Een hogere opleiding kan veel meer zijn dan alleen maar een rationele geest opleiden

Vraag: De regenten van de Universiteit van Californië hebben ervoor gestemd om te stoppen met het afnemen van een SAT- of ACT-score om toegelaten te worden. De belangrijkste klap voor de traditionele gestandaardiseerde testen, omdat de leiders van het openbare systeem proberen om hun zorgen over eerlijkheid aan te pakken. Er zijn mensen die aanvoeren dat hoge SAT-scores aangeven dat je met succes een universiteit kunt doorlopen en dat het systeem gebruiken om een SAT-score te laten doen, een objectieve manier is om te bepalen wie je op een universiteit toelaat. Werd het verwijderen van een SAT- of ACT-score om op een universiteit te komen geïnspireerd door de geascendeerde meesters of is het een stap in de juiste richting om te helpen om toelating tot een universiteit minder elitair en menselijker te maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Als je ooit zelf een zogenaamd IQ-test hebt gedaan, dan zou jij je misschien realiseren dat de uitkomst van die test niet beslist een objectieve kijk op je intelligentie hoeft te geven. Het toont alleen maar aan dat je dezelfde soort intelligentie hebt als de mensen die de test hebben bedacht – wat hun definitie was van intelligentie en dat als jij een paar dezelfde neigingen hebt, zoals een heel lineaire, rationele, analytische, logische manier van denken, het dan goed doet in de test die zij hebben bedacht. Maar dit zegt niets over je intelligentie in het echte leven, je intuïtieve vaardigheden, enzovoort. Dat geldt ook voor de ACT en SAT. De scores vertellen of de studenten dezelfde denkwijze hebben als de mensen die de test hebben bedacht.

De reden waarom met traditioneel zegt dat als je de test goed maakt, je het ook goed doet op de universiteit, komt natuurlijk omdat er wel een overeenkomst is. De mensen die de testen bedenken komen vaak uit een universitaire omgeving en daardoor hebben zij dezelfde definitie van intelligentie als de intelligentie die in een omgeving van een universiteit het meest voorkomt. En dat houdt in dat als een student de test goed maakt, hij het waarschijnlijk goed doet in de universitaire omgeving, omdat hij aan de eisen van die omgeving kan voldoen, die vaak wordt bepaald op grond van een intellectuele, rationele, lineaire manier van denken.

Dit betekent natuurlijk niet dat mensen die het niet goed kunnen doen in die omgeving, die geen universitaire graad kunnen halen, niet intelligent zijn en geen waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ik bedoel dat het vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters een stap vooruit is om een bredere groep studenten in de universitaire omgeving toe te laten. Je zult ook merken dat men in diverse andere naties ook studenten toelaat tot een hogere studie. En dit heeft bepaalde gunstige effecten. Er zijn studenten die het moeilijk vinden om mee te gaan met de universitaire omgeving en stoppen ermee, maar er zijn ook studenten die daar blijven. En dat zal geleidelijk aan een bijdrage leveren aan het veranderen van de universitaire omgeving om die heel intellectuele, rationele manier van denken los te laten. En dit kan op de langere duur helpen om de focus op het materialisme in de universitaire omgeving te wijzigen, want als er meer intuïtieve mensen in die omgeving komen, zal er geleidelijk aan een verandering in de verhoudingen komen, zodat de omgeving opener komt te staan voor andere vormen van intelligentie, in de eerste plaats intuïtieve vaardigheden.

Wij beschouwen het dus in het algemeen als mogelijk een positieve stap. Natuurlijk is er nog steeds enorm veel tegenstand en weerstand in veel academische omgevingen overal ter wereld tegen een echte verandering. En er zijn veel materialisten, veel rationele mensen die zo lang mogelijk aan hun doctrines en dogma’s blijven vasthouden, wat in sommige gevallen betekent zolang ze in het systeem zitten. Maar toch, als we verder in de Gouden Eeuw komen, zal het terrein van hogere studies dramatisch veranderen en zich richten op veel meer dan alleen maar de rationele geest opleiden.