De waarde die het heeft om de gescheidenheid in te gaan

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters iets zeggen over wat voor waarde het heeft als het zelf ervaart dat het gescheiden is? Hoe helpt dat een wezen om eenzijn te leren? Hoe kan dat ooit helpen om het geheel te verheffen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

In principe hebben we deze vraag beantwoord in onze dictaten tijdens de conferentie toen we zeiden dat het in een niet-geascendeerde sfeer noodzakelijk is dat er wezens zijn die willen onderzoeken wat je allemaal met vrije wil kunt doen. Een van de dingen die je kunt doen, is dat jij je vrije wil tot uiting kunt brengen als een gescheiden wezen in plaats van als een wezen dat verbonden is met het grotere geheel. Dit betekent niet dat je daardoor beslist het collectieve bewustzijn van een planeet als de aarde verhoogt als mensen de gescheidenheid ingaan, maar wanneer die ervaringen worden verwerkt door de IK BEN Aanwezigheid en deel worden van het causale lichaam, dan kan dit een hele evolutie van levensstromen helpen om te beseffen wat wel of niet werkt; wat zij wel of niet willen ervaren.

Ieder van jullie die kinderen heeft, weet dat uit kinderen geen volwassenen kunnen groeien als ze de theorie leren van hoe ze zich als menselijk wezen moeten gedragen. Je kunt tegen je kinderen zeggen dat de kachel heet is, maar als ze niet ervaren wat het inhoudt dat iets heet is, zullen ze je niet geloven en groeien ze niet als ze dit niet voelen. We hebben uitgelegd dat de groei, de progressie, het verhogen van het bewustzijn, twee kanten heeft. De ene is dat je steeds meer begrijpt en de geascendeerde meesters kunnen je leringen geven die je begrip verhogen. Het Omega-aspect is dat je een bepaald aantal ervaringen krijgt om te groeien. Daarom heeft het ook waarde om de gescheidenheid in te gaan en te onderzoeken wat er kan gebeuren.

Daarom zeggen we ook dat wat er ook op aarde gebeurt, wat voor verschrikkelijke gebeurtenissen er ook plaatsvinden vanuit een bepaald perspectief of wat voor vreselijke gebeurtenissen er op aarde zijn geweest, allemaal kan worden uitgewist en de energie kan weer in haar zuiverder staat terugkomen. Mensen zullen niettemin bepaalde ervaringen hebben gehad van wat er niet werkt en die ervaringen liggen opgeslagen in het causale lichaam en worden dan positieve ervaringen die de groei van het collectief en het individu bevorderen.

Naar de aarde kijkend kun je natuurlijk zeggen hoe vaak moet je oorlogen ervaren om uit te vinden of dit voor jou werkt? En voor dit soort vragen zijn natuurlijk geen antwoorden. Het is een retorische vraag.

Er zijn mensen die dit heel erg vaak moeten meemaken, maar dit is nogmaals de uitkomst van vrije wil, omdat je moet zeggen dat er levensstromen zijn die dit vaker dan anderen moeten ervaren en hoe kun jij nu echt beoordelen wat een individuele levensstroom wel of niet zou moeten meemaken. Als je hier een oordeel over velt, dan krijg jij de gevallen denkwijze, omdat jij denkt dat jij beter weet dan andere mensen wat zij moeten meemaken en hoe zij het leven zouden moeten ervaren. De geascendeerde meesters doen daar niet aan mee.