Maak weer Contact met je Hoogste Liefde en vervul je Goddelijke Plan

ONDERWERPEN: Menselijke wezens kunnen geen liefde opwekken – Waarom liefde niet probeert te bezitten – Jezus’ missie van liefde en jouw missie van liefde – Hardop zeggen wat het grotere JUIST is – De absolute noodzaak om een geweldloze benadering te hebben – Neem je leven onder de loep – Saint Germains liefde voor alle mensen – Besluit alles te zijn wat je kunt zijn – Waarom armoede zo verlammend werkt – Jouw missie is essentieel voor de Gouden Eeuw

Geascendeerde Meester Saint Germain (2), 15 december 2007

Saint Germain BEN IK, en Saint Germain IS ik, want IK BEN Eén met de grote stroom die de Rivier van Leven IS.

Zo, mijn geliefden, wat betekent het om arm te zijn? Hoe kun je arm zijn? Welnu, mijn geliefden, je kunt enkel arm zijn door gescheiden van de Rivier van Leven zelf te zijn. Want de Rivier van Leven is bedacht om al het Leven Meer te laten worden. En zolang je Meer wordt, kan er natuurlijk geen armoede zijn, want je weet dat hoewel je nu misschien niet totale overvloed hebt, je het zeker wel krijgt als jij je huidige staat blijft transcenderen – dan zul je op een dag inderdaad grotere overvloed hebben. Maar het stopt daar niet, want je weet dat je in de eeuwige stroom van God zit.

Dus mijn geliefden, degenen die vast zitten door omstandigheden van armoede in de buitenwereld en in het bewustzijn van armoede zitten, zitten daar juist omdat ze gescheidenheid van de Rivier van Leven zijn – zodoende niet de visie hebben, het weten, de ervaring dat het Leven een constant proces is van Meer worden. Ze zien het als iets statisch, en daardoor denken ze dat ze vastzitten op hun huidige niveau van materiële overvloed, en hun niveau van spirituele overvloed, hun huidige niveau van onwetendheid. Ze weten zelfs niet dat er meer in het leven zit, of ze geloven het niet helemaal dat er meer in het leven zit, of ze geloven niet dat zij het kunnen krijgen, en denken dat – omdat ze vast zitten in de leugen – het maar voor een paar geldt.

Menselijke wezens kunnen geen liefde opwekken
Dus is armoede, mijn geliefden, een consequentie van het gescheiden zijn van de Rivier van Leven. Maar hoe kun je gescheiden zijn van de Rivier van Leven, mijn geliefden, wanneer de Rivier van Leven het Grote IS is dat al wat IS omvat? En mijn geliefden, je kunt alleen maar gescheiden van de Rivier van Leven zijn, wanneer je geen liefde hebt – je de liefde bent verloren. En hoe kun je die liefde verliezen wanneer er alleen maar liefde is? Welnu, enkel door de illusie die door de geest van de antichrist wordt geschapen. En deze illusie heeft twee niveaus.

Het eerste niveau die opnieuw de vervorming is van de Alpha of de Vader, is dat het mogelijk is om gescheiden te zijn van de Rivier van Leven. De illusie dat het mogelijk is dat een deel van het Alzijn – wat het Al wat IS, is – gescheiden is van al wat IS. Zie je mijn geliefden, wanneer ik het jullie op deze manier presenteer, kan zelfs jullie intellect zien dat er hier iets is wat niet klopt. Want het is niet logisch dat iets gescheiden kan zijn van al wat IS, zoals het niet logisch is dat één druppel van de oceaan kan worden gescheiden, of dat één planeet in het materiële universum van het materiële universum kan worden gescheiden.

Dan het volgende niveau van illusie, die de vervorming van de Omega, of het Moederaspect is, is dat je een gescheiden wezen bent. En omdat je gescheiden bent, ben je geen liefde waard, je bent het niet waard om in de stroom van liefde te zijn. En dus zie je mijn geliefden, dat wanneer je naar de mensen op deze planeet kijkt die stevig vastzitten in het bewustzijn, de illusie van armoede – in de energiemaalstroom van armoede – dat de mensen die het minste hebben, de liefde hebben verloren. Ze durven niet te geloven dat ze liefde waard zijn en hoe kunnen ze liefde ontvangen? Want mijn geliefden, wat is liefde?

Welnu, wat de meeste mensen als liefde beschouwen, is helemaal geen liefde. Je hoort zo vaak mensen praten en zeggen: “Ik houd hier van” of “Ik houd van die persoon” of “Ik houd van chocola” of “Ik houd van chique huizen, of snelle auto’s.” Maar zie je mijn geliefden, omdat mensen door de illusies van de dualiteit verblind zijn geraakt, beseffen ze niet dat wanneer ze over liefde spreken, ze het helemaal niet over liefde hebben. Want zie je mijn geliefden, menselijke liefde is niet simpelweg een vervorming van Goddelijke Liefde – menselijke liefde is niet gewoon gescheiden van Goddelijke Liefde – menselijke liefde is helemaal geen liefde. Want ik moet je zeggen dat het niet mogelijk is dat een menselijk wezen liefde opwekt.

Laat je geest deze uitspraak in zich opnemen, mijn geliefden. Je kunt wel denken dat je liefde voor iemand anders kunt voelen. En wanneer je verliefd bent, kun je wel denken dat dit iets is wat jij opwekt. Maar dat is niet zo. Mijn geliefden, jullie kunnen geen liefde creëren, jullie kunnen geen liefde vernietigen. Want liefde is de stuwende kracht van het universum zelf. Liefde heeft God de wil gegeven om de scheppen, de wil om Meer te worden. Dit is het Alpha-aspect van liefde. Het Omega-aspect van liefde is dat het alle gewijzigde creaties weer terugbrengt tot eenheid met haar bron. Dit is het Omega-aspect dat alles op de materiële wereld weer probeert terug te brengen naar het eenzijn met haar bron, eenzijn met de Vader, in plaats van gescheiden van de Vader te zijn.

Dus je ziet mijn geliefden, liefde IS juist de creatieve stroom, waarbij je de de stroom in de vorm van een 8 ziet. Waarbij liefde begint bij de Schepper in het spirituele rijk, als de uitgaande, neerwaartse stroom die van de bovenste helft van het cijfer 8 naar beneden stroomt door het kruispunt heen en dan de materiële wereld in, waar het zichzelf manifesteert als vele individuele wezens en als al het andere wat je in het fysieke universum ziet.

Maar als je eenmaal op dat laagste punt bent, dan is het de bedoeling dat de stroom terug van de Omegaliefde het moet overnemen en dan alles uit het materiële universum terugtrekken op de de stroom in de vorm van een 8. Zodat het door het kruispunt gaat van de Christus, de levende Christus, worden en daarna weer omhoog kan stromen naar steeds grotere gradaties van eenzijn met haar bron, en het eenzijn met al het leven.

Dus je ziet, mijn geliefden, dit is de kracht van liefde, die door de Alpha en Omega stroomt. En zie je mijn geliefden, dat deze kracht juist de stuwende kracht van het scheppen IS. In feite is er eigenlijk geen andere kracht, er is niets anders wat bestaat, want alles is gewoonweg een andere manifestatie van liefde. Of zoals het geval kan zijn, wanneer jij je van de Rivier van Leven hebt gescheiden, het nog steeds liefde is die een mindere manifestatie is geworden en het uiterlijk heeft van iets wat van de grote stroom is gescheiden. Dus daarom, mijn geliefden, zeg ik dat jullie als mens geen liefde kunnen creëren of generen.

Wat je wel kunt doen, is je wezen, je hart en geest, openstellen om de levenskracht, de Rivier van Leven, door je heen te laten stromen en zich te laten uitdrukken door jou in de liefde voor andere mensen, liefde voor een zaak, liefde om iets mooier te maken. Dus zie je mijn geliefden, jouw keus is niet een keus van hoe je liefde creëert of geen liefde creëert, maar je openstellen voor de liefde en God door je heen laten stromen. Maar door dat te doen, moet je ook bereid zijn om die stroom van de Rivier van Leven je te laten voeren waar het je maar wil brengen, zodat jij je goddelijke plan kunt vervullen dat jij zelf hebt gecreëerd voor je in dit specifieke leven bent geïncarneerd, en voor je voor de eerste keer naar het materiële universum bent afgedaald.

Waarom liefde niet probeert te bezitten
Dus je ziet, mijn geliefden, dat je niet stil kunt staan in de stroom van de Rivier van Leven. En daarom zie je dat wanneer je in de stroom zit, je gewoon niet arm kunt zijn, want wat is armoede, mijn geliefden? Welnu, het is juist die staat van stilstand, waarin mensen geloven dat ze gevangen zitten en noch de wil, noch de kennis hebben om hun situatie te veranderen.

Maar waarom geloven ze dat ze gevangen zitten? Hoe kunnen ze geloven dat ze gevangen zitten? Omdat ze niet openstaan voor liefde! En daarom geloven ze dat ze het niet waard zijn om meer te krijgen. Ze geloven niet dat ze het waard zijn om in die stroom te zitten van de Rivier van Leven. Ze geloven op een of andere manier – misschien vanwege een fout die ze hebben gemaakt, misschien vanwege een gevoel van zondaar zijn, misschien vanwege een gevoel dat je maar een hoog ontwikkeld dier bent – ze geloven dat ze op een of andere manier niet in die stroom kunnen zijn, of dat ze het niet waard zijn om in die stroom te zitten. En daardoor moeten ze accepteren dat ze de rest van hun leven op dat huidige niveau moeten blijven, waarvan ze vaak geloven dat het de rest van hun kansen op aarde zijn – want ze hebben maar één leven, zoals ze door de materiële wetenschap en dogmatische hoofdreligies is onderwezen.

Dus je ziet mijn geliefden, om armoede te overwinnen, moet er bereidheid zijn om uit te reiken naar een hoger inzicht in zichzelf en het leven. Maar naarmate iemand dat inzicht begint te krijgen, moet er worden erkend dat de enige manier om uit armoede te komen, is door je weer opnieuw open te stellen voor de stroom van de Rivier van Leven. Niet dat het buiten jezelf stroomt, aan je voorbij stroomt, maar dat het binnen jezelf stroomt, omdat jij je hebt gerealiseerd dat het koninkrijk van God in je zit. En daardoor zit de open deur in je, niet ergens buiten je.

Maar mijn geliefden, je kunt nog eens naar de mensen kijken die vast zitten in armoede, en dan zeggen: “Hoe kunnen zij ooit beginnen te accepteren dat God van hen houdt, wanneer ze zijn opgegroeid met het geloof dat ze arm zijn, omdat ze Gods liefde niet waard zijn en daarom hij ze heeft gestraft door ze arm te maken?” Of misschien zelfs zijn gaan geloven dat er geen God is, er is geen stroom van Gods liefde. En hoe kunnen ze dan dat gevoel van vastzitten, van gescheiden te zijn van de stroom van liefde, overwinnen?

Jezus’ missie van liefde en jouw missie van liefde
Wel, opnieuw, het kan gebeuren doordat ze voorbeelden zien van mensen die bereid zijn om zich in de Rivier van Leven te plaatsen en die Rivier van Leven ze te laten meenemen naar waar ze nodig zijn om hun goddelijke plan te vervullen. Dus je ziet, mijn geliefden, één van de hoofdredenen dat Jezus op aarde kwam, was om te demonstreren aan de mensen dat God liefde voor hen heeft. Want heeft hij niet gezegd: “God hield zo van de wereld dat hij zijn enig geboren zoon naar de wereld zond opdat de wereld misschien door hem zou kunnen worden gered.”

Dus we zouden kunnen zeggen dat de essentie van Jezus’ missie was om alle mensen te helpen begrijpen en accepteren dat God van hen houdt, want ze zijn Gods liefde waard. En dat God zijn zoon naar de wereld heeft gezonden om als voorbeeld te dienen van iemand die onvoorwaardelijk liefheeft. Natuurlijk was dit bedoeld om veel meer te zijn dan wat er door het officiële christendom van is gemaakt, die opnieuw de innerlijke leringen van Christus  heeft vervormd door van Jezus een uitzondering te maken. Dat Jezus, de persoon Jezus, de enige zoon van God was, in plaats van de werkelijkheid van de lering van Jezus, namelijk dat het universele Christusbewustzijn de enig geboren zoon van de Vader is.

Omdat alleen deze bewustzijnsstaat de realiteit van de Vader kan herkennen, terwijl het tegelijkertijd de onwerkelijkheid van degenen die tot het dualiteitsbewustzijn zijn vervallen, erkent en zich van de Rivier van Leven hebben afgescheiden. En daardoor is het collectieve bewustzijn de enige die de kloof tussen de Schepper en degenen die zich van de Rivier van Leven hebben afgescheiden kan overbruggen en zo dienen als de open deur waardoor ze terug kunnen komen naar het eenzijn met al het leven.

En zo zie je, mijn geliefden, dat Jezus kwam om dat voorbeeld te stellen van iemand die onvoorwaardelijk liefheeft. En met onvoorwaardelijk liefhebben bedoelen we natuurlijk, zoals we al eerder hebben gezegd, dat iemand de huidige omstandigheden niet accepteert als definitief en onveranderlijk, maar altijd naar een specifieke situatie gaat om die situatie te verheffen en de mensen in die situatie Meer te laten worden. De Christus beseft dat het niet realistisch is dat mensen die uit een staat van extreme armoede komen, het volledige Christusschap in een oogwenk kunnen manifesteren. Dus ze komt bij ze waar ze op dat moment zijn en geeft ze een kopje water in Christus’ naam, en geeft ze wat ze nodig hebben op hun huidige niveau van bewustzijn om zich te verheffen naar dat volgende niveau en dan vandaar verder te gaan.

Toch mijn geliefden, moeten jullie begrijpen dat juist vanwege het bewustzijn van gescheidenheid, juist vanwege de neerwaartse spiraal van armoede, zowel spirituele als materiële armoede, mensen er 2000 jaar geleden niet aan toe waren om de innerlijke leringen van Christus te begrijpen. En dat is een deel van de reden dat Jezus’ leringen werden vervormd, zodat hij werd neergezet als een uitzondering. Terwijl in werkelijkheid de hoop was dat veel mensen in de voetsporen van Christus zouden durven treden en ook die onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking brengen door te zeggen: “We kunnen de huidige omstandigheden niet accepteren, we moeten veranderen, we moeten hogerop komen.”

En wanneer je naar de laatste 2000 jaar kijkt, mijn geliefden, zul je zien dat er inderdaad significante personen zijn geweest die die liefde van Christus hadden om naar deze wereld te komen, in een bepaalde maatschappij en te zeggen: “De dingen moeten anders! Het kan niet zo blijven! De dingen moeten meer worden, omdat ze meer KUNNEN worden, en dat is juist!” Het grotere Juist is dat het boven alle menselijke discussie, of een menselijke definitie van de dualiteit van het menselijke juist of het menselijke onjuist, staat. Het is juist, omdat het Juist in God is.

En dus hebben jullie een paar personen gezien die dat standpunt hebben ingenomen en jullie hebben ook gezien dat, zo af en toe, een grotere groep mensen bereid was op te komen voor een grotere zaak, voor iets wat juist was. En iedere keer dat je dat zag gebeuren, heb je een verschuiving in het bewustzijn gezien, en je zag dat het vergroot werd uitgebeeld in de fysieke realiteit, zodat de maatschappij tenminste een klein beetje is veranderd.

Hardop zeggen wat het grotere JUIST is
Nu mijn geliefden, waren de echte leringen van Christus niet vervormd, dan zouden veel meer mensen op dat punt gekomen zijn waarop ze hardop durfden te spreken en een standpunt in te nemen over wat juist is. En daardoor zou de maatschappij zelfs nog meer zijn veranderd. Maar nogmaals, wij zijn niet degenen die betreuren wat er niet in het verleden is gebeurd, want wij zijn altijd in de stroom van het Grote IS. En daarom kijken we constant naar de situatie op aarde, kijken naar zowel de problemen door een realistische inschatting, maar kijken ook naar het potentieel of die problemen kunnen worden overwonnen – in veel gevallen in een oogwenk – door een uitbreiding van het gewaarzijn op collectief niveau.

En daarom erkennen we, zoals ik in mijn eerdere verhandelingen heb gezegd, dat hoewel de verschijnselen wreed kunnen lijken in sommige gebieden van deze planeet, we zien dat onder het oppervlak de laatste 2000 jaar op geen enkele manier verspild zijn. Want hoewel er niet een manifestatie in de buitenwereld is van miljoenen mensen die voor Christus opkomen, is er innerlijke groei geweest, waardoor miljoenen mensen op innerlijke niveaus zijn voorbereid om, in deze tijd, eindelijk dat standpunt in te nemen en hardop te zeggen wat niet juist is, door gewoon te zeggen wat niet just is.

Zie je mijn geliefden, wij weten dat, omdat we het innerlijke potentieel zien, het mogelijk is dat in een heel korte tijd, miljoenen mensen kunnen worden gewekt voor het besef dat bepaalde problemen in de maatschappij gewoonweg niet juist zijn en dat ze niet meer acceptabel zijn. En één van die problemen is nu juist armoede. En zie je, mijn geliefden, wanneer – en merk op dat ik niet zeg ‘als’, ik zeg ‘wanneer’ – die doorbraak gebeurt, je zult zien dat alles verandert. Omdat het collectieve bewustzijn bijna ogenblikkelijk verschuift. En daardoor zal zelfs de fysieke ‘werkelijkheid’, in heel korte tijd, verschuiven.

De absolute noodzaak om een geweldloze benadering te hebben
Nu, mijn geliefden, vanmorgen heb ik deze boodschapper geïnspireerd om een toespraak van Mahatma Gandhi  van vele jaren geleden te lezen, toen India nog heel erg onderdrukt werd door het Britse koloniale rijk. Dit was een situatie waarin Gandhi werd uitgenodigd te spreken voor een groep belangrijke mensen in India, allemaal leden van de machtselite. Dit waren mensen die er niet aan gewend waren dat iemand rechtstreeks tegen hen zijn hart luchtte, ze waren er niet aan gewend dat iemand de waarheid sprak. Maar Gandhi ging voor deze groep mensen staan en bracht op een heel rustige en erg nederige manier – en op een heel rechtstreekse, eerlijke manier – tot uitdrukking wat hij vond dat er verkeerd was aan de Indiase maatschappij en hoe ze moesten veranderen en waarom ze niet juist waren.

Mijn geliefden, het was op zich niet een grootse, magnifieke toespraak, maar het was een baanbrekende toespraak in de zin dat er voor de eerste keer iemand in het openbaar iets durfde te zeggen, waarvan vele, vele Indiase mensen in hun hart wisten dat het waar was. En wat ze privé wel hadden durven te zeggen, maar niet in het openbaar durfden te zeggen uit angst voor diverse vormen van wraaknemingen, zelfs de angst om belachelijk te worden gemaakt. Of zelfs het gevoel dat dit niet gepast was, omdat iemand van lagere stand in de maatschappij zeker niet zijn mening zou horen te geven aan mensen van een hogere stand – zo zag het bewustzijn er toen uit.

Maar mijn geliefden, door het feit dat er één persoon in een openbaar forum zijn mening durfde te geven en gewoon de waarheid te spreken, kwam er een verschuiving in het collectieve bewustzijn in India die een kettingreactie tot stand bracht. En doordat Gandhi en anderen in het openbaar bleven spreken, kreeg die verschuiving een impuls tot het een niet te houden kracht werd. Maar zie je, mijn geliefden, wat opmerkelijk was aan Gandhi en de reden dat ik hem als voorbeeld aanvoer, was dat hij in een heel vroeg stadium van zijn carrière besefte dat hij persoonlijk een keuze moest maken.

Hij wist dat hij de vaardigheid had om een spreker en leider te worden die tot een opstand tegen de Britse koloniale overheersing zou kunnen leiden. En hij wist dat hij het potentieel had om een leider te worden voor die mensen die bereid waren om zich bezig te houden met een gewelddadige opstand tegen de Britten, zelfs al had het weinig kans op succes. Dus hij zag – heel duidelijk – het teken aan de wand, bij wijze van spreken, of hij de weg zou gaan van een revolutionaire leider worden, of dat hij een andere aanpak zou nemen, een Middenweg van geweldloosheid.

En daarom besloot hij al in een heel vroeg stadium, dat de fundering voor zijn missie en dienstbaarheid juist geweldloosheid moest zijn. En dat is juist waarom hij succes had om India te bevrijden van de Britse overheersing. Want als hij de weg had bewandeld van geweld, nu dan zou India pas veel later zijn bevrijd. En er zou zoveel bloed vergoten zijn dat het bijna onvoorstelbaar zou zijn, zelfs voor het Britse volk, die als het allemaal zo was gelopen, zo van zichzelf zou hebben gewalgd dat het een groot nadeel voor die natie zou zijn geweest. Zoals het een groot nadeel voor de Indiase staat zou zijn geweest, want zij zouden ook van zichzelf hebben gewalgd en hun vermogen tot geweld.

Neem je leven onder de loep
En dus, mijn geliefden, wat we vandaag van je vragen als spirituele mensen, is natuurlijk om naar de Middenweg te zoeken, verder dan de dualiteit te kijken, maar ook beseffen dat in je grot zitten en op God mediteren op zich niet genoeg is om de wereld te veranderen. Want zoals met al het andere, moet er een Alpha- en Omega-actie zijn. Er moet de grote stroom van IS zijn, waardoor de energie van God, de liefde van God, door de de stroom in de vorm van een 8 naar de bodem stroomt. En dan gebruiken degenen op deze wereld die de de stroom in de vorm van een 8 opvangen, haar niet enkel voor hun eigen groei, als hun eigen beloning. Nee, ze gebruiken haar, zoals Christus heeft gedemonstreerd, om eropuit te gaan in de wereld om ‘mijn volk te bevrijden’.

Zie je mijn geliefden, Jezus heeft gezegd: “Er is geen grotere liefde dan iemand die zijn leven voor een ander geeft.” En hij was bereid om tot het alleruiterste te gaan om zijn fysieke leven af te leggen, maar zoals ik al eerder heb gezegd, is dit in het Aquariustijdperk niet nodig. Wat er moet gebeuren, is dat je jouw menselijke gevoel van leven aflegt, je menselijke identiteitsgevoel, zodat je bereid bent om weer contact te maken met je met je goddelijke plan, het goddelijke plan waarvoor je bent geïncarneerd. Je bent bereid om je leven in ogenschouw te nemen en te zeggen: “Is mijn huidige vorm van leven, mijn huidige levenspad, in overeenstemming met mijn goddelijke plan? Ligt het op één lijn met de keuzes die ik heb gemaakt toen ik niet werd verblind door mijn huidige situatie in het fysieke octaaf?”

En als je ziet dat er een discrepantie is, dan vraag ik van je om contact te leggen met de hogere liefde van je eigen wezen, om je open te stellen voor de stroom van de Rivier van Leven, zodat je die stroom door je wezen voelt gaan. En door die stroom zul je moeiteloos – moeiteloos mijn geliefden – je leven veranderen om ieder aspect van je leven in overeenstemming te brengen met je goddelijke plan.

Zie je mijn geliefden, in het verleden zijn veel mensen – vanwege de lage bewustzijnsstaat van de mensen – door extreme disciplines heen gegaan om zichzelf ertoe te dwingen spiritueler te zijn. Velen hebben zich uit de wereld teruggetrokken, zijn een grote strijd met zichzelf aangegaan om zich van de lusten en verlangens van de wereld af te scheiden. En dit was destijds nodig, maar ik zeg je dat er een alternatief is. En dat is door je weer in verbinding te stellen met de liefde, en die liefde door je heen te laten stromen, waardoor je moeiteloos je leven verschuift door jezelf op één lijn te brengen met je goddelijke plan. Omdat je zult weten dat dit een veel grotere liefde van je wezen is dan de liefde die je misschien voor een activiteit op aarde voelt die je genot en comfort biedt.

Saint Germains liefde voor alle mensen
Zie je mijn geliefden, ik heb jullie lief met onvoorwaardelijke liefde. Er zijn miljoenen mensen op deze planeet en ik spreek nu tegen allen: “Ik, Saint Germain, houd van elk van jullie. Jullie zijn van mij. Voor je naar dit leven kwam, heb je vrijwillig aangeboden om deel uit te maken van de Gouden Eeuw van Saint Germain in fysieke manifestatie brengen en ik weet dat dit de grootste liefde is van je wezen en juist de reden waarom je op dit specifieke moment naar de planeet bent afgedaald.”

En dus mijn geliefden, ik zie velen van jullie in jullie huidige bewustzijnsstaat en je huidige staat van leven. Ik zie dat sommige van jullie belast zijn door problemen. Maar ik zie dat anderen van jullie een bepaalde staat van tevredenheid en gemakzucht hebben gekregen, waardoor jullie denken dat je, per slot van rekening, spiritueel bent, je doet dit, je doet dat. Je zegt rozenkransen op, je doet decreten, je visualiseert, je handhaaft het evenwicht voor de planeet, je doet gebeden, jullie komen bijeen en bidden en zingen voor andere mensen. Je werkt bij deze of gene religie, of misschien ben je met de maatschappij bezig en doet wat humanitair of politiek werk, of je probeert op andere manieren de maatschappij te veranderen.

En ik zeg op geen enkele manier dat je niet iets positiefs doet, maar omdat ik onvoorwaardelijk van jullie houd, wil ik jullie zeggen dat je nog steeds niet voldoet aan je hoogste potentieel – dat je in samenwerking met mij hebt gedefinieerd voor je bent geïncarneerd. Je hebt het potentieel om Meer te zijn en dat Meer in de fysieke wereld tot uitdrukking te brengen, daardoor Meer van de Gouden Eeuw te brengen.

En dus spreek ik speciaal tegen degenen onder jullie die tevreden zijn over hun leven en hun spirituele vooruitgang. Ik, Saint Germain, wens niet dat je na afloop van deze incarnatie bij mij komt en zegt: “Oh Saint Germain, ik heb een geweldige tijd op aarde gehad. Ik heb ervan genoten om dit te doen, ik heb ervan genoten om dat te doen!” En dan nadat je jouw enthousiasme tot uitdrukking hebt gebracht, moet je onder ogen zien waar we allemaal naar moeten kijken na de incarnatie, het levensoverzicht waarin we kalm en duidelijk vergelijken of we in feite hebben gedaan wat in ons goddelijke plan en als ons hoogste potentieel werd gedefinieerd. En ik heb liever niet dat jullie tevredenheid en jullie enthousiasme wordt vervangen door het sombere besef dat je maar een klein percentage hebt vervuld van je ware potentieel.

Mijn geliefden, omdat ik onvoorwaardelijk van jullie houd, wil ik dat je AL je potentieel vervult. Want mijn geliefden, loop niet in de val door te denken dat je goddelijke plan een of ander vergezocht doel heeft gedefinieerd dat je pet te boven gaat en te ver gaat. Nee mijn geliefden, wanneer je jouw goddelijke plan definieert, ben je verblind door de illusies van de dualiteit. En daarom zie je heel realistisch wat je potentieel is, of liever het potentieel van wat God door jou heen kan doen. Dus denk niet dat wanneer jij je goddelijke plan creëert, je een of ander Utopisch ideaal definieert waar je niet aan kunt voldoen. Nee, je kijkt heel realistisch naar wie je bent, waar je zit in je spirituele volwassenheid en dan bepaal je wat echt je realistische potentieel is als je beslist om alles te zijn wat je kunt zijn.

En dus waar ik je hier aan kom herinneren, is dat veel van jullie nog niet besloten hebben om alles te zijn wat je kunt zijn. Je hebt jezelf tevreden laten zijn met wie je op dit moment bent. Opnieuw, ik zeg niet dat jullie slechte mensen zijn, ik zeg niet dat jullie ongelijk hebben. Ik zeg gewoon vanuit mijn liefde voor jullie – die niet verblind wordt door allemaal voorwaarden – ik weet dat jullie meer kunnen zijn, en ik weet dat dit is wat jullie willen.

En daardoor ben ik, door mijn liefde voor jullie, liever nu op dit moment wat strenger tegen jullie, nu je nog bent geïncarneerd en het potentieel hebt om aan je hoogste potentieel te voldoen, in plaats van de teleurstelling te zien wanneer het te laat is en de cycli zijn veranderd en je niet meer in een lichaam zit.

Besluit alles te zijn wat je kunt zijn
Dus je ziet, mijn geliefden, grotere liefde kan een man of vrouw niet hebben dan zijn leven voor een grotere zaak te geven. Dus jullie hebben geen grotere liefde dan jullie comfortabele levensstijl op te geven voor de grotere zaak om de Gouden Eeuw belichaamd te zien worden.

Dus je ziet, mijn geliefden, de werkelijkheid is dat armoede op verschillende manieren kan worden gedefinieerd. Ik heb gesproken over degenen die in extreme armoede gevangen zitten en jullie allemaal kunnen dit echt zien – dat er miljoenen mensen op aarde zijn die in dermate slechte fysieke omstandigheden leven dat ze zowel in materiële en spirituele armoede gevangen zitten. Maar alles begint in de geest en dus zou ik jullie eraan willen herinneren dat er veel meer mensen zijn die in een vorm van spirituele armoede zitten, waardoor ze tenminste enige materiële overvloed hebben, maar ze denken dat dit alles is wat er in het leven zit.

En dan zou ik nog verder willen gaan en zeggen: “Welnu, wie zijn de armste mensen op deze planeet?” Welnu dat zijn de mensen waar ik vandaag gedeeltelijk al over gesproken heb, toen ik zei dat er veel mensen zijn die gedeeltelijk ontwaakt zijn voor de noodzaak om te veranderen – want ze zitten gevangen in het op een intellectuele manier nastreven van veranderingen door door mensen gemaakt ideologieën van geloofssystemen en beseffen niet dat echte veranderingen enkel door het eenzijn van geest en materie tot stand kunnen worden gebracht, het eenzijn van Vader en Moeder, zodat we de de stroom in de vorm van een 8 tussen boven en beneden kunnen sluiten.

En dus zijn degenen die het armst zijn degenen die het innerlijke potentieel hebben om Meer te zijn en een Gouden Eeuw tot stand te brengen, maar die in een of andere illusie vastzitten van de uiterlijke geest die ze verhindert om dat potentieel tot uitdrukking te brengen. En daardoor zouden jullie, die de spirituele mensen zijn, misschien in de spiegel kunnen kijken en zeggen: “Ben ik ook zo arm, omdat ik niet aan mijn hoogste potentieel voldoe, en alles ben wat ik kan zijn?”

Mijn geliefden, luister naar wat ik zeg – want ik spreek met grotere liefde dan je ooit op aarde zult tegenkomen – ik kom niet om jullie je slecht te laten voelen over jezelf en je dienstbaarheid en je leven tot nu toe.

Ik heb jullie lief.

Ik kom juist omdat ik jullie liefheb.

En ik wil dat je stopt, een stap naar achteren doet en zegt: “Ligt mijn leven op dezelfde lijn als mijn goddelijke plan? Voldoe ik aan mijn hoogste potentieel, of is er Meer?”

En als je beseft dat er meer is – en ik kan je zeggen dat er voor elk van jullie Meer is, het slechts een kwestie is, of je bereid bent om je voldoende van het ego af te scheiden om te erkennen dat er Meer is – welnu, mijn geliefden, wees bereid om je comfortabele levensgevoel af te leggen en je leven te veranderen, je bewustzijn te verschuiven, je hele leven in de buitenwereld te verschuiven om het op één lijn te brengen met de hoogste visie die je op dit moment kunt zien.

Mijn geliefden, jullie moeten begrijpen dat er nauwelijks iemand is die ooit op aarde gekomen is met een volledig gewaarzijn van zijn goddelijke plan. Zelfs Jezus had geen volledig gewaarzijn, hoewel de afgoderij van vele christenen en zelfs de afgoderij van de vele new age mensen – zelfs een paar studenten van de geascendeerde meesters – het laten lijken alsof hij al vanaf zijn jeugd wist wie hij was en wat zijn volledige missie was, en een of ander vaardigheid om zelfs als kind al bovennatuurlijke dingen te doen.

Mijn geliefden, er is nauwelijks iemand die een duidelijke herkenning heeft gehad van zijn goddelijke plan. Want deel van je goddelijke plan is dat je het pad demonstreert dat je meer wordt, en het pad om meer te worden is juist dat je begint waar je zit en iets doet met wat je hebt. Je neemt wat je hebt en je maakt er meer van. En dan, omdat je er meer van hebt gemaakt, zul je een hogere visie krijgen van hoe je met datgene wat je dan hebt, er weer meer van maakt. En zo gaat het leven vooruit, mijn geliefden.

Waarom armoede zo verlammend werkt
Zie je, dit is juist het effect van armoede. Het verlamt de mensen, zodat ze niet bereid zijn om te werken met wat ze hebben en er het beste van maken, daardoor zelfs van mistroostige armoede Meer maken, er iets beters van maken. En waarom zijn ze niet in staat of bereid om dit te doen? Omdat ze niet zijn afgestemd op juist de basale kracht van dit universum die de liefde is, de liefde die mensen aanzet tot Meer worden en naar de volheid van het Wezen van de Schepper te groeien, zoals ik al tot uitdrukking heb gebracht.

En mijn geliefden, zien jullie dus nu dat als je tevreden bent met je leven zoals het is, het komt omdat het je aan liefde ontbreekt? Want je hebt de stroom van liefde door je heen afgesloten, in plaats van het in volledige mate door je heen te laten stromen. En waarom heb je dit gedaan? Omdat je niet bereid bent los te laten wat je nu hebt, omdat je bang bent dat je misschien iets verliest. Je bent net de dienaar die zijn talenten in de grond heeft begraven in plaats van bereid te zijn ze te vermenigvuldigen, zodat hij meer kon tonen wanneer de meester terugkwam.

Zien jullie, mijn geliefden, de naakte waarheid is dat het mogelijk is om iemand te zijn die gelooft dat hij of zij een spiritueel persoon is – hetzij een goede christen of een goede hindoe of een goede moslim of een goede student van een geascendeerde meester – maar ondanks alles wat je van het pad begrijpt, ondanks alle oefeningen in de buitenwereld, ontbreekt het iemand nog steeds aan liefde. Want je bent niet bereid om een bepaald aspect van het leven los te laten – die iemand op zijn gemak laat voelen – om Meer te worden.

En dus, mijn geliefden, hebben we steeds weer gezegd dat als deze planeet moet veranderen, die verandering moet beginnen bij de top tien procent. En wat ik hier aanspreek, is de ene voorwaarde die meer dan iets anders de top tien procent blokkeert om hun rechtmatige plaats in de maatschappij in te nemen, de ware leiders te zijn en niet toestaan dat de mensen afzakken naar de laagste tien procent. Maar simpelweg – door de kracht van wil, door hun kracht van wijsheid, door hun kracht van liefde – de mensen – omhoog drijven – naar omhoog optrekken, omdat ze de liefde en de wijsheid en de wil hebben om te zeggen: “We zullen niet toelaten dat de huidige omstandigheden zo blijven, want we weten dat deze planeet Meer zou kunnen zijn. Daardoor zullen we ons leven afleggen en onbaatzuchtig werken aan positieve veranderingen op deze planeet, wat het ook voor ons individueel inhoudt volgens ons goddelijke plan.”

Merk op, mijn geliefden dat ik jullie niet vraag om je hals over kop in een of andere zaak te storten. Ik vraag niet van jullie om niet verstandig te zijn, of uit balans, eropuit te gaan en gedood te worden of de rest van je leven een of andere zaak aan te hangen die niet de allerhoogste zaak is. Ik vraag jullie om je op je hart af te stemmen, op je Hogere Wezen, op je eigen goddelijke plan en jezelf te vragen: “Wat wil God door mij doen? En wat er in mijn eigen wezen zit dat beperkt wat God door mij kan doen.”

Jouw missie is essentieel voor de Gouden Eeuw
Mijn geliefden, waarom staat deze boodschapper hier en geeft hij deze boodschap? Omdat hij zich vele jaren geleden precies diezelfde vragen heeft gesteld en hij bleef erover nadenken tot hij in een staat kwam die hem liet besluiten dat hij zich totaal zou overgeven, wat hij heeft beschreven. Wat precies het moment was waarop hij zijn menselijke leven en zijn menselijke verwachtingen losliet over hoe zijn dienstbaarheid aan God eruit zou moeten zien en hij ze liet sterven, waardoor hij herboren kon worden in de grote stroom van IS en aan zijn missie beginnen.

Maar mijn geliefden, wat één heeft gedaan, kunnen allen doen. Jullie hebben allemaal missies die net zo belangrijk zijn als de missie van deze boodschapper. Je hebben allemaal iets wat je kunt doen wat essentieel is om de Gouden Eeuw te brengen.

Ik heb het hier niet beslist over een grandioos schema. Want je moet – opnieuw – begrijpen dat alles een Alpha- en Omega-aspect heeft. En wat je in de boodschapper ziet die de leringen rechtstreeks van de Opgevaren Schare naar buiten brengt is de Omega-uitdrukkingsvorm die schijnbaar niet zo grandioos is, maar ik kan je ervan verzekeren dat het net zo belangrijk is als de Gouden Eeuw brengen.

Dus mijn geliefden, denk na over mijn leringen over liefde – het verschil tussen menselijke liefde die probeert te bezitten en aan dingen vast te houden, en de goddelijke liefde die bereid is om alles en iedereen op aarde los te laten – omdat ze weet dat er zoveel meer in de geest is. En daardoor los te laten wat beperkt is, kan het nooit een verlies zijn, maar enkel winst. Want je wint, indien niets anders, de vrijheid van het gevangen zitten in het denken dat je niet zonder die bepaalde voorwaarde of bezit op aarde zou kunnen leven.

Begrijpen jullie het, mijn geliefden? Je kunt niet vrij zijn zolang jij je aan iets vasthoudt op aarde. Je kunt niet vrij zijn, zolang jij je vasthoudt aan je leven. Enkel door je leven af te leggen, kun je echt vrij worden om één te worden met de Rivier van Leven – wat de Christus het eeuwige leven noemde. Want deze vorm van leven probeert zich nooit aan een beperking, een voorwaarde, vast te houden. Ze transcendeert zichzelf voortdurend en wordt Meer en enkel door Meer te worden, kan het in leven blijven.

Zodoende mijn geliefden, bedank ik jullie voor jullie aandacht, voor jullie bereidheid om hier te zijn. En tot slot van mijn verhandeling zend ik simpelweg de oproep naar het planetaire bewustzijn en het individuele bewustzijn van allen die deel uitmaken van Saint Germains troepen, ik zeg:

“Ontwaak en weet dat je Meer bent! En leg dan contact met de grotere liefde waardoor je Meer ZULT zijn, je zult hier beneden de grotere liefde zijn die je boven al bent.” Zodat de aarde hier beneden kan zijn wat ze boven al is, en zodat de Gouden Eeuw, die al manifest is in het etherische, mentale en zelfs in bepaalde mate in het emotionele rijk, kan doorbreken en in het fysieke kan worden gemanifesteerd.

Zodoende, mijn geliefden, verzegel ik jullie in de liefde van Saint Germain, de liefde die wordt doordrongen met de Vrijheidsvlam. Omdat het de liefde is die niet toelaat dat iemand in beperkingen vastzit, maar wil dat alle mensen de allergrootste vrijheid ervaren, de vrijheid die IK BEN.