De bekendmaking dat ufo’s bestaan

Vraag: De laatste paar jaar is er een significante hoeveelheid nieuws geweest over het onderwerp ufo’s. Het Pentagon heeft een overvloed aan films die zeggen dat ze echt zijn. Ik heb ook gezien dat het leger toegaf dat ze ruimteschepen heeft teruggevonden. Ik heb daar nooit veel energie in gestoken, omdat het geen spiritueel voordeel oplevert. Maar wat is er aan de hand?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Tijdens het proces van het verhogen van het collectieve bewustzijn, is het duidelijk dat alles moet worden onderzocht, alles moet opnieuw beoordeeld worden. En elk onderwerp waar mensen liever niet over spreken, waar regeringen liever niet over spreken, moet openbaar gemaakt worden en er moet over gedebatteerd en gediscussieerd worden.

Het is duidelijk dat die geheimzinnigheid over ufo’s moet worden uitgedaagd, mensen moeten daarover discussiëren opdat de mensen die in dat fenomeen geïnteresseerd zijn, de kans krijgen om hun gedachten daarover te verwerken. Wij hebben maar weinig leringen ver ufo’s gegeven. En ik heb er eigenlijk niets aan toe te voegen, behalve dan dat elk onderwerp besproken moet worden.

Je hebt gelijk wat spirituele mensen betreft: ze hebben er geen spiritueel profijt van en wij raden studenten van geascendeerde meesters absoluut niet aan om daar veel aandacht aan te besteden. Wij hebben veel voorbeelden gezien van mensen die er wel enigszins in geïnteresseerd zijn maar eigenlijk niet het onderscheidingsvermogen hebben om te weten wat belangrijk is voor hun groei of niet en die mensen komen dan in de energetische vortex terecht die rondom ufo’s is gecreëerd.

Het is belangrijk om te onthouden dat een groep mensen een energetische vortex creëert wanneer ze aandacht aan een bepaald onderwerp begint te besteden. En degenen die niet dat onderscheidingsvermogen hebben, kunnen daar gemakkelijk in meegezogen worden. En als je eenmaal in zo’n spiraal zit, dan gaan die ideeën in je mentale geest zitten, en in je emotionele geest, en daar zou het een vortex in je vier lagere lichamen kunnen maken die aan je trekt. En ineens kun je dan ervan overtuigd raken dat dit echt bestaat en iets belangrijks is.

Je zou in gedachten kunnen houden dat er altijd een soort bewustzijn zal zijn dat denkt dat er nog iets is naast het gewone. Als je teruggaat naar de middeleeuwen, dan zie je dat veel mensen geloofden in diverse mythologische figuren, zoals je tegenwoordig zou zeggen. Er zijn allerlei van dat soort wezens in overvloed, waar diverse groepen mensen in de middeleeuwen in geloofden.

Je zou kunnen zeggen dat dit komt door het feit dat er andere rijken naast het materiële rijk zijn, het emotionele, het mentale en het identiteitsrijk. En de mensen staan van tijd tot tijd open voor die andere rijken en voelen dat er bepaalde wezens in die rijken zijn. Zoals we hebben gezegd, zijn er bepaalde wezens in het emotionele rijk, op het astrale vlak, die mensen proberen te beïnvloeden en in een soort spiraal te trekken.

Je zou op het feit kunnen letten dat die wezens in de middeleeuwen een bepaalde vorm aannamen op grond van wat de mensen wisten en geloofden in die tijd. Tegenwoordig heb je buitenaardse wezens zou je kunnen zeggen, die de vorm aannemen van technische beschavingen die technische apparaten hebben. In de middeleeuwen hadden ze de kennis niet om zich zoiets voor te stellen.

In de technische tijd van tegenwoordig hebben mensen dei kennis wel en natuurlijk ook veel fictieve verhalen, films en tv-series hierover. Je zou dus kunnen zeggen dat het bewustzijn eigenlijk hetzelfde is. De overtuiging bestaat dat er nog iets naast het fysieke is en natuurlijk bestaat er iets naast het fysieke, maar men is geneigd om te projecteren wat de mensen in hun gedachten hebben op grond van de samenleving en de tijd waarin ze leven. Je moet dus opnieuw onderzoeken of de mensen dat projecteren.

Maar de vraag is eigenlijk: Worden mensen in een spiraal gezogen die hun spirituele groei niet helpt?
Dit is iets wat de gevallen wezens willen natuurlijk. En daarom vormen ze die spiralen. En of het dan over ufo’s gaat of mythologische figuren, aan de ene kant bestaat er een mix van angst dat die wezens niet goedgezind zijn en aan de andere kant is er de hoop dat zij iets positiefs komen brengen, iets voor de mensen doen of de beschaving zelf redden.