Atatürk, de islam, het secularisme en de democratie

Vraag: Hebben landen waar moslims in de meerderheid zijn, zoals Bosnië, Kosovo, Albanië en Turkije een toekomst in de Europese Unie of in de Gouden Eeuw van de Europa? Zou het secularisme dan afgedwongen moeten worden zoals Atatürk in Turkije heeft gedaan? Stond hij in contact met de meesters of was hij een onderdeel van de Dönmez, zoals aangenomen wordt en een gevallen wezen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Atatürk was in zekere mate afgestemd op de geascendeerde meesters en hij realiseerde zich dat Turkije een seculiere democratie moest worden om een goed functioneerde democratie te vormen, er moet godsdienstvrijheid zijn. En de situatie moet zo zijn dat de religieuze autoriteiten niet de seculiere regering, de burgerlijke regering, kunnen domineren.

Het spreekt vanzelf dat wat je in veel landen in het Midden-Oosten ziet en in feite op dit moment ook in Turkije ziet, een wanhopige poging van de duistere krachten en de islamitische fundamentalisten is om hun grip op de samenleving te behouden. Zij weten dat ze het verliezen, het is een verloren strijd voor hen, maar zij proberen de tijd te verlengen om de samenleving te kunnen beïnvloeden met hun fundamentalistische interpretaties en de Shariawet.

Ze slagen daar onherroepelijk niet in naarmate we dichter bij de Gouden Eeuw komen, er zal iets moeten veranderen, hetzelfde geldt voor Turkije, hetzelfde voor de Europese landen met een meerderheid van moslims. Die landen kunnen niet volledig een democratie vormen als de meerderheid in het land eigenlijk de ideologie van de moslims, het wereldbeeld van de moslims, aan het land en de mensen die geen moslim zijn in het land, wil opleggen.

Jullie begrijpen wat wij over democratie hebben gezegd. Het is een regeringsvorm die verdeeldheid, conflicten en geweld, in de samenleving probeert te overwinnen. Als er één groep is die geweld, of in ieder geval dwang, wil gebruiken om hun mening op te dringen aan de rest van de bevolking, of dat nu de meerderheid is of niet, dan kan dat geen goed functionerende democratie worden. Je moet dan wel verdeeldheid in dat democratische land krijgen. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet blijven staan, zoals Jezus heeft gezegd, en daarom kan het niet functioneren zoals het beste zou zijn.

Je ziet dat er in de Verenigde Staten op dit moment een minderheid van christelijke fundamentalisten is die hun christelijke wereldbeeld aan Amerika probeert op te dringen. En zij worden geholpen door een paar erg conservatieve mensen die proberen een conservatieve kijk op te dringen. En daardoor wordt enorme verdeeldheid geschapen die voorkomt dat de Amerikaanse democratie of de natie Amerika naar beste kunnen functioneert. En ik heb al vaker gezegd dat dit de manifestatie van de Gouden Eeuw in de Verenigde Staten tegenhoudt.

Dit geldt natuurlijk ook voor andere naties. Turkije is onder Erdogan een doodlopende weg ingeslagen die de groei van Turkije naar de Gouden Eeuw nogal dramatisch heeft vertraagd. En een paar landen zoals Kosovo, en Bosnië, Albanië, zijn nog niet eens zover gekomen als Turkije voordat Erdogan aan de macht kwam.

Er zijn nogal wat van die landen die een lange weg te gaan hebben voor ze een goed functionerend lid van de Europese Unie kunnen worden en voor ze de denkwijze van de Gouden Eeuw krijgen. En je zou dus kunnen zeggen dat het goed zou zijn als ze seculier werden, als dat een fundamenteel principe in die naties zou worden. Ik zeg nu niet dat het aan die landen moet worden opgedrongen. En je zou kunnen zeggen dat Atatürk te ver is gegaan door dat te doen. Maar dit moet wel gebeuren voordat die landen in de Gouden Eeuw kunnen komen.