Vraag over de nieuwe president van Oekraïne

Vraag: Staat de nieuwe president van Oekraïne open voor de geascendeerde meesters? Wordt hij door de geascendeerde meesters gesponsord? Hoe kunnen we onze hulp het beste aanbieden aan de president van Oekraïne? En door middel van welke diensten? Wat voor vooruitzichten heeft Oekraïne om haar integriteit, haar eigen staat, te behouden en een einde te maken aan de oorlog en haar economische ontwikkeling te behouden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Zoals wij al hebben gezegd, zien wij dat de nieuwe president het potentieel heeft om een open deur voor ons te zijn en wij sponsoren hem tot op bepaalde hoogte. Maar wij willen dat jullie je realiseren dat wanneer wij zeggen dat wij hem sponsoren, dit niet betekent dat alles wat die persoon doet van de geascendeerde meesters komt of door ons wordt goedgekeurd. Omdat sponsoring niet betekent dat hij een marionet is, een pop aan een touwtje, maar dat hij het vermogen heeft om zich enigszins op ons af te stemmen, hoewel hij zich niet realiseert waar het vandaan komt; hij is zich niet bewust van onze aanwezigheid natuurlijk, maar hij heeft wel wat intuïtie. Hij heeft ook dat gevoel van praktisch realisme wat nodig is om vooruit te komen en de natie verder te brengen.

In de eerste plaats moet je begrijpen dat de weg vooruit voor Oekraïne door dialoog is in plaats van confrontatie, zoals we in onze dictaten hebben gezegd. En het is heel belangrijk dat alle mensen in Oekraïne het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt. Ik weet dat je hen waarschijnlijk niet tevreden kunt stellen, omdat hun definitie van luisteren is dat iedereen doet wat hij wil. En als niet iedereen doet wat zij willen, dan hebben zij niet het gevoel dat zij gehoord of vertegenwoordigd worden.

Is het wel mogelijk, als je naar de situatie van de president kijkt, dat in een land als Oekraïne met al die verschillende groeperingen die er zijn hij hen het gevoel kan geven dat hij hen vertegenwoordigt? En het antwoord is eenvoudig nee, dat is niet mogelijk. Daarom moet hij proberen om de meerderheid het eens te laten zijn met de veranderingen. Maar wat betreft de situatie in het oosten, wat op dit moment natuurlijk het grootste probleem is, is het heel goed mogelijk dat hij hen zover kan krijgen dat zij een open dialoog aangaan. Je moet begrijpen dat er mensen in het oosten zijn die het gevoel hebben, ik zeg niet dat het waar is, maar zij hebben het gevoel dat zij meer respect van Poetin krijgen dan van hun eigen president. Dit klopt natuurlijk niet, want wat hebben ze nu met Poetin uitgewisseld en hoe weten ze zeker hoe hij naar hen kijkt? Zoals we hebben gezegd, zijn ze slechts schaaksstukken in zijn spel. Maar de reden dat zij zich zo voelen, is dat ze geen begrip en aandacht van de vorige president hebben gekregen. Deze president heeft het potentieel om met hen de dialoog aan te gaan en je kunt daar oproepen voor doen. Ik zeg niet dat die succesvol zullen zijn, omdat die mensen erg vastzitten in hun manier van denken. Het kan net als met de anderen aan de rechterkant, moeilijk zijn om met hen om te gaan en hen het gevoel te geven dat er naar hen geluisterd wordt.

Maar niettemin is het belangrijk om een poging te wagen om de situatie met diplomatieke middelen op te lossen, zodat wat er ook gebeurt er op een diplomatieke manier veranderingen tot stand kunnen komen in plaats van een bittere strijd tot het einde te voeren zoals sommige mensen in het westelijke deel van Oekraïne willen, hoewel ze geen idee hebben wat het bittere eind eigenlijk betekent en hoe bitter die strijd wel niet zal zijn.