Scenario’s voor de oorlog in Oekraïne

 

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters commentaar geven op het meest gunstige scenario vanuit hun gezichtspunt voor het einde van de oorlog in Oekraïne. Gezien het feit dat de Russische politieke leiding niet van plan is de bezette Oekraïense gebieden te bevrijden en Russische troepen daaruit terug te trekken, en Oekraïne wil dwingen om in deze positie zich ermee te verzoenen. Door het grondgebied van Oekraïne aanzienlijk te verkleinen neigen sommige westerse leiders en landen ook naar dit standpunt, waardoor de positie van Oekraïne wordt verzwakt.

Wat is vanuit het oogpunt van de geascendeerde meesters de beste manier om te handelen door de leiders van Oekraïne? Om territoriale concessies te doen om aan beide kanten mensenlevens te redden, maar tegelijkertijd de vrijheid en onafhankelijkheid op te offeren van de burgers die zich in de bezette gebieden bevinden die in de toekomst waarschijnlijk een nieuw conflict of een nieuwe uitbraak van conflicten zal veroorzaken? Of doorgaan met militaire operaties, hun grondgebied bevrijden en proberen Rusland zo’n ernstige nederlaag toe te brengen, dat het een les zal zijn en een soort vaccinatie tegen toekomstige pogingen om zich met de zaken van andere staten te bemoeien. Maar dit zou ertoe leiden dat een groot aantal mensenlevens wordt opgeofferd.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Mijn geliefden, laat me jullie eerst verzekeren dat de oorlog in Oekraïne natuurlijk geen deel uitmaakte van mijn plan om de Gouden Eeuw te manifesteren, noch voor Rusland, noch voor Oekraïne. In wezen betekent dit dat niets aan deze situatie ideaal is. En de gevallen wezens die vaak oorlog en conflicten veroorzaken, scheppen een situatie waarin geen ideale uitkomst is.

Als je kijkt naar Poetin en zijn acties in Syrië, Tsjetsjenië en in Rusland zelf, kijkt, dan zie je dat zijn geest wordt overgenomen door enkele gevallen wezens in het astrale rijk, die alleen maar willen vernietigen, die alleen maar chaos willen scheppen. Ik zeg niet dat er geen andere gevallen wezens zijn in het mentale en identiteitsrijk die met Poetin werken, maar hij wordt vaak gebruikt om situaties te scheppen waarin geen ideale uitkomst bestaat, omdat de situatie menselijke conflicten, menselijke worstelingen, niet transcendeert.

Hij wordt duidelijk gebruikt om een situatie te scheppen waarin het Russische volk nooit tevreden zal zijn met minder dan de volledige overgave en overname van Oekraïne. En zoals we al eerder hebben gezegd, ook andere gebieden buiten Oekraïne. Dit heeft niets te maken met de belangen van het Russische volk. Het wordt eenvoudigweg gestuurd door gevallen wezens die chaos willen scheppen.

Dat gezegd zijnde, wil ik niet zeggen dat dit geheel aan Poetin te wijten is, omdat ook veel mensen onder het Russische volk zo’n laag niveau van menselijkheid hebben dat hun geest ook gemakkelijk wordt overgenomen, zodat ze kunnen worden gebruikt als gereedschap voor de duistere krachten die alleen maar chaos willen scheppen.

Neem voorbeeld de mensen in Oost-Oekraïne in de zogenaamde ‘Breakaway Regions’, die sinds 2014 tegen Oekraïne hebben gevochten, maar die in feite marionetten van Rusland zijn. Deze mensen beweren dat ze óf Russen zijn, óf liever onder Rusland staan. Maar hun geest wordt zo gewoon overgenomen waardoor ze niet duidelijk zien wat in hun eigen belang is. Zoals je beschrijft, welk scenario het Oekraïense leiderschap ook kiest, er zal een aanzienlijk conflict onder het Oekraïense volk ontstaan. Er is eigenlijk geen ideale uitkomst van de situatie.

Maar ik zou zeggen dat de twee opties die jij hier presenteert zeker niet de enige zijn. Of in ieder geval niet zo duidelijk. Het is geen kwestie van ‘of-of’, de Oekraïense leiders zouden niet één ding moeten doen. Ze moeten een zeer zorgvuldige, geleidelijke evaluatie maken van wat het beste is voor Oekraïne als natie en daarmee ook wat het beste is voor het Oekraïense volk.

Er zijn mensen in het Westen, in Oekraïne en in Rusland, die zullen zeggen wat zou er gebeurd zijn als de Oekraïense natie zich niet had verzet? Als ze Rusland gewoon hadden laten binnentrekken en het overnemen? Zou dat niet beter zijn geweest voor het Oekraïense volk? Zouden er dan niet minder soldaten zijn gesneuveld, minder burgerslachtoffers zijn, minder steden en gebouwen verwoest?

Welnu, het antwoord daarop is geen duidelijk ja of nee. Want de Russen waren niet zomaar een bevrijdingsactie van plan. Ze wisten dat er wel weerstand zou ontstaan bij het Oekraïense volk. Ze konden niet voorzien hoeveel, maar ze wisten dat het nodig zou zijn. En je kunt dit zelfs op internet vinden; dat ze hun intenties publiceerden over hoe ze systematisch Oekraïne zouden overnemen, de nationale identiteit van mensen zouden vernietigen, onder andere door miljoenen mensen te deporteren naar concentratiekampen, vooral in Rusland. Ze waren van plan een groot aantal burgers te doden en je kon duidelijk zien dat dit gebeurde in sommige van de bezette gebieden ten noorden van Kiev.

En ik kan u verzekeren dat er in alle bezette gebieden, in alle door Rusland bezette gebieden, systematisch burgers worden gedood die als een gevaar worden beschouwd. Er worden systematisch mensen gemarteld van wie ze denken dat ze informatie hebben, er worden systematisch vrouwen verkracht. En niet alleen voor een of ander militair doel, maar als een moderne versie van Stalins rode terreur, waar niemand zich veilig kan voelen voor deze marteling, verkrachting en moord. Het is gewoon een herhaling van Stalins rode terreur. Dit zou ook zijn gebeurd als de Oekraïners zich hadden overgegeven. Maar we kunnen wel zeggen dat er op dit punt minder soldaten zouden zijn gesneuveld als de Oekraïners zich niet hadden verzet. Maar veel meer burgers zouden zijn gedood en gedeporteerd.

Op lange termijn zou de Oekraïense nationale identiteit uiteindelijk vernietigd zijn. En miljoenen mensen zouden zijn vermoord, gemarteld of gedeporteerd. We hebben het niet over een zachte overname van een natie. Dit was Rusland van plan, extreem wreed. Je zou kunnen zeggen dat wat er nu aan de hand is ook wreed is. En dat is waar. En het laat je maar één ding zien, het gebrek aan menselijkheid van Rusland, de Russische natie, de Russische leiders, de Russische soldaten en veel mensen van het Russische volk. Wat ze aan menselijkheid missen, maken ze goed met wreedheid, zou je kunnen zeggen. En dit is een triest feit over het Rusland van tegenwoordig.

Ik ga de Oekraïense leiders niet vertellen wat ze moeten doen, maar het is duidelijk dat als er een ideale uitkomst van de oorlog was, als er een ideale uitkomst was, dit vanuit mijn perspectief de grootste groei van zowel het Russische als het Oekraïense volk zou zijn. Laten we beginnen met Oekraïne.

Het beste resultaat dat mogelijk is, zou een versterking van de Oekraïense nationale identiteit zijn en eenwording van de mensen in Oekraïne, of ze nu Russisch of Oekraïens spreken. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft Oekraïne een soort schizofrene nationale identiteit gehad, omdat veel mensen naar Rusland neigen en een zekere loyaliteit jegens Rusland voelen. En dit betekent dat er geen sterke nationale identiteit was, geen verenigde nationale identiteit. Het ideale resultaat zou zijn dat dit wordt versterkt, dat er een duidelijke nationale Oekraïense identiteit zou komen. Er zou een duidelijke nationale identiteit zijn als een land dat een moderne democratie wil zijn, corruptie wil overwinnen en lid wil worden van de EU. Dan zou er een duidelijke eenwording zijn onder de overgrote meerderheid van het Oekraïense volk.

Nu is het mogelijk dat dit in de regio Donetsk niet kan worden bereikt, omdat te veel mensen Russisch spreken. En degenen die niet Russisch zijn, zijn ofwel naar Rusland gedeporteerd, of naar West-Oekraïne gevlucht. Het kan daar misschien niet, maar wel in de rest van Oekraïne. Dit is een mogelijkheid, zoals we al eerder hebben gezegd, idealiter had je in deze regio’s een openbaar referendum kunnen houden. En als de meerderheid zich bij Rusland wilde aansluiten, dan had men dat kunnen doen. Maar dit zal natuurlijk onmogelijk zijn. Ik weet heel goed dat Rusland van plan is zoiets te houden. Maar het zal een schijnvertoning zijn, want de mensen die naar Oekraïne neigen, zijn ofwel gevlucht of met geweld naar Rusland verhuisd, of ze zijn gemarteld en vermoord, waardoor ze niet eens willen stemmen. Dit kan nooit een vrij democratisch referendum zijn.

Laten we ons nu wenden tot Rusland. Wat is de beste uitkomst voor Rusland? De uitkomst die de grootste groei schept voor het Russische volk en de Russische natie. En ik kan je wel vertellen dat het Russische volk net zoals het geval was met het Duitse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog, heel erg gevangen zit in hun huidige denkwijze. Het Duitse volk werd gedwongen om hun denkwijze los te laten door de totale nederlaag in de oorlog en de ontmaskering van de onmenselijkheid en wreedheid tijdens de Holocaust.

Helaas zou het resultaat dat voor de grootste groei zou zorgen in Oekraïne, de ontmaskering van de wreedheid en onmenselijkheid van de Russische strijdkrachten in Oekraïne zijn voor de hele wereld en zelfs voor het Russische volk. Dit zou kans maken om een aanzienlijk deel van het Russische volk wakker te schudden om Rusland op een nieuwe koers te zetten, waarbij het volk zou zeggen: “We moeten veranderen. We kunnen niet doorgaan met deze onmenselijkheid en wreedheid. We moeten hogerop komen.”

Praktisch gezien zou dan natuurlijk het Poetin-regime moeten vallen, zodat er een vrije pers en onafhankelijke media komen die kunnen blootleggen wat er werkelijk gebeurt. Het zou kunnen gebeuren door de mensen zelf, door zichzelf te onderwijzen, onderling te praten, iets wat natuurlijk niet kan worden gestopt door staatscensuur en onderdrukking. Een van de grote belangrijkste bewegingen die deze omslag zouden kunnen vergemakkelijken, zijn in feite Russische moeders van wie zonen als soldaten in Oekraïne zijn of zijn geweest en die weten dat ze stelselmatig door de regering zijn voorgelogen, ofwel omdat hen is verteld dat hun zonen niet in Oekraïne waren toen dat wel zo was of dat ze niet dood zijn. Ze zijn niet gewond. Ze worden gewoon niet verantwoord, ze ontbreken.

Als steeds meer Russische moeders beginnen te beseffen dat hun zonen ofwel zijn omgekomen in een zinloze oorlog en hun hele leven gewond en invalide zijn, of dat ze thuiskomen en niet fysiek gewond zijn, maar psychisch voor het leven verlamd, dan kan dit mogelijk zo’n beweging creëren dat zelfs Poetin het niet zou kunnen negeren en dan zouden de verhoudingen beginnen te verschuiven.

Zoals we eerder hebben gezegd, bestaat ook de mogelijkheid dat Poetin zijn lichaam zou kunnen verlaten, hetzij vanwege een verschuiving in het Russische volk of vanwege een wereldwijde verschuiving, omdat er genoeg mensen op de wereld zouden zeggen: “We hebben genoeg van Poetins wreedheid en onmenselijkheid. We hebben genoeg van het bedreigen van de wereldorde waarin we nu al zoveel jaren genieten van vrede en welvaart.”

Wat kan het Oekraïense leiderschap doen? Welnu, ze kunnen, zoals ik al zei, allereerst beoordelen of het mogelijk is om Rusland militair te verslaan? Als dit mogelijk is, wat zou de prijs dan zijn met betrekking tot levens die verloren zijn gegaan? Zijn we bereid om die prijs te betalen? Als ze hebben vastgesteld dat het ofwel niet mogelijk is, of te duur zou zijn, wat is dan het andere scenario? Is het hen de regio Donetsk te geven of zelfs meer, aangezien ze ook delen van Zuidoost-Oekraïne hebben ingenomen? Wat is haalbaar, wat is praktisch? Ik zou de Oekraïense leiders niet willen vertellen wat ze moeten doen, dit is iets dat zij moeten beslissen. En ze kunnen het nu niet beslissen, er moet meer tijd verstrijken voordat er een bepaalde richting duidelijk wordt. En een bepaald scenario het meest haalbaar lijkt.