Waarom richten spirituele organisaties zich voornamelijk op vrouwen?

Vraag: Meester Jezus, ik weet dat ik een spiritueel wezen ben, maar ik ben dankbaar voor de kans om een mannelijk lichaam te hebben. Ik heb oprecht de wens om mijn mannelijkheid te beheersen en de beste Christusman te worden die ik kan zijn. Ik ben een spiritueel persoon en ben dat altijd al geweest. Een spiritueel persoon zijn als man is moeilijk, omdat alle spirituele organisaties en leringen die ik ben tegengekomen tijdens mijn incarnatie, gynocentrisch zijn. Volgens Google betekent gynocentrisch geconcentreerd op of exclusief bezig met de vrouw, de vrouwelijke kijk, of een specifiek feministische kijk op iets hebben. Ik geloof dat de gynocentrische benadering die wordt aangetoond in alle leringen en organisaties die ik ben tegengekomen, heel erg onevenwichtig is en mannen degradeert. Het zorgt er ook voor dat mannen spiritualiteit ontvluchten, niet omdat wij geen spirituele geneigdheid en aspiraties hebben, maar omdat alle spirituele leringen en organisaties in onze huidige tijd sterk geneigd zijn om vijandig ten opzichte van mannen en mannelijkheid te staan. Meesterleraren kunnen jullie hier alsjeblieft wat over zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar voor Christusonderscheid

Historisch gezien is het een feit dat religies duizenden jaren werden gedomineerd door mannen en hebben zich heel erg gericht op het beeld geven dat mannen superieur zijn aan vrouwen. Nu we meer het collectieve bewustzijn verhogen, moeten we door een periode heen waarin men zich meer bewust wordt van de positie van vrouwen, en vrouwen hogerop te laten komen door hen posities van leiderschap in de samenleving en zelfs in spirituele bewegingen te laten krijgen.

Dit is een deel van de verklaring, maar het is een feit dat wij al veel vaak in deze dispensatie hebben gezegd dat je niet als man of vrouw geboren wordt, je wordt geboren als spiritueel wezen. Alle leringen die wij geven en zowel in deze als vroegere dispensaties hebben gegeven, kun je zowel op mannen als vrouwen toepassen. De focus van de lering zorgt er niet voor dat mannen spiritualiteit ontvluchten, als ze dat al doen. Veel mannen vanzelfsprekend ook niet, maar er zijn mannen die dat wel doen en dat komt vanwege hun specifieke psychologische problemen, hun onwil om bepaalde aspecten in hun psyche onder ogen te zien.

Het staat je natuurlijk vrij om je manlijkheid op te bouwen, als je dat als een doel ziet, maar ik moet het feit benadrukken dat je noch als man noch als vrouw ascendeert. Je zult ascenderen als je de geslachtsrollen zoals die op aarde zijn, transcendeert, inclusief het beeld van wat het betekent om een manlijke man te zijn. En dat is ook relatief, op aarde gedefinieerd, berustend op de geschiedenis van diverse samenlevingen. Je ziet dat de geslachtsrollen in een aantal landen minder duidelijk zijn geworden en zelfs in bepaalde mate zijn omgekeerd, zodat mannen daar voor de kinderen zorgen, mannen thuis blijven en de vrouwen aan het werk zijn. En dit hoort bij het proces om de gerichtheid op mannen die er al heel lang is, los te laten en die vrouwen tot een soort tweederangsburger heeft gemaakt.

Als je daar een probleem mee hebt, dan denk ik dat je een onevenwichtige kijk hebt op manlijkheid en wat het betekent om man te zijn. En je zou er profijt van kunnen hebben als je eens zou kijken naar de gescheiden zelven die je hebt, die je gewoon los zou kunnen laten en dan zou jij je veel vrijer voelen. Je zou een betere manier kunnen vinden om naar manlijkheid te streven.

We zeggen natuurlijk niet dat mannen en vrouwen in spirituele bewegingen gelijk aan elkaar moeten worden en dat mannen zich als vrouwen moeten gedragen, maar het spreekt vanzelf dat je naarmate je hoger in bewustzijn komt, niet handelt in de traditionele rol van man of vrouw. Je zult nieuwe manieren vinden om iets te doen en met elkaar om te gaan.