Zou Jezus opnieuw willen incarneren?

 

Vraag: De geascendeerde meesters hebben aardse beperkingen getranscendeerd en hebben geen menselijke verlangens. Vraag voor Jezus: Zou je vandaag of tijdens de Gouden Eeuw willen incarneren?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus – webinar Pasen 2023:

Nee, je wordt pas een geascendeerde meester als je alle verlangens met betrekking tot de aarde hebt opgegeven. Als geascendeerde meester heb je dus geen enkele wens om te reïncarneren. Je kunt, zoals we al eerder hebben uitgelegd, direct nadat je bent geascendeerd, een bepaalde wens hebben om een specifieke missie te vervullen, waardoor je vervolgens een lichaam kunt aannemen, maar je reïncarneert niet als baby en moet volwassen worden.

Ik ben al bijna tweeduizend jaar een geascendeerde meester en in die tijd heb ik niet stilgezeten. Ik ben niet op het bewustzijnsniveau waarop ik was vlak nadat ik geascendeerd was. Ik ben behoorlijk, drastisch, gegroeid in vergelijking met toen ik ascendeerde en dat betekent dat ik natuurlijk elk verlangen om iets op aarde te doen, heb getranscendeerd. Ik heb natuurlijk de wens om mensen vooruit te helpen, maar dat kan veel beter vanuit het geascendeerde rijk dan door een fysiek lichaam aan te nemen. Je kunt zeggen dat een van de boodschappen in de leringen die ik via deze boodschapper geef, is dat er tienduizend mensen geïncarneerd zijn die het potentieel hebben om Christusschap in deze incarnatie te manifesteren, meer dan miljoenen hebben een hoge mate van Christusschap. Waarom zou ik moeten incarneren als er tienduizend mensen en die miljoenen mensen zijn die de levende Christus die is geïncarneerd, kunnen zijn?