Oles Berdnyk en het idee van de spirituele republiek Oekraïne

Vraag: Geliefde meesters, in mijn atheïstische jeugd had ik het geluk om de boeken te lezen van de Oekraïense science fictie schrijver Oles Berdnyk te lezen. Dankzij hem kreeg mijn hart de eerste ervaring van een diep verlangen naar een verre sterrenwereld voor de kosmische broederschap van hogere beschavingen en naar eenheid met die grote zielen. Voor het eerst ervoer ik ongewone vibraties, waar ik overal naar had gezocht en vond ze in het boek van Agni Yoga door Roerick en in boeken van Michael Ivanova en later bij de leringen van de geascendeerde meesters. Oles Berdnyk bleek een filosoof, dichter, kunstenaar en strijder voor de mensenrechten in de Sovjet-Unie te zijn. Daarvoor heeft hij meerdere zware jaren in de gevangenis gezeten en stierf in 2003. Oles Berdnyk ontwikkelde het idee van een spirituele republiek in Oekraïne op grond van het feit dat Oekraïne een krachtige collectieve geest bezat met een uniek doel voor de evolutie van het universum. Mijn vraag is waar deze gezegende ziel nu is. Ik wil die ziel veel licht, liefde en dankbaarheid overbrengen. En we hopen dat zijn idee voor een spirituele republiek in Oekraïne bewaarheid zal worden.

Antwoord voor Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne

De ziel is nog niet geascendeerd en nog niet geïncarneerd, maar bereidt zich voor op zijn volgende incarnatie.

Wat betreft een spirituele republiek in Oekraïne is het belangrijk om te begrijpen dat dit een mix is van ideeën op aarde die heel erg op elkaar kunnen lijken. En oppervlakkig gezien lijken ze erg op elkaar, maar ze hebben niet dezelfde oorsprong. De geascendeerde meesters hebben bijvoorbeeld van tijd tot tijd bepaalde ideeën gegeven dat bepaalde naties een rol moeten spelen in de evolutie van de aarde. De gevallen wezens hebben dit proberen tegen te gaan door dit idee te gebruiken om ideeën naar buiten te brengen dat andere naties een unieke rol hebben in de evolutie van de aarde of zelfs die van het universum. Het idee van een spirituele republiek in Oekraïne komt niet van de geascendeerde meesters. Het is een idee van de duistere krachten, de gevallen wezens om verdeeldheid en onvrede te kweken.

Er zijn ook ideeën gegeven dat Rusland en het Russische volk een unieke rol hebben. Die ideeën komen van de gevallen wezens. Er zijn ideeën over de Verenigde Staten en die komen ook niet van de geascendeerde meesters. Maar aan de andere kant hebben we door vorige boodschappers ook de leringen gegeven dat de Verenigde Staten de rol had om te dienen als tegenwicht, bij wijze van spreken, om te voorkomen dat Rusland de wereld of in ieder geval een groot deel van de wereld zou overnemen. Zij zouden de wereld nooit hebben overgenomen, omdat er een punt zou zijn gekomen waarop ze zich zo dun verspreid zouden hebben dat zij de macht niet meer zouden kunnen handhaven. Dan zou de Sovjet-Unie beginnen te krimpen. Maar niettemin hadden ze zich veel verder kunnen verbreiden dan de Sovjet-Unie en dat moest de Verenigde Staten tegengaan. Maar je ziet wel dat dit nog steeds het op het niveau van de dualiteit speelt. Daarom was de lering die wij gaven niet de hoogste mogelijke.

Laat me heel direct zijn ten aanzien van Oekraïne zoals we hebben gezegd aan het begin van de conferentie. Het zou heel erg helpen als alle studenten van geascendeerde meesters in Oekraïne alle ideeën opzij zouden zetten dat Oekraïne een unieke rol zal spelen bij de evolutie van de aarde, vooral het Oekraïne dat je tegenwoordig ziet binnen haar huidige grenzen. Het zou constructief zijn als alle mensen in Oekraïne hetzelfde konden doen.

Dat wil niet zeggen dat Oekraïne geen rol kan spelen, omdat alle naties en alle mensen een bepaalde rol moeten spelen om de planeet vooruit te laten komen, maar Oekraïne kan alleen maar vooruitgaan als ze zich op zichzelf concentreert en haar eigen mensen en hen een beter leven geeft. Als dit zou kunnen, met de heel moeilijke achtergrond die jullie hebben omdat jullie een deel van de Sovjet-Unie zijn geweest en alles wat jullie hebben meegemaakt, inclusief de Holodomor, maar ook veel ander lijden, zowel in de Sovjet-Unie als daarvoor, dan zouden jullie een waardevolle bijdrage leven aan de vooruitgang van de planeet.

Maar elk idee dat Oekraïne een soort macht is die andere naties moet beïnvloeden of het westen redden van Russische expansie en dergelijke, is niet constructief, en zeker niet voor studenten van geascendeerde meesters. Het is veel belangrijker om je te concentreren op wat jullie al hebben gekregen en wat wij jullie op deze conferentie zullen vertellen: de onmiddellijke doelen om ervoor te zorgen dat Oekraïne een volledig democratische natie wordt en haar economie uitbreidt zodat alle mensen een redelijke levensstandaard krijgen. De onmiddellijke doelen zijn belangrijker dan een paar van die verreikende ideeën die eerlijk gezegd niet realistisch zijn.