Het Bewustzijn achter de Grote Muur verwijderen

ONDERWERPEN: De illusie van ‘één China’ – Een nieuwe kans om het isolationisme te overwinnen

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 21 juni 2012

IK BEN Aartsengel Michaël. Ik ben hier, ik doe mijn voordeel met het feit dat ik hier mensen heb die fysiek geïncarneerd zijn, die bereid zijn het licht te dragen. Daardoor worden jullie een fysiek anker en dit geeft mij het gezag om door de sluier heen te stappen. Ik kom samen met miljoenen engelen om de hele rol van het lager etherische, mentale, emotionele en fysieke niveau van het bouwen van deze Grote Muur van China en het hele bewustzijn dat erachter zit op te rollen.

Je zou kunnen visualiseren dat miljoenen engelen deze grote muur aan de oostkant beginnen op te rollen, niet dat zij er een strakke knot van maken, maar een spiraal die steeds hoger opklimt en vooruit gaat, terwijl hij steeds meer van die muur en deze annalen die in de vier niveaus van het materiële universum zitten, opneemt. De engelen gaan steeds verder omhoog, zover je maar kunt zien. Terwijl ze opstijgen, zie je misschien dat dit, oorspronkelijk zwarte archief, geleidelijk in vibratie wordt verhoogd. Het wordt steeds lichter van kleur tot het in zuiver wit verandert en dan totaal transparant wordt en oplost alsof het er nooit geweest is.

De engelen gaan van oost naar west verder. Ze gaan vooruit met een snelheid die groter is dan de snelheid van het licht. Want in in het engelenrijk, worden wij niet beperkt door de beperkingen van het materiële universum. Wij kunnen ons snel voortbewegen, zo snel als je met je oog kunt knipperen, zoals ze zeggen, en wij hebben de hele lengte van deze muur afgelegd, en verheffen hem in die opwaartse spiraal. Daarom komt er nu een nieuwe kans voor het Chinese volk om de mentaliteit te overwinnen die er al duizenden jaren voor heeft gezorgd dat zij zich van de hen omgevende wereld hebben gescheiden, afhankelijk van waar zij hun grenzen hadden bepaald.

De illusie van ‘één China’
Zoals wij al eerder hebben gezegd, wanneer je een muur bouwt om iemand buiten te houden, houd je onvermijdelijk jezelf daarbinnen. Dit is natuurlijk steeds weer in China gebeurd, zodat zij de invallers vanuit het noorden aantrokken. Ze trokken dit in feite magnetisch aan om het Chinese volk de kans te geven de gesloten cirkels van hun eigen denken, hun eigen denkwijze, te overwinnen. Zodoende werden de Chinezen, zoals wij hebben gezegd, het instrument om de gesloten denkwijze van Tibet open te breken. Daardoor hebben degenen die China binnenvielen hetzelfde gedaan als China zelf.

Maar niettemin kun je zeggen dat het Chinese volk een bepaald aanpassingsvermogen heeft. Zij zijn niet zo koppig als in veel andere naties. Door de invloed van het taoïsme en het confucianisme, hebben zij de vaardigheid om mee te gaan, de obstakels te omzeilen, en op zoek te gaan naar harmonie. Hoewel het geperverteerd is in diverse perioden, de meest in het oog springende, natuurlijk tijdens de communistische regering waarin harmonie betekende dat je iedereen doodt die zich tegen de regels van de staat keert en die niet de Voorzitter tot god maakt die tot god op aarde is verheven. Natuurlijk zag je bij vorige keizers ongeveer hetzelfde, maar niettemin moet ik zeggen dat Voorzitter Mao het voornaamste voorbeeld is van iemand die bereid was iemand te doden die bezwaar maakte tegen de regels die hij had opgesteld, alsof hij de allerhoogste god was of de toekomst van deze enorme natie in kaart bracht.

Er was natuurlijk een poging tijdens de communistische regering, op het hoogtepunt van de communistische regering, om te bepalen dat China één China was. En ze hebben al het mogelijke gedaan om de mensen te indoctrineren om één volk te worden. Maar dit is natuurlijk niet gebeurd; want ondanks het feit dat verscheidenen generaties zijn opgegroeid onder het communisme, zij er heel oude indelingen die duizenden jaren terug gaan en die niet gewoon kunnen worden afgedaan door deze programmering van buitenaf.

Een nieuwe kans om het isolationisme te overwinnen
Nu deze barrière van het archief van de muur en het bewustzijn dat erachter zit, weg is, is er een nieuwe kans; als het Chinese volk die wil pakken. Natuurlijk moeten zij hun superioriteitsgevoel te boven komen dat zij een hoger stelsel hebben dat iedereen daarbuiten primitiever of barbaarser is dan zij. En de rest van de wereld zich dus moet aanpassen aan China, in plaats van dat China zich aanpast aan de wereld.

Er zijn natuurlijk veel mensen in China, vooral in de zakenwereld, die beseffen dat zij zich ook moeten aanpassen. Die beweging is al begonnen. Maar nu deze annalen gezuiverd zijn, zal er zelfs nog meer stuwkracht komen, een impuls opbouwen, tot China op den duur haar plaats als gelijke onder de naties kan vinden, in plaats van op zoek te gaan naar een superieure status.

Dus ben ik niet van plan een lange lering te geven, maar ik ben dankbaar voor de gelegenheid om hier op deze plaats een fysiek middelpunt te hebben om dit dictaat te verankeren en dit archief op te rollen in het fysieke octaaf. Dus het is klaar, IK BEN Aartsengel Michaël.