In welke mate gebruik jij de lering die jij aanhangt om je bewustzijn te verhogen?

Vraag: Niet zo lang geleden noemde een grote groep studenten uit Novosibirsk Kim een valse boodschapper. Zij vinden dat het boek ‘Mijn Levens met’ niet is uitgebracht door de geascendeerde meesters en blijkbaar kunnen of willen ze niet verder groeien. Kan dit een negatieve impact hebben op de groei van de Russen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Het is wel duidelijk dat wij in het ideale geval graag willen dat alle studenten die openstaan voor de geascendeerde meesters, openstaan voor het concept dat wij een boodschapper kunnen hebben die is geïncarneerd die rechtstreeks boodschappen van ons overbrengt; wij willen graag dat al die studenten zo eensgezind zijn als maar mogelijk is. Hoe eensgezinder jullie zijn, hoe meer impact dat heeft op de groei van het collectieve bewustzijn. Zoals Shiva gisteren zei, vanwege het feit dat de studenten van de geascendeerde meesters in Rusland zo verdeeld zijn, verhindert dit dat ze de invloed op de natie hebben die ze zouden kunnen hebben. Als je goed naar Shiva luistert, dan zei hij in principe dat er genoeg studenten van geascendeerde meesters in Rusland zijn die van beslissende invloed zijn als zij eensgezind zouden zijn en geen ruzie maakten over wie de boodschapper wel of niet is.

Shiva zei: “Gebruik elke lering om in te zien dat je jouw bewustzijn moet verhogen en naarmate je dat doet, dan zul je steeds eensgezinder worden en dan zullen de uiterlijke verschillen er niet meer toe doen.” Als dit kan gebeuren, dan heeft dat natuurlijk belangrijke invloed op Rusland. Ik zeg niet dat alle studenten van geascendeerde meesters in Rusland deze boodschapper moeten accepteren als de enige boodschapper of als de ware boodschapper of als de huidige boodschapper of wat ook maar. We willen graag dat jullie zover komen dat het relatief kleine aantal studenten van geascendeerde meesters dat geascendeerde meesters erkent, niet verdeeld raakt, geen ruzie met elkaar maakt, omdat zij in het ideale geval bij elkaar kunnen komen en samen dezelfde richting op gaan in plaats van verschillende richtingen.

Ik wil niet al te veel zeggen over een specifieke situatie, maar wat zo uniek was aan de groep in Novosibirsk, is dat zij een tijdlang zowel de vorige dispensatie als deze dispensatie hebben erkend, en daarom hebben we hen bepaalde kansen gegeven, zoals het publiceren van boeken en conferenties houden. Wij hoopten dat zij verder konden gaan en op die manier aantonen dat het heel goed mogelijk was om een studentengroep te hebben die onze voortdurende progressieve openbaringen zou erkennen. Het is een feit dat dit niet bij een aantal studenten is gebeurd; wij respecteren vrije wil en als de studenten dit moeten ervaren, dan respecteren wij dat. Heeft het invloed op de groei van de Russische natie? Nee, niet per se, dat hangt af van wat de studenten zowel in deze dispensatie als andere doen om hun bewustzijn te verhogen. De vraag is niet zozeer bij welke uiterlijke leer je hoort. De vraag is eigenlijk in wat voor mate gebruik jij de leringen die jij erkent om jou bewustzijn te verhogen?

Maar laten we hier natuurlijk duidelijk over zijn: hoe meer jij je bewustzijn verhoogt naar de niveaus van Christusschap, hoe meer je bent afgestemd op de geascendeerde meesters en wanneer je op hen bent afgestemd, waarom zou je dan niet de huidige boodschapper erkennen die wij benutten? Waarom zou je die lering niet omarmen? Je hoeft hem niet weg te gooien of de vorige leringen te bekritiseren, maar alle leringen die wij naar buiten hebben gebracht berusten op het concept progressieve openbaring. Zoals we dus vaker hebben gezegd, in elke dispensatie waren mensen die zeiden: “Natuurlijk erkennen wij progressieve openbaringen, maar progressieve openbaringen zijn gestopt toen onze beweging geen dictaten meer opnam.” Dit slaat nergens op, noch vanuit menselijk standpunt, noch vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters. Progressieve openbaringen zijn wat? Progressief! Hebben we ooit door deze boodschapper gezegd dat progressieve openbaringen zullen ophouden wanneer hij geen dictaten meer opneemt? Nee. Heeft hij dat ooit beweerd? Nee. Moet je dan die studenten geloven? Absoluut niet.

Wij zullen wel manieren vinden en het belangrijkste wat je van geascendeerde meesters kunt begrijpen, is dat wij ons niet laten tegenhouden door menselijke meningen en overtuigingen en doctrines. Wij zijn niet loyaal aan organisaties, of dat nu de katholieke kerk is of een organisatie van geascendeerde meesters. Wij zijn belast met de vooruitgang van de hele planeet. Denk je dat wij ons laten beïnvloeden door de beslissingen van een klein groepje mensen? Denk je dat een klein groepje mensen die beslist wie de boodschapper is of niet, de geascendeerde meesters beïnvloedt? Als je dat denkt, dan kan dit alleen maar spirituele hoogmoed zijn en dit verhindert dat jij je afstemt op de geascendeerde meesters, want om je op ons af te kunnen stemmen, moet je neutraal zijn en hoogmoed en neutraliteit kunnen niet samengaan in één hoofd.