In het kort wat ideeën over het milieu

 

De leugen dat er overbevolking is
Denk eens aan het concept overbevolking, omdat er vaak wordt gezegd dat de planeet met de huidige grondstoffen niet meer mensen kan voeden. Dat kan niet met de huidige manier van leven. Met de mechanische, materialistische benadering kan het ook niet. Het kan niet met technologie die op geweld/dwang berust, het kan niet met de huidige beschikbare energiebronnen. Dat kan niet. Daarom zie je veel mensen, zelfs veel bewuste mensen, die zijn gaan geloven in een van de meest verraderlijke leugens die de manipulatoren ooit op deze planeet hebben verspreid, namelijk het geloof dat er te veel mensen zijn geïncarneerd op de aarde en dat we iets moeten doen om de omvang van de bevolking te beperken.

Het is absoluut noodzakelijk dat het de bewustere mensen volledig duidelijk wordt dat dit een leugen is die door de manipulatoren is verzonnen. Je moet eraan werken om deze leugen aan het licht te brengen, zodat steeds meer mensen dit gaan begrijpen. Er zijn heel veel mensen die het goed bedoelen, die zijn afgestemd op nieuwe ideeën en een nieuwe manier van denken. Ze zijn meegezogen in de neerwaartse spiraal door het geloof dat de planeet nu al overbevolkt is en dat er actief drastische maatregelen moeten worden genomen om de omvang van de bevolking terug te dringen. Het is absoluut noodzakelijk om deze matrix in het collectieve bewustzijn te vernietigen, om die te vernietigen en mensen bewust te maken van de waarheid dat het doel van het leven op deze planeet niet is dat een paar honderd miljoen mensen een comfortabel leven leiden in een welvarende situatie.

Het absolute doel van de aarde, de enige rechtvaardiging voor het bestaan van de aarde, is dat tien miljard mensen de kans krijgen op deze planeet te incarneren. Jullie zijn door de manipulatoren geprogrammeerd om te geloven dat tien miljard mensen simpelweg niet kunnen worden onderhouden door de grondstoffen die er op de planeet zijn. Dit is weer een leugen. Ten eerste: Tien miljard mensen kunnen niet worden onderhouden met de middelen die momenteel gebruikt worden. Ten tweede: Tien miljard mensen kunnen niet worden onderhouden vanwege de huidige ongelijke verdeling van middelen, omdat een paar honderd miljoen de grondstoffen oppotten waardoor veel meer miljoenen mensen onder de armoedegrens leven.

Tien miljard mensen in leven houden
Kan de planeet tien miljard mensen onderhouden? Ja, dat wel, maar niet in de huidige situatie. Als je naar de huidige omstandigheden kijkt en op de toekomst projecteert hoeveel van de bestaande middelen nodig zullen zijn om tien miljard mensen te onderhouden, dan heb je volkomen gelijk dat dit niet kan. Maar je gebruikt je analytische geest om een lineaire progressie van oorzaak en gevolg te creëren die zegt: “Alleen de huidige beperkte middelen bestaan en alleen de huidige hoeveelheid middelen waarvan we ons bewust zijn, staan tot onze beschikking.” Je schept een onrealistische lineaire projectie. Het is mogelijk om de samenleving naar een veel hoger niveau te tillen waarop al deze lineaire projecties volledig worden omzeild. Ze worden getranscendeerd omdat er nieuwe dingen ontstaan.

Ga gewoon eens honderd jaar terug, naar het begin van de twintigste eeuw. Kijk naar de bevolking van destijds, kijk naar de technologie die toen beschikbaar was. Stel je dan voor dat een wetenschapper dezelfde berekeningen had gemaakt en had gezegd: “Hoe kan de planeet zes en een half miljard mensen of zeven miljard mensen onderhouden?” Nogmaals, je zou hebben gezien dat de berekeningen zouden hebben aangetoond dat het onmogelijk was.

Wanneer je kijkt naar de technologie die er de afgelopen honderd jaar is uitgevonden, dat landbouwmethoden zijn verbeterd, dan kun je zien dat de planeet in feite zes en een half, zevenmiljard mensen kan onderhouden. Dat betekent niet dat ze voldoende welvaart hebben, maar dat komt deels omdat de sociologische, politieke evolutie niet gelijk is opgegaan met het technologische niveau. Je hebt gezien dat de opkomst van de technologie het mogelijk heeft gemaakt dat mensen het kunnen overleven, maar de samenleving heeft zich niet zo ontwikkeld dat de grondstoffen werden herverdeeld zodat ze het allemaal kunnen overleven met een acceptabele mate van welvaart.

Het is mogelijk om nog verder te komen en nieuwe technologie te brengen. Om het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te openbaren hoeft er geen reducering van de omvang van de menselijke bevolking te komen. De hogere visie heeft berekend dat het volledig realistisch is om tien miljard mensen in een samenleving in een gouden eeuw te onderhouden. Niet alle tien miljard mensen zullen het bewustzijn van de Gouden Eeuw hebben en sommigen zullen in niches leven die zich op een lager ontwikkelingsniveau bevinden, maar de meerderheid van de mensen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn kan een zeer hoge mate van welvaart krijgen.

Transcendeer je angsten over de hulpbronnen van de aarde
Veel filosofieën spreken over Moeder Aarde als een specifiek wezen, maar dit is niet beslist de beste manier om ernaar te kijken met je huidige bewustzijnsstaat. Er zijn mensen die Moeder Aarde als een apart wezen kunnen beschouwen zonder zich van haar afgescheiden te voelen, maar het probleem in de westerse cultuur is juist het gevoel van gescheidenheid.

Veel mensen hebben de beste bedoelingen en zijn zich bewust van de problemen die de natuur belasten. Daar reageren ze met angst op en in hun angst projecteren ze mentale beelden op Moeder Aarde en de natuur. Daar help je de natuur niet echt mee. De energie en de matrices die op de natuur worden geprojecteerd door het identiteits-, mentale en emotionele lichaam van mensen belasten de natuur.

Als jullie als de bewustere mensen iets willen doen om Moeder Aarde te helen, dan moet je eerst je eigen angst transcenderen. Heel veel mensen beginnen spiritueel te ontwaken. Ze hebben de beste bedoelingen. Ze hebben vaak veel kennis, maar ze hebben nog niet die laatste stap gezet om de angst in hun emotionele lichaam te transcenderen. Daarom kunnen hun positieve intenties er zo gemakkelijk door beïnvloed worden en projecteren ze in feite een door mensen gemaakt beeld op Moeder Natuur. Het is misschien positiever dan sommige beelden die door mensen zijn gemaakt die de huidige onevenwichtigheid en vervuiling hebben veroorzaakt, maar het blijft een door mensen gemaakt beeld.

De natuur heeft bijvoorbeeld geen vaste hoeveelheid van wat jullie natuurlijke grondstoffen noemen. De natuur heeft niets wat vastligt. De planeet kan vrijwel onmiddellijk veranderen wanneer het bewustzijn van voldoende mensen verandert. Daarom moet je heel voorzichtig zijn en je geest niet vastpinnen op een gesloten beeld door te zeggen dat er maar een beperkt aantal grondstoffen zijn en dat er veel angst moet zijn, en dat er nu absoluut iets moet gebeuren.

De bronnen van de natuur zijn bijna onbeperkt – wanneer je bereid bent een bepaald bewustzijnsniveau te transcenderen. Er zijn zoveel bronnen die erop wachten om door mensen gebruikt te worden, maar niet toegankelijk zijn met het huidige bewustzijnsniveau. Daarom moeten de bewustere mensen de voorlopers zijn die naar het volgende bewustzijnsniveau stijgen waarop je technologie kunt gebruiken die niet berust op het forceren van de natuur of elkaar tot iets te dwingen. Je doet dit niet als jij je angsten op Moeder Aarde projecteert. Het zal alleen maar bijdragen aan de angsten die er al zoveel duizenden jaren op zijn geprojecteerd.

Er zijn natuurlijk veel goede stappen, er zijn veel goede leringen. Ik wil niemand bekritiseren, maar als je één ding wilt doen dat meer dan iets anders een positief effect zal hebben op Moeder Natuur, kijk dan naar je eigen angsten en transcendeer ze. Realiseer je dat als je weet wie je bent als niet-materieel wezen, jij dan ook weet dat je verbonden bent met een hoger bewustzijn. Je zult ook weten dat het hogere bewustzijn de macht heeft om elke beperking op aarde te veranderen wanneer die het gezag daarvoor krijgt van de mensen die zijn geïncarneerd. Dat doe je wanneer je het bewustzijn transcendeert dat de huidige omstandigheden heeft gemanifesteerd.

Terug naar de natuur versus terug naar hoger bewustzijn
Wezens met een hoger bewustzijn behoren niet tot de terug-naar-de-natuurbeweging, maar tot de terug-naar-bewustzijn-beweging! Het is geen kwestie van terugdenken aan de ‘ongerepte’ wildernis die in Amerika bestond toen de eerste kolonisten daar aankwamen, dit te idealiseren en te denken dat Amerika op een of andere manier terug zou moeten gaan naar deze toestand, waardoor slechts een klein aantal mensen het kon overleven en alleen door voortdurend in een staat van oorlog met elkaar te zijn door de schaarse natuurlijke grondstoffen.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is het plan dat Amerika zichzelf transcendeert en een moderne samenleving wordt die in ongerepte omstandigheden leeft, zowel in de gebieden die door mensen worden bewoond als in de gebieden die zijn overgelaten aan natuurlijke omstandigheden. De wens bestaat natuurlijk niet dat er overvolle en vervuilde steden met sloppenwijken te zien zijn. Het is zeker niet de bedoeling dat de hele voedselketen vervuild raakt door chemicaliën. Dit is niet het plan voor dit land.

De vervuiling van de natuur komt echter voort uit – begint in – de vervuiling van het hart van de mensen van deze natie. Het hart is verhard, er is gebrek aan gevoeligheid, gebrek aan bereidheid om naar de hogere visie te reiken dat er misschien een betere manier is om iets te doen dan de manier die handig is – of handig lijkt – op dit moment. Of de manier waarop een kleine machtselite de macht behoudt over de meeste rijkdom en grondstoffen in een hele natie.

Het rigide feodale systeem van Europa werd omvergeworpen door de groei in de bevolking. Het huidige elitaire systeem in de Verenigde Staten zal worden omvergeworpen, zal – althans op fysiek niveau – alleen de groei in de bevolking zijn die het noodzakelijk maakt om – niet de rijkdom zoals de communisten zeggen – maar de economische en psycho-spirituele kansen te herverdelen, zodat alle mannen en vrouwen kunnen worden behandeld zoals ze zijn geschapen, namelijk als gelijken en gelijke kansen krijgen om zichzelf boven de voorwaarden van hun eigen bewustzijn uit het verleden te verheffen. En dan kunnen ze de persoonlijke alchemie voelen die, wanneer die een cruciaal aantal mensen die bereikt, zal veranderen in een nationale alchemie en een natie zal veranderen en naar een geheel nieuw niveau zal tillen dat zoveel hoger is dan tegenwoordig dat mensen het zich tegenwoordig niet eens kunnen voorstellen.

De visie voor deze natie zou al je sciencefictionliteratuur in diskrediet brengen. Alles wat je in sciencefictionliteratuur en toekomstige studies ziet, is niets vergeleken met de ware visie die het hogere bewustzijn heeft voor deze natie en de wereld. Maar om die visie in actie te laten komen, zich fysiek te openbaren, moet een cruciaal aantal mensen bereid zijn om het oude los te laten, om de oude beelden – het oude wereldbeeld, de oude verwachtingen – te laten sterven, zoals Jezus demonstreerde door bereid te zijn om te sterven aan het kruis en de geest te geven.