Het pad naar Christusschap in de moslimcultuur

Vraag: Omdat ik in een moslimcultuur leef, gaat de tweede uitdaging van Christus dan om meer dan je creativiteit uitdrukken en over je manier van leven te spreken en jezelf in gevaar te brengen, omdat men totaal geen tolerantie heeft bij bepaalde onderwerpen? Of moet je dat binnen je eigen religie doen, zodat zij het kunnen begrijpen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het voorbeeld dat ik tweeduizend jaar geleden heb gegeven, was dat ik bereid was om mezelf te laten doden om het oordeel te brengen over de gevallen wezens en de hogere niveaus van Christusschap te demonstreren, en dat jij je er door niets op de aarde van laat weerhouden om de Geest door jou heen te laten spreken. Maar dat was een extreem voorbeeld omdat het werd gegeven aan het begin van het Vissentijdperk. Dit wil niet zeggen dat mensen die het pad naar Christusschap bewandelen, zichzelf in gevaar moeten brengen door hen mening te geven in situaties waarin je van tevoren al kunt bedenken wat het resultaat zal zijn.

Het is echter belangrijk dat je beseft dat wanneer een vraag als deze wordt gesteld, er geen standaardantwoord is. Dit is iets persoonlijks voor ieder afzonderlijk. In deze tijd kan het voor sommige mensen wel zo zijn dat zij hun Christusschap tot uiting moeten brengen om bepaalde gezagsdragers uit te dagen of bepaalde overtuigingen moeten aanvechten die hen in gevaar kunnen brengen, maar het is belangrijk dat dit geheel van binnenuit gebeurt en dat de uiterlijke geest zich hier niet mee bemoeit. Er zijn helaas spirituele mensen, zowel in organisaties van geascendeerde meesters als elders, die met hun dagelijkse gedachten de beslissing nemen om zichzelf in gevaar te brengen, omdat zij denken dat zij hun Christusschap demonstreren en dat ze afgestemd zijn op het pad. Als dit gewoon een beslissing is die uit hun gedachten voortkomt, is dat niet zo.

Als je hebt opgelet, hebben we in principe de laatste tijd in meerdere dictaten gezegd dat het niet een kwestie is van mensen bekeren tot een specifiek geloofssysteem, inclusief de leringen van de geascendeerde meesters. Als je in een moslimcultuur leeft, is het niet je belangrijkste doel om mensen te bekeren tot de leringen van de geascendeerde meesters, maar je kunt binnen die context wel een paar ideeën naar buiten brengen die mensen kunnen helpen om bepaalde overtuigingen, bepaalde gewoonten, bepaalde manieren om dingen te doen, in twijfel te trekken. Dit is een persoonlijke beoordeling die je niet met je uiterlijke geest doet, je wacht tot je duidelijk innerlijk een aanwijzing krijgt. Als die aanwijzing niet duidelijk is, wacht dan. Je streeft nog steeds ernaar om het pad te bewandelen, gebruik de hulpmiddelen en leringen om alle zelven in jou op te ruimen, en als je die hebt opgeruimd, zul je duidelijker een innerlijke aanwijzing krijgen.