Mensen die hun macht in de regering misbruiken

Vraag: Hoe kunnen de mensen in organisaties, regeringen, en instituties, die hun positie hebben misbruikt om aan de macht te komen, in bepaalde mate, in alle eerlijkheid zeggen dat zij ‘een apart en uitverkoren volk’ zijn, zoals in de rozenkrans van Aartsengel Michaël staat? Helpt het als hun handelingen in het verleden aan het licht worden gebracht, als ze een bepaalde waardigheid in het leven krijgen? Kunnen ze veranderen voor een cruciaal aantal mensen hun houding ten opzichte van eerlijkheid veranderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Dit is een moeilijke vraag of een moeilijk probleem om op te lossen. Want hoe komt het dat mensen hun macht misbruiken? Doordat ze egoïstisch en egocentrisch zijn. Wat kan ervoor zorgen dat zij begrijpen dat wat zij doen, niet in hun eigen belang is? Helaas hebben ze dezelfde gemoedstoestand als criminelen die doen wat zij willen en als het wordt ontdekt en ervoor gestraft worden, dan bouwen ze wrok op tegen de samenleving die hen straft. Veel mensen zijn zo egoïstisch.

Voor dit probleem is geen gemakkelijke oplossing. Wat er echt moet gebeuren, is dat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, zodat de algemene bevolking zich bewust wordt van de noodzaak om uit te kijken voor mensen die hun macht misbruiken, zodat sociale instituties bijvoorbeeld het mechanisme krijgen van een whistleblower, waardoor de mensen die het misbruik herkennen, het kunnen zeggen zonder dat zij gestraft worden of hen het stilzwijgen wordt opgelegd door de mensen die aan de macht zijn.

Het kan wel even duren voor veel samenlevingen zover zijn dat dit mechanisme er komt, dat ze zo open zijn, opdat die mensen kunnen worden ontmaskerd en uit hun positie verwijderd, en daardoor een kans krijgen om hun manier van doen te veranderen. Het is de moeite niet waard dat studenten van geascendeerde meesters zich hierop focussen om die mensen te helpen om hun bewustzijn te veranderen, maar het collectieve bewustzijn te verhogen, zodat die mensen worden ontmaskerd en zij niet langer dan absoluut nodig is hun macht kunnen misbruiken.