Politiek actief zijn en vrij zijn van de epische manier van denken

 

Vraag: Is autoritarisme versus democratie een epische strijd? Als dat zo is, moeten we ons dan afkeren van activiteiten zoals stemmen, demonstraties bijwonen, vrijwilligerswerk doen bij telefoonbanken, hoofdartikelen schrijven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Welnu, autoritarisme zit duidelijk in de epische denkwijze. De autoritaire krachten voeren volgens hen een epische strijd tegen de democratie. Het is belangrijk dat democratieën niet de epische denkwijze krijgen, of beter gezegd, dat ze geleidelijk aan steeds meer uit de epische denkwijze stappen, zodat je die epische strijd niet aangaat. Daarom is het ook belangrijk, als je actief bent in de politiek in een democratisch land, om niet politiek actief te zijn vanuit de epische denkwijze.

Maar dat betekent niet dat je niet politiek actief kunt zijn. Je kunt nog steeds deelnemen aan veel politieke activiteiten wanneer jij je daartoe geroepen voelt, maar je kunt je houding veranderen en zelfs proberen de andere mensen om je heen te helpen om hun houding te veranderen; uit de epische denkwijze. Zoals Jezus zei in zijn laatste dictaat, help mensen zien dat problemen complexer zijn en dat ze niet beslist door simplistische oplossingen opgelost moeten worden.

Als je eenmaal de dualistische denkwijze loslaat, kun je, als jij je daartoe geroepen voelt, als het in jouw belang is, deelnemen aan politieke activiteiten met een andere denkwijze, die andere mensen zou kunnen inspireren om ook de dualistische, epische, denkwijze los te laten. Hoe moeten mensen dit doen als ze geen studenten van geascendeerde meesters zijn en geen voorbeelden zien van mensen die het hebben gedaan? Nogmaals, je hoeft de leringen van de geascendeerde meesters niet te promoten, maar geef ze gewoon een aantal algemene universele ideeën over hoe jij bent veranderd en hoe jij bent gaan inzien dat er nog iets anders moet zijn dan een episch gevecht tussen twee partijen of deze of díe kant, enzovoort.