Intuïtie versus intelligentie

 

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters uitleggen waarom er, als ik als student van de geascendeerde meesters een relatief hoog niveau van bewustzijn of gewaarzijn heb, heel veel andere mensen op de wereld zijn die niet bijzonder spiritueel zijn, maar wel veel grotere capaciteiten en intelligentie hebben dan ik? Hoe kan het dat een persoon een hoog niveau van perceptie en bewustzijn kan hebben, maar niet beslist een enorm grote intelligentie? Wat is de relatie tussen bewustzijn of gewaarzijn en intelligentie? En wat bepaalt iemands intelligentieniveau in een bepaald leven?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

We hebben er al vaker over gesproken dat er geen direct verband bestaat tussen wat de wereld intelligentie noemt en wat wij spiritueel bewustzijn of spirituele verworvenheid noemen. Spirituele verworvenheden krijgen is iets wat buiten de wereld om gaat. Christusschap gaat buiten de wereld om. Wereldlijke vermogens zijn niet hetzelfde als op het spirituele pad zijn.

Veel mensen op de wereld die bijzondere vaardigheden, bijzonder veel intelligentie hebben of het vermogen hebben om mensen te leiden of macht uit te oefenen, zijn gevallen wezens. De reden is dat ze het pad van Christusschap niet kunnen bewandelen en richten zich dus in plaats daarvan op het ontwikkelen van hun wereldlijke vermogens met alle mogelijke middelen, zelfs op iets wat we zwarte magie noemen, om dit te bereiken.

Wat de wereld tegenwoordig intelligentie noemt, of in ieder geval wat de westerse wereld intelligentie noemt, is de intellectuele geest, de lineaire analytische geest, gebruiken die, zoals we hebben gezegd, voor of tegen iets kan zijn. Dit geeft je ook een bepaald vermogen om zaken als wiskunde en andere wetenschappelijke onderwerpen te begrijpen. Maar het is een wereldlijk vermogen. Het is niet iets wat je echt nodig hebt op het pad naar Christusschap en je te kwalificeren voor je ascensie. Dat is de reden waarom de meeste spirituele mensen zich daar niet op concentreren; jij bent niet zomaar een spiritueel persoon in dit leven geworden, je bent hoogstwaarschijnlijk al vele levens een spiritueel persoon geweest, je hebt geen intuïtieve ingevingen gekregen om je te concentreren op het ontwikkelen van die uiterlijke vermogens. Waarom zou je, als je doel niet op deze wereld is?

Je moet begrijpen dat het als spiritueel persoon niet gaat om het ontwikkelen van wereldlijke vaardigheden of wereldlijke capaciteiten. Het betekent niet dat je ze niet kunt hebben; je had die in vorige levens kunnen ontwikkelen, maar het is niet je hoofddoel. Jouw belangrijkste doel als spiritueel persoon op het pad naar Christusschap is dat jij je afstemt op het Christusbewustzijn, op het geascendeerde rijk, op jouw IK BEN Aanwezigheid, en dat is geen analytisch intellectueel vermogen. Daar heb je geen intelligentie voor nodig maar intuïtie. Daarom richt jij je op het ontwikkelen van je intuïtie. En hoe intuïtiever je wordt, hoe minder intellectueel, analytisch, lineair, je denken in veel gevallen zal zijn. En misschien vind je het zelfs wel moeilijk om die lineaire, analytische onderwerpen te begrijpen.

Het kan zijn dat je in je jonge jaren behoorlijk goed wetenschappelijke concepten, lineaire, analytische concepten, kon begrijpen, maar naarmate je verder komt op het spirituele pad, word je minder goed in staat om je geest er als het ware omheen te wikkelen, omdat jij je geest niet meer echt op dat niveau van denken kunt richten. Jouw denken, of je geest, richt zich niet zo op, of zit niet zo gevangen in, het mentale rijk. Je gaat verder naar het identiteitsrijk waar je visie veel intuïtiever is.