Vragen over de aardbeving op Haïti in 2010

ONDERWERPEN: Alle ‘natuurrampen’ worden door het collectieve bewustzijn veroorzaakt – aardbevingen veroorzaakt door het spirituele gif van onwetendheid – de voodoo religie op Haïti geeft een verkeerd beeld van God de Vader – voodoo is niet het aanbidden van de duivel, maar het opent de mensen voor lagere geesten – het aanbidden van de voorouders beperkt je groei – het slachtofferbewustzijn – Afrika ook beïnvloed door de onwil om de verantwoordelijkheid te nemen – willen dat de wereld voor jou zorgt – een opperheer willen waarover je kunt klagen – Haïti kan een mislukte staat worden – Hoe de mensen op Haïti moeten veranderen

Vraag 1: De aardbeving op Haïti, met haar episch centrum in Port Au Prince, sloeg gisteravond toe, misschien duizenden dodend. Met 2012 op komst en de energieverschuiving, is dit enkel nog een voorbode van de verschuiving, één van een lange rij gebeurtenissen die zullen blijven plaatsvinden tijdens de verschuiving waarbij de kosmische spiegel Karma weer naar de aarde toe richt?

Vraag2: Ik denk dat de mensen die deze website lezen graag iets meer willen begrijpen over wat er op Haïti gebeurd is en waarom dit soort dingen gebeuren. Was dit het resultaat van misbruik van energie van de mensheid en het resultaat dat de aarde negatieve energie loslaat, of was het strikt iets van moeder natuur. Bijvoorbeeld voor er mensen op aarde waren, gebeurden er klaarblijkelijk ook dingen zoals dit. Om welke reden ook, aardbevingen kwamen toen ook voor.

Wil je ook commentaar geven op het commentaar van Pat Robertson over Haïtianen die een pact met de duivel hebben gesloten.

Noot: Dit zei Pat Robertson: “Zij ( deHaïtianen) zaten onder de plak bij de Fransen… en ze kwamen bij elkaar en zworen een pact met de duivel. Zij zeiden: “We zullen jou dienen”… en dus, zei de duivel: “O.K. afgesproken” en schopte de Fransen eruit. “Ze moeten een grote ommekeer maken richting God.”

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (16 januari 2010):

In een situatie zoals deze, is het natuurlijk gepast dat mensen mededogen voelen voor degenen die aan de ramp zijn blootgesteld. Wij van de Opgevaren Schare hebben echter menselijke gevoelens getranscendeerd en daardoor vervloeken of veroordelen wij niemand, maar ook zijn we niet blind voor de ware oorzaak achter deze gebeurtenis, een oorzaak die vaak verborgen is voor de meeste mensen op aarde. Dus zal ik het hebben over de ware oorzaak.

De aardbeving op Haïti had niets te maken met 2012, als je 2012 – zoals zoveel mensen – bekijkt als een extern gebeuren dat zijn gang zal gaan onafhankelijk van het bewustzijn van de mensheid. Dit is hoe 2012 wordt geportretteerd in een recente film, namelijk een gebeurtenis waarover mensen geen controle hebben en die onvermijdelijk zal leiden tot vernietigende natuurrampen. Dit is niet correct, aangezien het menselijke bewustzijn invloed heeft op alles wat er op aarde gebeurt. Met andere woorden, de ware oorzaak van de aardbeving op Haïti was zeker de bewustzijnsstaat van de mensheid en vooral het bewustzijn van de inwoners van Haïti.

Zoals Gautama Boeddha vorig jaar op oudejaarsavond uitgelegd heeft, is er de laatste vier jaar een cyclus tot aan 2012 en in die cyclus was 2009 het jaar van de vader. Dit betekent dat de mensheid vorig jaar bepaalde initiaties moest ondergaan die betrekking hadden op de vader energie. Wanneer dergelijke initiaties worden gegeven, slagen gewoonlijk een groot aantal mensen, terwijl er een klein aantal mensen is dat niet slaagt voor de test. Degenen die zakken creëren een spanning en dit kan leiden tot een natuurramp, uitbreken van ziekte of een oorlog. Waar dit zal gebeuren hangt in hoge mate af van waar de spanning het meest geconcentreerd wordt – wat inhoudt dat een groot percentage van de bevolking niet voor de test geslaagd is.

Zoals Moeder Maria enige tijd geleden uiteengezet heeft, is de spirituele oorzaak van aardbevingen het spirituele gif van onwetendheid dat ervoor zorgt dat het bewustzijn van mensen stolt rondom een door mensen gemaakt beeld. In het jaar van de vader was de test de onwetendheid over de echte vader te overwinnen, in de betekenis van de echte Schepper die boven alle door mensen gemaakte beelden staat. Zo was het de bedoeling dat mensen vraagtekens zetten bij hun beeld van God. Het was ook nodig te beseffen dat alle zichzelf gewaarzijnde wezens verlengstukken van het Wezen van de Schepper zijn, wat betekent dat God door hen heen kan werken. En met God in hen, kunnen ze alles krijgen wat ze nodig hebben – want de vader geeft jou met het grootste plezier het koninkrijk.

Als je naar de mensen op Haïti kijkt, zul je zien dat meer dan 90% daarvan rechtstreeks afstammelingen zijn van slaven die uit Afrika daarnaar toe zijn gebracht en hun Afrikaanse voodoo religie met zich meenamen. De wereldbeschouwing van voodoo en het bewustzijn afstammelingen van slaven te zijn, combineerde zich tot een specifieke gedachtegang die de reden is voor vele moeilijkheden op Haïti door de jaren heen, zowel in termen van natuurlijke rampen als politieke problemen.

Laten we het eerst over voodoo hebben. Pat Robertson heeft het niet bij het rechte eind als hij laat doorschemeren dat voodoo een religie is die de duivel aanbidt. Hij is gewoon een typisch voorbeeld van een fundamentalistische christen die erg gefocust is op de duivel en ook denkt dat iemand die niet gelooft zoals hij, de duivel toebehoort of de duivel aanbidt. Hij is echter in die zin juist dat voodoo zeker een rol gespeeld heeft in de opstand tegen de Franse koloniale overheersing. Het heeft ook vele Haïtianen geopend voor in bezit name door lagere geesten. De betekenis van voodoo in dit verband is dat het niet een religie is die de hoogste god aanbidt, omdat het een mix heeft gemaakt van de oeroude Afrikaanse stamgod en het afgodische katholieke beeld van de ver verwijderde god in de lucht.

Zo portretteren zowel voodoo als de katholieke kerk een beeld van een god die ver verwijderd van mensen op aarde is en die gewoonlijk niet met mensen in wisselwerking treedt. Dit staat ver af van mijn God, toen ik zei dat mijn vader tot hier werkt en ik werk. Dus dit foute beeld van God is de belangrijkste reden waarom voodoo het bewustzijn van het volk van Haïti heeft beperkt. Ze kunnen niet verder stijgen dan hun beeld van God.

Dus wie aanbidden de mensen op Haïti in hun gebeden en voodoo rituelen? Dat is een groep lagere geesten – de ‘goden’ die wel met menselijke wezens werken – in het emotionele rijk. Deze wezens gebruiken de voodoo rituelen – die bezetting door geesten aanmoedigen – om het licht van mensen te stelen.

Een ander probleem is de verering van voorouders, wat natuurlijk in veel culturen een gebruik is. Het probleem is hier, opnieuw, dat je niet hoger kunt stijgen dan het voorwerp van je verering. Om in een opwaartse spiraal te blijven, moet de huidige generatie een hoger bewustzijn ontwikkelen dan de vorige generatie – en hoe kunnen mensen dat doen als ze de vorige generatie vereren? Op die manier plaatst de verering van voorouders duidelijk een gesneden beeld voor de echte God, en dus niet slagen voor de test van de vader: namelijk erkennen dat de echte vader een transcenderende God is die geen door mensen gemaakt beeld kan beschrijven. Als jij je ziet als nakomeling van je fysieke voorouders, hoe kun je dan jezelf accepteren al zoon of dochter van God?

Het volgende element dat op Haïti gevonden wordt is de mentaliteit die zich onder vele slaven ontwikkelde, een mentaliteit die bepaalde bevolkingsgroepen nog niet overwonnen hebben, ook al hebben ze persoonlijk geen ervaring met slavernij. Deze mentaliteit is het slachtoffer bewustzijn, een gevoel van machteloos zijn om je te bevrijden van je opperheren. Het was juist dit bewustzijn dat ik uitgedaagd heb met de bewering dat het koninkrijk van God in je is – wat inhoudt dat geen enkele menselijke opperheer kan voorkomen dat jij daar binnengaat.

Veel mensen zullen zeggen dat wat ik nu ga zeggen politiek niet correct is, maar het is niettemin de waarheid. Gegeven dat het universum een spiegel is, is de realiteit dat voor mensen slaaf werden, ze een beeld op de kosmische spiegel moeten hebben geprojecteerd dat ze geen verantwoordelijkheid voor zichzelf wilden nemen. – en zo een opperheer wilden aantrekken die hun leven zou bestieren, zodat zij niet hun eigen beslissingen hoefden te nemen. Dit is precies het geval met veel van de volken in Afrika die slaaf werden. En het is trouwens nog steeds een van de belangrijkste blokkades van dat werelddeel om spiritueel en materieel in beweging te komen.

Natuurlijk maakt de onwil om verantwoording te nemen mensen kwetsbaar voor de epische drama’s en er is zeker een drama dat ervoor zorgt dat mensen de rol van slaaf zijn of onderdanig zijn aan anderen, op zich nemen. Dit laat hen voelen dat deze opperheren ook voor hen moeten zorgen als tegenprestatie dat anderen over hen regeren. Dit is nu net wat je bij de meeste mensen op Haïti ziet. Ze zijn niet bereid om verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke leven of hun natie op zich te nemen. Ze willen dat de internationale gemeenschap komt om alles voor hen te doen en daarom worden sommigen boos als de wereld niet snel genoeg met hulp komt.

Ik zeg hier NIET dat de wereld niet hulp moet bieden. Hulp bieden is altijd gepast bij een ramp, maar waar ik me op richt is het bewustzijn dat voor de ramp gezorgd heeft in de eerste plaats. – hetzelfde bewustzijn dat in het verleden voor zowel natuurrampen als door mensen aangerichte rampen op Haïti zorgde en dat voor toekomstige rampen zal zorgen als het niet getranscendeerd wordt.

Voodoo versterkt deze gedachtegang van slachtoffer zijn door de mensen te laten voelen dat er een of ander magisch ritueel is dat hen kan geven wat ze willen zonder dat ze er aan hoeven te werken of hard moeten werken om een levensvatbare natie op te bouwen. Het is onwil om te kijken naar wat in andere naties gewerkt heeft en die lessen toe te passen. Er is ook een element van rebellie, wanneer mensen, hoewel ze een opperheer willen, ook willen klagen of tegen de opperheer rebelleren. Daarom heeft Haïti verscheidene dictators gehad die veel erger waren dan de Franse koloniale regering. De Fransen trokken zich terug omdat ze veel beschaafder waren dan de Haïtianen erkenden en daarom trok het volk van Haïti gewoon een dictator aan die bij hun gedachtegang paste.

Wat kunnen de mensen op Haïti doen? Wel, realistisch gezien zijn de meeste inwoners van Haïti gewoon nog niet klaar om met de Opgevaren Schare te werken. Daarom zitten ze nu gevangen in de hoek waar de klappen vallen en helaas, is het waarschijnlijk dat ze hun huidige overtuigingen zullen gebruiken om de aardbeving te interpreteren als nog een bewijs dat zij het slachtoffer zijn van krachten waar zij geen zeggenschap over hebben. Dus zullen ze waarschijnlijk hetzelfde blijven doen, terwijl ze een ander resultaat verwachten en ik voorspel dat de klappen zelfs nog harder moeten worden voor de meerderheid van de bevolking echte bereidheid ontwikkelt om te veranderen. Er bestaat in feite een reëel risico dat Haïti als natie volledig uiteen zal vallen, in anarchie of in de wet van de jungle – een akelig voorbeeld van een mislukte staat.

In zekere zin heeft Pat Robertson gelijk dat de mensen terug moeten keren naar God – alleen is het niet de God die Pat Robertson aanbidt, maar de echte God in hen zelf. Om dit te laten gebeuren, zullen ze de condities moeten overwinnen die boven beschreven zijn en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun natie. Wat betekent dat ze accepteren dat ZIJ degenen zijn die een betere maatschappij moeten manifesteren en niet iemand anders, hetzij voodoo goden of de internationale gemeenschap. Dit ontwaken kan zeker plaats vinden, maar zal waarschijnlijk niet gebeuren vanwege deze ramp. Noch is het waarschijnlijk dat de internationale gemeenschap met een antwoord zal komen dat het volk op Haïti zal helpen de verantwoordelijkheid voor hun natie op te pakken.
Samenvattend, de aardbeving werd niet alleen maar veroorzaakt door het volk van Haïti. Hij werd veroorzaakt door alle mensen – uit vele delen van de wereld – die zakten voor de test van het jaar van de vader. Maar vanwege het uitzonderlijk lage bewustzijn op Haïti, werd het het brandpunt en daarom liet de aarde de spanning los op die locatie (het had op vele andere kunnen gebeuren).

Laat me eindigen met iets te zeggen over het concept dat aardbevingen natuurlijke gebeurtenissen kunnen zijn die niets te maken hebben met het bewustzijn van de mensheid – zoals schijnbaar gebeurde voor menselijke wezens op deze planeet verschenen. Zoals Maitreya uitlegt in zijn boek, heeft elke onevenwichtige gebeurtenis op deze planeet iets te maken met menselijk bewustzijn. Hij legt ook uit dat er al veel langer intelligent leven op deze planeet was dan door de wetenschap erkend wordt. Zo worden aardbevingen, ook al gebeuren die al miljoenen jaren, zeker veroorzaakt door intelligente wezens die de aarde bewonen (of je ze nu menselijk noemt of iets anders).

Omdat deze wezens hun bewustzijn vernauwd hebben, hebben ze een vernauwing van de materie zelf veroorzaakt. Om een lineaire (en daardoor beperkte) illustratie hiervan te geven, stel je eens voor dat je de huidige aarde neemt en haar 80% in grootte liet krimpen. Je kunt je wel voorstellen dat het spanning veroorzaakt om dezelfde hoeveelheid materie in een kleinere ruimte te dwingen en dat kan aanleiding zijn tot aardbevingen. Dus zelfs schijnbaar prehistorische, zogenaamde natuurrampen zijn nog steeds veroorzaakt door het bewustzijn van zichzelf gewaarzijnde wezens die aan deze planeet verbonden zijn.

Zoals Gautama net zei, aan het begin van het spirituele pad staat de acceptatie van het feit dat alles een manifestatie is van bewustzijn.

Zie ook hier voor nog een bespreking van aardbevingen