Creativiteit zonder vrijheid

Vraag: Er was een tijd dat Rusland veel bijdroeg aan de wetenschap en de creatieve kunst. Heeft de controle door de staat deze creativiteit van haar burgers verdoofd? En als gevolg van deze psychische pijn hebben de Russen een filter dat ze speciaal zijn en superieur waarachter ze zich verbergen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

In veel samenlevingen zie je dat macht en creativiteit niet naast elkaar kunnen bestaan. Hoe meer controle er komt, hoe meer de creativiteit afzwakt. Voor creativiteit heb je vrijheid nodig. Er is openheid nodig om te kunnen experimenteren. En wanneer er controle wordt opgelegd, waardoor experimenteren wordt beperkt, dan zit er een limiet aan die creativiteit.

In de tijd van de Sovjet-Unie was er veel onderzoek. En er was ook creativiteit, er kwamen nieuwe dingen naar buiten door Russische en sovjetwetenschappers. Maar dit gebeurde binnen bepaalde beperkingen, de grenzen die de staat en de communistische partij bepaalde. Het was geheel een materialistische benadering die zich richtte op de macht van de Sovjet-Unie, zowel militair als anders.

Maar dit fenomeen beperkt zich niet tot Rusland natuurlijk, je ziet het ook in andere naties. En ook in het westen op dit moment, omdat de materialistische manier van denken het wetenschappelijke onderzoek en de creativiteit in het algemeen beperkt. Je zag het in de middeleeuwen, toen de katholieke kerk het wetenschappelijke onderzoek en experimenten beperkte.

In het algemeen is het vanzelfsprekend zo dat wanneer een cultuur, een samenleving, een religie, een politieke partij, grenzen stelt aan de experimenten die je mag doen, waar je een theorie over kan vormen, welke theorieën er wel of niet mogen worden onderzocht, dan wordt niet alleen de wetenschappelijke creativiteit beperkt, maar ook alle andere vormen van creativiteit.