Superkrachten door de bliksem?

 

Vraag: Ik ken twee mensen die hebben meegemaakt dat ze door de bliksem werden getroffen en die na die gebeurtenis helderziend werden, energie konden zien en informatie over mensen kregen, enzovoort. Wat is er met hen gebeurd en waarom?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – webinar Pasen 2023:

Ik weet dat veel spirituele mensen de wens hebben om helderziend te zijn en dat hun derde oog wordt geopend, maar ik raad je zeker niet aan om tijdens een onweersbui het open veld in te gaan in de hoop door de bliksem getroffen te worden. Ik raad je niet aan om een psychiatrische inrichting binnen te gaan en om elektroshocks te vragen. Ik raad je natuurlijk niet aan om jezelf te elektrocuteren.

Er kunnen natuurlijk bijzondere omstandigheden zijn waarin mensen zo’n transformatie doormaken. Je weet misschien dat er een aantal jaren geleden in de Verenigde Staten een man was, Dannion Brinkley genaamd, die door de bliksem werd getroffen. En dat heeft zijn leven drastisch veranderd en hij heeft er boeken over geschreven en er ook veel lezingen over gegeven. Dit is iets dat zowel ten behoeve van de persoonlijke groei van mensen kan gebeuren als om de collectieve groei te helpen. En je zou kunnen zeggen dat mensen, wanneer ze een dramatische gebeurtenis meemaken – en dat hoeft niet getroffen te worden door de bliksem te zijn – uit hun normale benadering van het leven, hun normale wereldbeeld, hun normale kijk op het leven, kunnen worden gekatapulteerd en opener gaan staan voor iets anders.

Nu moet je hier heel zorgvuldig mee omgaan en beseffen dat dit niet betekent dat ze hun onderbewuste zelven hebben overwonnen, hoewel deze mensen meer openheid hebben of gevoeliger zijn. Helderziend zijn betekent niet dat jij je nu op een bepaald niveau van het spirituele pad bevindt. Je kunt getroffen worden door de bliksem op het achtenveertigste niveau. Dat betekent niet dat je naar het zesennegentigste niveau wordt gekatapulteerd. Je hebt misschien een bepaalde gevoeligheid of het vermogen om bepaalde dingen te zien, maar je bent nog steeds op het achtenveertigste niveau, je gedraagt je als iemand op het achtenveertigste niveau, je interpreteert wat je ziet op dat niveau. En dit is geen groei op zich. Het kan tot groei leiden als het op die manier wordt gebruikt, maar het is geen automatisch groeipad. Het is voor een student van de geascendeerde meesters veel beter om onze hulpmiddelen te gebruiken om je te concentreren op het overwinnen van alle zelven en het verhogen van je bewustzijn en dan tevreden zijn in het besef dat het al dan niet hebben van een bepaald vermogen een kwestie is van wat jij in je Goddelijke plan hebt gezet. Heb er dus vrede mee. Heb vrede met je Goddelijke plan en de beslissingen die je nam voordat je bent geïncarneerd.

Begeer deze dingen niet. Word niet zoals de mensen waar Jezus over sprak, de gewelddadigen die het koninkrijk van God met geweld proberen te veroveren. Je kunt het koninkrijk van God eigenlijk niet met geweld innemen, maar je kunt bepaalde buitenzintuiglijke waarnemingen of bepaalde andere vermogens met geweld nemen, zoals de gevallen wezens, veel gevallen wezens, dat lange tijd hebben geprobeerd. Dit wordt dan een vorm van zwarte magie, omdat het niet het resultaat is van echte spirituele groei. En het betekent dat deze mensen het voor egoïstische doeleinden gebruiken om er voordeel uit te halen of gewoon om zich superieur of speciaal te voelen, om vereerd te worden, zelfs aanbeden of gehoorzaamd door andere mensen.