Er is behoefte aan een forum waar mensen hun hart kunnen luchten

Vraag: Het lijkt of de campussen van universiteiten het ideale format zijn voor openbare besprekingen, maar de tijdgeest in de universiteiten is dat zij alleen maar een erg beperkte reeks overtuigingen tolereren. Wat kunnen we doen om dit te veranderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

In iedere omgeving waarin het vrije debat wordt beperkt, zullen er mensen zijn die weigeren om eraan deel te nemen, omdat zij het gevoel hebben dat zij niet kunnen zeggen wat zij willen zeggen. Dit betekent dat hoe meer het debat wordt beperkt, hoe meer behoefte er komt aan een forum waarop men zich vrij kan uiten en delen wat men maar wil. Het zou dus een mooie kans zijn, niet alleen op de campussen van scholen, maar eigenlijk overal, om een bepaalde omgeving te scheppen met de bedoeling om over onderwerpen te praten waar normaal niet over gesproken wordt.

Je zou je kunnen voorstellen dat een bepaalde organisatie of groep zich wijdt aan het vormen van een forum waarop mensen openlijk zouden kunnen praten over religie, spirituele overtuigingen zonder dat iemand hen probeert te bekeren, zonder dat iemand hen beoordeelt, zonder het gevoel te hebben dat er maar één juist geloof is en dat al het andere fout is. Als je zo’n veilige omgeving zou kunnen creëren waarop mensen openlijk spirituele en religieuze kwesties kunnen bespreken, dan zou je zien dat er mensen zijn die je hier heel erg mee kunt helpen. Je weet zelf wel dat je bent opgevoed met een specifieke religie of in een atheïstisch gezin en dat je met niemand kon praten over spirituele vraagstukken en overtuigingen. Zou het dan niet een grote opluchting zijn als er een veilige omgeving voor je was?

Vanzelfsprekend is daar iemand voor nodig die het initiatief neemt en ook kan bemiddelen in zo’n sessie, en voorkomen dat er een soort ruzie ontstaat, of dat mensen een bepaalde religieuze organisatie of geloofssysteem promoten. Dit sluit aan bij wat Saint Germain zei, namelijk dat wij jullie niet vragen om bepaalde aspecten van de leringen van de geascendeerde meesters, of zelfs de leringen van de geascendeerde meesters in het algemeen, te promoten. Wij vragen jullie niet om een organisatie te vormen die zichzelf apart zet, maar als je een forum zou kunnen maken waarop mensen openlijk met elkaar over dit soort dingen kunnen praten en een manier vinden om hun bewustzijn te verhogen, zodat ze een andere kijk krijgen op religie, dan zou je hen een geweldige dienst bewijzen. Natuurlijk kunnen er ook andere onderwerpen aan de orde komen. Je zou een forum hebben waarop de mensen bijvoorbeeld zouden kunnen praten over problemen van vrouwen of geslachtsproblemen of algemene dingen, en dergelijke.

Men is altijd geneigd om een bepaalde organisatie, bepaalde ideeën, te promoten bij dit soort pogingen. Je zou dus een grote dienst bewijzen als je een forum maakt – en dat kun je natuurlijk ook op het internet doen, hoewel ik besef dat het dan moeilijk is om de mensen uit te sluiten die negatief zijn – maar een omgeving te maken waarin de mensen het gevoel hebben dat ze vrij zijn, dat ze niet worden beoordeeld. In principe is dit hetzelfde als op deze conferentie, omdat je openlijk iets met elkaar kunt delen. Ik geef je alleen maar een idee; ik zeg niet dat jullie dit allemaal moeten gaan doen. Als je vanbinnen het gevoel hebt dat je dit moet doen, dan kun je daarnaar handelen, maar ik heb meer een georganiseerde inspanning voor ogen, dat iemand de waarde ervan inziet om een veilige omgeving te scheppen waarin de mensen zich vrij voelen om zich te uiten. Dit zou ook een nationale organisatie kunnen worden, zelfs een wereldwijde organisatie, die niet probeert om een specifiek idee te promoten, maar de mensen alleen een forum te geven waar ze vrij kunnen spreken.