Niet alle psychologische problemen zijn echt?

Vraag: Wanneer ik naar mijn psychologische problemen kijk, kan het dan ook zijn dat er in sommige gevallen niets is om naar op zoek te gaan, maar dat ik mezelf dwing om iets te zien en ik me dus iets verbeeld en het verzin?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Nederland:

Het is werkelijk verbazingwekkend wat het menselijke ego en je uiterlijke geest kunnen doen en je moet je hiervan bewust zijn; je uiterlijke geest geeft zich niet neer en sterft omdat jij een lering hebt gevonden van geascendeerde meesters en aan je psychologische problemen bent gaan werken. Het klopt helemaal dat je, wanneer jij in het proces komt waarin je naar jezelf begint te kijken en je eigen psychologische problemen begint te onderzoeken, echt vooruitgang maakt als je ziet dat er wel problemen zijn, maar jouw ego en misschien ook wel duistere krachten zullen op jouw gedachten projecteren dat er nog meer problemen zijn.

Deze boodschapper realiseerde zich een aantal jaren geleden dat er een aspect van de uiterlijke geest van het mentale lichaam is dat we de probleemoplosser zouden kunnen noemen. Je zou het als een programma in je onderbewuste computer kunnen beschouwen, of op je gewone computer, een programma dat maar één doel heeft, namelijk problemen oplossen. Het probleem met de probleemoplosser is dat hij zo slim is geworden dat hij beseft dat er een moment komt waarop hij geen werk meer heeft, wanneer jij het spirituele pad bewandelt en je psychologische problemen oplost. Hij wil niet zonder werk zitten, dus in plaats van problemen op te lossen begint hij in werkelijkheid problemen te scheppen en te projecteren dat dit echte problemen zijn die jij moet oplossen.

En natuurlijk is er een niveau op het pad waarop jij je hier niet druk over hoeft te maken, omdat je echt problemen hebt en dingen uit vorige levens die je moet oplossen en opruimen en eraan werken. Maar het klopt dat er een moment op het pad komt waarop een aspect van jouw gedachten zal projecteren dat jij een probleem hebt, en waarom doet hij dat? Welnu, zoals we hebben gezegd, geven we jullie het concept dat er een spiritueel pad is, maar er komt een moment waarop dit een hindernis wordt voor je groei, want wat houdt een spiritueel pad in? Dat houdt in dat je op een bepaald niveau bent en dat je een niveau hoger moet komen en zolang jij denkt dat er afstand bestaat, is er afstand. Je bent er nog niet, maar er kan een moment op je pad naar Christusschap komen, en in feite zijn er veel van dat soort momenten, waarop je bewust moet erkennen dat je een bepaald niveau van Christusschap hebt bereikt, omdat jij bewust moet beslissen dat je de illusie moet opgeven dat er nog steeds afstand bestaat tussen waar jij nu bent en waar je zou moeten zijn.

Dit betekent niet dat je volledig Christusschap hebt bereikt, maar het is belangrijk dat jij die stappen op het pad tegenkomt en kunt toegeven dat je een bepaald niveau hebt bereikt en dat jij geen aandacht meer schenkt aan een bepaalde kwestie. En de probleemoplosser in je gedachten zal maar al te graag projecteren dat jij er nog niet bent, dat je nog een ander probleem moet oplossen, uit een ander leven, heel lang geleden toen je een traumatische ervaring kreeg waar je nu mee aan de slag moet.

Dit is een heel goede observatie, het is heel mooi dat je daar bij komt, maar wanneer ik hier een lering over geef, is er altijd een groep mensen die dit voor het eerst hoort en zich altijd zorgen maakt: “Hoe weet ik wat het verschil is tussen echt psychologische problemen en nepproblemen. Tot nu was ik er altijd zeker van dat als er iets naar boven kwam, het een echt probleem was en dat ik daarmee aan de slag moest, en nu hoor ik dat er ook nep problemen zijn, dus wat moet ik nu doen?” En de waarheid is natuurlijk dat jij, als jij deze lering hoort of leest, en dit niet bij jou is opgekomen, er dan geen aandacht meer aan moet schenken. Neem gewoon aan dat ieder probleem dat bij jou opkomt, iets is waar jij mee aan de slag moet. Wanneer je het gevoel hebt dat het van binnenuit komt, dan helpt het als jij je ervan bewust bent dat het geen echt probleem is, en dan begin je ons hulp te vragen om dat onderscheid te kunnen maken en dan zullen we jou zoveel mogelijk helpen.

Voor ons is het voortdurend een uitdaging op het spirituele pad om studenten te onderrichten die veel verschillende bewustzijnsniveaus hebben en we moeten bepaalde leringen geven aan mensen met een bepaald bewustzijnsniveau, maar ook hogere leringen aan mensen op een hoger niveau en dat geldt natuurlijk ook voor de mensen met een lager niveau, wanneer ze dat niveau bereiken. Maar soms zijn er mensen op lagere niveaus die zich in gedachten heel erg concentreren op een lering die eigenlijk niet voor hun niveau bestemd is en omdat zij soms verder gevorderd willen zijn dan zij zijn, zorgt dit voor verwarring bij hen. En wanneer ik zeg dat er een punt op het pad komt waarop jij in principe het concept dat er een pad is, kunt negeren en accepteert dat jij er bent, dan hoeven de meeste mensen zich hier geen zorgen over te maken. Maar het is een goede lering, omdat jij je er op een bepaald moment niet van bewust bent en dat je als je halverwege bent, nooit aankomt omdat jij de afstand altijd in steeds kleinere stukjes opdeelt; en je ego zal proberen om dit voor elkaar te krijgen wanneer je een bepaald niveau op het pad hebt bereikt en geen problemen meer hebt die hij kan gebruiken om jou te manipuleren. Dan zal hij op je gedachten proberen te projecteren dat er nog meer problemen zijn, dat er nog steeds dingen zijn die je moet afhandelen en dan komt er een moment waarop je bewust naar een bepaald probleem moet kijken en zeggen: “Nee, ik ga hier geen aandacht aan schenken.” Is het subtiel mijn geliefde, om te beslissen of iets echt is of niet? Ja. Wordt het pad subtieler als je hogerop komt? Ja, maar jij vergroot ook je onderscheidingsvermogen en het vermogen om te voelen wanneer jij een lagere intentie hebt in een deel van je wezen. Jij vergroot je vermogen om te voelen wanneer het geen intentie van je ego is, wanneer het geen reactie is van jouw ego. Je voelt gewoon dat dat er iets aandacht vraagt en wanneer dat zo is, dan weet je of het echt is. Wanneer je het gevoel hebt dat het ego je probeert te manipuleren om ergens heftig op te reageren, dan kun je hem wegsturen en zeggen: “Ga achter mij Satan”, omdat hij jou een reactie probeert te ontlokken. Maar nogmaals, dit is een lering voor de hogere niveaus van het pad, maar wel een belangrijke, en het is belangrijk om het onderscheid te zien dat niet alle psychologische problemen echt zijn.

Nu moeten we er nog aan toevoegen dat er een moment komt op de hogere niveaus van het pad dat je niet langer persoonlijke problemen oplost die jij hebt, maar je lost dingen op uit het collectieve bewustzijn of misschien van een groep mensen en op dat moment krijg jij een probleem en dan moet jij dat oplossen, maar je kunt leren om het onderscheid te maken dat dit niet een persoonlijk probleem is dat jij hebt. Het is iets wat jij op je hebt genomen en zo kun je vermijden om het persoonlijk op te vatten, het heel erg serieus te nemen, maar het is er echt en je kunt het niet laten zitten. Nu dat kun je wel, maar dat is niet de allerbeste reactie omdat je iets helpt op te lossen voor het geheel en voor andere mensen.

Ik weet dat enkelen van jullie nu nog meer in de war raken en ik vraag je daarom of je er op een volwassen manier naar wilt kijken en onze leringen misschien anders aanpakt omdat je erkent dat er, zoals we hebben gezegd dat veel problemen op de wereld zijn en jij je niet op alle problemen kunt richten. En je begint ook in te zien dat wij heel veel leringen hebben gegeven, zelfs door deze boodschapper, maar ook door andere, en dat dit te veel is voor één persoon. En daarom moet je een soort selectie maken door je op je hart af te stemmen en te voelen wat op dit moment belangrijk is. Dan concentreer jij je daarop en niet op andere dingen. Het is niet zo dat jij ze ontkent of negeert, maar je staat open voor het feit dat er een moment kan komen waarop jij het gevoel hebt dat jij je op iets anders moet richten en dan doe je dat gewoon. Maar ga niet in een gemoedstoestand waarin je veel te enthousiast wordt om een goede student te zijn en denkt dat je ieder boek moet lezen, dat jij iedere invocatie moet opzeggen, dat jij je van elk probleem bewust moet zijn dat wij onder jullie aandacht brengen, omdat jij in de eerste plaats moet erkennen dat wij vaak tegen het collectieve bewustzijn spreken, maar ook een groot aantal studenten hebben en wij voorzien dat wij in de toekomst nog veel meer studenten krijgen. Wij geven dus leringen voor veel verschillende groepen mensen, op veel verschillende bewustzijnsniveaus, en daarom moet jij je afstemmen op waar jij bent, wat belangrijk is voor jou. Dan concentreer jij je daar op en je hebt geen slecht gevoel omdat je niet alles doet, dat jij je niet op alles concentreert, niet alles bestudeert. Je geniet je ervan dat je het pad van de geascendeerde meesters hebt gevonden. Je geniet je ervan dat je bent op het niveau waarop je bent en doet wat belangrijk is voor jou op dat niveau.