Omarm de chaos

 

Geascendeerde Meester Padmasambhava, 8 januari 2023 – Webinar: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

IK BEN de Geascendeerde Meester Padmasambhava en ik ben een Vajra Guru. Wat betekent dit? Het betekent dat ik mijn recht opeis om goeroe te zijn en leringen op aarde te geven ook al wil de overgrote meerderheid van de mensheid niet verontrust raken door zulke leringen, ook al willen de duistere krachten en de egocentrische, narcistische wezens op aarde niet verontrust raken door zulke leringen, ook al wil het collectieve bewustzijn van de mensheid niet verontrust raken door zulke leringen. Maar ik eis wel het recht op om leringen op aarde voort te brengen, omdat de aarde zelf dat recht zal bevestigen, zoals ze door de tijd heen altijd heeft gedaan.

Het recht om anderen te verontrusten
Want het is niet zo dat de mensheid kan doen wat ze wil met het Mater-licht en dat het Mater-licht zich passief moet conformeren aan de beelden die de mensheid erop projecteert? Het Mater-licht heeft zelf ook een beetje zelfbewustzijn en heeft het recht om een alternatief voor de huidige vormen die erop geprojecteerd worden en te bevestigen dat er een hogere manier is, dat er hogere vormen zijn, dat er een hoger niveau van bewustzijn is en dat het is mogelijk om dat te krijgen, zelfs in het materiële frequentiespectrum.

Ik ben een Vajra-goeroe. Deze boodschapper is een Vajra-boodschapper. Hij claimt zijn recht om de open deur te zijn voor wezens van buiten het materiële rijk om via hem te spreken en leringen te geven die niet door zijn gedachten kunnen worden geformuleerd. Jullie hebben het potentieel om Vajra-studenten te zijn, omdat jullie het recht opeisen om een spirituele student te zijn en om zelfs de hogere niveaus te bereiken waarop je geen student en geen volgeling bent, omdat jij je Christusschap, Boeddhaschap, hebt geïnternaliseerd en daarom ook een open deur kunt zijn, misschien niet door gesproken dictaten op te nemen, maar door ideeën naar buiten te brengen, door licht te brengen, door invocaties en decreten op te zeggen en daardoor impulsen naar het collectieve bewustzijn uit te stralen die het verontrusten, die het collectieve bewustzijn, de gevallen wezens, de meeste mensen op aarde verontrusten. Je hebt echter het recht om mensen te verontrusten van wie hun geest een gesloten systeem is geworden, want hoe kunnen de mensen ervan bevrijd worden als hun geest eenmaal een gesloten, zichzelf bevestigend systeem is geworden, tenzij iets buiten dat gesloten systeem het gevoel van evenwicht verstoort dat ze binnen het gesloten systeem hebben?

Het recht om open deur voor het licht te zijn
Daarom heb je de wet van karma, het principe achter de tweede wet van de thermodynamica, dat in een gesloten systeem tegenstellingen ontstaan die het systeem afbreken tot het een lagere staat bereikt. Dus er is een Harde Leerschool, maar je hebt ook de School of Higher Awareness en degenen die geïncarneerd zijn op aarde hebben het recht om naar die school te gaan en de open deur te worden voor wezens in hogere rijken om door hen te spreken, om ideeën naar voren te brengen door jullie licht naar buiten te brengen met jullie decreten en invocaties. We hebben het recht om op aarde te zijn en open te staan voor iets van buiten de aarde. Dit recht is er altijd geweest, het zal er altijd zijn, en zeker nu. Ik eiste dit recht lang geleden op toen ik geïncarneerd was; de boodschapper heeft het ook opgeëist. Heb jij het zelf al opgeëist? Als je dat wilt, maar er nog niet helemaal klaar voor bent, kun je onze leringen gebruiken om alles op te lossen in je psyche wat je laat aarzelen om dat recht op te eisen.

Denk opnieuw na over wat de basis is van je gevoel van evenwicht
Gautama heeft enkele leringen gegeven die bedoeld zijn voor een breder publiek, hoewel ik er zeker van ben dat degenen onder jullie die onze directe studenten zijn, er ook baat bij zullen hebben, maar ik zal wat specifiekere leringen geven voor onze directe studenten. We realiseren ons heel goed dat er de afgelopen twee of drie jaar eerst door de pandemie, en nu door de oorlog in Oekraïne, grote opschudding is geweest in het collectieve bewustzijn. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen hebben gereageerd op manieren waarop ze in geen jaren hebben gereageerd. Dit komt omdat het collectieve bewustzijn werd verstoord door deze gebeurtenissen en daarom werden mensen als het ware gedwongen om te reageren doordat hun evenwichtsgevoel verstoord werd. We realiseren ons dat veel van jullie als spirituele studenten ook een bepaald gevoel van evenwicht opbouwen en dat jullie gaan hopen en verwachten en ernaar toe werken dat de aarde geleidelijk aan in een gouden eeuw zal komen zonder al te veel onrust en crises en conflicten en oorlogen.

Maar als er dingen gebeuren, kun je er toch op twee manieren naar kijken; dat het iets verontrustends is en je dit zo snel mogelijk moet oplossen om je evenwicht te herstellen, of je kunt het ook zien als een kans om opnieuw na te denken over je gevoel van evenwicht. Nu kun je in zekere zin zeggen dat je, wanneer je geïncarneerd bent op een dichte planeet zoals de aarde, zoals Gautama het zei, wordt blootgesteld aan de enorme druk van het collectieve bewustzijn en om deze druk psychisch te kunnen overleven moet je wel wat gevoel van evenwicht bezitten. Dit is onvermijdelijk, maar desalniettemin kun je er als spirituele student veel profijt van hebben als je opnieuw nadenkt over de basis voor jouw gevoel van evenwicht.

Toen de invasie van Oekraïne had plaatsgevonden, besefte en erkende deze boodschapper bijvoorbeeld dat hij een zeker gevoel van evenwicht had gehad, omdat hij geloofde dat de aarde op weg is naar de Gouden Eeuw van Saint Germain en dat er geleidelijke vooruitgang was en dat daar geen grote schokken, grote omwentelingen, voor nodig waren. Hij had er vele jaren aan gewerkt om dit als boodschapper in de gaten te houden, door het opzeggen van decreten in een eerdere dispensatie en ook in de huidige, en hij stelde zich voor dat die geleidelijke evolutie zich zou voortzetten. Zoals we hebben uitgelegd, zijn er echter bepaalde momenten waarop er in het collectieve bewustzijn zo’n weerstand is tegen verandering dat er fysieke gebeurtenissen moeten plaatsvinden die mensen verontrusten, die hun gevoel van evenwicht verstoren, zodat ze gedwongen worden om opnieuw na te denken over hun benadering van het leven en dit is zeker eerst gebeurd tijdens de pandemie en later de invasie van Oekraïne en in dit decennium van de jaren 2020 zouden er nog weleens meer van dergelijke omwentelingen kunnen komen.

Zoals veel van jullie hebben ervaren, zijn ze er natuurlijk in het verleden ook al geweest, onder andere door de financiële crisis van 2008 en het incident op 9-11 in 2001. Afhankelijk van waar je woont, zijn er zeker ook andere geweest. Maar toch zijn er tegenwoordig veel mensen op aarde die een gevoel van schrik hebben gevoeld bij de laatste gebeurtenissen en zich beginnen af te vragen waar de wereld heengaat of, zoals het populaire gezegde luidt, waar gaat het heen met de wereld? Als jij je de afgelopen jaren ongerust hebt gevoeld, kun je er baat bij hebben als je opnieuw nadenkt over wat de basis is voor dit gevoel van evenwicht.

Het gevoel dat het te erg is
Veel van jullie zijn natuurlijk avatars die naar de aarde zijn gekomen en jullie hadden verschillende visies op waarom je naar de aarde bent gekomen, wat je hier wilde zien gebeuren door jouw komst naar de aarde. En veel van jullie hadden in het algemeen de visie dat jullie verbetering wilden zien, vooruitgang naar een beter situatie, een hoger niveau van bewustzijn. In verschillende incarnaties hadden veel van jullie zich afgestemd op Saint Germains verlangen om een gouden eeuw te manifesteren en sindsdien hebben jullie je erop gericht hoe jullie kunnen bijdragen konden leveren om die gouden eeuw te manifesteren.

Natuurlijk heb je, als onderdeel van die visie, wel een idee aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wat er veranderd moeten worden om de Gouden Eeuw te manifesteren, maar veel van jullie hebben daar ook een laag overheen gelegd die door je oorspronkelijke geboortetrauma is veroorzaakt, omdat jij je oorspronkelijke geboortetrauma nog bij je draagt, waarbij je zo geschokt raakte door het geweld en de onmenselijkheid op aarde, dat je de wens uitte om de aarde te helpen om verder te komen dan dit niveau van wreedheid. Je wilt heel graag dat de gewelddadige manifestaties worden getranscendeerd en je wilt graag dat de aarde in een hogere staat komt zonder al te veel omwentelingen, oorlogen, gewelddadige gebeurtenissen of zelfs fysiek catastrofale gebeurtenissen. Je hebt de wens geformuleerd, zoals de boodschapper besefte, om geleidelijk veranderingen te zien zonder dat er echt erge dingen gebeuren. Je hebt misschien je eigen definitie van wat dat betekent, welke dingen je te erg vindt, maar bijna allemaal hebben jullie het gevoel dat sommige dingen gewoon te erg zijn. Ik zeg helemaal niet dat dit verkeerd is. Ik zeg niet dat wij, de geascendeerde meesters, bepaalde dingen op aarde niet liever willen vermijden.

Maar desalniettemin willen we jullie op deze conferentie helpen om een gevoel van vrede tot stand te brengen omdat je op aarde bent dat niet, zoals Gautama het beschreef, berust op het ontkennen van alles wat jullie wereldbeeld en gevoel van evenwicht bedreigt. Met andere woorden, momenteel heb je een wereldbeeld dat je een gevoel van evenwicht geeft zolang bepaalde dingen niet gebeuren. Als die dingen wel gebeuren, is je gevoel voor evenwicht verstoord. Welnu, wij willen jullie helpen om op een hoger niveau te komen doordat jullie een beter wereldbeeld hebben gekregen en een gevoel van evenwicht hebben bereikt dat niet berust op een fragiel wereldbeeld. Dat berust op contact met je hogere zelf, met de geascendeerde meesters en een beter beeld van hoe de gouden eeuw tot stand kan komen en dan voel jij je niet bedreigd door bepaalde gebeurtenissen. Je gevoel van evenwicht berust dan niet op gebeurtenissen op aarde of verschijningen of manifestaties op aarde, maar op je verbinding met je hogere zelf en de geascendeerde meesters. Gautama heeft jullie natuurlijk veel leringen gegeven die jullie kunnen helpen om dit te bereiken, maar we willen nog een klein beetje verder gaan.

De wens om de aarde te veranderen in een natuurlijke planeet
In zijn zeer diepgaande dictaat aan het einde van het Oekraïense webinar sprak Gautama over chaos, de chaostheorie. In zekere zin kun je zeggen dat je in een chaotische wereld leeft omdat veel dingen onvoorspelbaar zijn. Er zijn heel veel verschillende groepen mensen met verschillende visies, verschillende benaderingen, verschillende wereldbeelden. Ze voelen zich allemaal bedreigd door mensen die anders zijn dan zij; er is dus altijd kans op conflicten. Wat kun je dan doen? Je kunt je realiseren dat je ego, jouw gescheiden zelf, hoopt dat hij een manier kan vinden om de controle te krijgen, om zijn omstandigheden te beheersen, zodat hij kan voorkomen dat hij zich van binnen verontrust voelt. Dit zit gewoon in het ego ingebouwd omdat hij is gevormd vanuit gescheidenheid. Als avatar kun je een beeld van een natuurlijke planeet meenemen van hoe de omstandigheden daar zijn. En als je vervolgens afdaalt naar een planeet als de aarde, zul je onherroepelijk van slag raken als jij je realiseert hoe anders de omstandigheden op aarde zijn. Je beseft hoeveel geweld, hoeveel conflicten, hoeveel onmenselijkheid daar is. Je kunt niet voorkomen dat je hiervan schrikt. We zijn hier allemaal van geschrokken.

Een avatar kan vervolgens de wens krijgen om de aarde in een natuurlijke planeet te veranderen, om van een onnatuurlijke planeet een natuurlijke planeet te maken. Nu zul je zeggen: “Wat is hier mis mee? Heb je niet gezegd dat jullie dit ook willen?” Ja natuurlijk, maar het verschil is dat wij niet geïncarneerd zijn. Jullie wel. Wij lopen niet het risico dat we plotseling worden blootgesteld aan een gewelddadige gebeurtenis die door de gevallen wezens is veroorzaakt. Maar jullie wel. Ons punt hier is: Hoe kun je, als je geïncarneerd bent, omgaan met de huidige omstandigheden op aarde? Je kunt een klein stapje terugdoen en je realiseren dat je een gescheiden zelf hebt dat een nakomeling is van jouw oerzelf die de onnatuurlijke planeet aarde graag in een natuurlijke planeet wil veranderen. Je kunt je dan realiseren dat dit zelf voortdurend in een modus verkeert dat hij tekortschiet, omdat er constant gebeurtenissen op aarde zijn die dit zelf in de war brengen en dan reageert met: “O, de aarde is zo ver verwijderd van een natuurlijke planeet. Wanneer zal die ooit een natuurlijke planeet worden?”

Je kunt dan een stapje naar achteren doen en je realiseren dat de aarde tijdens jouw leven geen natuurlijke planeet zal worden. Saint Germain heeft het over een gouden eeuw, maar dit betekent niet dat de aarde in de eerste eeuwen van het gouden tijdperk al een natuurlijke planeet zal worden. Die kan het stadium van een natuurlijke planeet pas in de latere stadia van het gouden tijdperk bereiken, maar dat staat nog niet vast. Met andere woorden, er kan nog steeds een gouden eeuw komen zonder dat de aarde een natuurlijke planeet wordt, omdat er vooruitgang is, meer vrede, meer welvaart, meer uitvindingen, enzovoort. Je kunt je dit bewust realiseren, dit accepteren en naar het zelf gaan kijken en de hulpmiddelen gebruiken die we hebben gegeven om hem op te ruimen, zodat je niet teleurgesteld raakt, de rest van deze incarnatie in een gespannen toestand verkeert, omdat je ziet dat de aarde nog lang geen natuurlijke planeet is. Wanneer je dit doet, wanneer je dit zelf laat sterven, kun je naar de wereld kijken en zien hoe chaotisch die is en die chaos accepteren, niet als een permanente toestand maar als iets tijdelijks.

Wat er ook gebeurt!
Je kunt die chaos accepteren. Wat betekent dat? Dat je niet kunt verwachten dat jij, of liever je ego en je gescheiden zelven, deze planeet in je macht kunt krijgen. Voor de meesten van jullie, die spirituele mensen zijn, gaat het er niet in de eerste plaats om dat jij je eigen leven in de hand hebt, hoewel jullie allemaal een aantal zelven hebben die dit willen. Maar veel van jullie willen wat gevoel van controle over de planeet hebben, opdat er geen slechte dingen gebeuren die jij wilt voorkomen. Je kunt echter bewust gaan accepteren dat dit een chaotische planeet is en daarom kun je niet verwachten dat je ook maar enige controle hebt over gebeurtenissen in de buitenwereld. Je kunt wel jouw eigen gedachten en jouw gemoedstoestand in je macht krijgen, maar dit doe je niet met jouw gescheiden zelf en het ego die je gedachten en gevoelens beheersen. Zoals Gautama uitgebreid beschrijft, doe je dat door de zelven op te ruimen. Met andere woorden, hoe krijg je de macht over je geest? Door de zelven los te laten die je geest willen beheersen opdat je geen controle over je geest meer nodig hebt, want welke uiterlijke gebeurtenissen er ook op aarde mogen voorvallen, ze zullen geen gescheiden zelf wekken die je verontrust.

Je kunt een houding ten opzichte van de aarde krijgen, zoals Gautama ook heeft beschreven, die niet berust op een voortdurend oordeel over wat wel en niet mag gebeuren. Je kunt zo onthecht raken dat je naar de aarde kijkt en zegt: “Wat er ook mag gebeuren, wat er ook gebeurt, ik zal erin meegaan, ik zal er het beste van maken, ik zal me spiritueel verder ontwikkelen, ik ben dan op weg om mijn Goddelijke plan uit te voeren, wat ik er in ieder geval van kan zien, dus wat maakt het eigenlijk uit wat er gebeurt?”

Deze boodschapper was in 2001 nog niet begonnen als boodschapper; hij had een gewone baan en hij hoorde dat er iets in New York was gebeurd en hij stond op zijn werkplek en keek naar de tv terwijl de Twin Towers instortten. Natuurlijk raakte hij hierdoor verontrust en realiseerde zich dat er misschien wel vele duizenden mensen zouden kunnen zijn omgekomen toen de torens instortten. Maar ook al woonde hij op dat moment in de Verenigde Staten en ook al was het een verontrustende gebeurtenis, toch bracht dit zijn evenwichtsgevoel niet zo in de war als de oorlog in Oekraïne, ook al vond de oorlog in Oekraïne zoveel jaren later plaats. Dat kwam omdat hij een gescheiden zelf heeft dat berust op de leringen die we hebben gegeven waardoor hij de overgang naar de gouden eeuw als een geleidelijk proces wilde zien.

Toen hij een stap naar achteren deed en besefte dat hij zo’n zelf had, was hij in staat om zich af te stemmen op Saint Germain en te beseffen dat het heel lang zou duren voordat er een gouden tijdperk zou komen als dit gouden tijdperk zich via een geleidelijk proces zou manifesteren, omdat er zo’n weerstand is tegen verandering in het collectieve bewustzijn. En toen besefte en accepteerde hij bewust dat hij kan leven met schokkende gebeurtenissen, omwentelingen, die mensen dwingen hun benadering te heroverwegen. Toen kon hij het zelf loslaten en beter accepteren dat er bepaalde gebeurtenissen moeten komen om mensen te dwingen om opnieuw over hun benadering van het leven of specifieke situaties na te denken; ze te laten gebeuren. Je zult je er gewoon aan moeten aanpassen, door blijven gaan en je oog gericht houden op het doel van de gouden eeuw, het uitvoeren van je Goddelijke plan en je ascensie, en stap voor stap die richting opgaan in de situatie zoals die is.

Als je tegenwoordig een spirituele student bent in Rusland of Oekraïne, heb je natuurlijk te maken met een veel moeilijkere situatie dan de mensen die in andere delen van de wereld leven. Je kunt nog steeds dit proces doorlopen, omdat je kunt kijken naar alle zelven die je hebt die reageren op deze situatie en dan kun je van deze situatie enigszins accepteren, hoe verontrustend die ook is, dat dit noodzakelijk was voor de naties Oekraïne en Rusland om op weg te gaan naar een gouden eeuw. Ik weet het, het lijkt nu misschien niet zo, maar je kunt op zijn minst de mogelijkheid zien dat dit de beweging naar een gouden eeuw zal versnellen, terwijl voorheen zowel deze landen als de rest van de wereld, vooral Europa, vastzaten in een bepaald bewustzijnsniveau, een bepaald wereldbeeld. Deze impasse moest worden doorbroken en wanneer je dit kunt accepteren, kun je zien dat jij je moet concentreren op de toekomst, zoals we in de dictaten over het potentieel voor de toekomst van Oekraïne en ook enigszins de toekomst van Rusland tijdens het Oekraïne-webinar hebben gezegd.

Jij kunt je op het positieve potentieel richten, je kunt je ogen op je Goddelijke plan gericht houden, op je voortdurende spirituele groei, want het is vanzelfsprekend belangrijker dan ooit dat er mensen in Oekraïne en Rusland zijn die hun bewustzijn verhogen, het collectieve bewustzijn optrekken en het spirituele evenwicht voor hun natie bewaren. Je kunt met je gedachten niet volledig begrijpen en waarderen hoe belangrijk je aanwezigheid in deze twee naties op dit moment is. De meeste studenten in andere landen zijn zich ook niet volledig bewust van hoe belangrijk hun aanwezigheid, hun bewustwording en hun spirituele werk in deze tijd is. Hoe meer turbulentie er is, des te belangrijker is jullie aanwezigheid en werk. Als je dit eenmaal hebt geaccepteerd en het verlangen hebt losgelaten om bepaalde storende gebeurtenissen te vermijden, kun je een totaal andere kijk krijgen op de situatie op aarde.

Een chaotische wereld versus een deterministisch systeem
Je kunt zeggen dat er chaos heerst, ja maar is chaos per se iets negatiefs? We hebben jullie heel veel leringen gegeven over het bestaan van gevallen wezens en diverse machtselitegroepen die proberen de macht op aarde te krijgen. Ze willen zoveel mogelijk de macht op aarde overnemen en de gewone bevolking onderwerpen. Ze hebben hiermee wel wat succes geboekt, maar zoals we hebben gezegd, kunnen ze de allerhoogste controle op aarde niet bereiken en hoe komt dat? Dat komt gedeeltelijk door hun innerlijke strijd, omdat ze altijd verdeeld zijn, gedeeltelijk door het dualiteitsbewustzijn dat zijn eigen weerstand oproept. Maar je kunt ook zeggen dat je in een chaotisch systeem geen macht kunt krijgen.

Controle impliceert ordening, en chaos hoeft niet beslist het tegenovergestelde van ordening te zijn, maar het is geen ordening. Als er orde is, heerst er geen chaos. Maar nu kun je nog een stap verder teruggaan en zeggen: “Ik begrijp dat de meesters ons hebben geleerd dat de meeste mensen in de illusie van gescheidenheid zijn gestapt, het dualiteitsbewustzijn, en daardoor hebben ze alle conflicten gecreëerd die je op aarde ziet.” Ja, dat klopt, maar stel jezelf nu een vraag. Was er ook chaos op aarde voordat de mensheid in de dualiteit stapte of was alles op aarde volledig geordend? Je kunt zelfs nog een andere vraag stellen: Is een natuurlijke planeet een chaotische planeet of is het een volledig geordende planeet? En het zal je misschien verbazen als je beseft dat een natuurlijke planeet ook een chaotische planeet is en dat de aarde ook een chaotische planeet was voordat de mensheid in de dualiteit kwam. Dit kan voor sommigen schokkend zijn, maar doe nog een stap verder terug en kijk nog eens naar chaos.

Is chaos per definitie chaos? Is chaos iets negatiefs of destructiefs? Je zou ook kunnen zeggen dat chaos geen deterministisch systeem is. Je weet dat wetenschappers een paar honderd jaar geleden geloofden dat de aarde één grote machine was; het universum was één grote machine. Het was net een uurwerk waarvan de raderen volgens bepaalde wetten draaiden. Wetenschappers geloofden dat je, als je de wetten kende die de ontwikkeling van het universum aanstuurden en als je de beginvoorwaarden kende voordat de machine begon te draaien, alles kon en zou voorspellen wat er ooit zou kunnen gebeuren als de machine bleef draaien. Het is natuurlijk de droom van de gevallen wezens om een mechanisch universum te scheppen waarin zij de wetten en de beginvoorwaarden bepalen, zodat zij de touwtjes in handen hebben.

Maar wat hebben we jullie verteld over hoe de wereld werkt? We hebben jullie verteld dat de Elohim planeet aarde hebben geschapen en daarmee in zekere zin de beginvoorwaarden hebben geschapen. We hebben jullie echter ook verteld dat het geen deterministisch systeem is, hoewel er bepaalde wetten zijn die de planeet aarde leiden, en waarom niet? Omdat het doel van de aarde is dat ze een podium vormt voor de groei in bewustzijn van zelfbewuste wezens die op de aarde komen en medeschepper worden. Deze zelfbewuste wezens, waaronder jullie, hebben vrije wil. Je groeit in bewustzijn door te experimenteren met je vrije wil, door keuzes te maken en de gevolgen te ervaren. Hoe vrijer je keuzes zijn, hoe minder voorspelbaar. Als iemand in zijn of haar geest volledig vrij is, kan niemand, zelfs niet het slimste gevallen wezen, maar ook God zelf niet, voorspellen wat die persoon als volgende gaat doen.

De chaos als basis voor creativiteit
Je ziet dat de aarde niet ontworpen is als een deterministische machine. Het is ontworpen als een creatief systeem. Wat wetenschappers eigenlijk chaos noemen, is gewoon een creatief systeem dat niet deterministisch is en daarom niet voorspelbaar. Wetenschappers kijken naar de wereld en zeggen: “We zien dat er bepaalde wetten zijn, maar we zien ook dat er zoveel chaos is dat we niet met absolute zekerheid kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.” De kwantumfysici hebben zelfs het onzekerheidsprincipe geformuleerd dat het onmogelijk is om iets met zekerheid te voorspellen omdat de wereld op subatomair niveau niet deterministisch is, maar de wereld op macroscopisch niveau is nog minder deterministisch.

Wanneer je dit perspectief inneemt, realiseer jij je dat chaos niet iets negatiefs is. Het is niet iets ergs. Eigenlijk vormt het de basis voor creativiteit en dan kun je een nieuw perspectief krijgen op het concept van de Boeddha: de onderling afhankelijke oorsprongen.

Als de aarde een deterministisch systeem was geweest, dan kom je tot het besef dat de gevallen wezens dat in handen hadden kunnen krijgen en als zij dat in hun macht hadden kunnen krijgen, dan zouden ze die macht hebben ontwikkeld. Als de planeet zover was geweest dat die volledig onder controle had gestaan van de gevallen wezens, dan zou er geen manier zijn om die te verheffen. Die kon zichzelf alleen maar vernietigen. Maar juist omdat het een creatief systeem is, konden de gevallen wezens nooit volledig de macht erover krijgen en daarom bestaat de mogelijkheid om de aarde in een gouden eeuw te brengen en haar uiteindelijk te verheffen tot de status waarin ze weer een natuurlijke planeet wordt. De chaos die je vanuit een bepaald perspectief ziet, is eigenlijk een soort veiligheidsmechanisme tegen het tot stand brengen van totale controle, want wat zal totale controle doen? Die zal de creativiteit uitschakelen omdat creativiteit inherent onvoorspelbaar is en je alleen volledige controle kunt krijgen als je alles kunt voorspellen.

Chaos is geen bedreiging. Je ego en het gescheiden zelf zullen chaos als een bedreiging zien omdat die een bedreiging vormt voor je gevoel van evenwicht. Wanneer jij uit je ego en de gescheiden zelven stapt, kun je zien dat chaos je vriend is. Chaos is iets positiefs. Die vormt de basis voor creativiteit. Bedenk goed waarom dit zo is. In een deterministisch systeem kun je zeggen: “Ik kan dit of ik kan dat. Maar wat ik ook doe als de uitkomst volledig voorspelbaar is, maak ik dan wel een keuze? Ik kan niets nieuws naar voren brengen, want alles zit vast op een spoor.” In een creatief systeem kun je wel iets totaal nieuws voortbrengen. Hier zitten natuurlijk twee kanten aan. De aarde is oorspronkelijk in een bepaalde staat geschapen. De mensheid heeft haar in een lagere staat gebracht. Hoe hebben de mensen dat gedaan? Ze hebben geprofiteerd van het basiskenmerk van het creatieve systeem op het gebied van voorspelbaarheid. Ze hebben niet-geschapen in plaats van mede-geschapen, maar dat is ook een vorm van scheppen.

Profiteren van de chaos
Je kunt dit omdraaien en profiteren van de chaos om de aarde weer naar hogere niveaus te brengen. Hiertoe hebben we jullie opgeroepen. Dit hebben studenten van de geascendeerde meesters gedaan sinds de I AM Movement. Dit hebben spirituele mensen millennia lang gedaan door middel van verschillende spirituele oefeningen. Jullie houden je bij wijze van spreken bezig met chaos en in plaats van te proberen orde en controle te creëren, proberen jullie een nieuwe situatie te scheppen die hoger is dan de oude. Met andere woorden, in plaats van vrede op aarde te scheppen door alles onder controle te houden en daardoor conflicten en oorlog met geweld te onderdrukken, gebruik je creativiteit om een nieuwe situatie te scheppen en als je dit blijft doen, zal er, zoals Gautama ook heeft gezegd, een moment komen waarop het collectieve bewustzijn een bepaald niveau bereikt en het mensen ineens duidelijk wordt dat oorlog bijvoorbeeld niet langer acceptabel is en wanneer genoeg mensen tot dat besef komen, zullen er ook fysiek dingen beginnen te veranderen.

Wat doe je als spirituele student? Jouw ego, je gescheiden zelf, zal zeggen dat je een spirituele lering en spirituele hulpmiddelen moet gebruiken om orde op aarde te scheppen, zodat geweld en oorlog kunnen worden uitgeroeid door orde en vrede tot stand te brengen. Maar wat wij als geascendeerde meesters zeggen, is: Jullie krijgen de kans om een spirituele leer te gebruiken om je met de chaos bezig te houden en de dynamiek van de chaos te gebruiken om een hogere situatie te manifesteren door middel van creativiteit in plaats van controle. Denk er eens aan dat er in heel veel situaties in het leven chaos heerst; wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat niets in beton gegoten is, alles fluctueert en dat betekent dat het vrij gemakkelijk een andere richting kan worden opgeduwd.

Er is een oude analogie: Als je een autowiel rechtop op de grond zet en hem opzij duwt als het wiel stilstaat, dan valt hij om, maar als het wiel beweegt, als hij rolt, en je hem dan een kant opduwt, hij niet omvalt maar alleen van richting verandert. Wanneer het wiel stilstaat heb je een vast systeem. Het is erg moeilijk om iets te veranderen in een vast systeem, maar als het wiel draait, heb je een dynamisch systeem en is het veel makkelijker om iets te veranderen in een dynamisch systeem. Het is veel gemakkelijker om water te veranderen dan een steen en hoe dynamischer, hoe vloeiender, een systeem is, hoe gemakkelijker dat te veranderen is. Dit betekent ook dat je, wanneer je een dynamisch vloeibaar systeem hebt, minder mensen nodig hebt om dit te veranderen dan een vaster, onbeweeglijk systeem.

In zekere zin kun je zeggen dat hoe meer voortdurende veranderingen er in het collectieve bewustzijn zijn, hoe gemakkelijker een kleine groep studenten van de geascendeerde meesters die voortdurende veranderingen een andere richting kunnen opsturen en we proberen jullie, en natuurlijk andere spirituele mensen waarmee we werken, te helpen om hiervan te profiteren. Juist het feit dat er zo’n flux, zo’n dynamiek, op de aarde is, bestaat de kans om veranderingen teweeg te brengen omdat je, zoals we al zeiden, het roer van een schip slechts een klein beetje hoeft te wenden en dan lijkt het misschien of de koers van het schip niet op korte termijn verandert, maar op lange termijn brengt dat wel een grote verandering. Wanneer je dit gaat accepteren, kun je begrijpen dat het niet jouw rol is om specifieke fysieke veranderingen op een bepaald moment te manifesteren.

De Antahkarana van het leven
In eerdere dispensaties moedigden we mensen aan om decreten op te zeggen om specifieke omstandigheden teweeg te brengen en daardoor fixeerden sommige studenten hun gedachten erop dat ze op een specifiek tijdstip een bepaalde verandering op aarde moesten manifesteren, anders hadden ze hun decreten voor niets opgezegd. Sommige studenten gingen betwijfelen of decreten wel werken en sommigen raakten ontmoedigd en gaven het op. Maar wanneer je begrijpt wat ik nu zeg, kun je voorkomen dat je jezelf vastpint op iets, omdat je verwacht dat een bepaald resultaat zich op een bepaald moment moet manifesteren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je persoonlijke leven. Duizenden en miljoenen mensen over de hele wereld hebben het idee gebruikt dat je door het aannemen van een positieve mentale houding en het maken van een schatkaart, waarop je zet wat je wilt manifesteren en wanneer je dat wilt manifesteren, iets kunt laten uitkomen. Sommige mensen zijn succesvol geweest, maar de meesten zijn teleurgesteld omdat de gewenste resultaten niet op het gewenste moment uitkwamen. Veel mensen hebben het toen omgedraaid en betwijfelden of dit überhaupt zou werken.

Maar het verandert de verhouding wel in je persoonlijke situatie. De vraag is wanneer de fysieke resultaten zich zullen manifesteren en dat hangt af van de onderling afhankelijke oorsprongen, want je bent geen eiland; je bestaat niet als een eiland in het collectieve bewustzijn en het energiesysteem van de vier niveaus van de aarde. Als je een stap terug zou kunnen doen van de aarde en ernaar zou kijken vanuit het geascendeerde perspectief, dan zou je zien dat de aarde een zeer ingewikkeld geweven tapijt is van energetische verbindingen, karmische verbindingen, verbindingen op bewustzijnsniveau, fysieke verbindingen, emotionele verbindingen, mentale verbindingen, verbindingen op identiteitsniveau, heel veel verbindingen; alles is met elkaar verweven. We hebben het wel eens gehad over de Antahkarana van het Leven, een ingewikkeld web dat alles met elkaar verbindt. Jij leeft in dat web. Jij maakt deel uit van dat web.

Wanneer jij je gescheiden zelf gebruikt om een doel te formuleren voor specifieke fysieke veranderingen die je gescheiden zelf wil manifesteren en wanneer je dan een specifieke datum stelt waarop het gemanifesteerd moet worden en dan verwacht dat ergens een soort magie vandaan zal komen, of het nu gaat om de geascendeerde meesters of iets anders, die gaat manifesteren wat jij op je schatkaart hebt gezet, dan bereid je jezelf voor op een teleurstelling omdat je probeert het onmogelijke te doen. Je probeert iets te manifesteren alsof je gescheiden bent van het Levensweb, maar dat kan niet. Dat kan echt niet. Niemand kan dat. Het alternatief voor deze benadering is dat je accepteert dat je deel uitmaakt van dit Levensweb en daarom kun je accepteren dat jij je leven wel kunt veranderen, je kunt in de eerste plaats je gemoedstoestand veranderen, maar ook je fysieke omstandigheden, maar dat gebeurt binnen de context van dit ingewikkelde systeem, dit onderling verbonden web waarin jij leeft.

Zoals we al zeiden, kun je een bepaalde impuls op de kosmische spiegel projecteren, maar hoe deze weerspiegeld wordt, hangt af van dit ingewikkelde web. Veel dingen die je in je leven zou willen hebben, hebben ook invloed op andere mensen. Als je bijvoorbeeld een bepaald huis wilt manifesteren, dan moet iemand het huis bouwen of laten bouwen, iemand moet dat willen verkopen en zijn er dus heel veel mensen betrokken bij het proces om dit huis te manifesteren. Ze hebben allemaal hun eigen vrije wil, ze hebben allemaal hun eigen bewustzijnsniveau en om iets voor jezelf te kunnen manifesteren moet je binnen die context werken. Je kunt niet verwachten dat jij als enige in het systeem een aparte visie kunt manifesteren. Maar nogmaals, je kunt dit gaan accepteren en je kunt gaan beseffen dat, wanneer je bezig bent je bewustzijn te verhogen, beelden te formuleren, ze naar buiten te projecteren, het effect zal hebben, maar het is niet mogelijk om in gedachten van tevoren iets precies te voorspellen; hoe het zal worden gemanifesteerd en wanneer het zal worden gemanifesteerd.

Je kunt weten dat je een impuls naar de kosmische spiegel hebt gestuurd. Je kunt weten dat er iets bij je terug zal komen en je kunt er tevreden over zijn in de wetenschap dat jouw leven, als je deze impulsen blijft uitzenden, geleidelijk zal beginnen te veranderen en dingen zich bij jou beginnen te manifesteren, maar als jij specifieke resultaten verwacht op specifieke momenten, dan heb je een onrealistische verwachting die alleen maar tot teleurstelling kan leiden. Deze boodschapper hoorde heel veel jaren geleden ook over het concept schatkaarten en hij probeerde het hoewel hij enigszins sceptisch was en nadat hij het had geprobeerd en de resultaten niet op een specifiek tijdstip uitkwamen zoals hem was verteld dat hij moest visualiseren, realiseerde hij zich, hoewel hij er niet de juiste woorden voor kon vinden, dat het een onrealistische verwachting was. Er waren zoveel factoren bij betrokken dat je dit alleen maar kon als je een apart staand individu was.

Sindsdien heeft hij zijn aanpak veranderd bij het opzeggen van decreten, hij probeert zijn bewustzijn te verhogen, maar hij verwacht geen specifieke resultaten op specifieke tijden meer, maar als hij terugkijkt op de tijd dat hij aan het spirituele pad begon, kan hij zien dat er heel veel dingen zijn veranderd, niet alleen in zijn bewustzijn maar ook in zijn uiterlijke situatie. Veel van jullie zullen hetzelfde kunnen zien als jullie erop terugkijken en veel van jullie zullen daarom ook beseffen dat je leven na verloop van tijd zal veranderen als je de leringen toepast en hetzelfde geldt natuurlijk niet alleen voor het veranderen van je eigen leven, ook het veranderen van de planeet omdat hier veel meer mensen bij betrokken zijn.

Het spirituele werk van studenten van geascendeerde meesters in Rusland
Als je naar een natie als Rusland kijkt, dan zie je dat we door de jaren heen via deze boodschapper veel dictaten hebben gegeven over Rusland en de bewustzijnsstaat in Rusland. En dan kun je zien dat die werden gegeven in de hoop dat Rusland geleidelijk zou kunnen transformeren en dichter bij een gouden eeuw komen; dat het collectieve bewustzijn zou kunnen worden getransformeerd en verhoogd om dichter bij het bewustzijn van de Gouden Eeuw te komen. Dan kun je kijken naar wat er nu is gebeurd en zeggen: “Was dat een onrealistische verwachting?” Maar die was niet onrealistisch, maar wij, de geascendeerde meesters, waren er niet vast van overtuigd dat dit zou gebeuren. We zagen dat het mogelijk was een potentieel. Er was een reëel potentieel dat dit geleidelijk had kunnen gebeuren, maar in dit geval was het niet zo.

Je kunt dan zeggen: “Hoe zit het met de spirituele studenten in Rusland die deze dictaten kregen, die de invocaties deden, die invocaties en decreten opzeiden in de hoop het collectieve bewustzijn te transformeren. Werden ze voor de gek gehouden? Zijn ze er niet in geslaagd? Is het niet gelukt? Was er een probleem zodat het niet hun schuld was? Was er een probleem met de leringen van de meesters of de invocaties?” En je kunt natuurlijk zo redeneren, maar je kunt ook een stap naar achteren doen, een stap hogerop gaan en je realiseren dat er een reële mogelijkheid was dat de studenten van de geascendeerde meesters in Rusland een geleidelijke verandering tot stand hadden kunnen brengen. Maar er waren niet genoeg mensen in de Russische bevolking die hun bewustzijn wilden veranderen. Daarom kwam dat potentieel, dat een reëel potentieel was, niet tot stand.

Als studenten van de geascendeerde meesters kun je de vrije wil van tientallen miljoenen mensen natuurlijk niet zomaar terzijde schuiven. Je kunt niet verwachten dat je dit kunt, omdat je niet kunt verwachten dat decreten en invocaties een soort toverstaf zijn waarmee je kunt zwaaien en dat andere mensen dan hun keuzes veranderen. Je kunt de vrije wil niet schenden met onze decreten en invocaties, zoals we vaak hebben gezegd. Er bestond een reëel potentieel en het was zeker geen verspilde moeite, maar het kwam niet tot stand en daarom moet je het accepteren en daarna verder gaan. Probeer toch je persoonlijke bewustzijn te verhogen, beoordeel wat je op fysiek niveau moet doen vanwege deze nieuwe situatie, maar blijf ook je invocaties en decreten opzeggen omdat ze impact hebben.

Je kunt misschien niet zeggen: “Wij waren een groep mensen die op dat specifieke moment heel veel invocaties opzeiden en dat leidde tot specifieke veranderingen”, maar wat je wel kunt zeggen, is dat jullie inspanningen een positief effect hadden op een zeer gecompliceerde situatie omdat je in een land woont dat zo uitgestrekt is in de ruimte dat er meer dan honderdveertig miljoen mensen leven. Dit land kun je niet gemakkelijk veranderen, maar geen enkel groot land kun je gemakkelijk veranderen. Geen enkel land is gemakkelijk te veranderen, maar hoe kleiner een land, hoe gemakkelijker je het collectieve bewustzijn kunt veranderen.

Groeien door te experimenteren
Zodra je een stap naar achteren doet en accepteert en omarmt dat je in een creatieve omgeving leeft en niet in een deterministische omgeving, kun je de creativiteit omarmen, kun je de voortdurende veranderingen omarmen, kun je iets omarmen wat veel mensen chaos zouden noemen, maar wat jij beschouwt als het potentieel om nieuwe en hogere staten voort te brengen. Hoe kun je iets veranderen als niets veranderd kan worden? Hoe zou je iets nieuws kunnen voortbrengen als je iets niet zou kunnen veranderen? En hoe kun je iets veranderen dat vaststaat, dat vastzit in zijn huidige toestand? Je kunt alleen verandering teweegbrengen als er flexibiliteit is, als er flux is. Omarm dat, omarm de omgeving waarin je leeft.

Wees er tevreden over dat je een creatief persoon bent die het niet in de hand heeft hoe creatieve impulsen zich manifesteren. Maar je kunt dit bekijken en zeggen: “Als ik werkelijk alles zou kunnen voorspellen wat er zou gaan gebeuren als resultaat van mijn creatieve inspanningen, hoe zou dit dan creatief zijn? Dan ben ik eigenlijk niet creatief, dan doe ik iets mechanisch.” Sommigen van jullie denken misschien dat je op een natuurlijke planeet precies kunt voorspellen wat er gaat gebeuren als resultaat van je creatieve inspanningen en in zekere zin kun je dat ook voorspellen omdat de factor dualiteit daar geen rol bij speelt zoals op aarde. Dingen zijn voorspelbaarder op een natuurlijke planeet. Maar toch, hoe groei je? Je groeit door te experimenteren.

Wat is een experiment? Je zendt een impuls uit, je hebt een algemeen idee van wat er terug zal komen, maar je weet niet precies wat er terug zal komen. Je ziet het resultaat, je past je creatieve impuls aan, je zendt opnieuw een impuls uit en je blijft dit doen, je blijft steeds meer experimenteren. Als je wist dat een bepaald resultaat zich mechanisch zal manifesteren wanneer je op een knop drukt, dan was je niet echt creatief bezig, toch? Je was gewoon mechanisch bezig. Wat zou je daarvan leren? Hoe zou dat je bewustzijn veranderen? Hoe verandert je bewustzijn als jij je huidige bewustzijn gebruikt om een bepaald beeld te manifesteren en te projecteren en precies weet wat het resultaat is?

Om medeschepper te zijn, kun je niet in een gecontroleerde mechanische omgeving zijn. Er moet voortdurend beweging zijn, er moet dynamiek zijn, zodat er ruimte is voor een experiment, ruimte om iets te brengen waar nog nooit iemand over heeft nagedacht.

Hier zijn de gevallen wezens bang voor, omdat ze het niet kunnen voorspellen, ze kunnen het niet beheersen. Daarom zijn ze bang voor jullie, want als jullie op dit niveau komen, zijn jullie creatieve mensen. In organisaties van geascendeerde meesters en andere spirituele organisaties was men geneigd te denken dat het pad enigszins mechanisch is. Je bestudeert de leringen, je vermijdt dat je de verkeerde dingen doet, je doet de juiste dingen, je draagt bepaalde kleding, je hebt een bepaalde auto, je eet bepaald voedsel, je beoefent jouw spirituele oefeningen zoveel je kunt en dan denk je, zoals Gautama zei, dat je automatisch verlichting bereikt.

Maar het is een creatief proces, het is geen automatisch proces. Ik weet dat het mechanische aspecten heeft met betrekking tot het transformeren van bijvoorbeeld energie die een lagere kwaliteit heeft gekregen, maar in principe is het spirituele pad een creatief proces.
Enkele spirituele studenten die de leringen van de geascendeerde meesters hadden gevonden, wilden ze reduceren tot een automatisch proces. Ze wilden geloven dat ze gegarandeerd aan het einde van dit leven zullen ascenderen als ze op een bepaalde manier leven en als ze elke dag een bepaald aantal decreten opzeggen. Zo werkt het niet, zoals we nu vanuit tal van perspectieven hebben proberen uit te leggen.

Meegaan in de chaos
En wanneer je dit accepteert, wordt het veel gemakkelijker om op een planeet als de aarde te leven, omdat je niet probeert het onmogelijke te doen door een spirituele leer en hulpmiddelen te gebruiken om de oncontroleerbare omgeving te beheersen. Je gebruikt de spirituele leer en hulpmiddelen om de stroom van de chaos een andere richting op te sturen. Het kan een zeer constructieve verschuiving voor jou zijn als je deze verschuiving kunt maken en de chaos kunt omarmen, de dynamiek van je omgeving kunt omarmen. Dit kan veel gevolgen hebben voor je dagelijks leven, voor je spirituele pad.

Het kan je in staat stellen om te zeggen: “Waarom heb ik specifieke uiterlijke omstandigheden nodig in mijn leven. Dat is eigenlijk alleen maar omdat mijn ego en bepaalde gescheiden zelven deze omstandigheden willen, omdat ze denken dat die hen een gevoel van veiligheid geven. Maar ik, het wezen dat ik werkelijk BEN, heb geen zekerheid nodig, ik wil groei. Ik heb geen omstandigheden nodig die me niet verontrusten. Ik wil in feite omstandigheden die me verontrusten omdat die ervoor zorgen dat ik reageer, zodat ik naar mijn reactiepatronen kan kijken, die gescheiden zelven kan blootleggen en laten sterven. Ik wil de rest van deze incarnatie groeien. Ik wil maximale groei, want als in mijn Goddelijke plan staat dat ik zal ascenderen, kan ik me kwalificeren voor mijn ascensie en als dat niet het geval is, kan ik een zo hoog mogelijk bewustzijnsniveau bereiken, zodat ik de beste basis heb voor mijn volgende incarnatie die dient om de Gouden Eeuw te manifesteren. Dat wil ik de rest van dit leven. Ik wil niet op mijn gemak zijn. Ik wil me niet veilig voelen. Ik wil niet specifieke comfortabele omstandigheden op de wereld. Ik wil maximale groei.”

Hoe groei je? Door mee te gaan in de chaos. Door te zien wat die chaos in je eigen geest oproept. Door daar vervolgens aan te werken, dat los te laten en vervolgens verder te gaan. Veel boeddhisten zijn geneigd te denken dat de Boeddha in de eerste plaats als een heel bijzonder wezen is geboren. Vanaf zijn geboorte was hij in principe al anders dan gewone mensen. Ze denken dat hij niet met dezelfde problemen, dezelfde inwijdingen, op zijn pad werd geconfronteerd als zij. Men is ook geneigd te denken dat de Boeddha op een of andere manier, omdat hij zo speciaal was, op magische wijze verlichting bereikte. Hij hoefde geen lang proces te doorlopen om die te bereiken. Het gebeurde gewoon bij hem en ze hopen dat het bij hen ook zo gaat.

Maar de Boeddha, ikzelf en alle andere geascendeerde meesters, hebben allemaal precies hetzelfde proces doorlopen waar jij doorheen gaat. We hadden zeer vergelijkbare psychologische problemen met veel afzonderlijke zelven die we gedurende veel levens op deze planeet hadden opgebouwd. We moesten ook de zelven een voor een overwinnen, net als jullie. Het spirituele pad is een proces. Het is een creatief proces. Het is altijd zo geweest, het zal altijd zo zijn. Als je dit kunt accepteren, zal je pad veel gemakkelijker worden. Als je dit niet accepteert, betekent dit dat bepaalde zelven in je onderbewustzijn zich verzetten tegen het proces, zich verzetten tegen spirituele groei, zich verzetten tegen de creatieve aspecten van het pad. Maar wat heb je nodig om die creativiteit te accepteren, de chaos te accepteren? Dat je bereid bent om beslissingen te nemen en te experimenteren, ook al weet je de uitkomst niet.

Er zijn geen fouten in het leven
En daar hebben veel spirituele studenten moeite mee gehad omdat ze zijn beïnvloed door de gevallen wezens, het dualiteitsbewustzijn, die zeggen dat er een standaard is waar een spiritueel persoon aan zou moeten voldoen. En als jij je aan hun maatstaven houdt, ben je goed, als jij je niet daaraan houdt, dan ben je verkeerd. Dit zeggen de gevallen wezens met hun kritische maatstaven. Die studenten zijn bang om niet goed te zijn; daarom willen ze eigenlijk geen beslissingen nemen, omdat ze weten dat ze, wanneer ze een beslissing nemen, iets kunnen zijn wat in hun ogen fout lijkt. Ze willen eigenlijk een spirituele beweging met strenge leringen, strenge regels en strenge oefeningen en ze willen horen dat ze zelf niet mogen denken, maar zich gewoon aan de regels moeten houden, de oefeningen doen en dat ze dan uiteindelijk zullen ascenderen of het Nirvana bereiken of wat hun doel ook is. Dit is, zoals Gautama heeft uitgelegd, niet mogelijk.

Je moet hier afstand van nemen en beseffen dat je, in tegenstelling tot deze overtuiging, geen fout kunt maken op het spirituele pad. Dit zal veel mensen laten schrikken, maar de reden hiervoor is dat jullie zijn beïnvloed door de gevallen wezens en hun maatstaven voor goed en kwaad. En dit zijn dualistische maatstaven die berusten op een complete illusie. Het bestaat niet in de geascendeerde staat, in het Boeddhabewustzijn. Ik weet heel goed dat eerdere dispensaties van geascendeerde meesters zeer door deze maatstaven zijn beïnvloed. Deze boodschapper heeft zelf in een organisatie gezeten die een extreem kritisch collectief bewustzijn had. Maar hij heeft dat ook kunnen transcenderen, anders had hij nooit durven doen wat hij doet sinds hij twintig jaar geleden met Jezus begon te werken. En hij heeft dit gedaan omdat hij begon te beseffen dat je geen fouten kunt maken op het spirituele pad.

In zekere zin kun je geen fouten maken in het leven. Wat je ook doet, welke beslissing je ook neemt, het is een experiment. Het is een kans om te zien wat er gebeurt. En als je ziet wat er gebeurt, kun je allereerst kijken naar je eigen reactie op wat er gebeurt en die gebruiken als kans om je reactiepatronen te veranderen, je reactiepatronen te overwinnen. Maar je kunt ook kijken hoe jij je beslissingen en de beelden die je op de kosmische spiegel projecteert, zou kunnen bijsturen. Wanneer je besluit een experiment uit te voeren, kun je groeien. Hoe kun je groeien als je geen beslissing wilt nemen, niet wilt experimenteren maar tot in de kleinste details wilt horen wat je moet doen en hoe je iets moet doen?

Durf te experimenteren! En daarna verder te groeien
Er zijn spirituele studenten, niet alleen studenten van geascendeerde meesters, maar in veel spirituele bewegingen, ook in het boeddhisme natuurlijk, die hun hele leven regels hebben gehoorzaamd en nooit zelf een beslissing durfden te nemen. Zijn ze in dat leven gegroeid? Ze hebben misschien duizenden uren lang spirituele oefening gedaan. Zijn ze gegroeid? Veel van hen zijn helemaal niet gegroeid. Het is mogelijk om tientallen jaren een ijverige student van een spirituele filosofie en een ijverige beoefenaar van een of andere spirituele techniek te zijn zonder ook maar iets te groeien. Dit willen we natuurlijk niet voor onze directe studenten, ik neem aan dat dit ook niet is wat jij zelf wilt.

Je moet dan kijken of je een gescheiden zelf hebt dat berust op een maatstaf van goed en fout, op een oordeel, op de angst om niet goed te zijn en dan moet je dat onderzoeken en onze hulpmiddelen gebruiken om op het punt te komen waarop je hem kunt loslaten en zeggen: “Ik ben bereid te experimenteren, ik ben bereid iets te proberen en te zien wat er dan gebeurt. Ik zal het resultaat zien, ik zal het gebruiken om mijn bewustzijn te verhogen en daardoor zal ik groeien, wat het resultaat ook wordt.” Nogmaals, en we hebben het al vaker gezegd, wat is het doel van het leven? Dat je groeit in bewustzijn. Zijn de daadwerkelijke resultaten van je experiment, de fysieke resultaten van je experiment, echt het belangrijkste? Nee. Het belangrijkste is wat je doet met de resultaten met betrekking tot het verhogen van je bewustzijn. Dat is het enige wat ertoe doet.

Hoe denk je dat je een geascendeerd wezen wordt? We hebben het al eerder gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Hoe stel jij je voor dat je echt in het geascendeerde rijk komt? Je moet alles op aarde loslaten. Je hebt een vrije wil. Als je nog iets op aarde wilt doen, bereiken, manifesteren of beleven, kun je niet de keuze maken om de aarde voor altijd achter je te laten. Je zult dan terug moeten totdat je genoeg hebt van wat je op aarde kunt beleven.

Denk je dat wij, de geascendeerde meesters, elke beslissing die jij neemt, beoordelen: “O, dat was een slechte beslissing. Hij of zij had dat resultaat niet mogen manifesteren. Dat is een slecht resultaat.” Nee. Wij hebben alles op aarde losgelaten. Wat maakt het ons uit wat er op het fysieke niveau op aarde gebeurt als gevolg van jouw experiment? Het enige wat voor ons telt, is wat het effect is op jouw bewustzijn.

Veel van jullie hebben gedacht dat jullie het concept van Saint Germains Gouden Eeuw moesten manifesteren, dat berust op gescheiden zelven. Maar zoals Saint Germain zelf heeft gezegd, de gouden eeuw is een proces. Het primaire doel is het verhogen van het collectieve bewustzijn en het bewustzijn van individuele mensen. Het primaire doel is niet dat er specifieke resultaten worden behaald. We hebben bepaalde resultaten genoemd die deel moeten uitmaken van de Gouden Eeuw, maar die zijn niet het primaire doel omdat zelfs de uiterlijke resultaten hulpmiddelen zijn om het bewustzijn te verhogen.

Veel van de technologie die in de laatste paar eeuwen naar voren is gebracht, was bijvoorbeeld het resultaat van Saint Germains sponsoring van de wetenschap. Saint Germain heeft nooit de bedoeling gehad om een bepaalde samenleving te manifesteren met geavanceerde gebouwen, geavanceerde transportmiddelen en een geavanceerde vorm van technologie, zoals je in sommige sciencefictionfilms ziet. Het doel van Saint Germain was het bewustzijn verhogen; hij heeft die technologie gegeven zodat mensen niet elke dag twaalf uur op het veld hoeven te werken en als ze thuiskomen zo moe zijn dat ze geen aandacht of energie meer over hebben voor spirituele bezigheden. Het belangrijkste doel van Saint Germain met technologie is de mensen vrije tijd te geven opdat ze zich kunnen concentreren op het oplossen van psychologische problemen en in spiritueel opzicht groeien.

Er is geen goede of foute koers in de Rivier van Leven
Niets op aarde is een doel op zich. Alles op aarde is een middel om het bewustzijn te verhogen. Snap dat en dan zal de rest van je leven op aarde veel gemakkelijker gaan omdat je dan kunt meegaan met de Rivier van Leven. De Rivier van Leven is chaotisch. Ga naar een rivier in de bergen die heel snel door kliffen stroomt, er zijn bochten, er zijn draaikolken, er liggen stenen in de rivier. Kijk naar dat water. Hoe dynamisch, hoe chaotisch, hoe onvoorspelbaar het is. Dat is de Rivier van Leven. Hoe chaotischer een rivier is, hoe sneller hij stroomt. Hoe rustiger hij is, hoe langzamer hij beweegt. Je bent een spirituele student. Jij wilt in aanmerking komen voor je ascensie. Wat wil je de rest van je leven doen? Wil jij je langzaam bewegen of wil jij je snel bewegen? Omarm dan dat hoe sneller jij je beweegt, hoe dynamischer je moet zijn, hoe dynamischer je omgeving moet zijn.

Het maakt niet uit of je een fout maakt, zolang je maar in beweging blijft. Je maakt gewoon een andere keuze en transcendeert de fout. Overigens hoef je die niet eens als een vergissing te beschouwen, maar als een experiment dat op een bepaalde manier is uitgepakt. Dat gebruik je om je bewustzijn te verhogen, een betere impuls te formuleren, een ander resultaat te manifesteren. Dit is nog een leugen van de gevallen wezens. Ze willen je laten geloven dat je een keuze kunt maken die je nooit meer ongedaan kunt maken. We hebben het al eerder gezegd, ik weet het, maar luister hier goed naar. De gevallen wezens hebben een hekel aan vrije wil omdat jij daardoor oncontroleerbaar wordt.

Ze willen dat jij je vrije wil niet meer gebruikt en ze hebben de maatstaf van goed en fout gesteld en de projectie dat je alles wat je doet, moet beoordelen volgens die maatstaf. En ze willen je laten geloven dat jij bepaalde keuzes kunt maken die zulke ernstige gevolgen hebben dat je er nooit meer vanaf komt. Er bestaat een concept dat jij je ziel aan de duivel kunt verkopen en daar nooit vrij van bevrijd kunt worden. Dat is gewoon niet waar. Het is een complete en kwaadaardige leugen.

De vrije wil is zo vrij als je hem zelf maakt. Je kunt met je vrije wil nooit een keuze maken die je vrije wil kan opschorten, die je vermogen om andere keuzes te maken kan opschorten. Dit is niet mogelijk. Het is een veiligheidsmechanisme dat zit ingebouwd in de Wet van Vrije Wil. De gevallen wezens willen dat je, wanneer je mee stroomt met de Rivier van Leven, bij een steen in de rivier in een fractie van een seconde een beslissing neemt. Ga ik rechtsom of linksom? Je neemt de beslissing om linksom te gaan en dan zeggen de gevallen wezens dat dit de verkeerde beslissing was en dat je die steen moest vastgrijpen en vasthouden tegen de kracht van de stroming in en dat jij je in de rest van je leven aan die steen moet vastklampen omdat je de verkeerde beslissing hebt genomen.

Maar als spirituele student moet je simpelweg zeggen: “Toen ik linksom om de steen heenging, ben ik misschien hier terechtgekomen, maar ik verander gewoon van richting en dan ga ik gewoon weer terug, en in minder tijd dan ik nodig heb om me vast te houden aan de steen en het resultaat te analyseren van wat ik verkeerd deed, ga ik verder en dan kom ik waar ik wil zijn.” Je maakt nooit een verkeerde keuze. Je verandert simpelweg van richting in de rivier en als je ergens uitkomt waar je niet wilt zijn, verander je weer van richting en ga je verder.

Dit moesten we allemaal doen om in aanmerking te komen voor onze ascensie. Niemand van ons uitgezonderd, Jezus niet, de Boeddha niet, ik ook niet. We zijn allemaal op een punt gekomen waarop we beslissingen moesten nemen. We pasten ons bewustzijn aan, we gingen verder, we namen andere beslissingen, we veranderden van koers. Er is geen goede of foute koers in de Rivier van Leven. Je zou kunnen zeggen dat het niet zo veel helpt als je besluit je vast te houden aan een steen, maar zolang je beweegt, zijn er geen goede of foute keuzes. Je verandert gewoon van richting en gaat verder.

Je hoeft het niet te analyseren, je hoeft jezelf niet op de kop te geven, je hoeft je niet slecht te voelen, je hoeft niet een heel proces aan te gaan: “O waarom heb ik dit gedaan, ik had dit niet moeten doen, Ik ben zo dom, ik doe dit telkens weer, ik maak steeds dezelfde fouten. Dit zijn de afzonderlijke zelven die praten. Realiseer je dat het gescheiden zelven zijn. Bekijk ze eens en zeg: “Ik wil jou niet meer in mijn ervaring van het leven. Ga achter mij, Satan.” Laat ze sterven. Ga verder. Wees creatief, durf creatief te zijn, durf mee te gaan op de stroom, durf te experimenteren, durf iets te doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Durf de resultaten van je acties niet te analyseren en te evalueren op grond van de maatstaf of iets goed of fout is. De grootste leugen, een van de grootste leugens, is dat God of de geascendeerde meesters deze maatstaf hebben gesteld. Alleen de gevallen wezens hebben dat gedaan.

Ik heb nu tegen jullie gezegd wat ik jullie in deze aflevering wilde zeggen. Het is mijn bedoeling om terug te komen en meer ideeën te geven die jullie kunnen helpen om met het leven op deze moeilijke planeet om te gaan. Maar ik realiseer me dat jullie een pauze nodig hebben en dus zullen we jullie die pauze geven en ik zal te zijner tijd terugkomen.