De betekenis van maagdelijkheid

 

Vraag: Lieve Moeder Maria, kun je het geheim onthullen van het doel van maagdelijkheid bij meisjes in de christelijke religie, waarin ze er veel belang aan hechten en meisjes van kinds af aan veel verbieden en regels opleggen en waarom ze door mannen worden verleid die aandringen op geslachtsgemeenschap voor het huwelijk?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – webinar Pasen 2023:

Afhankelijk van hun vorige levens worden de meeste kinderen geboren met een zekere gratie, een zekere onschuld. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat een deel van je verleden, karma, verkeerd gekwalificeerde energie, stuwkracht uit vorige levens wordt tegengehouden, zodat je in je kindertijd de kans krijgt om een nieuwe benadering van het leven in deze incarnatie te hebben. Vanuit dit perspectief kun je zeggen dat veel kinderen het leven beginnen met een zekere onschuld en zuivere energie.

Niet alle kinderen, maar de meeste kinderen beginnen wel zo, afhankelijk van hun vorige levens en hoe gecompliceerd en verwond hun psyche is. Wat betekent dit? Dat ze een bepaalde energie hebben, een bepaald spiritueel licht, maar naarmate ze ouder wordt, zijn er verschillende dingen waardoor ze die energie kunnen verliezen, deze onschuld kunnen verliezen. Een daarvan is geslachtsgemeenschap – dit betekent niet dat je het moet verliezen bij geslachtsgemeenschap, maar het is een van de dingen die het bij je weg kunnen halen. Andere zijn alcohol, drugs, tabak, geweld en nog veel meer andere dingen.

Het idee bestaat dat het hebben van seks met kinderen of jongvolwassenen die nog maagd zijn, jou meer licht kan geven en dit heeft zich gedurende een zeer lange periode ontwikkeld onder gevallen wezens die zijn geïncarneerd. En de gevallen wezens zijn natuurlijk afgesneden van het licht van hun IK BEN Aanwezigheid, dus moeten ze het horizontaal van iemand in de wereld te pakken zien te krijgen. Ze proberen dit uit door gemeenschap te hebben met kinderen, maar zelfs bij kinderen zoeken ze naar maagden omdat het gevallen wezen de eerste keer meer licht kan stelen. Ik zeg niet dat je automatisch al je onschuld uit je kindertijd verliest als je voor het eerst seks hebt, maar als je de eerste keer seks hebt met een gevallen wezen, dan verlies je waarschijnlijk de meeste onschuld. Als je seks hebt met iemand die geen gevallen wezen is, zal dat niet dezelfde dynamiek hebben. Maar de gevallen wezens zijn expert in het onttrekken van energie aan mensen en daarom betekent de eerste seksuele ontmoeting van een kind met een gevallen wezen het de meeste onschuld, zo niet alle, verliest die hij had.

Door de eeuwen heen hebben de gevallen wezens verschillende, je zou kunnen zeggen, verborgen ideologieën gemaakt om hen toegang tot dit licht te geven door geslachtsgemeenschap te hebben met kinderen of jonge volwassenen, vooral met maagden. En ze hebben geprobeerd verschillende middelen te gebruiken om dit te propageren, te rechtvaardigen, enzovoort. Je kunt je afvragen waarom katholieke priesters vastzitten in deze spiraal van seksueel misbruik van kinderen, maar dit komt door de gevallen wezens en omdat zij energie aan hen onttrekken. Dit wil niet zeggen dat alle katholieke priesters die kinderen misbruiken, gevallen wezens zijn, maar ze zijn zeker gedeeltelijk overgenomen door gevallen wezens die energie stelen van de priester net zoals ze de energie van de kinderen stelen.

In veel religies in de geschiedenis ligt de focus op maagden. Nu zou je kunnen zeggen dat een kant ervan de wens zou kunnen zijn om kinderen te beschermen tegen te vroege geslachtsgemeenschap of zelfs seksuele geslachtsgemeenschap met gevallen wezens. Er kan een goedaardig aspect aan zitten dat verloren is gegaan in veel moderne seculiere democratieën, omdat ze denken dat er zelfs over gedebatteerd moet worden of kinderen van elke leeftijd vrij zouden moeten zijn om seks te hebben als ze dat willen, wat natuurlijk de droom is van een pedofiel.

Je begrijpt wel dat een deel van de traditionele focus is dat je kinderen wilt beschermen, maar er is hier ook een onderdeel dat extra nadruk legt op het langer behouden van je maagdelijkheid, zodat de gevallen wezens de kans krijgen om die te bemachtigen. Het is een combinatie van zowel goedaardig als niet zo goedaardig, maar we kunnen zeggen dat het schadelijk kan zijn voor een kind wanneer hij te vroeg seks heeft. Het hangt ook een beetje van de partner af. Als er twee jonge kinderen zijn die seks hebben in hun tienerjaren, hoeft het niet per se een verwoestend verlies te zijn als ze allebei in een goedaardige staat van bewustzijn verkeren. Het kan nog steeds waardevol zijn om je maagdelijkheid langer te behouden, zodat je bijvoorbeeld je maagdelijkheid verliest aan de eerste persoon die een serieuze partner is in een serieuze relatie in plaats van hier op een nonchalante manier mee om te gaan zoals veel mensen doen. En ik zou zeker zeggen dat seks voor de tienerjaren voor niemand gezond is.

De gevallen wezens gaan heel subtiel te werk en meerdere oude religies, het christendom, het jodendom, de islam, vormen een zeer door mannen gedomineerde samenleving, een patriarchale samenleving. De gevallen wezens hebben, zoals we vaak hebben uitgelegd, hiervan gebruik gemaakt omdat de gevallen wezens mannen gemakkelijker in hun macht krijgen dan vrouwen. En dit heeft tot het gevoel geleid van: “Vrouwen dienen voor de seksuele bevrediging van mannen en de vrouw moet haar man altijd seks geven wanneer hij dat wil, enzovoort.” En dit heeft opnieuw te maken met de gevallen wezens die, in welke samenleving ook, wanneer ze geïncarneerd zijn, vinden dat ze kunnen doen wat ze willen en de samenleving heeft dit op een of andere manier goedgekeurd en geaccepteerd. En dit is iets wat je moet doorzien in elke situatie in de samenleving, of het nu een religie is of een politiek systeem, wat ook maar.

Je kunt zeggen dat er in veel situaties een goedaardig aspect zit aan het beschermen van mensen, maar de gevallen wezens zullen dit altijd proberen voor hun eigen doeleinden te manipuleren, zodat ze er misbruik van kunnen maken en ermee wegkomen, terwijl de gewone bevolking dat niet kan.