Mensen kunnen het milieu positief beïnvloeden

 

Stel je voor dat je naar een film kijkt met prachtige beelden van de natuur. Je ziet schattige ijsbeertjes die voor het eerst uit het nest klimmen. Je voelt natuurlijk liefde en compassie voor die prachtige dieren. Realiseer jij je dat de moeder van die schattige berenwelpen – om die welpen te voeden en groot te brengen – eropuit moet om een zeehond te doden die ook jongen heeft die vervolgens zullen verhongeren als ze niet door de beer worden opgegeten? Je ziet de prachtige kariboes (rendieren) die migreren over de toendra van Alaska, en daarna zie je dat de wolven hen besluipen. Je leeft mee met de jonge kariboe en zou willen dat hij aan de wolf kon ontsnappen, en je krijgt een gevoel van angst en spijt als je ziet dat hij wordt opgegeten.

Toch gaat het momenteel zo toe in de natuur op deze planeet. Op deze planeet heeft men de mensheid een stel leugens verkocht – erger dan een stel wolven. Een van die leugens is dat de natuur iets onvermijdelijks is, iets wat het menselijke bevattingsvermogen te boven gaat, iets wat de mens niet bij machte is te veranderen. De dingen zijn zoals ze zijn, ze zijn gewoon zoals ze zijn en je kunt er niets aan doen. Dit is echter een leugen, verteld door de manipulatoren die hebben geprobeerd de mensheid in hun macht te krijgen. Er zijn bepaalde groepen mensen op deze planeet die deze leugens verspreiden en hun instrument zijn. Maar als jij je alleen richt op fysieke samenzweringen, begrijp je het volledige plaatje niet en dan ben je niet in staat om de omslag in bewustzijn die er moet komen te maken en te vergemakkelijken.

Ze willen dat je gelooft dat jullie, de mensen, niet bij machte zijn om de grote dingen op aarde te veranderen, inclusief de natuur en wat ze het evenwicht in de natuur of het ecosysteem zijn gaan noemen. Hoeveel van jullie zijn opgegroeid met het idee dat de natuur buiten de invloedssfeer van de mens ligt – behalve dan technologie? Je bent opgevoed met het geloof dat je bewustzijn bepaalde fundamentele dingen in de natuur niet kan veranderen. Je zou niets kunnen veranderen aan het feit dat er roofvogels of roofdieren op deze planeet zijn die moeten doden om te overleven. Dit heeft God zo geschapen of gewoon door toeval zo geëvolueerd en het ligt hoe dan ook buiten de macht van menselijke wezens.

De waarheid over het evenwicht in de natuur
Aan de ene kant ben je zo opgevoed dat je de zeer subtiele leugen moet geloven dat mensen niet de allerhoogste macht hebben over de natuur. Tegelijkertijd ben je opgevoed met het idee dat mensen de natuur kunnen vernietigen en alleen de natuur kunnen vernietigen. Je hebt tenslotte de natuur en je hebt mensen, en op een of andere manier bestaat er een kloof tussen die twee. Je bent opgevoed met het naïeve idee dat de planeet ooit een idyllische plek was waar alle dieren leefden en er geen mensen waren die alles vernietigden en vervuilden.

Zodoende zou jij een slecht gevoel moeten hebben over het feit dat je een mens bent op deze planeet. Je zou jezelf vrijwillig moeten onderwerpen aan de leugen dat er te veel mensen op deze planeet zijn. Het maakt deel uit van grotere propaganda en het laat je zien dat ze willen dat je gelooft dat je aan de ene kant niet in staat bent om het grote geheel en het evenwicht en de orde van de natuur te beïnvloeden, maar aan de andere kant ben je een buitenaards wezen in de natuur die alleen maar kan vernietigen. Ze proberen je de volgende leugen over de opwarming van de aarde te verkopen. Als de mensheid het vermogen heeft om het weer op de planeet te beïnvloeden door de aarde op te warmen, weerlegt dit dan niet de bewering dat de mensheid niet de macht heeft om de orde in de natuur te veranderen?

Wanneer je begint te beseffen dat de mensheid een destructief vermogen heeft dat wereldwijde proporties heeft aangenomen, is het dan zo moeilijk om de volgende stap te zetten en te beseffen dat de mensheid misschien een nog grotere macht heeft – een macht die groter is dan de macht van technologie? Dit is de macht van het bewustzijn waarmee de mensheid zowel het vermogen heeft om de planeet te vernietigen als te verheffen en te zuiveren; haar terug te brengen in de oorspronkelijke zuiverheid, maar dat zelfs nog meer kan en het Tijdperk van Hoger Bewustzijn op aarde mede schept.

Kijk naar de natuur en kijk naar de diersoorten. Bedenk eens waarom het evenwicht in de natuur, zoals ze dat noemen, vereist dat een dierenpopulatie door roofdieren op een bepaald niveau moet worden gehouden om te voorkomen dat die zo groot wordt dat die haar eigen voedselvoorraad uitput? Wat het evenwicht van de natuur wordt genoemd – waardoor bepaalde diersoorten door andere in bedwang moeten worden gehouden – is eigenlijk geen toestand van evenwicht wel? Als er echt evenwicht in de natuur zou zijn, dan zou het risico niet bestaan dat een populatie te groot zou worden voor de voedselvoorziening in het gebied waarin die leeft. Als er echt evenwicht op deze planeet zou zijn, zou er een hoger regulerend mechanisme zijn dat de dierenpopulaties op het ideale niveau zou houden, zodat er geen ziekten, hongersnood, verhongering of roofdieren nodig waren.

Wat je hebt geleerd dat het evenwicht van de natuur is, is in feite de onbalans van de natuur. Waar kwam die onbalans vandaan? Van de mens. Door de gedachten van mensen met een manipulatief bewustzijn. De situatie dat bepaalde dieren worden opgejaagd en gedood door andere is een dualistische toestand waarin sommige gedood moeten worden opdat anderen kunnen leven. Dit is duidelijk de dualiteit voor mensen die weten wat dualiteit betekent.

Je hebt maar twee opties. Deze onevenwichtigheid is of spontaan ontstaan of door God geschapen. Er zijn natuurlijk veel religieuze mensen die erg in de war zijn en denken dat God leeuwen en wolven moet hebben geschapen. Maar is het eigenlijk wel logisch dat er in het paradijs leeuwen en wolven waren? Is het wel logisch – zoals je van jongs af op plaatjes van de ark van Noach hebt gezien – dat Noach leeuwen en wolven naar de ark bracht? Stel je eens voor dat je samen met wolven en leeuwen in een bootje wordt gestopt en probeert de orde te handhaven. Dit is gewoon geen realistisch scenario. Zelfs als je het op een humoristische manier bekijkt: Als je de Bijbel letterlijk gelooft, bracht Noach twee van elk dier naar de ark. Welke soort ging hij offeren zodat de leeuw zijn volgende maaltijd kon krijgen? Er waren maar twee geiten, dus hij kon ze geen restjes voeren, hij kon alleen die twee voeren. Dit slaat gewoon nergens op.

Heeft God de onevenwichtigheid in de natuur geschapen?
Je moet afstand nemen van de letterlijke interpretatie en je realiseren dat de waarheid dieper gaat. Die waarheid is dat God de diersoorten die momenteel op deze planeet voorkomen niet heeft geschapen noch de onevenwichtige toestand die je ziet. Die kwam voort uit de bewustzijnsstaat van de mensheid. De aanwezigheid van intelligente mensachtige wezens op deze planeet gaat heel ver terug, veel verder dan welke grote religie ook erkent en zelfs verder dan de wetenschap zelf. Bijna elk aspect van de natuur op deze planeet is een uitbeelding van de dualiteit, de onevenwichtigheid, de disharmonie in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit geldt voor aardbevingen en natuurrampen, dit geldt voor ziekten in jullie fysieke lichaam, ziekten in dierenpopulaties, het geldt voor het hele idee van overbevolking die ziekten of de hongerdood noodzakelijk maakt, het geldt voor alle soorten giftige dieren, alle soorten parasieten die op mens en dier jagen. Dit alles is een openbaring van de dualistische bewustzijnsstaat.

Bekijk dit eens vanuit verschillende perspectieven. In het uiterste noorden bijvoorbeeld is het zo extreem koud dat een diersoort zich hieraan heeft moeten aanpassen door een zeer lange vacht te laten groeien en een levenscyclus te ontwikkelen waardoor de moeder in de winter enkele maanden een winterslaap houdt en daarna haar welpen ter wereld brengt. Ze brengt ze in de lente naar buiten omdat de zomer zo kort is dat ze geen kans hebben om groot te worden voor de volgende winter tenzij ze daarmee beginnen zodra ze het nest of het hol kunnen verlaten. Je ziet hoe extreem de natuur is geworden om zich aan deze omstandigheden aan te passen. Denk eens na over de extreme omstandigheden die worden aangetroffen in het collectieve menselijke bewustzijn. Die extreme patronen zijn zelfs in de natuur zelf ingebed, en dit laat zien hoe diep bepaalde gedachtevormen, bepaalde ideeën, bepaalde overtuigingen, bepaalde gehechtheden, zijn ingebed in de collectieve psyche.

Voor elke diersoort die je op deze planeet ziet, is een groep mensen – je kunt ze niet herkennen aan de hand van uiterlijke kenmerken, maar alleen aan hun bewustzijn – zij hebben in hun bewustzijn dezelfde gedachtevormen die deze diersoort met de extreme vorm van aanpassingsvermogen hebben veroorzaakt als een toestand van onevenwichtigheid op aarde. Deze mensen zijn erg gehecht aan die gedachtevormen. Ze staan niet op het punt om die gedachtevormen op te geven, tenminste niet voordat er een dramatische omslag in bewustzijn komt.

De enige manier om het evenwicht in de natuur te bewaren
Het evenwicht van de natuur is in werkelijkheid geen toestand van evenwicht, maar een toestand die door het collectieve bewustzijn van de mensheid dat zich bezighoudt met de dualiteit, in het leven wordt geroepen. Wanneer jij je bezighoudt met het dualistische bewustzijn, veroorzaak je onvermijdelijk een probleem. Om met dat probleem om te kunnen gaan – om er op een of andere manier mee om te kunnen gaan in plaats van het probleem op te lossen – gebruik je het dualiteitsbewustzijn om nog een complicatie te veroorzaken – iets wat nog complexer is. Het ene probleem leidt tot het andere, en de problemen stapelen zich op totdat het zo ingewikkeld wordt en zo overweldigend lijkt dat de meeste mensen het opgeven en zeggen: “Hoe kunnen we deze omstandigheden ooit veranderen?”

Wat is het alternatief? Het alternatief is dat je verder kijkt dan de dualiteit, naar een hoger bewustzijn reikt en dat naar elk aspect van het leven op aarde te laten stromen. De onevenwichtigheid van het menselijk bewustzijn heeft bepaalde diersoorten in het leven geroepen die de neiging hebben om in populatie te groeien totdat ze hun voedselvoorraad uitputten en dan uitsterven of drastisch in aantal afnemen. Daardoor heeft het menselijk bewustzijn dieren geschapen die op andere dierenpopulaties azen om een bepaalde staat van evenwicht te behouden. Het menselijk bewustzijn heeft zelfs ziekten veroorzaakt die de dierenpopulaties onder controle houden.

Het hogere bewustzijn is het perfecte regulerende mechanisme
Als de mensheid, of in ieder geval een cruciaal aantal mensen, naar een hoger bewustzijn zou reiken en het door zich heen zou laten stromen, dan zou dit hogere bewustzijn het perfecte regulerende mechanisme worden dat elk aspect van de omgeving zou kunnen reguleren. Dit omvat het overwinnen van alle aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, alle verstorende weerpatronen. Het hogere bewustzijn kan zelfs het perfecte klimaat creëren dat de groei van een maximale hoeveelheid gewassen mogelijk maakt die vervolgens de maximale hoeveelheid mensen zal voeden.

het hogere bewustzijn zou ziektes, parasieten, hongersnoden of een van de zogenaamde regulerende mechanismen die je in de natuur ziet, overbodig maken. Het hogere bewustzijn is het enig perfecte regulerende mechanisme dat geen bijwerkingen heeft, maar er alleen voor zorgt dat alles groeit en meer wordt.

Hetzelfde geldt voor de menselijke samenleving. Als een cruciaal aantal mensen het kanaal is voor het regulerende mechanisme van het hogere bewustzijn, dan zal er geen concurrentie bij een baan zijn. Het hogere bewustzijn zal ervoor zorgen dat alleen het aantal mensen zich aanmeldt voor een specifieke opleiding dat nodig is om de banen die er zijn in te vullen. Het hogere bewustzijn zal er ook voor zorgen dat de economie voortdurend groeit wat banen op zal leveren voor iedereen, of in ieder geval iedereen die wil werken.

De economie en alle aspecten van de menselijke samenleving zijn uit evenwicht geraakt door de dualistische bewustzijnsstaat. Dit gebeurt vooral vanwege de mensen die het meest gevangenzitten in die bewustzijnsstaat, namelijk de mensen die een machtselite vormen. Zij zijn zo verstrikt geraakt in de dualiteit en gescheidenheid dat ze geloven dat ze – door hun gescheiden identiteitsgevoel – beter weten dan God hoe de dingen moeten worden gedaan op de planeet aarde, of zelfs in het hele universum. Ze denken dat ze degenen zijn die het het beste weten.

Door die dualiteit veroorzaken ze onvermijdelijk onevenwichtigheden die tot problemen leiden. Dan hebben we voortdurend het patroon van een gevestigde machtselite die een probleem schept en een opkomende machtselite die beweert dat ze het probleem kunnen oplossen dat de oude machtselite heeft veroorzaakt, ook al zijn ze ook in het dualiteitsbewustzijn. Daarom moeten ze onvermijdelijk weer een onevenwichtigheid veroorzaken die weer tot een ander probleem leidt, enzovoort ad infinitum.

Wat kan er gedaan worden om deze cyclus te doorbreken, om deze spiraal te doorbreken? Het enige dat kan worden gedaan, is dat de bewustere mensen, degenen die loyaal zijn aan de zaak van vrijheid, zich ervan bewust worden wie ze zijn, zich bewust worden van hun potentieel en besluiten een hoger bewustzijn te bereiken en eraan te werken dat de mensheid ontwaakt. Het Alpha-aspect is dat jij je bewustzijn verhoogt en het collectieve bewustzijn optrekt. Het Omega-aspect is dat je de waarheid spreekt die je kent en eist dat de samenleving verandert.