Geweld tegen vrouwen

Vraag: Verborgen geweld, misbruik en moord op Russische vrouwen door Russische mannen binnen het huwelijk en in familiesituaties zijn onlangs in nieuwsberichten aan het licht gekomen. Het lijkt veel voor te komen in de Russische samenleving. Wat veroorzaakt in de opvoeding van bepaalde Russische mannen dat ze veranderen in monsters die vrouwen verachten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Dit is niet alleen een Russisch fenomeen zoals je kunt zien aan verslagen die aantonen dat geweld tegen vrouwen een wereldwijd probleem is. Ik zeg niet dat het niet erger in Rusland is, maar het is niet uitsluitend een Russisch fenomeen. Het is niet zozeer iets bijzonders in hun opvoeding wat dit veroorzaakt, of het nu in Rusland of andere landen is. Er bestaat eigenlijk heel erg veel spanning in het collectieve bewustzijn wat een wereldwijd fenomeen is dat heel erg dicht bij vrouwen in het algemeen in de buurt komt omdat die ontwaken en een betere behandeling eisen. Het gaat niet alleen over geweld, maar ook veel andere dingen. Wij zijn van plan om op een bepaald moment een boek hierover uit te geven, maar je hebt maar bepaalde tijd en ruimte, waaronder de tijd en ruimte van de boodschapper, en zijn vermogen om maar een bepaalde hoeveelheid boeken uit te geven. Maar vanwege die spanning in het collectieve bewustzijn komt er beweging in de drie hogere octaven, het identiteitsrijk het mentale rijk en het emotionele rijk, omdat de gevallen wezens willen voorkomen dat vrouwen ontwaken, omdat zij willen dat vrouwen onderdrukt blijven vanwege de spanning die dat in de samenleving veroorzaakt.

Je ziet eigenlijk dat er heel veel demonen op het astrale vlak zijn gecreëerd die elke man zullen gebruiken die gevoelig is om geweld tegen vrouwen te gebruiken. En je kunt dat niet per se toeschrijven aan de opvoeding van bepaalde mannen, omdat je zelfs in Rusland of in Arabische landen ziet dat niet alle mannen geweld tegen vrouwen gebruiken. Hoe komt het dat van twee mannen, die een gelijke opvoeding hebben gehad, de ene man gewelddadig is en de andere niet. In veel gevallen is dit een gecompliceerd individueel probleem dat meerdere levens teruggaat.

Maar je moet natuurlijk ook zeggen dat de mannen in bepaalde culturen, in bepaalde naties, gefrustreerder zijn, dat zij een hoger niveau van frustratie hebben, omdat zij het gevoel hebben dat zij hun doel in het leven niet kunnen bereiken. Zij willen iets wat niet kan. En in de Russische samenleving willen de Russische mannen meer kansen, maar hebben het gevoel dat zij worden tegengehouden. Zij kunnen het niet. En dan voelen zij zich gefrustreerd. Zij kunnen zelfs niet voor een fatsoenlijk inkomen voor hun gezin zorgen. Hetzelfde geldt in veel Arabische landen, in veel van de arme landen, bij de mannen wordt er dus op het astrale vlak grote frustratie geschapen en tegelijkertijd proberen die demonen het emotionele lichaam van de mannen over te nemen om hen in blinde woede te laten ontsteken die zij op de vrouw in hun leven afreageren. En dit is een opzettelijke poging van de gevallen wezens. Als jij je hierover zorgen maakt, dan kan kun je natuurlijk een paar van onze invocaties gebruiken, bijvoorbeeld de invocatie aan Astrea, om die voor dit spirituele doel te herschrijven. Maar in de niet al te verre toekomst zullen we zeker een boek uitgeven met leringen en invocaties zoals het boek dat gaat over het stoppen van oorlog, over hoe we die vervolging van vrouwen op veel verschillende manieren kunnen loslaten die in de samenleving speelt.