De roman ‘De Meester en Margarita’ van Mikhail Bulgakov

Vraag: Ontving de Russische schrijver Mikhail Bulgakov inspiratie van de geascendeerde meesters toen hij ‘De Meester en Margarita’ schreef? Ik weet dat het in de Sovjet-Unie werd geschreven tijdens het regime van Stalin. Het verhaal gaat over een bezoek van de duivel aan de officieel atheïstische Sovjet-Unie. Het is een combinatie van bovennatuurlijke elementen met satirische zwarte komedie en christelijke filosofie, enig in zijn categorie. Veel critici beschouwen het als een van de beste satires op de Sovjet-Unie uit de twintigste eeuw.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Natuurlijk is dit ook een voorbeeld van hetgeen we net besproken hebben, dat in bepaalde boeken inspiratie door de geascendeerde meesters zit, dat ze bepaalde ideeën bevatten, maar het is ook een human interest verhaal en bepaalde elementen zitten niet op één lijn met onze leringen. Je moet het boek in de context zien; het was geen poging om een heel nauwkeurige, consistente lering van de geascendeerde meesters te geven. Het was een poging om een paar ideeën te ventileren binnen de strenge beperkingen die werden toegestaan op grond van de censuur in de Sovjet-Unie, maar die de mensen wel kon uitdagen, en veel mensen werden uitgedaagd door die roman.

Voor mensen in de Sovjet-Unie en het Warschaublok was deze roman een eyeopener om verder te denken dan de officiële partijlijn. Ik zeg dat het boek niet heel nauwkeurig is, maar dat het voor zijn tijd en plaats natuurlijk een baanbrekend boek was, zouden we kunnen zeggen; en zeker een boek dat het paradigma veranderde voor de mensen die daar genoeg voor openstonden. Ik zeg niet dat alle studenten van geascendeerde meesters het boek zouden moeten lezen. Dit is iets persoonlijks. De boodschapper heeft er delen van gelezen maar hij heeft het nooit helemaal uitgelezen.