Keizer Nicholaas de Tweede en zijn rol

Vraag: Wat is de rol van Keizer Nicholaas de Tweede en zijn rol in de geschiedenis? Ik vraag dit om dat er veel consequenties zijn naar aanleiding van die situatie. Waar is de levensstroom van Nicholaas de Tweede nu? Wat is de rol van Raspoetin in de geschiedenis door zijn nauwe relatie met de koninklijke familie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Lanello, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Mijn geliefde, je kunt deze situatie niet begrijpen als je die niet in de context plaatst van de leringen die wij jullie al eerder hebben gegeven voor deze conferentie, op de laatste conferentie hier, in onze leringen nu. De situatie van het Russische volk is in principe te wijten aan wat er in het verre verleden is gebeurd, zoals we hebben uitgelegd; de Russen willen zelf geen beslissingen nemen. Dit zijn in de eerste plaats de beslissingen waar Aartsengel Michaël over heeft gesproken:
– Wat voor mensen zijn wij?
– In wat voor natie willen wij wonen?
– In wat voor natie verdienen wij te wonen?
– Zijn we bereid om de verantwoordelijkheid voor onszelf te dragen?

Nu zeggen we niet dat dit betrekking heeft op alle mensen die momenteel in Rusland wonen. Dit is van toepassing op de mensen die je als de karmische kerngroep van de Russische natie zou kunnen beschouwen. De mensen die steeds maar weer opnieuw in deze streek reïncarneren die jullie nu Rusland noemen. En er zijn dus ook veel levensstromen in wat je het moderne Rusland noemt, die geen deel uitmaken van die karmische groep. Sommigen komen uit andere groepen eromheen, sommigen hebben er deze keer voor gekozen om in deze tijd hier te worden geboren om Rusland vooruit te helpen en Rusland naar de Gouden Eeuw te leiden.

Wanneer je dit begrijpt, dan snap je dat een van de bij wijze van spreken belangrijkste momenten Peter de Grote was, of perioden in het formeren van wat ik nu het moderne Rusland noem. Zijn mening was dat Rusland net zo modern, net zo ontwikkeld, net zo geleerd zou moeten zijn als elke andere natie in Europa. Dit was zijn doel. Welnu, dit doel werd niet gerealiseerd, gedeeltelijk vanwege het Russische volk, de mensen die ik de kerngroep van het Russische volk noem, waren niet toe aan de verandering. Zij waren niet bereid om hun best te doen om meer zelfbestuur te krijgen, onafhankelijker te worden, zelf iets te beslissen en daardoor waren ze niet in staat waren om dezelfde beweging te maken in de ontwikkeling van democratie die je bij veel landen in West-Europa zag. Nogmaals, dit geldt niet alleen voor de Russen, maar het is wel op hen van toepassing. En daarom zag je dat er in plaats daarvan een periode ontstond waarin er tsaren kwamen en Nicholaas de Tweede had het potentieel om de laatste van dit soort leiders te worden die van bovenaf leider waren. Hij had het potentieel om Rusland in de moderne tijd te brengen. Maar dit is opnieuw mislukt en wanneer ik zeg mislukt, dan bedoel ik gewoon dat het hoogste potentieel niet werd gemanifesteerd.

En om diverse redenen die ik nu zal proberen uit te leggen. Gedeeltelijk kwam dit omdat Nicholaas de Tweede een van de oorspronkelijke Russen was. Hij had in het verre verleden een leidersrol vervuld, hij was terughoudend in het spelen van die leidersrol, hij nam zelf niet graag beslissingen, en daarom belichaamde hij dat bewustzijn van het Russische volk. Een andere factor was dat de Russen nog steeds niet bereid waren om hun eigen beslissingen te nemen; er was dus geen directe tegenstand, maar dat zullen we niet zo noemen omdat het geen kracht was die tegen de verandering inging, maar het was eenvoudig een kracht die tegen verandering was op een passieve manier. Je zou kunnen zeggen dat het leek op diep door de modder lopen; de modder is niet op een actieve en agressieve manier bezig jou tegen te werken, de modder doet wat modder doet en dit was er dus een onderdeel van.

Een ander onderdeel was dat bepaalde duistere krachten, gevallen wezens, helemaal vanuit het identiteitsrijk, door het mentale en emotionele rijk heen, probeerden een patroon te vormen dat later communistisch Rusland of de Sovjet-Unie zou worden. En zij werkten op een actieve en agressieve manier Nicholaas de Tweede en zijn inspanningen tegen om Rusland te transformeren en hun belangrijkste invloed was Raspoetin die je moet zien als een gevallen wezen dat is geïncarneerd en niet een hoog ontwikkelde spirituele meester. Hij had bepaalde vermogens om bepaalde fenomenen te manifesteren, maar dit betekent niet dat hij een bepaald niveau van Christusbewustzijn had. In tegendeel, hij was een open deur voor de gevallen wezens in het hogere rijk. En hij kon de koninklijke familie juist beïnvloeden omdat die niet graag beslissingen nam.

En dan zie je dat de koninklijke familie, Nicholaas en zijn vrouw, de leiding van Raspoetin vroegen in de hoop dat ze onfeilbare leiding kregen, waardoor zij er zeker van konden zijn dat zij de juiste beslissing namen voor zij die beslissing namen en dat heeft ervoor gezorgd dat zij zich niet op de veranderende tijd afstemden. Wanneer je een groep mensen hebt die zelf geen beslissingen wil nemen, dan trekt ze vaak een leider aan die hen met geweld onderdrukt. Dit heeft voor de evolutie van de staat gezorgd die je in die tijd in Rusland zag, maar ook al eerder, en die je ook bij veel andere groepen overal ter wereld ziet, zoals bijvoorbeeld Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog.

Een volk trekt dus een leider of een bepaalde situatie aan die ervoor zorgt dat de mensen zich onderdrukt voelen, waarbij de mensen niet erkennen dat hun eigen bewustzijnsstaat deze leider heeft aangetrokken. En in plaats van naar zichzelf te kijken en het bewustzijn te transcenderen, bouwden ze wrokgevoelens op tegen de leider, of misschien iemand anders, zoals de Duitsers tegen de Joden. Je wilt iemand anders de schuld geven wanneer jij niet de verantwoordelijkheid voor jezelf wilt dragen en wanneer er dus zo’n situatie ontstaat, dan neemt de druk in een natie altijd toe. En wanneer de druk toeneemt, dan zijn de gevallen wezens er expert in om die tot een van die brandpunten of kookpunten op te voeren waardoor die in geweld ontaardt, en dit is er natuurlijk gebeurd tijdens de bolsjewistische revolutie.

Aan de ene kant vertel ik jullie nu dat de oorspronkelijke Russische mensen niet zo veel waren veranderd. Zij waren nog steeds niet bereid om beslissingen te nemen, en dus werkten ze elke poging om Rusland te veranderen tegen. Maar waarom moest er iets veranderd worden dat op den duur de bolsjewistische revolutie heeft veroorzaakt?
Dat komt omdat er een opwaartse kracht ontstaat wanneer het collectieve bewustzijn van de planeet wordt verhoogd, zoals het bewustzijn op aarde al een hele tijd doet, en die druk maakt de druk hoger in een natie waarin de mensen zich onderdrukt voelen. De druk werd dus opgevoerd in Rusland onder Nicholaas de Tweede. Hij slaagde er niet in om zich daarop af te stemmen en toe te geven dat er drastische veranderingen doorgevoerd moesten worden in de manier waarop hij de natie regeerde, anders zou er een gewelddadige opstand uitbreken. Hij slaagde daar niet in, gedeeltelijk vanwege de leiding door Raspoetin, gedeeltelijk omdat hij geen beslissingen wilde nemen en de vastberadener leider wilde worden die Rusland een andere kant kon laten opgaan. Hij kreeg dus de kans om bepaalde hervormingen door te voeren en meer vrijheden te schenken, maar die kans heeft hij niet gegrepen. Zo konden de gevallen wezens de situatie uitbuiten, en ook Lenin die een gevallen wezen was dat was geïncarneerd en de bolsjewistische revolutie voorbereidde en al het geweld dat daarop volgde.

En onderschat in deze context niet het feit dat Raspoetin, die zo dicht bij de koninklijke familie stond, en dus ook bij de kern van de regering van Rusland in die tijd, bepaalde duistere matrices kon opzetten, bepaalde vloeken uitspreken zouden we kunnen zeggen, over de leiders van Rusland en de Russische natie wat ook heeft meegeholpen om de natie in de bolsjewistische revolutie te laten belanden, met een gewelddadige overname als eindresultaat. En je hebt al begrepen dat de bolsjewistische revolutie alleen met geweld tot stand kon komen. Je hebt ook gezien, als je het objectief bekijkt dat het communistische Rusland de gewone Russen niet meer vrijheid heeft geschonken dan onder de tsaar. In tegendeel, voor tijdens het Stalinistische tijdperk hadden ze minder vrijheden, minder wettelijke rechten, omdat ze nooit wisten wanneer ze konden worden gedood en om geen duidelijke andere reden dan schrik in het hart en de gedachten van het Russische volk te zaaien, zodat zij zich onvoorwaardelijk aan Stalin zouden onderwerpen.

En de bolsjewistische revolutie heeft dus duidelijk niet de beloofde vrijheid en mensenrechten gebracht die het Russische volk was beloofd en daarom niet in overeenstemming was met de vooruitgang van de planeet, het verhogen van het bewustzijn van de planeet. Dit was duidelijk een stap naar beneden en opzettelijk beraamd door de gevallen wezens, omdat zij zagen dat de rest van de wereld of in ieder geval een deel ervan de richting opging van democratie en rechten, en zij wilden iets scheppen dat dit zou tegengaan. En zo werd het Russische volk een soort pion in dit politieke of semi-spirituele machtsspel dat de gevallen wezens spelen. En wat kunnen we dan nog zeggen over Nicholaas de Tweede, ik was zelf in die familie geïncarneerd, en had het potentieel om Rusland een andere richting op te laten gaan als ik dat had mogen doen, maar de gevallen wezens grepen in, hebben de hele familie gedood en daardoor hebben ze deze mogelijkheid effectief afgesneden. Het was heel pijnlijk om deel uit te maken van die situatie. Het is eerlijk gezegd soms de grootste pijn die je kunt voelen wanneer je geïncarneerd bent en ziet dat de kansen niet worden aangegrepen, het potentieel dat niet wordt gerealiseerd.

Door een situatie te zien, zoals Moeder Maria heeft gezegd, waarin een omslagpunt komt waardoor die of in een neerwaartse spiraal of in een opwaartse spiraal kan gaan, zie je hoe dichtbij die was, hoe dichtbij die situatie was. Het had gemakkelijk een andere kant op kunnen gaan, zodat er geen bolsjewistische revolutie was gekomen. Er waren maar heel weinig beslissingen voor nodig. In feite kun je zeggen dat er een moment kwam waarop Nicholaas de Tweede een situatie onder ogen moest zien en als hij die ene beslissing had genomen, die hij niet heeft genomen, dan had de neerwaartse spiraal kunnen worden voorkomen. En dit is pijnlijk, wanneer je geïncarneerd bent; je bent er getuige van, je ziet dat één beslissing van één persoon de situatie naar de andere kant had kunnen laten doorslaan. Het is natuurlijk niet pijnlijk voor mij als geascendeerde meester maar ik laat je voelen hoe pijnlijk het voor mij in die tijd was en dat het ook pijnlijk was voor vele anderen, inclusief velen van jullie die deze situatie hebben meegemaakt, dat de beslissing van één persoon zulke drastische gevolgen kan hebben, misschien wel voor een hele beschaving. En het is natuurlijk heel pijnlijk voor die persoon en daarom kon Nicholaas de Tweede niet ascenderen, niet dat hij daar al dicht bij was, maar hij moest opnieuw incarneren, niet in Rusland maar in een andere situatie waar hij probeert zijn wonden te helen.

Ik wil jullie geen episch begrip van de situatie bijbrengen, zodat je nog banger wordt om je eigen beslissingen te nemen, omdat er een paar situaties in de geschiedenis zijn die nogal dramatisch zijn, zoals wat ik nu beschrijf en de meesten van jullie hebben deze situaties niet meegemaakt in jullie vorige levens en je bent nu ook niet in deze situatie. En het is dus belangrijk dat je beslissingen durft te nemen en van de uitkomst te leren. Zelfs nu, hoewel ik nu zeg dat Nicholaas op een bepaald moment de balans had kunnen laten doorslaan, hij had de andere kant op kunnen gaan, in een opwaartse richting en er waren natuurlijk meer situaties waarin hij het tij had kunnen keren. En zelfs na die ene beslissing die het begin van de neerwaartse spiraal markeerde, had hij andere beslissingen kunnen nemen waardoor het de andere kant op hadden kunnen gaan. Geen enkele beslissing is onomkeerbaar totdat de fysieke gebeurtenissen zich manifesteren en die kun je niet zo gemakkelijk veranderen.

En het is echt waar dat ik meerdere levens in de Russische natie was geïncarneerd, ook in levens die niet bekend zijn en ik voel veel liefde voor het Russische volk. Ik houd veel van de oorspronkelijke Russische mensen die bang zijn om beslissingen te nemen. Ik houd veel van de Russische mensen die tegenwoordig in Rusland incarneren, voor de Russische natie. Ik wil heel graag dat het wordt getransformeerd in een moderne natie die net zo ontwikkeld en verfijnd is als elke andere natie en er is zeker vooruitgang geboekt en dat gebeurt nog steeds, omdat steeds meer mensen die nu in Rusland incarneren, zich afstemmen op de opwaartse progressie van het planetaire collectieve bewustzijn. Maar er zijn nog steeds krachten die niet meewerken aan die opwaartse beweging, er is weerstand, er is nog steeds een grote groep oorspronkelijke Russen die tegenstand biedt; zij doen dit niet actief, maar passief door geen beslissingen te willen nemen, door te houden wat ze kennen. Zij hebben liever hun bekende ellende, zoals we hebben gezegd, dan hun ongekende mogelijkheden. En er zijn natuurlijk bepaalde duistere krachten die de transcendentie van Rusland naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw tegenwerken.