Leiderschap in de Gouden Eeuw

Vraag: Hoe ziet het leiderschap eruit in het Aquariustijdperk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Washington D.C. (VS):

Aan dit antwoord zitten veel facetten, maar het korte antwoord is dat het lijkt op dienaar-leiderschap. Dit wordt gebaseerd op het concept dat Jezus heeft besproken dat ‘wie de grootste onder jullie is, laat die de dienaar van allen zijn.’ In het Aquariustijdperk zal er natuurlijk een fase komen waarin de verder ontwikkelde samenlevingen beginnen te herkennen dat bepaalde wezens heel graag de leiding willen hebben. Maar die ook, zoals je dit tegenwoordig noemt, een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben en daardoor niet in staat zijn om leider te zijn. Dit kunnen misschien wel gewelddadige en manipulerende leiders zijn, maar niet de soort leiders die je in een bewustere samenleving wilt, omdat je geen leiders wilt die mensen tot iets dwingen; je wilt mensen die als leider kunnen dienen en daarom komt er een verandering, omdat de samenleving de mensen begint te herkennen die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben en verhinderen dat die leider worden.

Er komt een tijd waarin er speciale programma’s ontwikkeld worden om leiders op te leiden op alle niveaus van de samenleving en een onderdeel van die programma’s is dat er een methode wordt ontwikkeld die er goed op let dat de mensen met narcistische neigingen eruit worden gehaald en daarom geen dienaar-leider kunnen worden. Natuurlijk is dit een complex concept met veel facetten waarop ik niet kan ingaan in een kort antwoord. Misschien zal ik dit in de toekomst bespreken, maar niet in de nabije toekomst, omdat het een veel te complex onderwerp is.