Laat het Oude los!

Geascendeerde meester Padma Sambahava, 1 oktober 2021 – Webinar voor Korea

IK BEN de geascendeerde meester Padmasambhava. IK BEN de Boeddha Padmasambhava. IK BEN de Vajra Goeroe Padmasambhava. Je hebt de realiteit; Je hebt mythes; je hebt feiten; je hebt fictie. In het Tibetaanse Boeddhisme vind je een uitgebreide constructie, andere vormen van boeddhisme rondom Padmasambhava – de naam Padmasambhava, wie Padmasambhava was, wat hij deed, wanneer hij verscheen, hoe hij verscheen, waarom hij verscheen, op welke manieren hij zich manifesteerde, enzovoort.

Als je dit uitgebreide, tamelijk uitgebreide materiaal bekijkt, dan moet je zeggen dat het meeste ervan fictie, een mythe, is. Dit houdt niet in dat het volkomen nutteloos is, omdat er in alle eeuwen mensen zijn geweest die op een constructieve manier gebruik hebben kunnen maken van het materiaal. Er zijn ook veel mensen, in feite de meeste mensen, die in de uiterlijke vorm van het materiaal vast zijn komen te zitten; die zich richten op de uiterlijke vorm van het materiaal en die niet in staat zijn om verder te kijken dan die uiterlijke vorm.

Dit vormt natuurlijk een uitdaging voor de geascendeerde meesters, de uitdaging die wij als spirituele meesters hebben, altijd hebben gehad en ook altijd zullen blijven houden op een onnatuurlijke planeet. Wij houden die uitdaging zolang de aarde een onnatuurlijke planeet blijft, omdat er dan een barrière bestaat, een gat omdat je niet rechtstreeks kunt waarnemen dat de materie een vorm van energie is en dat het materiële rijk niet gescheiden is van het spirituele rijk, maar een uitdrukkingsvorm van het spirituele, een verlengstuk van het spirituele, een manifestatie van het spirituele.

Als je dan naar die mythes en ideeën gaat kijken die in het leven zijn geroepen, dan zie je dus dat er een traditie bestaat waarin Gautama Boeddha, of Shakya Muni zoals hij werd genoemd in die tradities, de komst van Padmasambhava heeft voorspeld. Er zijn tradities waarin staat dat Gautama de komst van een toekomstige Boeddha heeft voorspeld die nog verlichter zou zijn dan hij. Maar volgens die tradities was Gautama al volledig verlicht en dan kun je niet nog verlichter worden, dus dat kon niet de ware betekenis ervan zijn. Maar het toont hoe belangrijk Padmasambhava was in de gedachten van de Boeddha. Dit is een typisch voorbeeld van de lineaire geest die spirituele concepten lineair probeert te maken opdat je gedachten het kunnen begrijpen en beheersen.

Wat is de waarheid? De waarheid is dat Gautama een wezen was dat is geïncarneerd. Wij hebben jullie als studenten van de geascendeerde meesters geleerd dat Gautama al heel lang geleden voor de eerste keer is geïncarneerd, dat hij afdaalde naar het dualiteitsbewustzijn, daarin gevangenzat en in de dualiteit verdwaalde, maar dat hij na veel levens ontwaakte uit de dualiteit. Na nog veel meer levens had hij het bewustzijnsniveau bereikt waarop hij zich plaatste voor zijn laatste incarnatie en de Boeddha te worden – omdat hij in die incarnatie Boeddhaschap bereikte. Daarom is Gautama een voorbeeld dat alle mensen kunnen volgen. Het is de bedoeling dat Gautama een voorbeeld is voor alle mensen, dat alle mensen verlichting kunnen bereiken. Waarom? Omdat alles de Boeddhanatuur in zich heeft. Ieder menselijk wezen heeft dus het potentieel om de bewustzijnsstaat te bereiken die Gautama Boeddhaschap of Nirvana of verlichting noemde.

Gautama moest dus als voorbeeld dienen, Wat heeft de lineaire geest met Gautama gedaan. Welnu, de lineaire geest wil vergelijkingen maken. Geen enkele religie verschijnt in een vacuüm, en het boeddhisme kwam dus op in een land, een spirituele traditie, in een streek, die werd gedomineerd door het hindoeïsme en waar al heel lang door de hindoeïstische denkwijze heerste. Gautama gaf een alternatief voor de denkwijze van de hindoes, maar de lineaire gedachten van de mensen die zichzelf volgelingen van Boeddha noemden, wilden het boeddhisme met de hindoeïstische religie vergelijken. Wat betekent vergelijken? Nu, het moest beter, hoger, verder geavanceerd zijn dan het hindoeïsme.

Daarom hebben zij de mythe geschapen dat Gautama niet alleen een menselijk wezen was die door vele incarnaties heen het niveau van Boeddha had bereikt; Gautama was al speciaal vanaf zijn geboorte en er waren mensen die zeiden dat hij nooit eerder was geïncarneerd, maar als verlicht wezen is geïncarneerd.

Hij werd op een bijzondere manier geboren, er gebeurden wonderen rondom zijn geboorte, net zoals er bij Jezus van alles gebeurde. Wat heeft de lineaire geest gedaan met het voorbeeld van Boeddha? Die heeft verklaard dat dit van generlei waarde was, omdat Gautama zo speciaal was dat niemand hem kon evenaren en zijn voorbeeld volgen, je moest zo geboren worden, want anders had je geen enkele kans om dezelfde staat als Gautama te bereiken.

Omdat men wilde dat het boeddhisme superieur was aan het hindoeïsme, in feite de hoogste religie, moest Gautama het allerhoogste verlichte wezen zijn, hij moest volledig verlicht zijn. Toen Gautama dus zei dat er iemand zou komen die meer verlicht zou zijn dan hij, kon de lineaire geest die bewering niet accepteren omdat die maar op één manier over verlichting kan denken. Als de Boeddha de allerhoogste spirituele leraar was, dan moest hij ook het allerhoogste bewustzijnsniveau hebben bereikt. De waarheid is natuurlijk dat de eenvoudigste verklaring voor verlichting is dat je het hoogste bewustzijnsniveau hebt bereikt dat op aarde mogelijk is; daarboven ligt natuurlijk het geascendeerde rijk.

In het geascendeerde rijk is er een lange aaneenschakeling van diverse planeten die te maken hebben met deze niet-geascendeerde sfeer, tot aan de hogere sferen waar wij over hebben gesproken. Er zijn dus heel veel, heel erg veel, in feite ontelbaar veel wezens in het geascendeerde rijk die een veel hoger bewustzijnsniveau hebben en daardoor ook een hoger niveau van verlichting hadden dan Gautama in zijn laatste incarnatie; of Jezus in zijn laatste incarnatie. Tot aan het volledige Schepperbewustzijn, en zelfs daarna, bestaat de mogelijkheid om verder te transcenderen in bewustzijn. Vanaf het allereerste begin van de mythe over het verschijnen van Padmasambhava is er dus een misverstand in de interpretatie geslopen.

Wat is de waarheid? De waarheid is dat alles een Alpha-aspect en een Omega-aspect heeft. Het Omega-aspect van wat wij vanuit het spirituele rijk kunnen doen, is incarnatie. Iemand incarneert die in vorige levens een hoog bewustzijnsniveau heeft bereikt. In zijn of haar laatste incarnatie demonstreert die persoon het hoogste bewustzijnsniveau dat je op aarde kunt bereiken, of in ieder geval een zeer hoger niveau daarvan en daarna ascendeert die persoon. Dit is het Omega-aspect, je incarneert fysiek.

Het Alpha-aspect is dat een geascendeerde meester in bepaalde omstandigheden, onder bepaalde voorwaarden, aan mensen mag verschijnen die zijn geïncarneerd. Dit is geen incarnatie. Padmasambhava was een verschijning, geen incarnatie. Ik ben niet fysiek op aarde geïncarneerd. Ik heb niet eens een fysiek lichaam aangenomen zoals in zeldzame gevallen is gedaan door geascendeerde meesters. Mijn verschijning was strikt spiritueel – wat betekent dat? Het betekent dat die fysiek niet te zien was. De meeste mensen hebben mijn verschijning niet gezien, als mijn verschijning aan hen onthuld werd. Twee mensen kunnen naast elkaar staan; de ene ziet niets bijzonders, de andere heeft de verschijning van Padmasambhava gezien, of beter heeft de verschijning van Padmasambhava gevoeld.

Wat is hier de bedoeling van? Hiermee wil ik de manier waarop spirituele vooruitgang op aarde plaatsheeft, laten zien. Dit gebeurt door fysiek te incarneren en door progressieve openbaring, een aaneenschakeling van openbaringen. Als je hier goed naar kijkt, dan heeft de Boeddha gezegd dat hij zag dat er behoefte was aan voortdurende progressieve openbaringen. Hij kwam een bepaalde leer geven, een bepaalde waarheid brengen, maar er zou nog een hogere leer komen, een geascendeerde meester die zelfs nog een hogere leer zou geven dan Gautama mocht doen gezien het collectieve bewustzijn in de tijd. Zo is het altijd geweest. De waarheid is dat Padmasambhava zoals ik ben, een geascendeerde meester was. Waar en wanneer ik ben geascendeerd, is niet van belang voor de huidige discussie, maar het was heel lang geleden in een melkwegstelsel ver weg en ik verscheen als geascendeerd wezen, als geascendeerde meester op aarde. Wij gebruikten destijds niet die terminologie, omdat die toen nog niet gebruikt werd, maar toch.

Het concept dat ik kwam brengen, is dat er verborgen leringen (terma’s) zijn, die alleen studenten (tertönen/tertöns?) kunnen vinden die zover zijn dat ze die kunnen vinden. Tegenwoordig zou je zeggen: leringen die het geascendeerde rijk al zijn geopenbaard maar die nog niet naar het fysieke rijk zijn afgedaald, die niet zijn opgeschreven of uitgesproken door een boodschapper in het fysieke rijk. Die bestaan alleen in het identiteitsrijk en alleen degenen die hun bewustzijn naar dat niveau kunnen verhogen en zich daar rechtstreeks op kunnen afstemmen zullen die leringen kunnen bevatten.

Een verlichte leraar die in een fysieke vorm verschijnt, geeft bepaalde leringen. De bedoeling van die lering is tweeledig. De eerste is dat hij de gewone mensen in parabels iets leerde, zoals Jezus ook deed. Bepaalde leringen worden dus voor een breed publiek gegeven die er nog niet aan toe zijn aan een hogere lering. Ze krijgen iets om in te duiken en wat ze kunnen gebruiken om hun bewustzijn te verhogen als ze dat willen. Maar er is ook nog een hogere lering, die Jezus aan zijn discipelen heeft uitgelegd als hij met hen alleen was. Ook Gautama heeft alles aan zijn discipelen uitgelegd wanneer ze onder elkaar waren en dat waren alleen degenen die toe waren aan de hogere lering.

Daarnaast zeiden Jezus en Gautama allebei dat er nog andere leraren zouden komen, hogere leraren. “Ik zal de Vader bidden dat hij jullie een Trooster zendt”, enzovoort. Daarom zijn er altijd progressieve openbaringen geweest voor de mensen die in staat zijn en bereid om hun bewustzijn te verhogen en dat te bevatten.

Wat zouden we heel graag zien gebeuren als resultaat van de openbaringen die we door deze boodschapper hebben gegeven? We zouden graag willen dat er in ieder geval een bepaald aantal studenten in staat is om verder te kijken dan de uiterlijke lering die we hebben gegeven, en dat zij begrijpen wat wij rechtstreeks uit het geascendeerde rijk geven, zodat je daar geen boodschapper voor nodig hebt.

Dit is een enigszins unieke kans, omdat de meeste boodschappers in vroeger tijden wel gehecht raakten aan hun positie, de leer die zij uitbrachten, en wilden dat die de hoogste leek. Omdat deze boodschapper die behoefte, dat verlangen, niet meer heeft, kunnen we open en duidelijk zeggen dat het natuurlijk niet de bedoeling is da alle studenten afhankelijk moeten blijven van deze boodschapper in fysieke vorm om contact met ons, de geascendeerde meesters, te maken. Wij willen dat zo veel mogelijk van onze studenten in staat raken om rechtstreeks in contact met ons te komen.

Dat wil niet zeggen dat jullie allemaal dictaten beginnen op te nemen of leringen geven die de concurrentie aangaan met de leer van deze boodschapper, omdat dit verwarring zou scheppen. Het betekent dat veel van jullie het potentieel bezitten om rechtstreeks iets van ons te ontvangen wat je vervolgens kunt gebruiken om een bepaald terrein te verduidelijken waarop jij ervaring en expertise hebt. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle religies, er is een grote behoefte aan vernieuwing in alle religies. In het boeddhisme is het proces net zo verlopen als bij het hindoeïsme en vast komen te zitten in de uiterlijke vorm van de leer. Dit was natuurlijk nooit de bedoeling. Het was niet de bedoeling dat de focus op de uiterlijke vorm van de leer zou komen te liggen; de bedoeling van die leer is transcendentie van de uiterlijke vorm.

Enkelen van jullie hebben ervaring met het boeddhisme, diverse vormen van boeddhisme, het Zenboeddhisme, andere, en jullie hebben het potentieel om daar vernieuwing in te brengen. Jullie kunnen je voordeel doen met de leringen die deze boodschapper heeft gegeven over een open geest. Enkelen van jullie weten veel meer af van het boeddhisme dan deze boodschapper. Daarom kunnen jullie ideeën van ons naar buiten brengen, ideeën van ons ontvangen die hij niet kan ontvangen tenzij hij aanzienlijk veel tijd besteedt aan het bestuderen van dit onderwerp en dat willen we liever niet. Hetzelfde geldt voor het christendom, het hindoeïsme, de islam en dit geldt ook voor veel andere terreinen van de samenleving.

Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de wetenschap. Er is grote behoefte aan en sommigen van jullie zijn getraind als wetenschapper. Dit betekent niet dat je nu moet gaan opvallen en zeggen: “Ik ben een fysicus, maar ik geloof in de geascendeerde meesters.” Je brengt gewoon ideeën naar buiten alsof je die zelf hebt bedacht, inspiratie hebt gekregen, omdat het belangrijk is om die dingen naar buiten te brengen. Dit is ook iets wat de meesten van jullie zal opluchten, omdat er wel enige weerstand en tegenstand is tegen het idee van geascendeerde meesters en dat iemand de boodschapper is van de geascendeerde meesters, iets waar deze boodschapper vanaf het allereerste begin mee te maken heeft gekregen. En voor jullie zal het veel gemakkelijker zijn als je niet hoeft te verklaren waar die ideeën vandaan komen, maar ze gewoon presenteert en je de ideeën laat doen wat ze kunnen doen. Dit potentieel bestaat op alle terreinen van de samenleving, het onderwijs, de geneeskunde, de cultuur, de filosofie, elk aspect van de samenleving.

Een concept dat ik in die tijd heb gegeven, was dat er bepaalde mensen waren die schatgraver zijn. Zij zijn op zoek naar verborgen schatten. Veel boeddhisten hebben dat letterlijk geïnterpreteerd, dat het schatten zijn die je echt kunt vinden, of dat er een geschrift in de Himalaya in een grot verborgen ligt en dat dit zich ineens voor jou opent. Dat betekent het helemaal niet. Het is een lering, soms niet eens in woorden gegeven, maar soms ook wel bestaand uit woorden die je rechtstreeks uit het geascendeerde rijk ontvangt. Dit willen we bij zoveel mogelijk studenten zien.

Dit betekent niet dat jij je afscheidt van deze boodschapper, op deze boodschapper neerkijkt, hem afbreekt, bewijst dat hij geen gelijk heeft of iets dergelijks. Het gaat erom dat je begrijpt dat je het potentieel bezit om naar binnen te gaan, de uiterlijke leringen te gebruiken om innerlijk contact te maken en rechtstreeks van ons iets ontvangt.

Wat houdt dit precies in? Hadden we niet een soortgelijk idee in eerdere dispensaties van geascendeerde meesters? Ja natuurlijk! Helaas hebben veel mensen in die dispensaties dat op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Zij dachten dat zij klaar waren om die ideeën te ontvangen; wanneer ze iets over die ideeën hoorden, dan moest dit wel komen omdat zij eraan toe waren om die ideeën te ontvangen. En daarom hoefden ze alleen maar decreten op te zeggen, of dictaten te bestuderen, of naar dictaten te luisteren en zich op de meester af te stemmen en de ideeën te ontvangen.

Maar hoe is deze boodschapper boodschapper geworden? Hier denken jullie maar zelden over na en soms realiseert hij het zich niet eens. Wat waren de eerste impulsen die hij van de geascendeerde meesters heeft ontvangen? Dat was geen geavanceerde openbaring, of inzicht, of een lering. Dat waren inzichten in zijn eigen psychologische problemen en wat hij daarvan moest oplossen. Die periode heeft voor hem meer dan vijftien jaar geduurd voor hij rechtstreeks door Jezus kon worden getraind om de boodschapper te worden die hij nu is, maar hij is nu wel verder dan toen.

Wat is dus de eerste openbaring die je van het geascendeerde rijk zult ontvangen? Dat zullen hints, aanwijzingen, sensaties in je lichaam, visies, indrukken over dingen zijn die je in je eigen psyche moet helen. Dit is de training. Hier moet iedereen doorheen. Let je er wel op dat ik heb gezegd: iedereen. Niemand uitgezonderd. Als je denkt dat jij een uitzondering bent, dan houd jij jezelf voor de gek en ga je een doodlopende weg in en maak je misschien contact met de valse hiërarchie van bedriegers, die je maar al te graag willen vertellen hoe geweldig en speciaal jij bent en die je de rest van je leven op die doodlopende weg vast laten zitten.

Jullie moeten hier allemaal doorheen. Veel van jullie zijn al aan dat proces begonnen, veel van jullie hebben al veel indrukken van ons ontvangen en hebben die constructief gebruikt om je bewustzijn te verhogen. Ik zeg niet dat jullie nu allemaal weer vanaf de bodem moeten beginnen, maar je moet naar enkele psychologische problemen willen kijken. Als je dat niet wilt, dan blokkeer je de deur van je geest. De deur naar je geest staat niet open.

Wat bedoelen we met de deur naar je geest? De deur naar je geest kan geblokkeerd zijn op het identiteitsniveau, op mentaal niveau, op emotioneel niveau of op het fysieke niveau en daarmee bedoelen we de bewuste gedachten. Om je bewustzijn te veranderen, moet je uiteindelijk een bewust inzicht krijgen. Je moet de beslissing nemen dat je bereid bent om iets ouds los te laten en een hoger begrip te omarmen. Je moet het oude willen loslaten. Horen jullie mij, mijn geliefden? Jullie moeten bereid zijn om het oude los te laten.

Dit is de allergrootste beperking voor de geascendeerde meesters: Studenten die het oude niet los willen laten. Er zijn zoveel dingen waar mensen aan gehecht zijn en die ze niet willen loslaten. Wij staan klaar, wij willen jullie dat hogere inzicht geven. Jullie hebben jezelf voorbereid, er is een open plek in je identiteitslichaam, in je mentale lichaam, je emotionele lichaam, maar op bewust niveau zijn jullie gedachten gehecht aan iets wat jullie niet willen loslaten en daarom kunnen jullie het inzicht dat wij jullie geven, niet verankeren. Een voorbeeld: sterke meningen.

Enkelen van jullie hebben dit jaar sterke meningen over Covid gehad, over vaccins, het dragen van maskers. Enkelen hebben een duidelijke mening over de verkiezingen in de Verenigde Staten en een bepaalde president geuit. Ik ga geen ruzie met jullie maken over die meningen. Ik ben hier alleen maar om aan te geven dat jij, elke keer wanneer je een duidelijke mening verkondigt, niet verder wilt kijken dan je neus lang is, niet bereid bent om die te betwijfelen, niet bereid bent om te overwegen of er ook een betere mening kan zijn.

Elke keer dat je dit doet, blokkeer je de stroom. Je bent geen tertön, je bent geen schatgraver, omdat je denkt dat je jouw schat al hebt, en dat is jouw mening. Dit is jouw schat. Je hebt het gevoel dat ‘dit absoluut juist is; dit is heel belangrijk voor mij’. Dit is dus jouw schat en je houdt hem stevig vast. Je klampt je vast aan je ideeën zoals de Zenboeddhisten zeggen. Wat jouw schat ook mag zijn, mijn geliefden, wij accepteren dat jij vrije wil hebt en het recht hebt om die te houden zolang je wilt ervaren dat je die schat vasthoudt.

Ik vertel je niet wat je wel of niet mag doen. Ik wijs er alleen maar op dat je niet van twee walletjes kunt eten. Je kunt niet vasthouden aan iets op aarde en hogere ideeën uit het geascendeerde rijk ontvangen. Dat kán niet.

Sommigen van jullie worden er een beetje moe van om dit steeds weer te horen. Misschien vinden enkelen wel dat we het de laatste paar jaar al vele malen hebben gezegd. Dat komt omdat we nu op een bepaald punt zijn; veel studenten zijn bereid om dit niveau van de leringen die we tot nu toe hebben gegeven te ontstijgen. We hebben echter nog niet het cruciale aantal studenten bereikt die dat willen. Daarom kunnen we die niet op een hoger niveau brengen en leringen gaan geven die van een hoger niveau zijn. De boodschapper kan het, de boodschapper is ertoe bereid, maar er is een Omega-aspect voor nodig bij de groep studenten die bereid zijn om oude ideeën los te laten, er niet aan vast te houden, zich er niet aan vast te klampen.

Veel van jullie begrijpen heel goed wie de geascendeerde meesters zijn, wat wij onderrichten, hoe het universum werkt. Jullie begrijpen hoe het scheppen van eerdere sferen in zijn werk ging, wie de gevallen wezens, en al die dingen meer. Maar we kunnen nog meer vertellen, de vraag is dus wanneer veel van jullie zover zijn dat ze meer willen opdat wij meer kunnen geven? Nogmaals, we vertellen jullie niet wat je wel of niet moet doen. We maken jullie de situatie eenvoudig duidelijk. Ondertussen zeggen we ook dat degenen onder jullie die openstaan voor een hogere lering, niet op de rest zullen wachten. Ga rechtstreeks naar binnen en begrijp die lering. Er zit een limiet aan wat wij in fysieke vorm door deze boodschapper naar buiten kunnen brengen, maar geen enkele limiet aan wat jullie individueel in je innerlijk kunnen ontvangen. De enige limiet is jullie openheid van geest.

De waarheid over de situatie op aarde is dat de overgrote meerderheid van de mensen die tegenwoordig zijn geïncarneerd, zogenaamd ‘mentale heilige koeien’ heeft waar ze zich aan vasthouden, die ze omklemmen, die ze niet los willen laten. En dit blokkeert het Gouden Eeuwbewustzijn. Zoals Gautama Boeddha heel zorgvuldig in het webinar over ideologie heeft uitgelegd, zijn er veel mensen gehecht aan een ideologie die niet een ideologie is in traditionele zin maar ideeën zijn waar je volgens hen niet aan mag twijfelen. En zoals Kuan Yin in haar magnifieke verhandeling heeft gezegd zijn er heel veel misverstanden, heel veel beperkingen, heel veel blokkades in de gedachten over de materie, de aard van de fysieke materie en wat er kan veranderen en wat niet.

Laat ik jullie vertellen wat er op aarde wel of niet kan worden veranderd. Alles. Elk ding kán worden veranderd. Er is níéts wat je níét kunt veranderen, want op het moment dat je de materie minder dicht maakt, worden dingen mogelijk die tegenwoordig onmogelijk lijken. Waarom denke je dat er meer grondstoffen onder de grond zijn ontdekt dan ooit tevoren? Je zou kunnen zeggen dat de techniek diverse sensoren heeft en dat radars de grond kunnen binnendringen, en dergelijke, maar de vraag is eigenlijk waarom ze die technologie tegenwoordig hebben en vijftig jaar geleden niet? Omdat het bewustzijn is verhoogd en het gevolg daarvan is dat de materie niet zo dicht meer is.

Dit houdt in dat die technologie nu wel werkt terwijl het vijftig jaar geleden niet zou kunnen werken omdat de materie dichter was en die stralen de materie niet konden binnendringen. Er zijn heel veel, heel subtiele, verstrekkende gevolgen van die gedachten en ideeën dat wij beseffen dat dit overweldigend is voor de meeste mensen. Het kan ook overweldigend zijn voor jullie, onze studenten. Maar nogmaals, jullie hoeven niet alles te weten op elk terrein van de samenleving. Wat hebben we al vele malen gezegd? Kies een terrein dat je hart aanspreekt, richt je daarop, leidt jezelf daarin op, word een expert.

Je hoeft niet beslist, maar we zeggen ook niet dat je het niet hoeft te doen, naar een universiteit en een PhD op dat terrein te behalen. Maar word expert op een bepaald terrein, want dan weet je meer dan de gemiddelde persoon. Je bent slimmer dan de gemiddelde beer in deze streek. Daardoor kun je met meer inzicht spreken en mensen laten nadenken. Het is geen kwestie van mensen overtuigen of bekeren, mijn geliefden. Het gaat erom dat je hen laat nadenken.

Als jij je daar niet van bewust bent, bestudeer dan de dialogen van Socrates en wat de methode van Socrates wordt genoemd. Socrates wilde mensen er niet van overtuigen om een bepaalde filosofie, religie of theorie te geloven. Hij wilde alleen maar dat de mensen verder dachten dan hun huidige ideeën. Hij zei niet tegen hen wat ze moesten denken, hij twijfelde gewoon aan hun bestaande overtuigingen en ideeën, wees hen op inconsistenties, tegenstellingen, gebreken en liet de mensen daardoor nadenken. Anderen werden boos, wilden hem afwijzen en veroordeelden hem uiteindelijk ter dood, maar dit zal in de moderne wereld waarschijnlijk niet gebeuren. Word dus vrolijk, ben bereid om aan iets te twijfelen, wees tevreden als je mensen zover kunt krijgen dat ze aan ideeën gaan twijfelen.

Mijn geliefden, het is heel erg belangrijk voor spirituele mensen dat ze dit hele bewustzijn wegdoen dat jullie inspanningen een fysiek, meetbaar, resultaat moeten hebben. De gevallen wezens hebben bedacht dat je gefaald hebt als je geen zichtbare, meetbare resultaten ziet en dit is een heel sterk bewustzijn op het fysieke, mentale, emotionele en identiteitsniveau. Wat hebben we steeds weer gezegd? De doorslaggevende factor voor de vooruitgang van de aarde is het verhogen van het collectieve bewustzijn. Wat je ook doet, een opleiding doen, je openstellen voor nieuwe ideeën, een onderwerp bestuderen, daarmee verhoog jij je bewustzijn en trek je het geheel op.

Jullie hebben al impact gehad. Decreten en invocaties opzeggen heeft impact. Je ziet misschien niet direct fysieke resultaten. Wij begrijpen heel goed dat jullie zijn opgegroeid in een cultuur – vooral de mensen die in het westen zijn opgegroeid – waarin jullie één enkel gevolg kunnen isoleren, dat jullie in staat zijn om één enkele oorzaak te vinden. Maar wat hebben wij jullie de laatste paar jaar verteld over de onderling afhankelijke oorsprongen, dat alles met elkaar in verband staat in een heel complex levensweb. Je kunt in deze onderling verbonden wereld niet één enkele oorzaak en gevolg eruit halen, want dat bestaat niet, dat is fictie. Dat is net zo’n mythe als de dingen die ze over Padmasambhava zeggen, of dat Gautama zo speciaal is. Het is een wetenschappelijke mythe in plaats van een religieuze mythe, maar het blijft fictie.

Er zijn geen aparte oorzaken, er zijn geen aparte gevolgen. Je kunt alleen maar zeggen: “Wat voor effect heeft het op mijn bewustzijn, kan ik inzien dat mijn betrokkenheid bij de leringen, mijn gebruikmaking van de leringen en hulpmiddelen, mijn bewustzijn heeft verhoogd?” Dan heb je een meetbaar resultaat en dat is het enige resultaat dat je nodig hebt. Maar je moet natuurlijk weten dat jij het bewustzijn van anderen verhoogt wanneer jij jouw bewustzijn verhoogt. Je kunt ook zien dat je andere mensen hebt geholpen, misschien geïnspireerd, als je met hen gaat praten. Maar nogmaals, fixeer je gedachten niet op het spreken over geascendeerde meesters tegen iemand, en dat je iemand moet bekeren om te geloven in geascendeerde meesters en alles te geloven over geascendeerde meesters wat jij gelooft en dat zij decreten moeten gaan opzeggen, en al dat soort dingen moeten gaan doen.

Dit zeggen we niet. Wij zeggen dat jullie de ambassadeur moeten worden van ideeën, het verspreiden van ideeën. Als men geïnteresseerd is hoe jij aan die ideeën komt, dan kun je hen dat natuurlijk vertellen, maar het is niet de bedoeling om de geascendeerde meesters, de leringen van de geascendeerde meesters, deze boodschapper, specifieke boeken, te promoten. De boodschapper wil liever zo anoniem mogelijk blijven en de rest van zijn leven relatief onbekend blijven. Hij heeft dat persoonlijk niet nodig en jij ook niet wanneer je die gescheiden zelven opruimt die jou laten denken dat jij dat nodig hebt.

Je hoeft hier alleen maar te zijn, je bewustzijn te verhogen, de beste bijdrage te leveren die je kunt doen. Maar mijn geliefden, dit is een soort motto voor alle geascendeerde meesters, hoewel we niet echt een motto nodig hebben, maar toch, en dat is: “Wanneer je het geschenk hebt gegeven, dan is jouw taak volbracht.” Het gaat er niet om hoe het geschenk wordt gegeven of niet wordt ontvangen; dat is niet jouw verantwoordelijkheid. De allerhoogste wet in het universum is vrije wil. Je wilt geen karma maken doorcontrole uit te oefenen op hoe iemand anders reageert op wat jij geeft. Je moet ze vrijlaten, loslaten. Wees er tevreden mee dat je het zaadje plant, misschien zal een plant pas later groeien, maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van iemand anders. Het is zijn vrije wil. Jij hoeft je slechts druk te maken over één ding: dat je het geschenk geeft, dat je de open deur bent.

Het gaat er niet om wat er gebeurt. Jij bent de open deur en dat betekent dat er licht en ideeën door jouw bewustzijn heen stromen naar het energiesysteem van de aarde. Zodra ze buiten jouw deur zijn, is jouw verantwoordelijkheid over. Het is geen kwestie van een bepaald resultaat behalen, of dat iemand terugkomt. Veel van jullie zijn zo gewend aan die verborgen dingen waar mensen nooit aan twijfelen en dat jij zogenaamd een reactie moet krijgen wanneer je iets doet.

Zoals we vaker hebben gezegd, hoe weet je of jij een keuze hebt gemaakt als jij de consequenties daarvan niet kent? Maar dat is een lager niveau dan wanneer jij Christusschap begint te manifesteren. Als je Christusschap begint te manifesteren, dan ben je tevreden met het geven, en wanneer je het geschenk hebt gegeven, dan maak jij je niet druk over het resultaat. Dit is voor een deel wat Christusschap inhoudt.

We zien echter veel studenten die al decennialang gehecht zijn gebleven aan het resultaat. Er zijn nog mensen uit vorige dispensaties die dromen van de dag dat hun leer en hun boodschapper wordt erkend als de belangrijkste spirituele figuur in het Aquariustijdperk. Dat zij als geavanceerde studenten worden herkend, net zoals de discipelen van Jezus. Zij waren de degenen die een doorbraak hebben gekregen, zij waren degenen die de planeet voor Saint Germain hebben gered en alle dingen waar zij van dromen. Maar zolang je zo bent, dan zit je vast op een bepaald bewustzijnsniveau, omdat je een respons van de aarde wilt.

Wat hebben we gezegd? Je moet alles waar je aan gehecht bent, loslaten. Je moet op het punt komen waarop de prins van deze wereld en de demonen van Mara niets bij je vinden, waardoor ze jou tot een reactie kunnen verleiden. Wat is de meest basale reactie die je hebt? Dat je een reactie wilt van de wereld, het fysieke rijk, de andere mensen. Zolang je daaraan gehecht bent, vinden de demonen van Mara iets bij jou. Het is heel gemakkelijk om mensen zo te manipuleren dat ze jou afwijzen, maar zelfs als je alle mensen zover zou kunnen krijgen dat ze jouw scherpe meningen bevestigen, dan zou dat je ook gevangenhouden. Of je dus een positieve bevestiging of een afwijzing krijgt, je zit dan nog vast in het responsspel. Je wilt een respons.

Actie – reactie. Je onderneemt een actie, je verwacht een reactie van het universum. Het is natuurlijk, dat snappen we wel. Wat hebben we vaak gezegd? Je zegt misschien dat ik mezelf tegenspreek met betrekking tot het universum dat een spiegel is, dat wat we uitzenden naar ons wordt gereflecteerd. Ja, dat klopt voor een bepaald niveau, maar als je op de hogere bewustzijnsniveaus komt, de hogere niveaus van Christusschap en Boeddhaschap, en je gehechtheid loslaat, dan blijf je onbewogen bij elke reactie die je krijgt. Je maakt je niet druk om een reactie. Je probeert geen bevestiging te krijgen, een bepaald resultaat te behalen. Dat is onthechting.

Dat kan ik gemakkelijk zeggen want ik ben niet op aarde geïncarneerd, maar ik ben wel op andere planeten geïncarneerd geweest en ik weet hoe gemakkelijk je gehecht kunt raken aan dingen. Ondanks het feit dat je gemakkelijk gehecht kunt raken aan dingen, verandert dat niets aan een basaal feit. Je wordt pas vrij van dingen als je vrij bent van je gehechtheid aan dingen. Dat kan niet anders, dat is nooit anders geweest en zal ook nooit anders worden.

Als je een sterke mening over iets hebt, wat het ook is, denk dan eens na waarom je zulke sterke meningen, zulke vaste overtuigingen, hebt. Waarom is dit onderwerp zo belangrijk voor je? Zoek uit waarom je een respons van de wereld over dit onderwerp probeert te krijgen. Probeer je bevestiging te krijgen? Probeer je mensen het met jou eens te laten zijn, om jou aardig te vinden, om jou slim te vinden, om jou slimmer te laten lijken dan zij, wat is het? Waarom hebben je gescheiden zelven, die gehechtheid aan iets op aarde? Er profiteert altijd een zelf van. Je moet je daarvan bewust worden en zeggen: Is dit voordeel eigenlijk wel iets wat ik mijn leven wil laten beheersen of wil ik dit zelf gewoon laten sterven?”

Hoe word je de open deur? Welnu, je deur moet open zijn, je geest moet openstaan. Wat is de kern van de leringen van de Boeddha precies? Hoe je jouw geest kunt openstellen. Wat is de kern van de leringen van Jezus? Hoe je jouw geest kunt openstellen voor de stroom van de geest. “Wat kan het je schelen, volg mij.” Het kan niet anders; zo eenvoudig is het. So basaal, maar zo moeilijk voor de spirituele mensen te bevatten. Zo heel erg moeilijk. Als je kijkt naar de wereld, als je kijkt naar de geschiedenis van spirituele mensen op deze planeet, dan zie je hoe moeilijk het voor mensen is geweest om dit ene, dit ene element op het pad te begrijpen.

Kijk eens naar de tijd van Boeddha die werd gedomineerd door het hindoeïsme. Wat was er van het hindoeïsme geworden? het begon met een paar geschriften of overgeleverde tradities van de Veda’s, die als een directe openbaring waren bedoeld. Dit raakt geleidelijk aan vermengd met andere dingen. Maar er werd langzaamaan een grote constructie van gemaakt. En ineens waren en theorieën die met elkaar in strijd waren en de brahmanen hadden er discussies over. Hoe het was in het spirituele rijk, was het precies zus of zo en daar kwamen allemaal academische, intellectuele discussies over.

Toen de Boeddha dat zag, zei hij: “Hoe kun je dit ooit oplossen als je ziet hoeveel verschillende meningen erover zijn? Hoe kan ik ooit een leer naar buiten brengen om dit hele moeras droog te leggen; al die discussies, al die chaos, diverse meningen, gespleten groeperingen die één mening beter dan een andere vinden en die met elkaar de strijd aangaan?”

“Wat zou ik kunnen doen?”, dacht Gautama bij zichzelf. “Hoe kan ik ooit iets naar buiten brengen wat zo’n verschil zou maken en er niet alleen weer een oorzaak voor verdeeldheid en conflicten en discussies komt?” Het inzicht dat hij toen ontving (tussen haakjes van mij en andere geascendeerde meesters), was dat hij iets naar buiten moest brengen dat niet de twistpunten in de religie van de hindoes oploste, maar het probleem opzijzette van of “er een God is en hoe het spirituele rijk eruitziet”, maar eenvoudig zei: “Laten we praktisch zijn, laten we ons concentreren op iets wat het bewustzijn van mensen kan veranderen, dat het bewustzijn van mensen kan verhogen. En wanneer wij ons bewustzijn verhoogd hebben, dan kunnen we misschien beter over al die indelingen op de wereld heenstappen.” Dit is het doel van het boeddhisme in haar zuivere vorm.

Als je nu naar het boeddhisme kijkt, dan zie je dat er natuurlijk ook een grote constructie aan hangt en het oorspronkelijke element is totaal in de vergetelheid geraakt. Maar het kan toch opnieuw ontdekt worden door mensen die om het boeddhisme geven, de mensen die inzichten hebben, maar ook de achtergrond?

Begrijp je niet dat dit ook met de leringen van de geascendeerde meesters gebeurt? “O, deze dispensatie is de enig juiste, de boodschapper was de hoogste boodschapper, er bestaat geen latere boodschapper, er komt geen boodschapper na deze.” Al die argumenten, al die indelingen. Er is maar één manier om eruit te komen en dat is dat mensen zich persoonlijk op het geascendeerde rijk afstemmen. Omdat we niet in het menselijke moeras willen zitten. Pas als je contact maakt met ons, zul je ervaren dat er meer is dan alleen het menselijke moeras, maar ook je eigen gedachten.

Jouw gedachten kunnen heel erg gehecht zijn aan een bepaalde mening. Maar het is slechts een van de meningen op aarde. Je kunt er alleen maar aan gehecht zijn wanneer je geen ervaring hebt gehad dat er nog een veel hoger bewustzijnsniveau bestaat waarop deze mening niet van belang is omdat het slechts een van de vele is. Het enige wat verschil zal uitmaken, is dat je het zelf ervaart. Je ervaart de Bewuste Jij, zoals wij het hebben genoemd. Zuiver gewaarzijn wordt niet meegezogen in al die indelingen en meningen en gehechtheid aan dingen. Het is de enige oplossing. De enige vooruitgang.

Wij willen dat jullie allemaal die ervaring krijgen. Enkelen hebben die ervaring gehad en zij weten precies waar ik het over heb. Dan merk je ook dat de mensen die deze ervaring al hebben gehad, niet degenen zijn die een sterke mening over iets hebben en degenen die gehecht zijn aan hun meningen, hun verlangen naar bevestiging, moeten nadenken over wat ze de rest van hun leven willen doen. Zijn jullie bereid om jullie pad op een hoger niveau te brengen? We hebben jullie nu op veel verschillende manieren verteld dat jullie niet op dat niveau zijn. Zijn jullie bereid om te veranderen?

We hebben jullie leringen en hulpmiddelen gegeven die je daartoe in staat stellen, die je de kracht zullen geven om dat te doen. Luister nogmaals naar de lering. Luister echt. Open je geest in plaats van bevestiging te zoeken van een bestaande mening. Hoe word jij anders de open deur? Veel van jullie dromen ervan dat ze hoge, geavanceerde ideeën ontvangen die jullie faam of fortuin brengen. Maar hoe zul je die ontvangen als je geen opening hebt in jouw gedachten? En hoe kan die opening er komen als je gehecht bent aan al die uiterlijke dingen? Dat kan niet, mijn geliefden. Je probeert iets wat onmogelijk is. Je hebt een droom die niet kan uitkomen. En dan doe je soms ook nog dit: “Ik had al een resultaat moeten hebben; als de leringen echt werken, dan had ik al resultaten moeten behalen. Omdat dit niet zo is, moet er iets mis zijn met de boodschapper; er is iets mis met de leringen, misschien bestaan de geascendeerde meesters niet eens”, enzovoort.

Het is niet zo dat de leringen niet werken. Jij zorgt ervoor dat ze niet werken. Jij past ze niet toe. Jij luister niet. Jij bent zoals Moeder Maria heeft gezegd: ziende zonder te zien, horende zonder te horen.” En niet alleen jij. Kijk naar 99,9% van de mensen op aarde, zij zien zonder te zien, zij horen zonder te horen. Kijk eens naar alle boeddhisten die deze leringen volgen; kijk eens naar de mensen die zich in gedachten heel erg wijden aan Padmasambhava. Horen ze wel wat ik hen in hun innerlijke gedachten vertel? Nee, omdat ze zo gehecht zijn aan de vorm. De uiterlijke vorm. De wereldlijke vorm. Ze passen niet bij de uiterlijke vorm. Als je een tertön bent, als je een schatgraver bent, als je de terma’s zoekt, pas je dan niet aan de uiterlijke vorm aan.

Mijn geliefden, je kan je wel eens afvragen waarom we maar steeds hetzelfde blijven zeggen. Je zou je kunnen afvragen of wij andere resultaten verwachten en daarom in de definitie van waanzin passen van Einstein, maar in feite verwachten we geen resultaten. Wij geven een lering vanuit een hoger perspectief, die een bepaalde energie heeft die enkele mensen bereikt. De lering die net gegeven is, heeft mensen bereikt die nog niet door de vorige leringen zijn bereikt en zo werken progressieve openbaringen. Veel mensen werden niet bereikt met die lering en dat is precies zoals het moet zijn.

Maar er is een heel erg groot potentieel voor spirituele studenten, niet alleen die van de geascendeerde meesters, maar ook veel andere spirituele studenten die zich meer bewust willen worden en bereid zijn om een stap naar achtereen te doen en erover na te denken: “Waar gaat het om op het spirituele pad; heb ik wel echt begrepen wat het inhoudt om mijzelf te transcenderen, mijn bewustzijn te veranderen, mijn bewustzijn te verhogen? Moet ik echt iets gaan inzien wat ik nu niet heb begrepen? Begrijp ik echt wat het betekent? Het gaat er niet om of ik het allerhoogste inzicht krijg maar dat ik voortdurend een hogere openbaring zie; dat het een voortdurend proces is zolang ik ben geïncarneerd. Heb ik dat geaccepteerd? Of droom ik nog steeds van dat ik de allerhoogste staat bereik waarin de mensen aan mijn voeten zullen vallen en mij aanbidden?”

Heel veel van jullie hebben in jullie Goddelijke plan staan dat jullie veel hoger kunnen komen dan je op dit specifieke moment bent gekomen. Maar je kunt dat niet bereiken als je geen stap naar achteren doen en opnieuw nadenkt, vragen stelt opdat je gaat zien wat je nu nog niet ziet. Je bent waar je bent, omdat je niet over een bepaalde barrière heen kunt kijken. Je doet dat alleen als je eroverheen kijkt. En dat betekent dat je jouw geest moet openstellen en een paar vragen stellen die je nog niet hebt gesteld.

Zoals deze boodschapper heeft beschreven en over gesproken, is hij begonnen met een heel naïef inzicht in spirituele groei en wat het inhield. Hoe kon dat ook anders aangezien hij in een westerse samenleving is opgegroeid die elke vorm van spiritualiteit ontkent? Op een bepaald moment realiseerde hij zich dat de essentie van het spirituele pad is dat je naar iets in jezelf kijkt, iets inziet ook al is het heel onaangenaam en ook al wijst jouw ego dat af. Die verwerpt het, biedt tegenstand. Maar als je bereid bent om het te zien, ernaar te kijken, door de pijn heengaat, dan merk je ineens dat je bent veranderd. Je hebt een omslag gemaakt. Je zit op een hoger niveau dan daarvoor. Misschien een hoger niveau dan je dacht dat je kon komen.

Dit is de essentie van spirituele groei. Het is niet glorieus. Het is hard werken. Het is één klein stapje per keer. Er zijn geen enorme doorbraken en glorieuze openbaringen. Misschien wel een paar, maar naarmate je hoger op het pad komt, worden die steeds minder glorieus, omdat er steeds minder contrasten zijn. Het Nirvana is dus niet zo goed als men zegt, het Nirvana wordt heel erg overschat door mensen die denken dat het de allerhoogste staat van gelukzaligheid is, maar het Nirvana is een totaal neutrale gemoedstoestand vergeleken met de dualistische, gepolariseerde bewustzijnsstaat die de meeste mensen hebben. Er is geen hoog of laag, er is geen genot of onaangename dingen. Er is geen lijden, in ieder geval niet zoals wat de mensen op aarde meemaken. Er heerst natuurlijk voortdurend vreugde, een gevoel van voldaanheid. Maar niets heeft een tegengestelde.

In de geascendeerd staat heeft je bewustzijn geen tegenstelling. Er is geen contrast. Je schommelt niet tussen iets heen en weer, en dit is een van de dingen die je moet opgeven. Je moet het drama opgeven. Het drama dat jij heel speciaal bent, dat je iets speciaals doet. Ik heb jullie nu veel gegeven om omver na te denken, en als je wilt, lees dan deze verhandeling nog een keer door of beluister hem opnieuw. Er zit veel in de woorden verborgen. Tussen de regels door. En als je dit dictaat en de opname van mijn mantra opnieuw wilt doen die jullie eerder hebben gedaan, dan kunnen jullie je op mij afstemmen.

Jullie kunnen dan de verborgen schat vinden die ik jullie wil geven. Je kunt een tertön worden, sommigen zijn dat al, dus ga door met je goede werk, want ik houd niets voor je achter. Jij bent degene die iets voor mij achterhouden. Dat is natuurlijk jouw keuze; jouw recht om die keuze te maken. Ik zeg alleen opnieuw: “Wil je dit of wil je dat?” Want je kunt niet beide krijgen, dat is de essentie van het leven op aarde. Bepaalde dingen sluiten elkaar wederzijds uit. Een gesloten geest en spirituele groei sluiten elkaar wederzijds uit. Gehecht zijn aan ideeën en spirituele groei sluiten elkaar wederzijds uit.

Mijn geliefden, ik heb nu gezegd wat ik wilde zeggen en verzegel jullie in de vrolijke vlam die IK BEN. IK BEN de Vajra Goeroe, en dat houdt in: “Ik eis mijn recht op om mijzelf op aarde te openbaren door middel van degenen die zich op mijn Aanwezigheid, mijn Wezen, kunnen afstemmen.”