In het kort wat ideeën over politiek

 

De politiek van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
Je kunt een nieuwe analyse van de geschiedenis maken door gewoon naar de geschiedenis te kijken en te begrijpen dat er een machtselite is waarvan de leden verblind en beheerst worden door het menselijke ego. Door het openbaren van dit psychologische mechanisme, proberen ze al duizenden jaren lang de bevolking te domineren. Als de bevolking zich bewust wordt van dit mechanisme, zal dat op zich al een nieuwe tijd voortbrengen waarin de machtselite niet meer achter de schermen kan regeren. De machtselite kan alleen regeren als ze voor het volk verborgen kan blijven. Als die eenmaal is ontmaskerd, zullen de mensen de elite niet langer accepteren, niet meer de leugens geloven die de elite in staat stelt aan de macht te blijven door de situatie te manipuleren.

Een nieuwe aanpak van de politiek
Kijk naar een paar voorbeelden in de politieke situatie van hoe dit zichzelf kan openbaren. Er zijn mensen in de Verenigde Staten die zo gehecht zijn geraakt aan de conservatieve agenda dat ze Californië als een bedreiging zien omdat ze die als een liberale staat beschouwen. Er zijn letterlijk mensen die wensen dat Californië de oceaan in zou glijden. Ze voelen zich zo bedreigd in hun conservatieve politieke overtuigingen dat ze letterlijk bereid zijn om miljoenen mensen te zien sterven opdat zij iets kunnen behouden wat volgens hen de enige echte politiek van de Verenigde Staten is. De politiek van de elite die de status quo echt wil handhaven.

Aan de andere kant moet je begrijpen dat liberalisme niet het antwoord is, want het is gewoon een ander dualistisch uiterste. Hoger bewustzijn betekent niet dat Californië zich afscheidt van de Unie. Het betekent dat Californië, om hogerop te komen, om uit de dualiteit te komen, een nieuwe aanpak van de politiek moet vinden die het traditionele tweepartijenstelsel overstijgt, en zo een katalysator wordt die zich over het hele land zal verspreiden. Wanneer Californië de conservatief-liberale dualiteit loslaat en een nieuw evenwicht weet te vinden, dan wordt Californië niet langer gezien als een liberale, new agestaat. Die zal worden beschouwd als een staat die een nieuwe aanpak, een evenwichtige aanpak, heeft gevonden.

Wat hier in deze staat begint, kan zich verspreiden, want er zijn natuurlijk mensen in iedere staat die zijn afgestemd op de nieuwe energie en het bewustzijn van het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Door een hoger bewustzijn kan Californië de dualiteit in de politiek ontstijgen en het hoogste potentieel hebben tot een evenwichtige – de middenweg – benadering van de politiek. De middenweg is niet het middelpunt tussen liberaal en conservatief; die transcendeert de dualiteit tussen het liberalisme en het conservatisme en daardoor ontstaat een nieuwe benadering.

Dit betekent niet beslist dat er een nieuwe politieke partij opkomt, hoewel dit natuurlijk wel een manier is om de huidige impasse op te lossen. Het kan ook zijn dat de andere mensen de leiding over de traditionele partijen overnemen en eisen dat die partijen niet langer partijen zijn voor de elite, maar weer worden wat ze altijd al hadden moeten zijn, namelijk de partijen van het volk.

De behoefte aan een nieuw type politicus
Er is een enorm potentieel voor nieuwe creatieve oplossingen. Er zijn mensen geïncarneerd die de expertise en grondige kennis bezitten van het politieke systeem, het economische systeem en elk aspect van de samenleving. Dit komt niet van één centraal gezag. De bewustere mensen kunnen de visie hebben dat degenen die de expertise bezitten, tevoorschijn zullen komen en zich uit te durven spreken, durven buiten de norm om te gaan en een ander soort politicus te worden. Politici die zich niet houden aan de normen (die nu al tientallen jaren door de machtselite zijn gesteld) voor hoe een politicus zich moet gedragen om mee te kunnen draaien in het politieke systeem.

Je ziet dat een paar mensen de moed hebben gehad om de normen los te laten. Je zag zelfs bij enkele kandidaten die zich nu kandidaat stellen voor het presidentschap, hoe de mensen hebben gereageerd op degenen die verder willen gaan dan de gevestigde politiek en een frisse wind willen laten waaien. Er zijn zelfs kandidaten die op dit moment nog niet in de running zijn omdat de verschuiving in bewustzijn nog niet het punt heeft bereikt waarop ze begrepen kunnen worden of die de moed zullen hebben om op te vallen en een nieuwe vorm van politiek te brengen.

Je hebt in de staat Californië gezien dat de mensen een gouverneur verwierpen die alles vertegenwoordigde wat er mis was met de oude manieren van politiek bedrijven – de corruptie en het geritsel en gesjoemel – en in plaats daarvan een gouverneur hebben gekozen die meer van het volk was omdat hij geen onderdeel was van het politieke establishment. Als de mensen verder blijven denken dan de traditionele uitersten, dan zullen er ook snel andere kandidaten naar voren kunnen komen die Californië zelfs nog op een nog hoger niveau kunnen brengen omdat ze verder willen gaan dan de traditionele politiek. Ze zijn bereid toe te geven dat dingen gewoon niet werken op de traditionele manier en dat er nieuwe oplossingen nodig zijn en mensen die die oplossingen durven aandragen.

Het inkomen van de burger
In sommige landen wordt gesproken over het geven van een bepaald basisinkomen aan alle burgers, zodat ze niet hoeven te werken. Dit is een goed idee om te overwegen en mee te experimenteren. Sommige mensen zouden de vrijheid krijgen om niet de kost te hoeven verdienen, waardoor ze zich goed zouden kunnen concentreren op de ontwikkeling van hun eigen psyche.

Veel mensen zouden er natuurlijk misbruik van maken en niets doen, maar de bewustere mensen zouden kunnen zeggen: “Ik ga me in ieder geval een paar jaar concentreren op het ontwikkelen van mijn eigen psyche, mijn psychologische problemen helen, om mentale vrijheid te krijgen. Wanneer ik een zekere mate van vrijheid heb bereikt, zal ik zien wat ik voor de samenleving kan betekenen.”

Er zouden veel jonge mensen zijn die niet duidelijk het idee hebben waarom ze doen wat ze doen, zoals je bij veel spirituele mensen ziet die aan het pad zijn begonnen zonder echt te weten wat ze aan het doen waren. Na enkele jaren krijgen ze een helderder beeld en worden ze vrij om de samenleving daadwerkelijk te gaan dienen in plaats van alleen naar persoonlijke groei te streven. Er komt een moment waarop je niet verder kunt groeien tenzij je het Al dient.

Oprechtere communicatie in de politiek
Wat heeft de Brexit veroorzaakt? Heel eenvoudig dat het Britse volk geen openhartige communicatie had met de andere naties in Europa. Is dat de schuld van het Britse volk? Natuurlijk niet alleen. Wat heeft de situatie in Frankrijk veroorzaakt dat er een kandidaat opstond die Frankrijk uit de Europese gemeenschap wilde halen en terug wilde naar een nationalistische staat? Wat heeft de situatie in Amerika veroorzaakt om het nationalisme dat je in Amerika ziet op de eerste plaats te willen zetten? Komt dat niet doordat mensen geen communicatie hebben op het niveau van het hart? Hoe zou het zijn als bepaalde leiders in staat zouden zijn om een gesprek te voeren waarin je ineens geen president of kanselier bent, maar een mens die met een ander mens praat en ineens contact met elkaar maakt en jij je realiseert dat jullie beide mensen zijn, en dat jullie volk een groepen mensen is. ineens wordt de dynamiek totaal anders, en dan kun je oprecht met elkaar communiceren.

Waarom zie je een golf van wat mensen populisme noemen, omdat de mensen ontevreden zijn over het politieke establishment en over de gebruikelijke politiek? Waar zijn mensen moe van? Waar zijn ze ontevreden over? Juist omdat politiek één groot spel is waarin iedereen een idee heeft over hoe de dingen moeten zijn, of hoe ze zich moeten gedragen, of hoe ze moeten praten, en hoe andere mensen zouden moeten praten. Ze spelen dit spel allemaal alleen maar aan de oppervlakte, en maken nooit op een dieper niveau contact. Steeds meer mensen onder de bevolking verlangen naar iets echts. Ze zien niets echts in de politieke arena. Als er een kandidaat komt die geen typische politicus is, die vanuit een bepaalde overtuiging spreekt, dan kan het zijn dat iets waar hij van overtuigd is, niet realistisch is, maar hij is ervan overtuigd en hij heeft overredingskracht en hij praat er op een oprechte manier over, en dan kan het zijn dat de mensen denken: “Misschien zijn we hiernaar op zoek.” Het is misschien niet iets waar ze echt naar verlangen, maar het laat zien dat de mensen toe zijn aan een oprechter niveau van politieke interactie tussen naties.