Beesten in het collectieve bewustzijn van Rusland

Vraag: Is er een oerzelf in het collectieve bewustzijn van Rusland dat de verandering tegenhoudt? Als dat zo is, wat kunnen de geascendeerde meesters daar dan over zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Er is geen oerzelf in de betekenis waarin wij het ‘oerzelf’ in onze leringen gebruiken. Zoals Saint Germain heeft gezegd, is er geen Russisch volk, er zijn veel individuele mensen die een heel lange en complexe geschiedenis hebben, die in de Russische natie zijn geïncarneerd zoals jullie het nu noemen. Maar je weet dat de Russische natie een heel recente schepping is, wanneer je het over een paar miljoen jaar bekijkt.

Er zijn natuurlijk wel bepaalde trauma’s in het collectieve bewustzijn gecreëerd die ver in de geschiedenis teruggaan: jullie hebben een paar heel wrede heersers gehad zoals Iwan de Verschrikkelijke, en sommige tsaren en de bolsjewisten, en dit heeft er natuurlijk voor gezorgd dat er niet echt oerzelven zijn geschapen, omdat zij niet de eerste waren, maar wel zelven of beesten in het collectieve bewustzijn.

Daar had ik het over in mijn dictaat en waar Saint Germain het ook over had. Je zou net zo goed kunnen zeggen dat we het over bepaalde zelven hadden in het collectieve bewustzijn waar jullie als individu naar moeten kijken en je van bevrijden. Wanneer voldoende mensen dit doen, zal dit collectief het effect hebben dat het zich als kringen in het water verspreidt en steeds meer mensen dit kunnen zien en zich ervan bevrijden, en wanneer er een cruciaal aantal mensen is, dan zal er een verandering komen.