Durf meer te zijn!

Geascendeerde Meester Vajrasattva, 20 september 2019 – Kiev, Oekraïne:

IK BEN de Geascendeerde Meester Vajrasattva, of zoals ze mij in het oosten noemen, de Dhyani Boeddha Vajrasattva. Het spirituele gif waar ik het tegengif voor breng, is niet-willen en niet-zijn. Waarom is dat relevant op deze conferentie? Welnu, wat is het belangrijkste product van de Sovjet-Unie, bij wijze van spreken? Dat is een samenleving waarin de meeste mensen zo overmand zijn door dit spirituele gif van niet-willen en niet-zijn dat zij zich verlamd voelen. Zij kunnen er niet uitkomen, want zij durven hun wil niet uit te oefenen en dat kunnen ze niet, omdat zij dat niet durven. Zij durven niet te zijn wie zij werkelijk zijn, spirituele wezens die zijn geïncarneerd.

Wat durven ze wel te zijn? De homo Sovieticus, de prestatie waar de gevallen wezens het meest trots op zijn in het Sovjettijdperk, de schepping van een heel nieuw type mens dat nog nooit eerder op de planeet is gezien, of dat denken ze in ieder geval, vanwege hun korte herinneringsvermogen, want in vroeger tijd hebben ze iets geproduceerd wat op de homo Sovieticus lijkt, een wezen dat je nauwelijks nog een mens kunt noemen, meer een automaat, een gemechaniseerd mens, die zijn vrije wil niet durfde uit te oefenen, te zijn wie hij is of iemand die zijn zelfbewustzijn durfde te gebruiken.

Wanneer je zo de grond wordt ingeboord dat je niet eens durft na te denken over wie jij bent, wat voor wezen jij bent, dan kun jij je zelfbewustzijn kwijtraken. Je kunt het nooit helemaal verliezen, maar je kunt wel zover komen dat de Bewuste Jij niet meer Jij en niet meer Bewust is. Er is geen gevoel van individualiteit en de mogelijkheid bestaat ook niet om uit dat identiteitsgevoel te stappen dat je in die achteruitgaande samenleving hebt opgebouwd, of dat nu de Sovjet-Unie is of een samenleving in een ver verleden die niet deel uitmaakt van wat je tegenwoordig de geschiedenis noemt.

Zoals Portia heeft uitgelegd, kan er een moment komen waarop je dagelijkse situatie zo gespannen is, zo intens, en zo geconcentreerd op jezelf, op jouw onmiddellijke situatie, op overleving, op het redden om maar niet gedood te worden, dat jij je er niet meer van bewust bent dat je een stap terug kunt doen. Je zit zo ingesloten dat jij je alleen nog maar focust op het hier en nu, de onmiddellijke toekomst, op het overleven van deze dag, op het overleven van de volgende week, de volgende maand, waardoor jij je bewustzijn niet kunt openstellen en daardoor uit je vier lagere lichamen stapt en nog beseft dat de Bewuste Jij zuiver gewaarzijn is, zoals wij het hebben genoemd. Zelfgewaarzijn zonder een specifiek zelf te hebben zorgt ervoor dat jij je niet met iets specifieks identificeert.

De gevallen wezens hebben er altijd van gedroomd om een type mens te scheppen dat zij kunnen modelleren naar hun plannen, ideeën, illusies, leugens, hun kromme leugens. De boodschapper hoorde toen hij klein was eens een verhaal over een boer die zijn hele leven met zijn paarden had geëxperimenteerd om ze zo weinig mogelijk voedsel te geven. Uiteindelijk was er één paard waarvan hij dacht dat hij het hoogste bereikt had, omdat dit paard helemaal stopte met eten en net op het moment dat de boer zichzelf feliciteerde met zijn prestatie, viel het paard dood neer en zo zal het ook de Sovjet-Unie vergaan. De gevallen wezens hebben geprobeerd om een gemechaniseerd mens te maken, een gemechaniseerd ras en net toen ze dachten dat het zover was, stierf de Sovjet-Unie.

Waarom? Wat zou die mensen in leven kunnen houden wanneer alle mensen, of de meerderheid van de mensen, zichzelf hadden afgesloten van de stroom van hogere energie? Hoe zou die schepping van de gevallen wezens dan kunnen blijven leven? Zelfs de gevallen wezens staan voor bepaalde dilemma’s. Zelfs de gevallen wezens kunnen niet van twee walletjes eten. Zij kunnen proberen om een ras van gemechaniseerde wezens te creëren, maar tegen welke prijs? Die wezens kunnen niet de open deur zijn voor hogere energie en zonder hogere energie wordt een samenleving die de gevallen wezens hebben geschapen, onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica, die alles afbreekt wat een gesloten systeem is geworden, omdat de mensen zichzelf hebben afgesloten voor de leven gevende energie van boven.

Welke les valt er te halen uit de Sovjet-Unie als de mensen een hoger spiritueel bewustzijn zouden bezitten? Welnu, dat is de simpele les dat geen enkele samenleving het op den duur kan overleven, die afgesloten is van het hogere rijk, het spirituele rijk. Die les zou je ook kunnen halen uit de westerse materialistische democratieën, of de katholieke naties uit de middeleeuwen in Europa, uit het Romeinse Rijk, en vele andere samenlevingen uit de geschiedenis en nog veel meer uit de tijd voor de geschiedenis. Zij kunnen ons allemaal die ene les leren: niets wat gesloten is, kan het overleven. Zij kunnen het misschien een tijdlang doen, zoals de katholieke samenleving in de donkere middeleeuwen het meer dan duizend jaar heeft overleefd, maar dat kwam omdat katholieke kerk nooit heeft bereikt wat de Sovjetleiders hebben bereikt. De mensen in de katholieke kerk waren nooit volledig afgesloten van de toestroom van hogere energie; er was altijd wel een beetje van die stroom en die konden de gevallen wezens die achter de katholieke kerk zaten, vervormen en gebruiken om heel duidelijk manifestaties van de antichrist te scheppen, zoals de inquisitie, de kruistochten, de heksenjachten, enzovoort.

Wat heeft dit allemaal te maken met de situatie in Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland? Het heeft ermee te maken dat ik en de vijf ander Dhyani Boeddha’s onze hulp aanbieden in de vorm van een extra grote hoeveelheid om de mensen niet alleen in de drie naties te helpen die het onderwerp zijn van deze conferentie, maar alle voormalige Sovjetrepublieken, de landen van het Warschaupact, om zichzelf van dit spirituele gif te bevrijden. Wij manifesteren onze aanwezigheid in alle naties die onder het juk van de Sovjet-Unie vielen en op innerlijk niveau bieden wij deze mensen de kans om dit spirituele gif te ontstijgen, zodat zij een vrijheid kunnen bezitten die zij al vele levens niet hebben gekend en daardoor hun natie op een nieuwe koers kunnen zetten die niet door dat gif wordt bepaald, in de eerste plaats het gif dat het allerbelangrijkste is: niet-willen en niet-zijn.

Als je naar de naties kijkt die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie of het Warschaublok, dan kun je zien hoeveel vooruitgang ze hebben geboekt sinds de val van het communisme en een van de oorzaken van die vooruitgang is dat er een aantal mensen waren die de wil hadden om meer te zijn, op zoek waren naar meer, op zoek waren naar een beter leven, wilden accepteren dat het inderdaad mogelijk was om een beter leven te krijgen, om het verleden achter zich te laten. Hoe meer mensen de wil hadden om te zijn, hoe meer vooruitgang die natie heeft geboekt, hoe minder mensen die wil hadden, hoe minder vooruitgang in een natie.

Je ziet dat er in Oekraïne minder de wil was om echt te zijn wie jij bent en daar heeft het spirituele gif dat boosheid is, veel invloed gehad en dat heeft Oekraïne ervan weerhouden om de vooruitgang te boeken die er anders mogelijk was geweest. Het heeft de burgeroorlog in het oosten veroorzaakt, en corruptie, want wat zie je bij corrupte mensen? Zij hebben geen wil om meer te worden. Zij hebben geen wil om meer vanuit zichzelf naar buiten te brengen en daarom proberen ze dat af te pakken van degenen die wel die wil bezitten. Daardoor ontmoedigen ze natuurlijk mensen die meer willen doen. Wat voor zin heeft het als het toch gestolen wordt? Waarom zou je harder werken in de tijd van de Sovjets wanneer de staat wordt beloond voor jouw arbeid? Waarom zou je harder werken in het post-Sovjettijdperk wanneer de mensen die hoger staan in de hiërarchie de vruchten van jouw werk plukken?

Maar zoals de andere meesters ook hebben gezegd, staat Oekraïne op een keerpunt, omdat de natie dit verleden kan ontstijgen, een nieuwe dag kan aanbreken, een nieuw tijdperk kondigt zich aan, waardoor de mensen weer beginnen die wil om te zijn te voelen, de wil om iets extra te doen om hun persoonlijke situatie te verbeteren, op zich open te stellen voor een stroom van positieve energie door hen heen omdat zij kunnen geloven, zij kunnen accepteren, dat: “Als ik meer doe, dan zal mijn situatie verbeteren. Het zal rechtstreeks naar mij terugkomen zonder dat iemand anders het van mij afpakt. Ik zal de vruchten van mijn harde werken plukken.”

Dat is het ware recht dat de arbeiders op deze planeet zouden moeten hebben, niet de rechten uit de marxistische ideologie of de ideologie van de Sovjets of de Chinese ideologie waardoor de mensen niet de vruchten van hun werk plukken. De arbeiders plukken niet de vruchten van hun werk, en als de arbeiders niet de vruchten van hun werk plukken, dan zijn het geen arbeiders. Het zijn slaven! In de Sovjet-Unie, in China, heb je tegenwoordig slaven. Zij bevrijden de arbeiders niet. Zij maken hen nog meer tot slaaf dan in een strikt kapitalistische economie waarin ze door de kapitalisten, door de bourgeoisie, worden geëxploiteerd. Je ziet opnieuw de leugen van de gevallen wezens, die beweerden dat zij de arbeiders bevrijdden, maar hen nog meer slaaf maakten dan ooit in de geschiedenis.

Het antigif dat wij aanbieden, kan van geweldige hulp zijn. Jullie, die onze studenten zijn, kunnen jullie natie enorm helpen als jullie de chants doen. Jullie kunnen zelfs een opname van de sessie maken die jullie voor dit dictaat hebt gedaan en hem opnieuw afspelen. Je kunt hem gratis onder jullie verspreiden. Jullie kunnen een geweldige dienst bewijzen wanneer je een half uur chant en tijd hebt om daarna naar het dictaat te luisteren.

Ik zou nog veel meer kunnen zeggen, maar ik zal de andere meesters uitgebreider aan het woord laten over wat wij jullie willen geven. Want wat ik wil geven, bestaat niet voornamelijk uit woorden, maar de energie van het tegengif voor die vergiften. We hebben de vergiften in woorden genoemd. Wij hebben woorden gegeven aan het antigif. Maar het antigif bestaat uit veel meer dan woorden en kan niet in woorden worden gevat. Je kunt je op ze afstemmen als je bereid bent om je open te stellen en die energie op te nemen die een heel complex energieveld vormt, een levend, pulserend energieveld, dat je persoonlijke leven kan transformeren en jullie natie kan transformeren als je bereid bent om het onvoorwaardelijk in je op te nemen, zonder je ervoor af te sluiten, met de waarschuwing dat je het niet te veel moet laten worden, maar absorberen wat je kunt in één sessie en dan neem je pauze totdat je die oefening opnieuw kunt doen.

Mijn geliefden, ik heb mijn taak volbracht. Ik ben dankbaar voor jullie bereidheid om de open deur te zijn, om de uitzendstations te zijn voor die heel krachtige impuls die wij naar het collectieve bewustzijn hebben gezonden van alle naties die tot de Sovjet-Unie behoorden. Hier danken wij jullie alle zes voor.