De Spirituele Stralen

Klik hier voor de afbeeldingen.

door Kim Michaels

Wat heb jij met de spirituele stralen te maken? Er zijn in principe een aantal redenen voor:

  • Alles wat je doet, gebeurt met de energie van één of diverse spirituele stralen. De hele materiële wereld is uit de zeven stralen gemaakt.
  • Iedere beperking die je tegenkomt wordt gecreëerd door een vervorming van één of meer van de zeven spirituele stralen.
  • De ENIGE manier om een bepaalde beperking te transcenderen is door je te bevrijden van a): de overtuiging die de beperking heeft gecreëerd en b): de laag frequente energie die er is opgewekt.
  • De ENIGE manier om de laag frequente energie te transformeren die wordt gevormd door de vervorming van een bepaalde straal, is door de zuivere energie van die straal op te roepen. Elke straal vormt het tegengif voor de vervormde energie van die straal.

Samengevat: Alleen als je de spirituele stralen kent, kun je effectief de beperkingen die je hebt herkennen en overwinnen. Hier volgt een beschrijving van elke straal: de zuivere eigenschappen en de vervormingen. Elke straal heeft bepaalde ambten, die door geascendeerde wezens worden bekleed:

  • De Elohim vertegenwoordigt het ambt dat wordt bekleed door de wezens die het materiële universum daadwerkelijk hebben opgebouwd.
  • Het ambt van Aartsengel wordt bekleed door wezens die als boodschapper dienen tussen, of tussenpersoon voor, het spirituele en het materiële rijk.
  • De Chohan is een geascendeerde meester die in de eerste plaats niet-geascendeerde wezens helpt op het pad van initiaties dat tot de ascensie leidt.

 

EERSTE STRAAL:

Kleur: elektrisch blauw

Corresponderende chakra: keel

Elohim: Hercules en Amazonia

Aartsengel: Michaël en Faith (Geloof, Vertrouwen)

Chohan: Master MORE, staat ook bekend als El Morya, Master M, M, of Bapu.

Zuivere eigenschappen: Traditioneel de straal van macht en wilskracht, maar vanuit dieper inzicht vertegenwoordigt de eerste straal de creatieve aandrang. Dit is de wens om jezelf tot uitdrukking te brengen, de bereidheid om te experimenteren, zelfs als je de uitkomst niet van tevoren weet. Ook de bereidheid om op de stroom van het leven mee te gaan en van elke ervaring te leren. De eerste straal wakkert het gevoel aan dat alles er toe doet, dat het leven opwindend is en dat ieder afzonderlijk positieve invloed op iets kan hebben. De eerste straal is de sleutel tot jouw bereidheid om voor het geheel te werken, in plaats van jezelf te verheffen.

Vervormingen: De vervorming van de creatieve wilskracht is angst voor het onbekende, die zich tot uitdrukking brengt als de vaardigheid om macht te misbruiken om alle omstandigheden onder controle te krijgen, waaronder andere mensen. Er bestaat angst om zich met activiteiten bezig te houden waar men de uitkomst niet van weet of de uitkomst van wordt gegarandeerd, wat vanzelfsprekend de creativiteit smoort. Mensen die vervormingen van de eerste straal hebben, houden zich vaak bezig met diverse machtsspelletjes met andere mensen, allemaal op basis van de wens om de uitkomst naar hun hand te zetten. Dit is een poging om de levenskracht zelf te onderdrukken, die altijd in de richting van transcendentie gaat, en in plaats daarvan het gescheiden zelf beschermt en wat die denkt dat hij op deze wereld kan bezitten. Dit kan leiden tot het gevoel dat je andere mensen bezit, wat één van de belangrijkste bronnen van conflicten op deze planeet is. In mildere gevallen zijn mensen bang om hun creativiteit te gebruiken en hebben zij het gevoel dat zij machteloos zijn, zij hebben het gevoel dat niets ertoe doet en dat iemand geen verschil kan uitmaken – dus, waarom zou jij je nog uitsloven?

 

TWEEDE STRAAL:

Kleur: goudgeel

Corresponderende chakra: kruin

Elohim: Apollo en Lumina

Aartsengel: Jophiël en Christina

Chohan: Heer Lanto

Zuivere eigenschappen: Traditioneel beschouwd als de straal van wijsheid, verlichting, en zelfkennis. Maar op dieper niveau is het de straal die het mogelijk maakt het gescheiden zelf te zien en in te zien dat gescheidenheid niet echt bestaat. Door middel van de tweede straal kun je de onderliggende waarheid ervaren dat al het leven één is, omdat niets kan worden gescheiden van de alomtegenwoordige Schepper. Open staan voor een hoger inzicht is ook een eigenschap van de tweede straal, evenals het besef dat er veel deugdelijke uitdrukkingsvormen van de waarheid zijn, die alle op de onderliggende waarheid wijzen dat alles één is.

Vervormingen: De vervorming van de tweede straal is de valse wijsheid, die denkt dat hij alles weet en de allerhoogste waarheid bezit. Die illusie wordt gebaseerd op de belangrijke illusie van de dualiteit, namelijk dat de ‘realiteit’ kan worden opgesplitst in aparte compartimenten en dat de gescheiden geest het recht en de vaardigheid heeft om te beslissen wat waar en onwaar is. De vervormingen van de tweede straal kun je zien bij mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben – vooral degenen die fanatiek worden – en anderen willen dwingen daarin mee te gaan. Een andere vervorming is intellectualisme, omdat mensen dan voor of tegen een idee argumenten aanvoeren zonder ooit verder te gaan dan dat idee en een directe ervaring te krijgen van de Geest die alle woorden overstijgt.

 

DERDE STRAAL:

Kleur: roze

Corresponderende chakra: hart

Elohim: Heros en Amora

Aartsengel: Chamuël en Charity (liefdadigheid, barmhartigheid, mensenliefde, naastenliefde)

Chohan: Paul de Venetiaan

Zuivere eigenschappen: Traditioneel wordt de derde straal beschouwd als de zetel van liefde, naastenliefde, het waarderen van schoonheid en onbaatzuchtigheid. Maar volgens het diepere inzicht is de derde straal de zetel van evenwicht.

Liefde kan worden beschouwd als de kracht die evenwicht in het leven brengt, de kracht die de twee basale krachten in de schepping in evenwicht houdt, namelijk de uitgaande (mannelijke of Vaderimpuls) en de samentrekkende (vrouwelijke of Moederimpuls). Als die twee krachten niet in evenwicht zijn, bestaat de neiging om één van die twee in het extreme door te voeren. Dit houdt in dat alles wat niet op een evenwichtige manier wordt geschapen, te ver wordt doorgevoerd en dus uiteen valt, of dat het niet genoeg wordt doorgevoerd, en dus niet tot bloei komt en op den duur zichzelf vernietigt doordat het samentrekt.

De zuivere eigenschappen van de derde straal geven je de vaardigheid om het onvoorwaardelijke te ervaren, namelijk de enige waarheid die de twee extremen die door de dualistische geest worden gecreëerd, te overstijgen. Je kunt voelen of iets dualistisch is, hoewel je er misschien geen duidelijke verklaring voor hebt. Je voelt gewoon dat het onvoorwaardelijke niet ‘klopt’, omdat jij de onvoorwaardelijke aard van God/de waarheid in jouw hart ervaart.

De eigenschappen van de derde straal leiden tot een intens innerlijk gevoel van eenzijn met al het leven, dat tot de vaardigheid leidt om onderscheid te maken wanneer iets goed voelt (omdat het al het leven verheft) of niet goed voelt (omdat het één deel van het leven verheft en een ander deel naar beneden haalt). Door middel van de derde straal kun je te weten komen wat het juiste is om te doen, zelfs al kun je het nog niet verstandelijk uitleggen. Met de eigenschappen van de derde straal kun je ook aanvoelen wanneer iets wordt gedaan vanuit egoïstische motieven, die je de kracht geven om jezelf in evenwicht te brengen.

Vervormingen: De belangrijkste vervorming van de derde straal is het gebrek aan evenwicht, maar dit kan op veel subtiele manieren tot uitdrukking worden gebracht. Eén manier daarvan is dat wat veel mensen liefde noemen, eigenlijk een bezitterige poging is om anderen in hun macht te krijgen. In extreme vorm kan dit als haat tot uitdrukking worden gebracht en de wens om iemand te straffen of te vernietigen die weigert te doen wat iemand zegt. Veel mensen worden bijvoorbeeld verliefd, maar beginnen daarna te doen of zij de persoon die zij beweren lief te hebben, bezitten.

Een andere vervorming is de vaste overtuiging dat het middel het doel heiligt, wat inhoudt dat omdat iemand van zijn superieure doel houdt, hij gerechtigd is andere mensen te dwingen of te doden om dat doel te bereiken. Deze geperverteerde vorm van liefde heeft tot enkele van de ergste gruweldaden in de geschiedenis geleid. Er zijn maar weinig mensen die er moeilijker van te overtuigen zijn dan degenen bij wie hun kijk op de wereld uit evenwicht is geraakt door fanatisme. Dus geloven mensen dat zij, om hun liefde voor God te bewijzen, anderen moeten doden.

 

VIERDE STRAAL:

Kleur: schitterend wit

Corresponderende chakra: stuit

Elohim: Purity (Zuiverheid) en Astrea

Aartsengel: Gabriël en Hope (Hoop)

Chohan: Serapis Bey

Zuivere eigenschappen: Traditioneel worden zuiverheid, hoop en zelfdiscipline als de eigenschappen van de vierde straal beschouwd. Maar op dieper niveau is het de schakel tussen jouw Geest en je fysieke lichaam en de materiële wereld. De vraag die wordt gesteld op het niveau van de vierde straal is of je de materiële wereld macht geeft over jouw Geest, zodat jij jouw uitdrukkingsvorm op deze wereld inperkt. De vraag is of jij gelooft dat de huidige omstandigheden op de materiële wereld echt bestaan, permanent en niet te veranderen, of dat je bereid bent om jouw creatieve kracht erop los te laten om de materiële wereld – het Moederelement – in een stroomversnelling te brengen om de huidige omstandigheden te ontstijgen.

De eigenschappen van de vierde straal stellen je in staat om te vermijden dat je in de illusie vast komt te zitten dat de verschijnselen in de materiële wereld echt zijn of blijvend bestaan. Je zult dan in staat zijn om te vermijden dat je in een eindeloze cyclus verzeild raakt om te voldoen aan de lagere, lichamelijke, vleselijke of menselijke wensen. In plaats daarvan beschouw je de wereld als middel om in zelfbewustzijn te groeien. Dit houdt in dat je moeiteloos activiteiten vermijdt die niet aan dit doel beantwoorden. Maar hier is een diepere laag van inzicht voor nodig, omdat jij natuurlijk wel beseft dat het niet een kwestie is van alle menselijke of fysieke activiteiten vermijden – de kunst is om die tot iets spiritueels te verheffen.

De laatste illusie die je op het spirituele pad moet overwinnen, is het idee dat er een scheiding bestaat tussen het spirituele en het materiële rijk, tussen spirituele en materiële activiteiten. In plaats daarvan ben je in staat om in het eenzijn te blijven, alles wat je doet tot een spirituele activiteit te maken. Dit voldoet dan aan het doel waar jij in de eerste plaats voor geïncarneerd bent, namelijk de vibratie van het hele materiële universum naar een hoger niveau accelereren, waardoor het een permanent deel van het spirituele rijk kan worden.

Vervormingen: Traditioneel wordt de vervorming als iets onzuivers, en chaos, beschouwd. Maar op dieper niveau is de vervorming het gevoel dat de huidige omstandigheden echt bestaan, dat die zijn zoals het zou moeten zijn of boven jouw macht om te veranderen. Je begint te denken dat deze wereld van het spirituele rijk wordt gescheiden, misschien zelfs dat die van de duivel is en dat jij die met rust moet laten, er niets aan moet proberen te veranderen.

Je kunt zelfs geloven dat jij niet het recht hebt om spiritueel te zijn op deze wereld of dat jij niet het recht hebt om jouw spirituele krachten op deze wereld tot uitdrukking te brengen. In plaats daarvan denk je dat jij de huidige omstandigheden moet accepteren en je eraan aanpassen. De allergrootste perversie is dat je zelfs gelooft dat jij een totaal materieel wezen bent, een product van het materiële universum – dat jij uit stof bent ontstaan en dat jij tot stof weerkeert. In die gemoedsgesteldheid bestaat natuurlijk geen hoop op acceleratie naar een hogere staat. Maar aangezien het leven zelf uit acceleratie naar Meer bestaat, is dit een gemoedsgesteldheid die Jezus de ‘dood’ heeft genoemd, waarmee hij spiritueel dood bedoelde.

 

VIJFDE STRAAL:

Kleur: smaragdgroen

Corresponderende chakra: derde oog

Elohim: Cyclopea en Virginia

Aartsengel: Raphaël en Moeder Maria

Chohan: Hilarion

Zuivere eigenschappen: Traditioneel moeten waarheid en visie als de eigenschappen van de vijfde straal worden beschouwd – maar visie op wat? De vijfde straal is de zetel van de eenpuntige visie, zoals door Jezus word geïllustreerd met de opmerking: “Als jouw oog op één doel is gericht, is jouw hele lichaam vol licht.” De enkelvoudige visie is de Christusvisie, die de dualistische staat overstijgt. Dit wordt gebaseerd op het besef dat ELKE WILLEKEURIGE uitdrukking van de ‘waarheid’ in de materiële wereld minder is dan de Geest van Waarheid, en dus moet men verder dan ELKE WILLEKEURIGE uitdrukkingsvorm in de buitenwereld kijken om de waarheid te ervaren.

Als men dat doet, ziet men dat alle verdelingen niet bestaan en men ziet in dat het nodig is al het leven te verheffen. Dit leidt tot het Christusonderscheid, de vaardigheid om onmiddellijk de leugens der dualiteit te herkennen en doorzien, die altijd één deel van het leven proberen te verheffen door een ander deel naar beneden te halen. Dit wordt aangetoond door de situatie in de Hof van Eden, waarin de Slang tot Eva zei: “Gij zult voorzeker niet sterven.” En voegde daarmee het element twijfel toe aan haar bewustzijn. De eigenschappen van de vijfde straal stellen jou in staat om deze kromme logica te doorzien. Je kunt ook begrijpen dat alle verschijnselen op de materiële wereld slechts tijdelijk zijn en daardoor kun jij het volmaakte concept voor mensen of omstandigheden die getransformeerd moeten worden, bewaren.

Vervormingen: De vervormingen zijn gebrek aan visie, gebrek aan het vermogen om onderscheid te maken tussen de niet duale Waarheid en de vele dualistische ‘waarheden’ die leiden tot twijfel en het gevoel van hopeloosheid of het gevoel dat de waarheid niet bestaat. Ook het geloof dat er maar één waarheid is, en dat is onze waarheid. Ook het gevoel dat wij, omdat wij de enige waarheid bezitten, in een strijd vastzitten tegen anderen die een andere denkwijze aanprijzen, en dat het nodig en gerechtvaardigd is om hun systeem te bekritiseren en zelfs te vernietigen. Mensen die kritiek hebben op andere mensen of ideeën, hebben de eigenschappen van de vijfde straal vervormd. Een andere perversie is de neiging te zeggen dat als mensen bepaalde dingen doen of geloven, zij dan slecht zijn – omdat je niet verder kijkt dan de tijdelijke verschijningsvormen.

 

ZESDE STRAAL:

Kleur: purper en goud

Corresponderende chakra: solar plexus

Elohim: Peace (Vrede) en Aloha

Aartsengel: Uriël en Aurora

Chohan: Nada

Zuivere eigenschappen: Traditioneel wordt vrede als de belangrijkste eigenschap van de zesde straal beschouwd, maar het gaat over ‘de vrede die begrip te boven gaat’. Dit is het innerlijke gevoel dat men niet door de dualistische verschijningsvormen wordt beïnvloed die van alle kanten aan iemand trekken. Het is de vaardigheid om te midden van een verwoestend conflict de stilte in jezelf te voelen. Het is de vaardigheid om de aantrekkingskracht te voelen die je in een onevenwichtige uitdrukkingsvorm van boosheid zuigen, maar in jouw centrum kunt blijven en beslissen dat jij daar niet aan mee doet.

Wanneer je die vrede bezit, kunt je waarachtig onbaatzuchtige dienstbaarheid verlenen, omdat jij er intuïtief aan werkt om iedere situatie in harmonie te brengen. En harmonie is natuurlijk de sleutel om de mensen te helpen verder te zien dan de dualistische strijd en iets gezamenlijks te vinden. Iemand die ontwikkelde eigenschappen van de zesde straal bezit, is altijd op zoek naar het gezamenlijke dat mensen verbindt en heeft de vaardigheid (vooral wanneer de hogere chakra’s ook zuiver zijn) om mensen bij dat gezamenlijke te brengen.

Vervormingen: De onmiddellijke vervorming van de eigenschappen van de zesde straal zijn boosheid en agitatie, die als een heel agressieve aandrang om anderen te dwingen tot verandering, of degenen te straffen die daar tegenin gaan, tot uitdrukking komt. Het is de niet-vrede die ook elk begrip te boven gaat, omdat je niet met redelijke argumenten bij iemand die de eigenschappen van de zesde straal heeft vervormd, kunt aankomen. Zij handelen blindelings vanuit hun gevoelens van woede en zij zullen steeds opnieuw dingen doen of zeggen die zij later betreuren. Zij zullen zelfs dingen doen waarvan iedereen weet dat ze fout zijn, maar waar ze op dat moment totaal blind voor zijn.

Een andere perversie is wat sommigen als vrede beschouwen, maar in werkelijkheid passiviteit is, de onwil om voor iets op te komen. Mensen die deze vervorming hebben, hebben de neiging zich als slachtoffer te gedragen, die alleen op krachten van buiten hen kunnen reageren en weigeren de verantwoording te dragen voor hun leven. Er zijn ook mensen die hun individualiteit verliezen en deel worden van de ‘meutegeest’ die blindelings handelt, of blindelings een sterke leider volgt. Een andere perversie is het blinde gevoel dat geweld en oorlogen een deugdelijke oplossing kunnen zijn of dat dit in sommige situaties de enige manier is, zelfs de gerechtigde manier, om te reageren.

 

ZEVENDE STRAAL:

Kleur: violet

Corresponderende chakra: zetel van de ziel

Elohim: Arcturus en Victoria

Aartsengel: Zadkiël en Amethist

Chohan: Saint Germain en Kuan Yin

Zuivere eigenschappen: Traditioneel worden vrijheid, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid als de eigenschappen van de zevende straal beschouwd. Maar het diepere inzicht is, is dat het de zetel van speelsheid is, je bereidheid om het leven te benaderen zoals in Jezus’ uitspraak: “Tenzij je als een klein kind wordt, zul je het koninkrijk niet betreden.”

Wanneer je de eigenschappen van de zevende straal belichaamt, heb je het gevoel dat de wereld in principe goed is, en dat jij hier bent om jezelf tot uitdrukking te brengen en te spelen met wat jij tot je beschikking hebt. Jij maakt je niet druk om het leven of de toekomst en je vertrouwt erop dat de Geest je beschermt en dat de Moeder voor jou zal zorgen. Daardoor heb je een gevoel van opborrelende vrijheid en de wens om te ervaren wat de wereld jou te bieden heeft en jouw eigen creatieve uitdrukkingsvorm eraan toe te voegen.

Vervormingen: De voornaamste vervorming van de eigenschappen van de zevende straal, is de neiging om het leven veel te serieus op te vatten. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door zowel vrijheid als rechtvaardigheid te vervormen, wat samenkomt in het gevoel dat je in een wereld leeft waarin alles strijd oplevert, misschien zelfs strijd tegen een kracht die op een onrechtvaardige manier jouw vrijheid afneemt.

Neem het oude gezegde: “Lach om de duivel en hij maakt dat hij wegkomt.” Het is waar, in die zin dat jij, als je iets te serieus opvat, iets anders macht geeft. Natuurlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat er veel op de wereld is wat jou in jouw vrijheid probeert te beperken en die zelfs onrechtvaardig is, houdt dat dan in dat jij dat niet serieus moet nemen? Toch bestaat er evenwicht, omdat men zich de waarheid realiseert van een andere uitspraak van Jezus: “Wees sluw als slangen, maar onschuldig als duiven.” Er bestaat een subtiel evenwicht tussen naïef zijn voor de tijdelijke omstandigheden op de wereld en die al te serieus opvatten, waardoor jij denkt dat je pas vrij kunt zijn, als die verandert zijn.

De grootste perversie van de zevende straal is de epische denkwijze, waarin je denkt dat de wereld een epische strijd tussen goed en kwaad aan het voeren is, wat inhoudt dat alles gerechtigd is in de strijd om het kwaad te verdelgen. Dit leidt tot totale ongevoeligheid voor het leven, dat tot een aantal van de ergste voorbeelden van menselijke wreedheid heeft geleid. Maar net als al het andere, ongevoeligheid voor anderen ontstaat door ongevoeligheid voor jezelf.

Wanneer jij de eigenschappen van de zevende straal hebt vervormd, heb je de neiging te denken dat de problemen op de wereld bestaan omdat andere mensen die niet zo serieus opvatten als jij. Naarmate jij die onevenwichtigheid overwint, besef je dat de omstandigheden hier nog zijn, omdat de mensen die te serieus opvatten en daardoor denken dat de omstandigheden op de materiële wereld macht over hun Geest heeft. In werkelijkheid zijn wij allemaal spirituele wezens en één van onze allergrootste taken op aarde is dat wij demonstreren dat wij niet materiële omstandigheden onze Geest laten inperken en de uitdrukkingsvorm daarvan op deze wereld. Ons hogere zelf door ons tot uitdrukking brengen is de sleutel tot vrijheid en dat is de speelsheid van het goddelijke mensenkind dat weet dat hij of zij één is met de Vader – en met God is alles mogelijk.

 

ACHTSTE STRAAL:

Corresponderende chakra: de geheime kamer van het hart

Aartsengel: Uzziël

Chohan: de Maha Chohan

De achtste straal heet de Straal van Integratie, omdat je alle positieve eigenschappen van de eerste zeven stralen moet integreren. Dit houdt in dat je de vervormingen van de eerste zeven stralen moet hebben getranscendeerd, anders zullen die verhinderen dat je alle stralen integreert.