Het Al, de hiërarchie van spirituele wezens en de Bewuste Jij

Vraag: Guru Ma zegt in haar boek dat je kunt zeggen dat er nooit een bepaald wezen is geweest, je zou kunnen zeggen dat er nooit een Bewuste Jij is geweest, omdat de Aanwezigheid zichzelf al die tijd in één bepaald punt heeft geconcentreerd. De Bewuste Jij heeft nooit iets gedaan. Daarom heeft Jezus gezegd: “Ik kan zelf niets.” Hij had ook kunnen zeggen: “Ik heb geen eigen zelf, dat is een illusie.” Kunnen we hetzelfde zeggen over wezens in het spirituele rijk met betrekking tot de Schepper en de Schepper in relatie tot het AL?

Antwoord van Geascendeerde Meester Maitreya, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Dat heb je goed gezien, er is maar één bron van alles. Alles komt uit die bron. De Schepper komt uit het Al, alle geascendeerde wezens komen uiteindelijk uit de Schepper of andere geascendeerde wezens. Dit is het hele idee van een hiërarchie, opdat je kunt begrijpen dat het zelfgevoel dat je op dit moment hebt, een verlengstuk is van je bron, en dat is de volgende stap hoger in de hiërarchie. Voor jou als wezen dat geïncarneerd is op aarde, is dat je IK BEN Aanwezigheid in het spirituele rijk. Maar jouw IK BEN Aanwezigheid is ook een verlengstuk van een geascendeerd wezen en dat is weer een verlengstuk van een ander geascendeerd wezen, en zo gaat dat verder helemaal tot aan de Schepper toe en dan het Al.

Wat er in het Al gebeurt, is zo anders dat het niet in woorden kan worden beschreven. Het heeft geen zin om dat in woorden te beschrijven, want waarom moet je dit weten op een manier die je kunt begrijpen met de woorden die je op een lage planeet zoals de aarde hebt, het is niet mogelijk om dit te vertalen.

Maar we kunnen zeker zeggen dat het hele idee van de hiërarchie is dat alles van een bron komt die zich heeft vertakt, verlengd. We kunnen zeggen dat de illusie eigenlijk is: “Ik heb een bestaan als een apart wezen hier.” Natuurlijk heeft niemand in het geascendeerde rijk dat identiteitsgevoel, dat kun je alleen maar hebben in een sfeer die niet is geascendeerd. Je kunt zeggen dat al onze leringen hulpmiddelen zijn om je te bevrijden, zoals we hebben gezegd. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat al onze leringen hulpmiddelen zijn om je te bevrijden van een beperkt identiteitsgevoel dat een vals identiteitsgevoel zou kunnen zijn, in die zin dat je denkt dat je identiteitsgevoel alleen maar bestaat uit wat je hier op aarde ervaart.

En daarom hebben we jullie het concept Bewuste Jij gegeven, omdat het mogelijk is dat je een ervaring krijgt van zuiver gewaarzijn. En wanneer je een ervaring hebt dat je zuiver gewaarzijn bent, dan besef je dat jij niet je gedachten bent, dat jij niet je vier lagere lichamen bent. Je bent niet je identiteitslichaam, je mentale lichaam, je emotionele lichaam of je fysieke lichaam.

De meeste spirituele mensen zijn al tot het besef gekomen dat zij niet hun fysieke lichaam zijn, maar een spiritueel wezen dat zich in dit leven door dit lichaam zo tot uitdrukking brengt; ik ben al eerder in andere lichamen geweest en in vorige levens, enzovoort. Dit is de eerste stap naar een spirituele kijk. Je kunt ook, zoals sommige mensen hebben gedaan, tot het besef komen dat je niet je emoties bent, je hoeft je niet te identificeren met je emoties. Dit maakt het veel gemakkelijker om met je emoties om te gaan. En de volgende stap is vanzelfsprekend dat je niet je gedachten bent, je bent niet je overtuigingen. En dan komt er natuurlijk tenslotte het gevoel bij dat je niet het identiteitsgevoel bent dat je op aarde hebt. Je bent zelfs niet het identiteitsgevoel dat je als avatar had voordat je op aarde kwam.

Daarom hebben we jullie het concept Bewuste Jij gegeven dat zuiver gewaarzijn is en betekent dat het eenvoudig het bewustzijn is dat je bestaat zonder te bestaan met een bepaalde identiteit, of dat nu op aarde is of ergens anders.

Zoals Gautama Boeddha net heeft gezegd in zijn magnifieke dictaat: “Alle woorden zijn slechts beschrijvingen van het ding.” En om die lering te kunnen gebruiken, moet je het ervaren en dan zijn de woorden niet zo belangrijk meer. Het is zeker niet iets wat je gaat interpreteren of argumenten voor bedenken. Er zijn mensen geweest die, nadat we het concept Bewuste Jij hebben gegeven, argumenten gingen bedenken tegen het concept, en dat toont alleen maar aan dat zij die ervaring niet hebben gehad.

En hetzelfde geldt voor elke spirituele lering die ooit gegeven is, zoals Gautama heeft gezegd: “De denkwijze van de antichrist, de gevallen wezens kunnen altijd woorden vinden om argumenten te vinden tegen een uitspraak die in woorden is gedaan.” Het toont aan dat mensen op het niveau van woorden vastzitten en niet bereid zijn om rechtstreeks de ervaring te krijgen. Zodra je zuiver gewaarzijn hebt ervaren, maakt het niet meer uit of je het een Bewuste Jij noemt of de grote pompoenman, dat maakt niet uit. Het zijn alleen maar woorden. En wanneer je het ervaart, heb je geen woorden meer nodig. Maar je kunt natuurlijk wel woorden gebruiken om praktische redenen.