Midden-Amerika: fundamentele menselijkheid versus ideologie

 

Vraag: Ik kom uit Midden-Amerika en deze leringen zijn nieuw voor mij. Wat zijn de belangrijkste redenen dat de communistische politieke partijen in Latijns-Amerika meer aanhangers krijgen en aan de macht komen? En betekent dit dat ons continent achteruitgaat in bewustzijn?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

Het hoeft niet beslist te betekenen dat een land achteruitgaat. Je moet begrijpen waar we het over hebben gehad: de essentiële en fundamentele menselijkheid. En in veel Latijns-Amerikaanse landen of Zuid-Amerikaanse landen heb je meer conservatieve of rechtse partijen die, zoals je tot op zekere hoogte kunt zien bij de Republikeinse partij in de Verenigde Staten, steeds meer vast komen te zitten in een ideologische denkwijze en zich steeds minder openstellen voor menselijkheid, die zich steeds minder bewust zijn van, of rekening houden met, de fundamentele menselijkheid.

Ze zijn bereid humanitaire zorg opzij te zetten om hun standpunten aan het land op te dringen en dit is het geval in verschillende landen in Midden- en Zuid-Amerika. Het alternatief hiervoor zijn van oudsher de socialistische of zelfs communistische partijen, maar sommige partijen zijn minder ideologisch geworden en richten zich meer op het humanitaire. Ze zijn niet altijd wat je traditioneel een communistische partij zou noemen. Ze hebben misschien nog wel enkele ideologische ideeën in zich, maar ze zijn meer gericht op menselijkheid. En dat is in meerdere gevallen de reden waarom ze door het volk worden gekozen, omdat het volk het gevoel heeft dat de conservatieve regeringspartij niet aan hen denkt, vooral niet de mensen die aan de onderkant van de samenleving staan, omdat veel van die rechtse partijen zich traditioneel meer concentreren op de elite.

Dit hoeft niet beslist een achterwaartse trend te zijn als het gebaseerd is op dit hogere bewustzijn van de fundamentele menselijkheid. Naarmate mensen steeds meer zich bewust worden van menselijkheid, is de ideologie niet zo belangrijk omdat ze de ideologische manier van denken dan tot op zekere hoogte zullen transcenderen en in de toekomst kunnen er dan partijen komen die zeggen: “Laten we de communistische bagage loslaten die we met ons meedragen en laten we ons concentreren op het vormen van een partij die echt gericht is op het verbeteren van het leven van de mensen.”