Door de huidige omstandigheden op aarde moeten de meeste mensen vlees eten

Vraag: Kun je ons alsjeblieft vertellen waarom mensen met een hogere bewustzijnsstaat nog steeds dieren en andere levensvormen willen doden om ze op te eten of te gebruiken op de wereld wanneer er heel veel alternatieven zijn? Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld als we nog steeds zo gemakkelijk andere levensvormen het leven benemen en zo ongevoelig zijn voor het elementale leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Laat ik eerst iets zeggen over het elementale leven. Door dieren voor voedsel te delen ben je niet ongevoelig voor het leven van de elementalen. Je geeft de elementalen, die werden geschapen om dieren te manifesteren, de kans om hun diensten te bewijzen en daardoor te groeien. Je moet begrijpen dat planeet aarde op dit moment op een bepaald niveau zit, het collectieve bewustzijn heeft een bepaald niveau. Het fysieke octaaf heeft een bepaalde dichtheid en daarom is vlees eten voor de meeste mensen noodzaak. Er zijn mensen die jarenlang vegetariër zijn geweest en tot het besef zijn gekomen dat zij hun gezondheid geweld hebben aangedaan door hun lichaam te dwingen een vegetarisch dieet te volgen en het is een feit dat het vanwege de huidige dichtheid van de planeet moeilijk is voor een menselijk lichaam om alle voeding die het nodig heeft uit planten, uit een op planten gebaseerd dieet, te halen.

Daarom zijn er dieren van wie de spijsvertering, en we zouden kunnen zeggen ook hun bewustzijn, de dichtheid van het lichaam, anders is. Die kan het plantenleven afbreken in voedingscomponenten op een manier die het menselijke lichaam niet kan. Als het menselijke lichaam het dierenlichaam consumeert, kun je nog steeds de voedingsstoffen krijgen die je niet rechtstreeks uit plantaardig voedsel kunt halen. Je moet inzien dat, hoewel de situatie op aarde niet ideaal is, het wel de situatie op aarde is en wij moeten praktische realisten zijn en zeggen dat de meeste mensen onder de huidige omstandigheden vlees moeten eten, het is gewoonweg de praktijk, de realiteit.

Wij hebben eerder al over gesproken en ik heb eerder in mijn dictaat gezegd dat je op aarde de houding kunt hebben, en veel spirituele mensen hebben die, dat bepaalde dingen niet mogen gebeuren en je kunt die houding misschien wel baseren op de filosofie van het boeddhisme dat je geen enkel voelend wezen of levensvorm schade wilt toebrengen. Je kunt dit hebben overgehouden aan vorige levens: dat je geen dieren kwaad mag doen en daarom geen vlees mag eten.

Maar nu moet je naar het grotere plaatje kijken en je realiseren dat je eenvoudig niet kunt zeggen: “Als ik geen vlees eet, dan kwets ik geen dieren”, omdat je in een omgeving leeft die een geheel is en de enige manier om als mens geen dieren te schaden, mijn geliefde, is zelfmoord plegen. Omdat je in een huis woont en wanneer dat huis er niet was geweest, dan had daar een veld kunnen zijn of een bos, waar dieren hadden kunnen wonen. Je moet je ook realiseren dat planeet aarde een hiërarchische structuur heeft en dat menselijke wezens aan de top staan en dat betekent dan alle andere levensvormen op aarde in het ideale geval menselijke wezens zouden moeten dienen en de groei en het bestaan van menselijke wezens faciliteren.

Daarom zei ik dat de elementalen die dieren vormen, in staat worden gesteld om hun diensten te bewijzen, door vlees te eten. Natuurlijk op een verantwoordelijke manier en je wilt niet dat dieren nodeloos lijden of op ruwe manieren worden gedood. Maar niettemin is dit onder de huidige omstandigheden de praktijk, de realiteit. Nu betekent dit niet dat je niet de beslissing kunt nemen dat jij als spiritueel persoon ‘geen vlees wilt eten’. Er is in principe niets mis mee, behalve dan dat je beseft dat dit voor veel mensen gevaarlijk voor hun gezondheid kan zijn.

Als spiritueel persoon moet jij je in de eerste plaats afstemmen op jouw lichaam en als je intuïtief het gevoel hebt dat jouw lichaam kan leven zonder vlees, dan kun je besluiten om geen vlees te eten. Maar er zijn veel spirituele mensen die een bepaald idee hebben geaccepteerd, een soort overtuiging, en daarna hebben besloten: “Ik ga geen vlees eten, omdat…”, om wat voor reden ook en daarna hebben zij deze overtuiging aan hun fysieke lichaam opgelegd en dit helpt je spirituele vooruitgang niet, omdat je in zekere zin het bewustzijn van gescheidenheid versterkt.

Wanneer je begint het bewustzijn van gescheidenheid begint los te laten, dan laat je ook de negatieve houding los die veel spirituele mensen hebben ten opzichte van hun fysieke lichaam. Je begint je meer op je lichaam af te stemmen en daarom kun je intuïtief aanvoelen wat je fysieke lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren onder de omstandigheden die er nu op aarde zijn. En zoals ik zei, als je intuïtief het gevoel hebt dat jouw lichaam geen vlees nodig heeft, dan is er niets mis mee om ervoor te kiezen om geen vlees te eten, maar zorg ervoor dat je intuïtieve gevoel zuiver is. Je kunt dit zuivere intuïtieve gevoel niet krijgen als je er in gedachten heel sterk van overtuigd bent dat het verkeerd is om vlees te eten, want dan kun jij je niet op je lichaam afstemmen en voelen wat jouw lichaam nodig heeft.

Nogmaals, je ziet dat er een bepaalde fase op het spirituele pad is. Wij zouden kunnen zeggen dat de mensen voor zij aan het spirituele pad beginnen hetzelfde bewustzijn hebben als een gemiddeld persoon en de gemiddelde persoon heeft een bepaald bewustzijnsniveau. Wanneer je aan het spirituele pad begint, dan kom je meestal al heel snel naar een hoger bewustzijnsniveau. Je wordt je meer bewust van veel verschillende dingen en voor veel mensen betekent dit dat zij gevoeliger worden en dan stellen zij zich open voor overtuigingen die wij zwart-wit overtuigingen hebben genoemd, die heel duidelijk, heel beslist zeggen: “Het is verkeerd om dit te doen; het is fout om dat te doen.” En opnieuw worden veel mensen dan gevoelig voor de overtuiging: “O, het is niet goed om vlees te eten. Het is niet goed om dieren te doden. Je moet dit niet doen. Je moet dat niet doen” en dat is nogmaals acceptabel in een bepaalde fase van het pad.

Maar wij geven deze leringen aan mensen die een hoger niveau hebben of die bereid zijn op een hoger niveau te komen, waarop je verder gaat dan het zwart-witdenken en een hoger bewustzijnsniveau bereikt waarop je meer nuances ziet, je stelt je open voor de praktijk, zodat je kunt zeggen: “Wat heeft mijn lichaam nodig om te kunnen functioneren?”, en als je het gevoel hebt dat je lichaam veel nodig heeft, dan eet je dat en voel jij je daar niet schuldig over.

Natuurlijk kun proberen je vlees te kopen van dieren die zijn gefokt onder de best mogelijke omstandigheden en worden gedood op de meest ‘humane’ manier bij wijze van spreken en natuurlijk bestaat er geen twijfel over dat er een moment zal komen waarop de samenleving zich steeds bewuster wordt van de noodzaak om dieren beter te behandelen. Natuurlijk zal er een moment komen waarop de mensen geen vlees eten, omdat niemand of in ieder geval heel weinig mensen op de planeet vlees eten, maar dat is pas in de enigszins verre toekomst en voor de meesten van jullie zal dit niet meer in dit leven gebeuren.

Daarom moet je een praktische realist zijn, je moet geen vaste overtuigingen hebben over wat je wel of niet moet doen. Omdat er een moment komt waarop je verder moet kijken dan die overtuigingen en veel intuïtiever moet worden, veel meer afgestemd op jouw specifieke situatie en je specifieke lichaam en wat het nodig heeft.