De betrouwbaarheid van de leringen die door de gesponsorde boodschapper worden gegeven

Vraag: Hoe zit het als de boodschapper komt vast te zitten of naar een lager bewustzijnsniveau valt? Heeft het werk dat hij naar buiten brengt dan nog wel waarde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Het antwoord is simpel en dat is natuurlijk dat als een boodschapper een gesponsorde boodschapper is en een mantel heeft, de leringen die door die mantel naar buiten worden gebracht, betrouwbaar zijn zolang de boodschapper die mantel heeft. Maar je kunt het ook ingewikkelder maken.

In de Summit Lighthouse heerste een bepaalde cultuur, die zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld, dat de boodschapper een boodschapper was om zij een heel hoog spiritueel niveau had bereikt voor zij incarneerde, ze was al heel lang op aarde geïncarneerd, ze was er in veel incarnaties op voorbereid om boodschapper te worden, zij had een hoog bewustzijnsniveau bereikt, ze had bijzondere gaven, enzovoort.

Op grond van die cultuur zou je kunnen zeggen dat veel mensen geloofden dat de boodschapper een boodschapper was omdat ze zoveel had bereikt. En er was geen twijfel aan dat zij niet boodschapper zou kunnen worden, of dat zij boodschapper zou kunnen blijven. Maar de waarheid is iets complexer. De waarheid is dat je als boodschapper altijd terechtstaat. Er is nooit een moment waarop je een boodschapper bent, omdat je het allerhoogste bewustzijnsniveau bereikt en daarna nooit meer verder hoeft te groeien. Er komt nooit een moment waarop je kunt zeggen: “Deze persoon heeft dit bewustzijnsniveau bereikt en de mantel van boodschapper gekregen en kan die nooit meer verliezen.”

De waarheid is dat je als boodschapper altijd terechtstaat, omdat dit van diverse dingen afhangt. Het hangt onder andere af van je intentie om boodschapper te zijn. Gebruik je dat op een bepaald moment voor je eigen verheerlijking, plaats jij jezelf in een bepaalde positie, heb je macht over anderen, en vertel je hen wat ze moeten doen, zorg je ervoor dat jij een comfortabele levensstijl krijgt door je door andere mensen te laten onderhouden of wat ook maar?

De boodschapper kan een persoonlijke bedoeling hebben om boodschapper te worden. En je kunt als boodschapper wel beginnen met een persoonlijke intentie, maar daarna krijg je wat tijd om die te transcenderen. En als je die niet transcendeert, dan kun je jouw mantel verliezen. Het is ook een feit dat je een bepaald bewustzijnsniveau hebt als je begint. Elke vorige boodschapper is met een bepaald bewustzijnsniveau begonnen en dat houdt in dat je op dat bewustzijnsniveau in staat bent om leringen naar buiten te brengen van een bepaald niveau. Dit is heel redelijk, omdat heel veel mensen, studenten of potentiële studenten op een bewustzijnsniveau zijn waarop ze een lering van dat niveau nodig hebben, omdat ze niet meer kunnen begrijpen.

Wat er daarna gebeurt, is dat wij na een aantal jaren alle leringen hebben gegeven die wij willen geven voor dat bewustzijnsniveau. Wat gebeurt er dan met de boodschapper? Als de boodschapper niet zijn of haar bewustzijnsniveau wil transcenderen, dan kunnen we geen hogere leringen geven door die leraar. Dit betekent niet per se dat de boodschapper zijn of haar mantel verliest. Dat hangt af van ingewikkelde factoren, inclusief of er een andere boodschapper is geïncarneerd die de mantel in die tijd kan overnemen.

En dan begrijp je wel dat er boodschappers zijn die boodschapper worden, omdat ze een bepaald niveau hebben bereikt dat hen in staat stelt om dat niveau van lering te kunnen brengen. En als de boodschapper dat niet transcendeert, wanneer we de leringen hebben gegeven die wij willen geven voor dat niveau, dan kan de boodschapper zijn of haar mantel verliezen, maar hem ook nog een poos houden omdat wij dan steeds meer dictaten voor dat bewustzijnsniveau kunnen blijven geven.

Maar je begrijpt dat er niet echt leringen van een nieuw niveau door die boodschapper naar buiten zullen komen. Je kunt dat in diverse vroegere dispensaties zien als je ze goed bestudeert, maar dat hoeft niet beslist, dat mag je zelf weten.

Er zijn ook boodschappers die boodschapper worden, niet omdat zij al een bepaald bewustzijnsniveau hebben, maar omdat zij de mogelijkheid hebben om dat te bereiken. Die krijgen dus eigenlijk niet een mantel vanwege wat ze bereikt hebben, maar vanwege wat ze misschien kunnen bereiken. Dit betekent natuurlijk niet dat zij dezelfde hoge mantel krijgen als een boodschapper die dat wel bereikt heeft.

Maar er zijn desondanks mensen die een kans hebben gekregen om als boodschapper te fungeren. Maar het hangt van hen af of ze die kans gebruiken om hun bewustzijnsniveau te transcenderen, hun bewustzijnsniveau te verhogen. En soms willen de mensen dat niet, omdat ze het besluit nemen om te stoppen. In andere gevallen verliezen zij hun mantel. In sommige gevallen blijven ze dictaten geven, maar komen die niet van de geascendeerde meesters, maar van wezens in het mentale rijk.

Ik ben niet van plan om specifiek mensen of organisaties te noemen. Ik geef jullie gewoon deze leringen en om terug te komen op de vraag: Als een boodschapper die een bepaald niveau heeft bereikt, een lering op een bepaald niveau geeft, dan is het niet waarschijnlijk dat de boodschapper, als hij iets bereikt heeft, naar een lagere bewustzijnsstaat zal zakken of in een neerwaartse spiraal terecht zal komen. Dat gebeurt waarschijnlijk niet.

Maar het is wel mogelijk dat de boodschapper op dat bewustzijnsniveau blijft en dat niet transcendeert, en dat betekent dan natuurlijk dat de lering van de boodschapper betrouwbaar was. Het is heel belangrijk om je te realiseren dat die goed was voor een bepaald bewustzijnsniveau, daarom was het niet de allerhoogste lering. Als je in een organisatie een bepaalde cultuur rondom een lering opbouwt door te zeggen dat dit de allerhoogste lering was, de hoogste lering op de planeet, dan kun je de bedoeling van die lering vervormen, en dat is blijvende groei bevorderen.

En als je natuurlijk in een gemoedstoestand komt waarin je zegt: “Onze boodschapper was de allerhoogste boodschapper en iemand die beweert dat hij boodschapper is na die van ons is geen betrouwbare boodschapper, omdat die de allerhoogste lering gaf”. In dat geval heb je echt de bedoeling van progressieve openbaringen vervormd. Dit betekent niet dat jouw leer niet betrouwbaar is, maar het is niet goed om te projecteren dat niemand een leer mag bestuderen die na die van jou komt.

Kijk nu naar de boodschappers die de kans hebben gekregen om boodschapper te worden, die mensen hadden niet iets bereikt, zij hadden het potentieel om iets te bereiken, maar zij hadden ook nog illusies. En van een boodschapper met een lage mantel kan hun bewustzijn de boodschap enigszins beïnvloeden. Hoewel ze dictaten gaven of kregen, en een bepaalde mantel hadden, kan er best nog wel wat beïnvloeding zijn in die dictaten die niet de allerhoogste waren die mogelijk zijn. Dit betekent dat de dictaten gedeeltelijk betrouwbaar zijn en gedeeltelijk ook niet. Dat wil niet beslist zeggen dat ze helemaal fout zijn, maar dat ze beïnvloed zijn; ze zijn enigszins subjectief.

Nu kun je een discussie beginnen of elke willekeurige boodschapper wel helemaal neutraal kan zijn, omdat iedereen die opgroeit in een bepaalde cultuur een bepaalde manier van denken heeft, een bepaald taalgebruik heeft, zoals we al vaker hebben gezegd. En daarom zal dat de boodschap op een bepaalde manier beïnvloeden. Je kunt in vroegere dispensaties zien dat de boodschappers zijn opgegroeid in Amerika, dat die organisaties en zelfs de leringen meer op Amerika gericht waren. En je weet wel dat deze boodschapper niet in Amerika is opgegroeid omdat hij zich daar niet zo op richt, omdat hij in een andere cultuur en andere manier van denken is opgegroeid.

Elke boodschapper wordt beïnvloed. Maar nogmaals, dat is acceptabel omdat de leringen gemakkelijker te begrijpen zijn voor mensen die in een soortgelijke cultuur zijn opgegroeid. Er kunnen natuurlijk wel culturen zijn die zo verschillen van de cultuur waarin de boodschapper is geboren, dat de mensen het moeilijk vinden om de leringen te begrijpen. Maar je ziet dat er overal ter wereld heel veel studenten zijn die zich goed kunnen vinden in deze dispensatie en ook in vorige dispensaties. Het toont aan dat er veel studenten zijn die hun specifieke cultuur willen transcenderen en universele elementen kunnen vinden in de leringen die door een boodschapper uit een andere cultuur worden gegeven.

We kunnen niet zeggen dat dit per se een probleem is voor de leer. Het is natuurlijk nodig dat je begrijpt dat geen enkele boodschapper helemaal neutraal kan zijn, omdat de boodschapper van de geascendeerde meesters niet in trance gaat. De lering gaat altijd door het bewustzijn van de boodschapper heen en de woorden van de vier lagere lichamen van de boodschapper worden gebruikt. Dat kan ook niet anders. Het is niet de bedoeling om anders te zijn, in ieder geval niet op het huidige bewustzijnsniveau van de aarde.