Channelen en Christusonderscheid

Vraag: Kun je iets zeggen over channelen? Is iemand in staat om channelen te leren en kan iemand geascendeerde meesters channelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

We kunnen deze kwestie op meerdere manieren aanpakken. We kunnen zeggen dat om het bewustzijn, het collectieve bewustzijn te verhogen, het nodig is dat steeds meer mensen gaan beseffen dat er een rijk naast de materiële wereld is. Dat de wezens in dit rijk op diverse manieren meer ontwikkeld zijn, geleerder dan de mensen die geïncarneerd zijn en dat het mogelijk is dat die wezens door bepaalde mensen die zijn geïncarneerd, spreken en boodschappen geven die de mensen die zijn geïncarneerd op diverse manieren helpen.

Je zou dus kunnen zeggen dat dit een noodzakelijk onderdeel van het groeiproces is en dat het hele fenomeen channelen dit proces helpt ondersteunen. Zoals we echter al eerder hebben gezegd, ontstaat echte groei wanneer je jouw Christusonderscheid uitbreidt en dat betekent dat je de vibraties kunt voelen van de wezens die channelen. Je kunt daarom leren hoe je de vibratie van een gechannelde boodschap kunt lezen, je kunt voelen of het uit het emotionele rijk, het mentale rijk, het lagere identiteitsrijk of uit het geascendeerde rijk komt. En dan kun jij je gaan afvragen waar wil jij boodschappen vandaan wilt krijgen, hoe jij je wilt afstemmen, op welke wezens jij je geest wilt afstemmen. Dat is dus één aanpak. Ik zeg dit omdat het de mensen helpt om de oude manier bij wijze van spreken te verzachten dat er een muur is tussen de aarde en het spirituele rijk en dat alleen de gezaghebbers, bijvoorbeeld de katholieke kerk, binnen die muur kunnen komen en boodschappen van boven kunnen krijgen.

We zitten in een tijd waarin men moet inzien dat de machtselite niet het monopolie kan hebben op de geascendeerde meesters. Een instituut, maar ook één enkele boodschapper trouwens, kan niet het monopolie hebben, maar dat wij door meerdere boodschappers kunnen spreken. Je kunt het ook zo aanpakken dat het hele fenomeen channelen, veel mensen in de new agebeweging, veel mensen die zich openstellen, een doodlopende weg laat inslaan. Omdat veel mensen zich laten meeslepen om een specifieke channeler te volgen komt een bepaalde boodschap niet van een hogere bron. Dat betekent dat de mensen dan in plaats van te groeien, of zo veel mogelijk te groeien, afdwalen naar een goede gemoedstoestand, waardoor ze denken dat dit alles is en dat ze niet verder hoeven te kijken.

Je kunt het ook anders aanpakken door te zeggen dat niet alles wat wordt gechanneld van een bron komt die goede bedoelingen heeft. De uitspraak ‘alles is goed’ van heel veel new age mensen is natuurlijk niet juist, die wordt gebaseerd op een beperkt inzicht. Niet alles wat wordt gechanneld is goed in de betekenis dat die met een goede intentie wordt gegeven. En heel veel channelers nemen boodschappen aan van wezens die zeggen dat ze Aartsengel Michaël of Saint Germain zijn, maar die wezens leven in het mentale rijk of soms zelfs in het emotionele rijk en zij gebruiken de naam Aartsengel Michaël of Saint Germain of Sananda en dergelijke, maar zij zijn niet de geascendeerde meester Aartsengel Michaël of Saint Germain.

Wij noemen ze bedriegers, omdat zij de indruk wekken dat zij een wezen zijn dat ze niet zijn, zij vertegenwoordigen een meester op een valse manier; zij stellen zich voor als iemand anders. Daarom hebben wij ook gesproken over een valse hiërarchie, over wezens die de echte, ware, spirituele hiërarchie van de geascendeerde meesters kopiëren en zo proberen de mensen te laten geloven dat zij echt de geascendeerde meesters zijn en dat zij boodschappen geven op hun bewustzijnsniveau die in sommige gevallen niet willens en wetens anderen manipuleren, omdat die wezens geloven wat zij zeggen, maar omdat zij niet het hoogste bewustzijnsniveau hebben, nemen ze de mensen mee op een doodlopende weg of bevatten die boodschappen misschien onnauwkeurigheden.

Er zijn ook een paar bedriegers in die valse hiërarchie die opzettelijk mensen proberen te misleiden. En daarom kunnen we zeggen dat dit niet een goed fenomeen is en je zou kunnen zeggen dat het fenomeen channeling op zich het bewustzijn helpt verhogen, maar dat die bedriegers uit de valse hiërarchie niet helpen om het bewustzijn van de mensen te verhogen die hun boodschappen opvolgen.

De waarheid is dus dat er wezens of mensen zijn die zeggen dat iedereen kan channelen, iedereen kan leren channelen. In de eerste plaats is dit niet waar, omdat niet iedereen kan leren channelen, maar in de tweede plaats kunnen veel mensen niet leren om de geascendeerde meesters te channelen. Ik moet eigenlijk zeggen dat je de geascendeerde meesters niet kunt leren channelen. We kunnen zelfs geen cursus maken waarin je na vier weken hebt geleerd om de geascendeerde meesters te channelen. Degenen die deze cursussen hebben gemaakt en daar zijn bijvoorbeeld ook cursussen bij waar je een aanzienlijk bedrag voor moet betalen en een paar weken aan moet deelnemen, en daarna heb je zogenaamd Christusschap bereikt.

Van de mensen die dit soort cursussen maken en beweren dat dit legitiem is of dat ze door ons worden gesponsord, kan ik alleen maar zeggen dat ze niet door de geascendeerde meesters worden gesponsord en het kan enig effect hebben door de mensen niet te leren channelen, maar wat zij channelen. Degenen die hier zijn, zijn hier omdat die de vibratie van onze boodschappen kunnen voelen en daarom weten dat die van een geascendeerde bron komen. Degenen die zich aangetrokken voelen tot het fenomeen channelen, hebben die vaardigheid nog niet ontwikkeld. Daarom kun je dit niet zeggen tegen die mensen, omdat zij niet voelen wat jij voelt en voor hen is wat jij zegt slechts een argument waar je voor of tegen kunt zijn, of het geloven of niet geloven, en als zij een boodschap willen die hen een goed gevoel geeft dan kun jij daar niet veel aan doen. Laat ze die boodschap krijgen, totdat ze de ervaring krijgen die zij nodig hebben en naar iets hogers beginnen te verlangen en hun onderscheidingsvermogen willen gebruiken.

Het is een feit dat er veel mensen bij de new agebeweging zijn die hun onderscheidingsvermogen niet willen ontwikkelen, omdat zij alleen een vorm van spiritualiteit willen die hen een goed gevoel geeft. Zij zijn er niet aan toe om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen net zoals veel mensen in de christelijke kerken geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen dragen en daarom de valse dominees van het christendom volgen.