Hoe waarschijnlijk is fraude bij de verkiezingen in de Verenigde Staten

Vraag: Kunnen de meesters bepreken hoe waarschijnlijk het is dat er verkiezingsfraude in de Verenigde Staten plaatsheeft en of onze stem tijdens de verkiezing ook echt wordt geteld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Verkiezingsfraude is natuurlijk een ernstig probleem in een democratische natie. Ik moet zeggen dat dit vooral in de Verenigde Staten een ernstige zaak is. Dit wil niet zeggen dat ik een algemeen wantrouwen heb ten aanzien van het politieke systeem in de Verenigde Staten. Het is niet zo dat dit een wijdverbreid probleem is, maar in elk democratisch land moet het totale verkiezingsproces voortdurend worden gemonitord, niet alleen of de stemmen die uitgebracht zijn worden geteld, maar ook of de mensen redelijke mogelijkheden krijgen om te stemmen. Het kan niet zo zijn dat mensen speculeren en doen wat maar mogelijk is binnen het systeem om te voorkomen dat een bepaalde groep mensen stemt, bijvoorbeeld zwarte mensen, omdat men weet dat zij op een bepaalde manier stemmen. Dit is een vorm van verkiezingsfraude.

In het algemeen worden de stemmen wel geteld. Bij deze verkiezing stemmen veel mensen per post, vanwege de coronasituatie. Je zou je er zorgen over kunnen maken of het postbedrijf de post wel op tijd kan bezorgen om alle stemmen te tellen. Dit moet zeker gemonitord worden. De situatie kan niet zo zijn dat bepaalde politieke partijen de mogelijkheden van het postbedrijf proberen in te perken om alle stemmen te bezorgen. Dit moet nauwlettend gevolgd worden, je moet je ervan verzekeren dat alle stemmen worden geteld. Je moet zelfs de aankondiging van het eindresultaat uitstellen totdat alle stemmen zijn geteld, als zij op tijd geteld kunnen worden.

Hopelijk zal de overwinning van één kant duidelijk zijn. Dit is het ideale scenario. Dat wie ook het presidentschap wint, dat doet met voldoende marge om te kunnen zeggen dat zelfs als een paar stemmen niet meegeteld zijn, dit geen invloed heeft op de einduitkomst.

We willen natuurlijk liever niet een herhaling zien van een vorige situatie bij Gore en Bush, toen het op enkele stemmen in bepaalde staten aankwam. En of die stemmen op de ene manier of op een andere werden geteld. Dit hele circus zouden we liever vermijden. Maar als het zo is, dan zou je kunnen zeggen dat we het collectieve bewustzijn te zien krijgen dat nog steeds niet kan kiezen welke kant de Amerikanen op willen, waardoor ze geen significante meerderheid bijeen kunnen krijgen om de volgende president te kiezen. En dan moet natuurlijk, zoals ze zeggen, de show go on.