijken, kan zien dat die niet aan de spirituele behoeften van de meeste mensen tegemoetkomt.

Je zou je kunnen afvragen of die ooit aan hun spirituele behoeften voldaan heeft, maar dat is van minder belang. Wat belangrijk is, is dat je ongetwijfeld kunt inzien dat die niet aan hun tegenwoordige behoeften tegemoetkomt. En dus als de kerk niet in de behoeften van mensen voorziet, waarom houden we die kerk in haar huidige vorm dan nog in stand in plaats van die te veranderen? Waarom, mijn geliefden?

Als je op straat loopt en je voelt plotseling dat je een steentje, een klein steentje, in je schoen hebt dat jou pijn doet, hoeveel stappen doe je dan nog voor je besluit je schoen uit te doen en dat steentje te verwijderen? Dus welke waanzin verhindert dan dat een heel volk opstaat en verandering eist, zodat er een kerk komt die aan hun spirituele behoeften in deze tijd kan voldoen? Dit is toch de vorm van waanzin die ook ervoor heeft gezorgd dat het volk niet zag dat de keizer geen kleren aanhad. En kunnen jullie niet inzien dat die vorm van waanzin totaal onecht is? Die wordt gebaseerd op een illusie en zodoende hoeft er alleen maar een jongetje te komen die het durft uit te roepen, zodat iedereen plotseling ontwaakt uit de illusie en kan zien wat al die tijd al duidelijk te zien was.

En daarom zien jullie niet in dat slechts een klein aantal mensen, als ze de vraag blijven stellen, een impuls kan opbouwen. En zeker als steeds meer mensen uit de top tien procent van de spirituele mensen in Groot-Brittannië de kerk vragen blijven stellen, het dan niet lang zal duren voor het nationale gewaarzijn verschuift en mensen wakker worden en beseffen dat het totale onzin is dat wij een kerk in stand houden die aan niemands behoeften voldoet.

Jullie weten allemaal dat de katholieke kerk in Amerika een zeer traumatische periode heeft doorgemaakt met de publiciteit rondom het seksueel misbruik door priesters. Nu, ik moet zeggen dat als de Church of England niet aan een serieuze transformatie begint, er dan ook veel schandalen in deze kerk aan het licht zullen komen. Want er is veel corruptie en onchristelijk gedrag onder de oppervlakte gaande. Toch hoop ik dat dit allemaal getranscendeerd kan worden, maar ik moet wel zeggen dat als het gesloten systeem niet heel snel geopend wordt, het dan van binnenuit begint af te brokkelen en het gedrag van kerkofficials de doodsklap aan dit instituut toebrengt. En als dat schandaal of die schandalen wel naar boven komen, dan is het niet realistisch te geloven dat de kerk het in feite kan overleven. Want de mensen zullen hun geloof in het instituut verliezen en dan gaan we verder dan het potentieel om het instituut te transformeren en vernieuwen en moet dat instorten en door iets anders worden vervangen. Maar dit is zeker een mogelijkheid. Maar ik zou er de voorkeur aan geven om het instituut enigszins te vernieuwen.

Het Oordeel van Christus over de Church oproepen
Als laatste agendapunt zal ik gebruik maken van het feit dat ik een fysieke boodschapper heb die een bepaalde graad, een zeer hoge graad, van eenzijn met mij heeft bereikt, zodat ik door dit dictaat fysiek aanwezig kan zijn in het materiële rijk. Ik zal gebruik maken van het feit dat heel veel van jullie hier ook een heel hoge graad van eenzijn met mij hebben, zodat jullie ook aan het onderdeel kunnen meedoen om deze uitstroom van licht te verankeren.

En dus spreek ik – de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus – nu het oordeel uit van de Levende Christus over de Church of England, alle officiële ambtsdragers van die Kerk, alle leiders, alle leden. Ik spreek het oordeel van Christus uit over de blinde leiders van de Church of England en ik spreek ook het oordeel van Christus uit over de blinde volgelingen, want de volgelingen zijn natuurlijk degenen die de leiders in hun positie houden. Zodoende wordt dit oordeel vandaag op het fysieke vlak uitgesproken en dit oordeel zal de scheiding aanbrengen tussen wat echt en wat onecht is. Laat het aldus gedaan worden en laat die deling beginnen, zodat, als de Kerk zichzelf niet wil transformeren, de oude manier van doen niet wil transcenderen, wat onder de oppervlakte is, aan het licht wordt gebracht opdat de mensen het niet langer kunnen negeren.

Maar ik zend ook de oproep uit dat de spirituele mensen in Groot-Brittannië beseffen dat zij de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat, als de Church of England inderdaad ten onder gaat, de mensen niet in een nog groter spiritueel vacuüm worden achtergelaten dan zij nu al zitten, maar dat ze inderdaad uit dat vacuüm worden gehaald door te beseffen dat er een universele spiritualiteit bestaat die boven deze gesloten dogmatische kerken staat. Alleen de top tien procent kan dat bewustzijn naar het Britse volk brengen en zo een zelfs nog groter gevoel van hopeloosheid en wanhoop vermijden die de aanleiding is tot een nog intensere behoefte aan escapisme. Ik roep alle spirituele mensen in Groot-Brittannië op om op te staan, durven te zeggen wat zij op hun hart hebben en tot uitdrukking durven te brengen wat jullie in je hart al weten: Er is meer in het leven, er is meer in spiritualiteit dan wat de instituties in de samenleving laten zien.

Laat de mensen weten dat er Meer is. En zodoende zeg ik tot jullie, voedt mijn schapen – hoewel het geen schapen meer zijn, want ze hebben een hoger bewustzijnsniveau bereikt waardoor velen van hen eraan toe zijn om in te zien dat zij geen schapen zijn en dus geen kudde nodig hebben. Ze hebben nog wel een schaapherder nodig, maar dat is geen schaapherder op aarde, maar de echte schaapherder van de Levende Christus die in het spirituele rijk is – en dat ze mij alleen binnenin zichzelf kunnen vinden.

Wij hebben gesproken over de monarchie. Wel, wie is de echte koning van Engeland? Christus is de echte koning! Maar Christus regeert in het koninkrijk van God en waar is dat koninkrijk? In jullie! Dus laat het Britse volk opstaan en erkennen dat Christus hun echte koning is en dat ze Christus alleen vinden wanneer ze ophouden hem buiten zichzelf te zoeken en hem in hun hart vinden. Dus, zoek mij waar IK BEN, want IK BEN geen verstoppertje aan het spelen. IK BEN bereid mij te laten vinden!