Om weer contact te maken met je IK BEN Aanwezigheid, moet je een beslissing nemen

Vraag: Waarom komt het gevoel van zinloosheid op? Wanneer je het pad volgt, laat je al je wensen, beelden, doelen, los. Wanneer je ziet dat alles niet echt is en dat dit het openbaren van de vrije wil is en het gevoel verliest dat je iets doet, werken, zelfs je dienstbaar maken, iets was wat je deed met je gescheiden zelven. Hoe kom je in contact met je IK BEN Aanwezigheid, opdat die door ons heen kan werken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Deze vraag lijkt wel wat op de vorige, maar is toch een beetje anders. Je kunt op het punt komen dat je heel veel uiterlijke zelven hebt opgeruimd – je hebt die uiterlijke zelven laten sterven die je voorheen de motivatie gaven om het pad te volgen. In feite zien we hier een typisch patroon bij veel spirituele studenten: je vindt het spirituele pad, je hebt bepaalde uiterlijke zelven die je motiveren, die je aanzetten om het spirituele pad te volgen, de leringen en hulpmiddelen toe te passen die je hebt gevonden.

En dan, wanneer je meer begint te werken aan je psychologische problemen en de diepere aspecten van het pad naar Christusschap beter begrijpt, dan begin je al die uiterlijke wensen en motivaties los te laten. En als ze vervagen, kun je in deze pauze terechtkomen, zoals in de Bijbel staat: “IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.” Je ziet de ijdelheid van alles op aarde, je ziet de futiliteit van heel veel menselijke activiteiten, dat ze tot niets leiden, dat ze nergens uitkomen. Je ziet de zin er niet meer van.

En in zekere zin is dit een noodzakelijke omslag die je moet doormaken, maar het is niet nodig om daar heel lang in te blijven hangen. Er zijn natuurlijk mensen die hier opnieuw in vast komen te zitten, zoals ik in het vorige antwoord heb gezegd, want er komt namelijk een moment waarop je een beslissing moet nemen. In een paar van de latere boeken in de serie ‘Healing Your Spiritual Traumas’ gaat het over waarom we op aarde zijn, waarom je IK BEN Aanwezigheid naar de aarde is gekomen. Je kunt dat gebruiken om uit deze fase te komen, zodat je weer contact maakt met jouw IK BEN Aanwezigheid en dat je IK BEN Aanwezigheid zichzelf op aarde wilde ervaren.

En dat kan je motiveren om niet te proberen iets te doen of te bereiken op aarde, maar het leven op aarde gewoon probeert te ervaren, je eigen reactie daarop ervaren en in principe jezelf in diverse situaties ervaren. Je kunt je ook weer contact maken met je Goddelijke plan en de motivatie die je had voor wat je wilde doen. Je wilde misschien de geascendeerde meesters helpen, bepaalde dingen doen om andere mensen te bevrijden, je wilde misschien andere mensen helpen door hen diverse dingen te vertellen die hen helpen om te groeien, enzovoort.

Gebruik die laatste paar boeken uit de serie (of gebruik ze allemaal maar trouwens) en dan zou je in staat moeten zijn om de beslissing te nemen om weer contact te maken met je Goddelijke plan en IK BEN Aanwezigheid en opnieuw voelen dat het zeker een bedoeling heeft dat je op aarde bent. Het is niet zo mijn geliefden, dat je geen gevoel van zingeving meer hebt als je het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau nadert en dat je nergens om geeft of dat niets ertoe doet. Het is alleen maar dat er bepaalde stadia op het spirituele pad zijn waarin wat eens belangrijk was, niet meer belangrijk is, omdat wat eens belangrijk was, belangrijk was voor een gescheiden zelf dat je hebt laten sterven en daarom is er op dit moment niets wat dat vervangt, maar je kunt je snel met iets hogers verbinden.