De Holodomor en karma van de Oekraïners

Vraag: Moeder Maria, ik wilde jou vragen wat de karmische vereisten zijn voor de Holodomor, de grote hongersnood in 1932-1933. Die hongersnood werd door het regime van Stalin in het leven geroepen en bijna zes miljoen Oekraïners lieten het leven, terwijl ze op de meest vruchtbare grond van Europa woonden. Voor Oekraïners is de Holodomor een heel pijnlijk onderwerp en in de tijd van de Sovjet-Unie was het verboden om dit zelfs maar te noemen. Is het mogelijk dat de universele spiegel karma naar Oekraïne terugzond voor de zogenaamde Bevrijdingsbeweging van het Volk onder leiding van Bohdan Khmelnytsky in 1648 tegen de Polen, katholieken en Joden waaronder veel onschuldige mensen te lijden hadden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 -Oekraïne:

Wat ik alle Oekraïners zou willen aanbieden, is om echt al hun pijn aan mij te geven en dan zal ik het van hen aannemen als de mensen het ook willen loslaten. Loslaten betekent dat je ook de boosheid op de mensen loslaat die de pijn hebben veroorzaakt en je zucht om wraak te nemen of dat zij gestraft worden. Je moet vergeven, omdat dit de enige manier is om die pijn los te laten. Dit is mijn aanbod aan alle mensen die dit antwoord horen of lezen. Of als jullie, de studenten van geascendeerde meesters, een evenement willen organiseren of een invocatie aan mij schrijven die mensen kunnen opzeggen, om dit ook in het collectieve bewustzijn te verteren.

Nu is de vraag: “Was dit de rechtstreekse terugkeer van karma?” Nu moeten we zorgvuldig te werk gaan, omdat de neiging natuurlijk bestaat dat mensen denken dat karma inhoudt dat er iets kan gebeuren, dat er alleen iets slechts met jou in dit leven kan gebeuren, wanneer je iemand anders iets hebt aangedaan in een vorig leven. Dit is niet het geval. De reden daarvoor is natuurlijk vrije wil. Je moet begrijpen dat de situatie die jij beschrijft, de Holodomor, geen directe consequentie hiervan is.

Er zijn een aantal karmische consequenties voor sommige mensen die in wat je nu Oekraïne noemt wonen, maar dit gaat heel erg ver terug in de tijd, nog voor de geschiedenis werd opgeschreven. Maar zoals we al vaker hebben gezegd, moet je begrijpen dat er niet een één op één relatie bestaat tussen iets ergs wat jou overkomt in dit leven en iets ergs wat je anderen hebt aangedaan in een vorig leven. Het gaat meer over het bewustzijnsniveau. Het is geen kwestie van zeggen dat er iets ergs is gebeurd met de mensen in Oekraïne en daarom moeten ze in een vorig leven haast wel iets ergs hebben gedaan. De waarheid is dat dit een heel complexe situatie is in het collectieve bewustzijn van deze bepaalde groep Oekraïners of liever de mensen die op het land wonen dat nu Oekraïne is.

Jullie hadden toen een heel complexe situatie met een aantal mensen die in het Rusland van Stalin woonden en natuurlijk ook de leiders in het Rusland van Stalin, waaronder Stalin zelf. De wisselwerking in bewustzijn vormde het fundament op energetisch niveau waar deze fysieke gebeurtenis uit voortvloeide. Maar de fysieke gebeurtenis die de Holodomor was, was veel erger dan alles wat in het verleden met het Oekraïense volk is gebeurd. Dit gebeurt helaas vaak wanneer de gevallen wezens de situatie opblazen.

Als je naar een andere situatie kijkt, de Holocaust, en zegt: “Hebben de Joden ooit zoveel mensen in het verleden vermoord?” Je leest dan in de geschiedenis die is opgeschreven, dat dit lang niet op die schaal is gebeurd, hoewel ze wel iets deden wat heel erg leek op genocide volgens een paar boeken uit de Bijbel. Je begrijpt dan wel dat wat ik zeg, is dat de Oekraïense mensen een bepaalde kwetsbaarheid hadden, omdat er in hun bewustzijn de bereidheid bestond om problemen met geweld op te lossen in plaats van vreedzame middelen, zoals zowel Aartsengel Michaël als ik hebben besproken.

Dit heeft hen kwetsbaar gemaakt voor deze actie van Stalin en zijn regering. Maar de gevallen wezens die achter Stalin zaten, hebben de situatie opgeblazen. Wat er dus op het fysieke niveau gebeurde, was veel erger dan deze karmische kwetsbaarheid. Dit doen de gevallen wezens simpelweg om chaos en lijden te veroorzaken om de energie van mensen te kunnen stelen.

Dan zie je ook dat er van Stalins kant een agenda was om alle burgers in de Sovjet-Unie te tonen dat zij niet tegen dat apparaat op konden. In principe was het net zoals in de tv-serie Star Trek, waarin mensen zitten wiens motto is ‘tegenstand is nutteloos’. En dat was de boodschap die Stalin naar alle mensen zond die op dat moment of later deel zouden uitmaken van het Warschaupact: ‘Tegenstand is nutteloos’, omdat je dan simpelweg wordt gedood.

Je moet hier heel zorgvuldig mee omgaan, omdat ik aan de ene kant niet wil dat de bevolking van Oekraïne zegt: “O, wij waren onschuldig, Stalin was een slechte man, wij hadden dit niet verdiend.” Aan de andere kant wil ik niet dat jullie je schuldig voelen en zeggen: “Wij moeten wel iets gedaan hebben om dit te verdienen.” Je moet begrijpen dat er kwetsbaarheid in het bewustzijn was, in hun houding, omdat wij wel weten dat de gevallen wezens geen mensen kunnen aanvallen die totaal onschuldig zijn. Maar het gebeurt maar relatief weinig. Het is veel gebruikelijker dat mensen worden aangevallen, omdat zij in hun bewustzijn geneigd zijn om met geweld te reageren, om problemen met geweld op te lossen.

Met andere woorden, als zij soortgelijke macht hadden gehad, dan hadden ze misschien ook wel heel drastische gewelddadige middelen gebruikt om het probleem, zoals zij dat zagen, op te lossen. Hier moet je naar kijken. Hier moet je aan werken in het Oekraïense collectieve bewustzijn en als je dat eenmaal verwijderd hebt, dan zal de natie zo’n sprong vooruit maken dat de meeste mensen van tegenwoordig het nauwelijks kunnen geloven.