Vraag over Taras Shevchenko

Vraag: Lieve meester Kuthumi, door een channeling van Sergey Kanusheski uit Sint Petersburg, die naar verondersteld een dictaat van jou ontvangt, werd bekend dat de dichter en kunstenaar Tars Shevchenko, zeer geliefd in de Oekraïne, de incarnatie is van jou meester Kuthumi, klopt dat? Ik zou in ieder geval graag willen horen waar de ziel van ons Oekraïense genie Taras Shevchenko nu is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Kuthumi, 2019 – Oekraïne:

Nee, dat klopt niet. De ziel van deze dichter is verder gegaan met andere incarnaties. Je moet begrijpen dat veel naties de behoefte voelen om te kunnen zeggen dat zij bepaalde belangrijke mensen in de geschiedenis hebben voortgebracht. Maar hoewel iemand een belangrijke rol kan hebben gespeeld op een specifiek moment in de geschiedenis, in een bepaalde natie, zodra die ziel niet meer geïncarneerd is, de ziel en de meesters met die ziel samenwerken om te bekijken welke volgende incarnatie het beste voor die ziel is op haar pad naar de ascensie. Dit betekent dat de ziel, als die ziel een bepaald bewustzijnsniveau heeft bereikt, zich niet laten terugzakken naar een bepaalde natie als het belangrijk is om ergens anders heen te gaan.

Het idee dat een bepaalde historische persoon blijft incarneren in dezelfde natie is niet iets wat vaak voorkomt. Dit kan een teleurstelling zijn voor sommigen, maar de waarheid is dat wij altijd op zoek zijn naar iets wat die ziel laat vooruitgaan en hoe dichter je bij de ascensie komt, hoe minder loyaal of gehecht de ziel is aan een specifieke natie of omgeving of groep mensen. Er komt altijd een moment waarop je moet zeggen: “Wat voor ervaring heb ik nodig om mij te kwalificeren voor mijn ascensie? Waar kan ik het beste die ervaring krijgen?” En dan ga je daar naartoe.