Wanneer kunnen we de volgende conferentie op Russisch grondgebied verwachten?

Vraag: Kan er een conferentie van de geascendeerde meesters komen in Moskou in 2020?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Wij willen liever wachten tot er bepaalde veranderingen in het collectieve bewustzijn van Rusland zijn gekomen. Het is wel mogelijk dat dit in 2020 gebeurt. Maar hoe kun je dat voorspellen? Zelfs vanaf ons niveau kunnen we dat niet voorspellen, omdat het afhangt van vrije wil. Op dit moment is de situatie zo dat wij door deze boodschapper heel wat dictaten en leringen hebben gegeven over Rusland en de situatie in Rusland. En wij zouden liever willen dat de studenten in Rusland hier hun voordeel mee doen en de oproepen doen die worden gebaseerd op die dictaten, zodat er meer spiritueel werk is gedaan voor er weer een conferentie van de geascendeerde meesters op Russisch grondgebied komt. Daar zijn ingewikkelde redenen voor, maar het is voornamelijk een kwestie dat er een verandering in het collectieve bewustzijn moet komen die wij kunnen gebruiken om een sterke impuls te geven aan de groei in Rusland. Dan zou de conferentie meer effect hebben. Het is waarschijnlijk beter om een jaar over te slaan, misschien nog langer afhankelijk van bepaalde ontwikkelingen. Dit is praktisch gezien dus iets wat je alvast kunt bekijken om een conferentie te organiseren. En dan kunnen wij jullie een preciezere datum geven en natuurlijk zullen wij jullie veel tijd geven om die voor te bereiden. Maar nu zouden we zeggen dat je over een jaar moet bekijken of er zo’n gebeurtenis kan plaatshebben.