De transformerende Kracht van het chanten van Mantra’s

Geascendeerde meester Padma Sambhava, 25 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

IK BEN geascendeerde meester Padma Sambhava. Hoe kan ik niet reageren wanneer jullie mijn aanwezigheid oproepen door mijn mantra zo vaak op te zeggen, door zoveel mensen in één keer. Een sessie chanten zoals jullie net hebben gedaan, kan bergen verzetten. Bergen die bestaan uit vervormde energie kunnen overal een enorme impact hebben op ons collectieve bewustzijn.

Mag ik gebruik maken van de situatie om jullie, de studenten van geascendeerde meesters, voor te stellen om je voordeel te doen met de opnames die de boodschapper heeft gemaakt, niet alleen van deze sessie van chants, maar ook eerdere die al op de website staan.

Jullie kunnen dat individueel doen, maar ik raad vooral de studenten in Rusland en de voormalige sovjetrepublieken en de Warschaupactlanden aan om een sessie te organiseren, bij voorkeur op regelmatige basis, misschien eens per maand om het niet te veel te maken, waarop jullie allemaal tegelijkertijd op het internet bijeenkomen. Je kunt dan thuis voor je computer zitten, maar tegelijkertijd bij elkaar zijn. En dan doen jullie de chants die de boodschapper heeft opgenomen, je kunt dat dan een uur of twee of drie doen, als je dat wilt, als je dat wenst, en je concentreren op het verteren van de energie en de registraties in Rusland, de voormalige sovjetrepublieken en de Warschaupactlanden.

Je hoeft geen uitgebreide oproepen te doen, omdat jullie allemaal zijn afgestemd op de energie die jullie in jullie individuele landen hebben ervaren. Laat de chants gewoon het werk doen, versterkt door jullie eigen stem, jullie eigen hart, jullie eigen momentum. En als jullie dat doen, kunnen jullie enorm veel impact hebben, niet alleen op de toekomst van Rusland, maar ook op de toekomst van de andere landen die door Rusland zijn beïnvloed.

Ik zeg niet dat studenten in andere delen van de wereld niet hetzelfde kunnen doen, maar ik stel het vooral op deze conferentie voor omdat dit enorm veel impact zal hebben als jullie, de studenten in die landen die door Rusland zijn beïnvloed en in Rusland zelf, een manier zouden vinden om meer met elkaar in contact te komen, meer uit te wisselen, misschien wel af en toe bij elkaar te komen. Dat hoeft niet beslist fysiek, maar dat kan ook via het internet en jullie zouden meerdere ontmoetingen kunnen afspreken.

Ik wil geen matrix maken voor hoe je dit moet doen. Ik zeg alleen dat wij zien dat de studenten in Rusland geneigd zijn om zich te isoleren, op dezelfde manier als de bevolking van Rusland zich isoleert, en het zou in het voordeel van iedereen zijn als er meer interactie was.

Ik wil niet lang spreken. Ik wil hoofdzakelijk mijn Aanwezigheid verankeren in de matrix voor deze conferentie, want dit hebben jullie opgeroepen – jullie hebben dit verdiend.

Ik wil ook nog zeggen dat we hopen dat er op iedere conferentie een bepaalde hoeveelheid werk wordt verricht. En zoals heel vaak gebeurt op conferenties, hebben jullie dat nu al gedaan op deze conferentie – jullie hebben meer gedaan dan wij hadden gehoopt en daardoor meer bereikt dan wij oorspronkelijk gepland hadden. En daar feliciteer ik jullie natuurlijk mee. Ik maak jullie er gewoon van bewust, niet om jullie trots te maken, maar om jullie blij te maken, het gevoel dat er iets gedaan is, omdat het belangrijk is om dat af en toe te hebben opdat je niet ten prooi valt aan wat het scherpste wapen in de gereedschapskist van de duivel wordt genoemd, namelijk ontmoediging.

Hoe kunnen jullie je ontmoedigd voelen als jullie zulke dictaten van de geascendeerde meesters krijgen? Hoe kunnen jullie je ontmoedigd voelen als je zo’n sessie chanten meemaakt? Hoe kunnen jullie je ontmoedigd voelen als je onze invocaties en decreten met zoveel momentum opzegt?

Wij begrijpen natuurlijk wel dat er heel veel factoren op aarde zijn die jullie ontmoedigd kunnen laten voelen, maar dat kan alleen maar als jullie daar je aandacht op vestigen. En een van de wezenlijke aspecten van het spirituele pad is dat je de leiding neemt over de kracht van je aandacht, opdat jij je aandacht beheerst en waar je die aan geeft, in plaats van aan de gevallen wezens, hun collectieve geesten, de demonen, de entiteiten of andere mensen, en hen te laten bepalen waar jij je aandacht op richt.

Wat geeft je het allermeeste zelfvertrouwen op aarde? Dat is de macht om je aandacht te beheersen. Het is niet zozeer een kwestie van macht in traditionele zin, het is dat jij je ervan bewust bent en kiest waar jij je aandacht op richt.

Dit wilde ik, Padma Sambhava tegen jullie zeggen. Maar ik wil nog één ding doen.

Ik manifesteer mijn Aanwezigheid als de Vajra Guru Padma Sambhava op het rode Plein in Moskou, waar ik zit in een lotushouding en boven de grond zweef, maar nu reik ik met mijn had naar de grond. En ik zeg: Vajra! Vajra! Vajra! Vajra! naar de vier hoeken van Rusland en daardoor wordt een krachtig momentum van verandering ontketend, want ik eis vanaf vandaag en voor eeuwig Rusland voor de geascendeerde meesters op.